Linker

Ulike kristne kirkesamfunn

Den evangelisk lutherske frikirke

 Det evangelisk lutherske kirkesamfunn

Misjonsforbundet

Den norske kirke i eksil

Metodistkirken

Baptistkirken

Pinsebevegelsen

De Frie Evangeliske forsamlinger

Den katolske kirke

Homsekirker

Den norske kirke

Kristen tv

Visjon Norge

Ressurser og infoside om sekter

http://www.caic.org.au/

Stiftelsen FRI Sverige

http://www.apologeten.no/

Liv i Frihet

Cult Nettverk

http://www.culteducation.com/ (Rick Ross nye side)

Kristne aviser og tidsskrift

Vårt Land

Norge i dag

Dagen

Korsets seier

Annet nyttig

Evangeliekirken Arendal 

På kjetterjakt?

Martyrkirken

Åpne dører

Martyrenes røst

Diskusjon

Spikerscorner

Satire-nettsider

Nettsiden faktisk.no

Filter nyheter

Alternative sosiale plattformer

GAB/Twitter

https://parler.com/auth/access

Bit Chute

https://altcensored.com/

 1,938 total views,  2 views today