Ludvig Nessa: Værhaner og ulv i bispeklær: Et samlet bispemøte velsigner det Gud forbanner

Ludvig Nessa i bønn. Foto: Søkelys

“Et samfunn med legal adgang til abort er bedre enn et samfunn uten,” kan vi lese i en uttalelse fra bispemøtet. Det kan neppe bety annet enn at legalisert abort er greit. Det er bedre å myrde uskyldige barn i mors liv med lov i hånd enn uten! …For et forfall!!! I 1975 gikk biskop Per Lønning i Borg bispedømme av i protest mot nettopp abortloven. Biskop Børre Knudsen i Eksilkirken la ned sitt statlige embete i 1978 i protest mot samme ulov. Nå – i 2021 – velsigner et samlet bispemøte det Gud forbanner. Vi sager av den grenen vi sitter på, og er i fritt fall ned i muslimenes lommer og hedenskapets mørke, skriver Ludvig Nessa på Facebook. Les videre

Etter at likekjønnede ekteskap er akseptert i kristenheten -vil neste steg bli Polyamori

Guds ord sier dette om ekteskapet og ” Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og bli hos sin hustru, og de skal være ett kjød.” (1 Mos 2,24) og Paulus understreket “men for hors skyld skal hver mann ha sin egen hustru, og hver kvinne sin egen mann.” (1.Kor 7,2) og i Efeserbrevet fastholder Paulus den gammeltestamentlige ordningen som har vært fra skapelsen av; ” Derfor skal mannen forlate far og mor og holde sig til sin hustru, og de to skal være ett kjød.” (Ef 5,31)  Imidlertid er dette ord fra Bibelen en rekke apostat-kirker, deriblant den norske folkekirke, -ikke bryr seg om siden de vier mann+mann og kvinne+kvinne i såkalte “likekjønnede ekteskap”. Dette er et uomtvistelig faktum, og det store spørsmål er hvorvidt andre kirkesamfunn følger i kirkens fotspor Les videre

Åpent brev til Den norske Kirke og KFUK-KFUM -okkultisme og New Age i kristen sammenheng

“Jeg har et barnebarn som i år for tredje gang er deltaker på Spekterfestival i regi av KFUK-KFUM. Som bestemor har jeg bifalt deltakelse på festivalen i trygg forvissning om at hun blir godt ivaretatt mht. sikkerhet både fysisk, sosialt og åndelig. Jeg fikk imidlertid hakeslepp da jeg oppdaget at programmet er spekket med yoga – og meditasjonsseanser, samt en yogagudstjeneste. Og jeg som trodde at barnebarnet mitt var på en KRISTEN ungdomsfestival… Når KFUK-KFUM velger å innføre elementer fra andre religioner i sine arrangementer er det noe som man burde informere foreldre/ foresatte via menighet om på forhånd. Dette med bakgrunn § 9 i Kirkeloven,” skriver Sofie J. Karlsen i et åpent brev til den norske kirke og til den religiøse organisasjonen KFUK-KFUM Les videre

Kirkens ja til likekjønnede ekteskap splitter også norske bedehus -troende forlater kirken

Aldri har situasjonen vært mer kritisk for bibelsk norsk kristenliv enn situasjonen er nå. De aller fleste lutherske organisasjonene har valgt å forbli i den norske kirke, og blant mange kristne er det både usikkerhet og fortvilelse fordi det åndelige lederskapet ser ut til å være ute av stand til å gi klare råd. Nylig publiserte avisen Dagen et innlegg der Svein Granerud i Normisjon ønsker å gi frimodighet til dem som forblir i kirken. Fra tidligere er det kjent at Normisjons generalsekretær i likhet med Granerud har valgt å forbli i den norske kirke. Andre igjen i norske bedehus ønsker et tydelig oppgjør med en kirke som velsigner det Herren forbanner, og blant dem finner vi Tor Arne Gard i Talgje bedehus i Ryfylke som ville at bedehuset skulle markere et skille overfor læren i Den norske kirke Les videre

Richard Tørresen: “Kristne kan ikke tie” -innlegget Fædrelandsvennen nekter å trykke

richard“Bibelens tydelighet når det gjelder homofil praksis er det lite tvil om. At liberale tolker det på en annen måte, eller neglisjerer det som står skrevet, skjer fordi de ikke anerkjenner Bibelen fullt ut som Guds Ord. Judas 1:19 taler om disse: «Dette er de som skaper splid. De er rent menneskelige og har ikke Ånden.» -skriver Richard Tørresen fra Flekkerøy i et innlegg som ikke slapp gjennom Fædrelandsvennen og politisk redaktør Vidar Udjus uheldige og urettferdige sensur. En sensur som stadig oftere og oftere rammer bibeltroende kristne Les videre

Kirketopp og KrF leder hånd i hånd i Gay Pride -Begge skal delta i årets sodomitt-marsj

Den homofile demon som nå har feid inn over det religiøse norske landskap møter
svært liten motstand spesielt fra kirkelig hold. Fredag i forrige uke kunne avisen Vårt Land rapportere at KrF leder Knut-Arild Hareide vurder å ta del i årets “homo-parade” i Oslo, dette er nå blitt bekreftet. Mandag kunne avisen Dagen rapportere at kirketopp Kristin Gunleiksrud Raaum vil ta del i marsjen som best kan sammenlignes med en protestmarsj mot Guds bud og ord. “Jeg må som leder av Kirkerådet være i paraden. Det er ikke tvil i min sjel. Det er en moralsk forpliktelse for meg,” siterer Dagen og det er åpenbart at kirkerådets leder her har egne moralske følelser som rettesnor og “lys og lykt” for sin fot. 

Les videre

Guds ord taler også i dag, -innlegget som ble for sterkt for Fædrelandsvennen

Fædrelandsvennen har lenge vært en avis som har fremmet homo-agendaen til richard-tørresensørlandske avislesere. Avisen som lenge har kjørt sin kampanje for å stigmatisere kristne som tror på Bibelens Ord -har etterhvert lykkes med å legge seg ut med store grupper av kristne som er under angrep fra avisen. En av dem som selv har fått føle på avisens antikristelige holdning er Richard Tørressen fra Flekkerøy. Nylig sendte Tørressen et innlegg som ikke slapp gjennom Fædrelandsvennens sensur, som ble begrunnet slik “Hei og takk. Vi må dessverre takke nei til dette fordi vi ikke trykker forkynnende innlegg (ikke for noen religion). Mvh Debattredaksjonen.” Innlegget som hadde overskriften “Guds ord taler også i dag” er et viktig innlegg i den pågående homodebatten i den norske kirke. Les videre

Ludvig Nessa: Fly for livet – Organisasjonsledere forblir i “homsekirken”

ludvig-nessa“Situasjonen er svært alvorlig. Endog den gamle generalen i Norsk Luthersk Misjonssamband  og den nye generalsekretæren i Normisjon erklærer uten blygsel at de blir i “byen”. Helt frivillig! Stikk strid med Carlmeyersgate-linjen. Og Guds ord!,” skriver Ludvig Nessa i en oppdatering på Facebook. Bakgrunnen for det hele er at både Normisjons generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland velger å forbli i frafallskirken, mens Norsk Luthersk Misjonssambands tidligere generalsekretær Egil Grandhagen i et innlegg på verdidebatt bedyrer at ‘Løgnkirke’ er lite treffende for den kirkelige situasjon i landet, -som oppstod etter at kirkemøtet i april i år opphøyde løgnen til en sannhet. Bibelske kristne over hele landet forlater nå det som Ludvig Nessa omtaler som “homsekirka” Les videre

Uroen fortsetter etter kirkemøtet: “Utroskap i kirken”

Den Norske Kirke maner til samhold, så også prest Håkon Borgenvik på Flekkerøy. I et gay-marriage_2173326bellers godt innlegg i siste utgave av Flekkerøyposten om det å vise enhet som kristne kommer han med et flott eksempel, men som absolutt ikke kan brukes på uenigheten angående  likekjønnede ekteskap, noe jeg mistenker ham for å gjøre: «På menighetsrådet sist, ble det av et av våre kloke medlemmer sagt at enhet ikke er det samme som enighet. Og så henvendte hun seg til en annen i rådet som nettopp har giftet seg: Når man gifter seg blir man ett, men man er ikke dermed nødvendigvis enige i alt…Men så lenge ektefellene kan snakke om uenighetene sine på en god måte, så består enheten. Hvorfor? Jo, fordi vi elsker hverandre. Slik blir ekteskapet et fint bilde på Guds menighet» Les videre

Flekkerøy-presten ikke på listen over prester som har skrevet under på “erklæring om kirkens situasjon”

flekkerøy-kirke-wikiHomofilisaken splitter den norske kirke. En rekke prester i Agder og Telemark har skrevet under på oppropet “erklæring om kirkens situasjon” men på listen er det mange navn som mangler. Erklæringen følger i kjølvannet av at kirkemøtet i april åpnet for kirkelig vigsel for praktiserende homoseksuelle og lesbiske og saken har som kjent vakt betydelig uro på Flekkerøy utenfor Kristiansand. En rekke aktive kristne har meldt seg ut av kirken etter at homoseksuelle pressgrupper lykkes i å kuppe fjorårets kirkevalg og en troende forbeder i Flekkerøy kirke ble nektet å delta i gudstjenesten etter at han hadde frimodighet nok til å be for det bibelske ekteskapet Les videre

Fra Charisma: “Luthersk kirke falt for homo-ekteskaps-bedraget

same-sex-bedragetDen norske kirkes frafall fra bibelsk kristendom har ikke gått upåaktet hen i den evangeliske verden. Tirsdag kunne Charisma-News fortelle sine lese at også den norske lutherske folkekirke hadde falt for bedraget med likekjønnet ekteskap.  I følge Charisma News er den norske kirke den siste av en liten, men voksende gruppe av kirkesamfunn i verden som tillater slike ekteskap. I fjor tillot den franske protestantiske kirke å tillate likekjønnede ekteskaps-velsignelse og i USA besluttet den presbyterianske kirke å endre ordlyden i sin konstitusjon slik at de inkluderte likekjønnede ekteskap. Les videre

Mandag formiddag er likekjønnet vigsel igjen tema for kirkemøtet

Den frafalne norske kirke vil mandag igjen ta opp temaet homofil vigsel til debatt. Debatten
frafalls-kirken-norgesom kan følges på avisen Dagens nettsider er siste runde omkring temaet homofil vigsel i kirken under årets kirkemøte. Debatt i plenum vil skje mellom klokken 11 og 13 og vil ventelig ebbe ut i at kirken fra 2017 vil begynne å tilby homofil vigsel. Samtidig kan avisen Vårt Land fortelle at en av kirkemøtets delegater brukte vigseldebatten til å etterlyse drømmemannen mens salen humret.  “Jeg ser fram til å kunne gifte meg i kirken. Det neste problemet er at jeg savner noen å gifte meg med, sa Olav Myklebust fra Møre bispedømme og høstet humring i salen da Kirkemøtet diskuterte likekjønnet vigsel. Jørgen Foss fra Oslo bispedømme presenterte seg som homofil og singel, fulgte opp Myklebusts frieri fra talerstolen. – Jeg gleder meg til å gifte meg i Sagene kirke, som er min kirke – bare jeg finner drømmemannen,” siterer avisen Vårt Land fra det hele. Les videre

Søkelys kommentaren: Vil den norske kirke bli en frafallskirke? Skjebnekirkemøte starter onsdag

Årets kirkemøte som starter førstkommende onsdag og varer frem til 12 april kommer bibelen-kanselertetter all sannsynlighet til å besegle kirkens skjebne. Etter alle merkestener kommer den norske kirke i løpet av en litt kort uke komme til å vedta innføring av vielser og ritualer som nedkaller Guds velsignelse over homofile ekteskap. Et slikt ritual finnes det ikke dekning for verken i Guds eget ord eller i kirkens tradisjonelle lære, ei heller i oldkirkelige skrifter fra de historiske kirkefedre. Den norske blir da bare en av flere internasjonale kirkesamfunn som har brutt med Guds ord og den evangeliske tradisjon, og for mange oppriktige Guds barn vil dette få fatale konsekvenser. For oss andre som forlengst har meldt oss ut av Den Norske Kirke vil valget også få konsekvenser -da Guds ord lærer at vi ikke skal ha samfunn (gresk koinonia) med mennesker som farer med fremmed lære, så det er forholdsvis mye som står på spill når kirkemøtet er samlet i Trondheim fra 6 til 12 april Les videre

Fra Dagen: Norsk Luthers Misjonssamband i Rogaland oppfordrer medlemmene sine til å forlate statskirken

NLM i Rogaland gjør det rette:  Den største NLM-regionen oppfordrer misjonsfolk til å melde seg ut av Den norske kirke. – Trist, sier biskop Erling J. Pettersen. «Vi mener at det er mye som taler for å vurdere et oppbrudd fra Den norske kirke (Dnk). Bibelen er ikke lenger den øverste autoritet for tro, lære og liv. Det kan vi ikke stilltiende se på. Å stå som medlem i Dnk kan oppleves som en legitimering av vrang lære og et bibelsyn som bryter med Skriftens eget selvvitnesbyrd», skriver regionleder Birger Helland i Region Sørvest av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) i uttalelsen «Vårt forhold til Den norske kirke». Les videre

Fra Dagen: Kirkerådet sier ja til vigselsliturgi for likekjønnede

tom-kirke1Den norske kirke er nå i ferd med å ta et ytterligere skritt bort fra den kristne tro og vi er nå kommet dithen at vi oppfordrer bibelske kristne til å forlate henne. Fredag kan avisen Dagen gjengi at et flertall i Kirkerådet mener at det må utarbeides liturgier både for ekteskapsinngåelse mellom likekjønnede og forbønn for borgerlig inngått likekjønnet ekteskap. På møtet i Kirkerådet torsdag var både motstandere og tilhengere av en slik vigselsliturgi opptatt av Kirkens enhet fremfor å fremme sine egne primærstandpunkter, heter det i en pressemelding fra Den norske kirke. Dermed signaliserer kirkerådet at “kirkens enhet” er viktigere enn Bibelens ord og i realiteten er kirken nå i ferd med å skyve Bibelens Gud ut av kirken og erstatte Bibelens Jahve med en egenprodusert guddom som ikke kan defineres som kristendom. Les videre

Richard Tørressen: Frafallskirken, -forlat henne!

“Vi lever i en turbulent tid rent trosmessig. Det er rett og slett vanskelige trostider. Det er et Borge kirke 2massivt åndelig angrep på kristenheten for tiden. I noen land opplever man rett og slett å bli jaktet på og henrettet for sin tro. Her i vesten opplever vi et massivt åndelig angrep på sann kristentro. Sannheten blir fortrengt og Guds vilje blir satt til side. Vi opplever et massivt frafall fra sann kristendom,” skriver Richard Tørresen fra Flekkerøy i en artikkel publisert på egen blogg. Samtidig sier Generalsekretær Erik Furnes i Indremisjonsforbundet at han er på nippet til å tilrå folk og forlate Den Norske Kirke skriver Dagen.no.  Hans forgjenger ,Karl Johan Hallaråker som tydelig har forlatt den sunne lære gikk tirsdag ut med “stor honnør” til biskopene for “deres kloke råd” i homofilisaken. Karl Johan Hallaråker har med denne honnøren åpent gitt sin støtte til frafallskirken, den norske kirke

Les videre

Frafallskirken: Bisper vil ha liturgi for vigsel av likekjønnede

biskoperDe tolv biskopene i den norske apostat-kirken som bærer navnet den norske kirke vil nå få på plass en liturgi som innebærer at man vil vie homofile og lesbiske par. Dermed er de tolv biskopene i frafallskirken i ferd med å tilrettelegge for det alle ser vil komme til å bli vedtatt under det kommende kirkemøtet i Kristiansand i april. Et samlet norsk bispemøte legger dermed føringen for å ta den norske kirke bort fra klassisk kristendom og inn i vranglærens mørke og det er ikke vanskelig å si seg enig med Dag Ousdal som kommenterer det hele slik: “Skriften er klar på at det finnes to riker; mørkets rike og lysets rike. Disse menneskene tilhører mørkets rike og fremmer Satans vilje. Det gjelder om de har aldri så flotte bispedrakter, for Satan kler seg i en lysengels skikkelse. Da er han farligst. Tenk å spotte Gud så grovt.” Les videre

Avisen Dagen velger å ikke gi råd om utmeldelse fra folkekirken, -redaktør Selbekk velger å forbli i kirken

” Min egen samvittighet er en lykte for min fot og et lys for min sti.” (Sal 119,105 revidert oversettelse)

Det norske kirkelandskapet er i dramatisk endring, og om kort tid kommer kirken etter all formodning til å begynne å praktisere vielser av likekjønnede, noe som er en samlivsform Guds ord og klassisk kristen teologi tar avstand fra. Selv om en slik praksis neppe vil være på plass før i 2017 har vi allerede en situasjon der et flertall av kirkens ledere og medlemmer har sagt ja til å skyve Guds ord til side til fordel for folkets krav og konservative kristne kan ikke annet enn å erkjenne at slaget er tapt. Når kirkemøtet i Kristiansand i april 2016 etter alt å dømme bestemmer seg for å følge folkets røst, fremfor Guds ord, er vi faktisk kommet dit at Den Norske Kirke ikke lenger kan sies å være en kristen kirke hvor Ordet og sakramentene forvaltes rett. (Skjermdump fra Dagen) Les videre