Kirkens ja til likekjønnede ekteskap splitter også norske bedehus -troende forlater kirken

Aldri har situasjonen vært mer kritisk for bibelsk norsk kristenliv enn situasjonen er nå. De aller fleste lutherske organisasjonene har valgt å forbli i den norske kirke, og blant mange kristne er det både usikkerhet og fortvilelse fordi det åndelige lederskapet ser ut til å være ute av stand til å gi klare råd. Nylig publiserte avisen Dagen et innlegg der Svein Granerud i Normisjon ønsker å gi frimodighet til dem som forblir i kirken. Fra tidligere er det kjent at Normisjons generalsekretær i likhet med Granerud har valgt å forbli i den norske kirke. Andre igjen i norske bedehus ønsker et tydelig oppgjør med en kirke som velsigner det Herren forbanner, og blant dem finner vi Tor Arne Gard i Talgje bedehus i Ryfylke som ville at bedehuset skulle markere et skille overfor læren i Den norske kirke

Baals alter i Eidskog kirke

Som kjent åpnet den norske kirke opp for å vie såkalte likekjønnede ektepar i april 2016. Fra 1. februar i år kunne det første homofile paret “gifte” seg i kirken, og først ute var Kjell Frølich Benjaminsen (63) og Erik Skjelnæs (70). Dermed ble de det første homofile paret som “giftet” seg i kirken, etter at Kirkemøtet mandag godkjente en ny liturgi for likekjønnede par. Like etter midnatt – samtidig som vedtaket trådte i kraft – gikk paret til alters i Eidskog kirke i Hedmark. Foran dette frafallets eller Baals alter mottok de to mennene folkekirkens velsignelse til å leve sine liv i synd og opprør mot Gud -og kirken selv ble med det også medskyldige i at denne vederstyggelighet kunne skje i det som opprinnelig var et bibel-kristent lokale. Både i forkant og etterkant av kirkens frafall fra den Levende Guds ord, har skarer av Guds barn forlatt kirken og meldt seg ut. Dessverre er det likevel slik at flertallet har valgt å forbli i kirken, også mennesker som er aktive i Normisjon, Norsk Luthersk Misjonssamband og de andre lutherske organisasjonene. Årsaken til dette er innlysende for lederskapet i Normisjon, NLM og de andre lutherske organisasjonene har valgt å ikke gi deres tilhengere klare råd. Dette har resultert i at skarer av mennesker vil forbli medlemmer av folkekirken -med de åndelige farer det innebærer.

Splittelse mellom religiøst troende

Mye styggedom skjer foran frafallets eller “Baals alter” i apostate kirkesamfunn

“At kirkens homovedtak er kirkesplittende er noe etthvert Guds barn er klar over. Fra den dagen kirken begynte å velsigne likekjønnede ekteskap, var det slutt på min og min families deltakelse i møter og samlinger der den norske kirke er involvert,” skrev en tidligere aktiv kirkegjenger i en mail til Søkelys. Samtidig uttrykte familiefaren også fortvilelse over at den lutherske organisasjonen han var aktiv med i, hadde valgt å ikke gi tydelig veiledning. Dessverre er jo virkeligheten slik at både Normisjon og Norsk Luthersk Misjonssamband har valgt en linje som til syvende og sist kommer til å bety at flertallet av deres medlemmer kommer til å forbli medlemmer av folkekirken. Med de åndelige farer det betyr. I Skriften heter det at en liten surdeig syrer hele deigen ( 1 Kor 5,6) -og det er nettopp det som skjer når vranglæren slipper til og sprer sin dødelige gift.

Homokirken splitter bedehus

 

Tor Arne Gard ønsket at Talgje bedehus skulle markere et skille overfor læren i Den norske kirke. Nå er han klar for å starte en ny forsamling. På onsdag møtte mellom 80 og 90 mennesker opp på det ekstraordinære årsmøtet i Talgje bedehus på Ryfylket. Bedehusstyret stod for innkallingen: «Styrets vurdering er at kirka har brutt med den evangelisk lutherske bekjennelsen ved å innføre en liturgi for velsignelse for likekjønnet samliv.  Styret i Talgje bedehus hadde lagt frem et forslag om å stenge apostatkirken ute fra bedehuset på grunn av vranglære, men det var noe et flertall av de 80-90 fremmøtte ikke kunne stille seg bak. Dermed valgte styret å ga av der og da -og de vil nå danne ny forsamling. Styret er skuffa over utfallet av gårsdagens møte der fleirtalet ikkje ville splitta med kyrkja. Forslaget til vedtak frå bedehustyret blei forkasta, og kom såleis heller aldri til avstemming. “Som eit resultat vil det avtroppande styret oppretta ei forsamling på Talgje, som vil bli eit reelt alternativ til kyrkja og bedehuset,” skriver lokalavisen Øyposten, og allerede her kan vi klart og tydelig se hvor svekket åndelig det norske bedehusmiljøet er blitt. Den liberale ånd og vranglære som i stadig sterkere grad har preget den norske frafallskirken siden årtusenskiftet -har trengt dypt inn i mange bedehusforsamlinger -som ikke lenger kan sies å være sunne bibelske forsamlinger som uredde forkynner hele Guds råd til frelse. Vi ønsker derfor Tor Arne Gard og de andre som ønsker å starte opp en ny forsamling -Guds rike velsignelse i arbeidet. For i denne mørke tid trenges det så avgjort tydelige røster som holder frem Bibelens ord.

Melder ut sine barn

Richard Tørressen har nå meldt sine barn ut av den norske kirke

Som tidligere nevnt har tusener av kristne allerede tidligere tatt steget ut av den norske kirke, og tidligere i denne uken kunne Richard Tørressen gjennom bloggen “Bibelogtro” fortelle sine lesere at han nå hadde sendt utmeldelsesbrev til den lokale menighet hvor han nå har meldt barna sine ut av den norske kirke. Tørressen som selv meldte seg ut høsten 2015 har nå gjort det alle kristne foreldre burde gjøre. Melde seg ut med hele sitt hus! Richard Tørressen som gjennom mange år har vært en sentral figur i det kristne miljøet på Flekkerøy har selv måttet tåle både kritikk og å bli hengt ut av Kristiansands-avisen Fædrelandsvennen som er en avis som søker å bekjempe alt som smaker av bibelsk kristendom.

Her er Richard Tørressens brev til prest Håkon Borgenvik i Flekkerøy kirke

Til prest i Flekkerøy Menighet!
Samvittigheten tilsier at vi ikke kan ha vårt barn som medlem i Den Norske Kirke mer. Vi opplever at forkynnelsen ikke er preget av lov og evangelium, synd og nåde, livets to utganger som hele frelsen i Jesus Kristus dreier seg om. Vi savner en ransakende forkynnelse som gir anger for vår egen synd og nød for de som er på fortapelsen vei! Vi savner at Bibelen ikke blir løftet opp som Guds ufeilbarlige Ord og som en veiviser for Guds vilje! Guds Ord er vår ledestjerne, og når vi den følger gjerne, kommer vi til Jesus Krist, kommer vi til Jesus Krist, som det står i den kjente julesangen.
Nå som Den Norske Kirke har forkastet Guds Ord og velger å velsigne synd (homofilt «ekteskap») har man ønsket surdeigen velkommen inn i menigheten! Dette er veldig alvorlig! Har DNK glemt Sodoma og Gomorra?
Har DNK glemt hva vi leser i Judas 1:7?
På samme måte var det med Sodoma og Gomorra og nabobyene deres, hvor de levde i hor slik som disse englene, og i unaturlige lyster. De ble straffet med evig ild og er blitt et advarende eksempel.

I Johannes 1 leser vi at i begynnelsen var Ordet. Ordet var Gud og Ordet var hos Gud. Ordet ble mennesket og tok bolig iblant oss.
Hva betyr dette? Det som er veldig tydelig er at Ordet er Gud, Jesus er Ordet og Jesus er Gud. Dette viser oss at når man forkaster Guds Ord da forkaster man også Jesus. Det blir hevdet fra krefter i DNK at vi kan samles om det viktigste, ja vi kan samles om Jesus. Nei, vi forholder oss ikke lenger til samme Jesus! DNK har forkastet Ordet. De har forkastet den Jesus som vi finner i Ordet. Ordet fordømmer et homofilt samliv og sier at det fører til evig fortapelse!
Bibelen viser oss hvordan vi elsker Jesus. Det gjør vi ved å holde hans bud, ja hans Ord. Den som ikke holder hans bud, hans Ord, elsker ikke Jesus. Dette er Bibelen krystallklar på. Når DNK forkaster Ordet viser det at denne kirken ikke elsker Jesus! Se hva som står i Johannes 14:21-26:
Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min Far, og at dere er i meg og jeg i dere.
Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min Far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.»
Judas – ikke Judas Iskariot – sier til ham: «Herre, hvorfor skal du åpenbare deg for oss og ikke for verden?»
Jesus svarte: «Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham. Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Det ordet dere hører, er ikke fra meg, men fra Far, han som har sendt meg. Dette har jeg sagt dere mens jeg ennå er hos dere. Men Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere.

2. Johannes 1:7-11 tar for seg falske lærere og hvordan vi skal forholde oss til disse:
Falske lærere
For det er gått mange forførere ut i verden, slike som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod. Dette er forføreren, Antikrist!Vær på vakt så dere ikke mister det dere har arbeidet for, men får full lønn.
Den som ikke blir i Kristi lære, men går ut over den, er uten Gud. Men den som blir i læren, har fellesskap både med Sønnen og med Faderen.
Om noen kommer til dere og ikke har denne læren, så ta ikke imot ham i deres hjem, og ønsk ham ikke velkommen. For den som ønsker ham velkommen, blir medskyldig i det onde han gjør.
Slik taler Herrens Ord!! Derfor kan vi ikke la barnet vårt være medlem i dette kirkesamfunnet!
Med håp og bønn om at Flekkerøy Menighet skal stå på Gud Ord og nekte høylydt å følge Kirkeråd og Biskopers vranglære!

4 tanker om “Kirkens ja til likekjønnede ekteskap splitter også norske bedehus -troende forlater kirken

 1. Vi lever virkelig i forvillelsens og forvirringens tidsalder. Bare prøv å stå opp for sannhetene i Guds ord både når det gjelder nevnte artikkel og også synet på gjengifte. Som det står her ang Richard T, så har han opplevd å bli både kritisert og uthengt for sitt standpunkt. Dette er nemlig det som venter de kristne når vi en gang blir så frimodig at man tør å tale hele Guds råd til frelse. Man bør vel som Paulus, ( når han trengte forbønn ), ” be om at jeg må ha frimodighet til å forkynne Guds ord uten frykt “. Det står tydelig skrevet, ” HVER den som VIL leve et gudfryktig liv, SKAL bli forfulgt!

 2. Det vi ser i dag er bare en konsekvens av hva som har skjedd før.

  60 tallet startet hippiebevegelsen med fri sex, da tok dette av!
  70 tallet ble det «legitimt» i Statskirka med gjengifte.
  80 tallet i frikirke Norge
  90 tallet ble homofile godtatt.
  00 tallet oppadgiftede forkynnere.
  10 er homofile og heterofile likestilt i verden!
  20 tallet likestilt i statskirken
  30 tallet likestilt i hele verden, også i de kristne menigheter.
  Så står Antikrist frem!

 3. Dag Øyvind Østereng, som lenge sto på barrikadene, gjennom fellesskapet “carissimi”, konverterte til katolismen i fjor.
  Jeg ser det er et intervju med ham i lørdagens utgave av Dagen, men da jeg ikke abonnerer på Dagen lenger(grunnet Selbekks oppfordring til KRF om å bryte det 8.bud, etter valget), får jeg ikke lest det!
  Er vel et pussig valg av ham? Han var prest på Undheim på Jæren. Jeg formoder at det skulle være et meget godt grunnlag for å danne en forsamling tilsluttet DELK på Bryne?

Det er stengt for kommentarer.