Truer med å stenge ned Norge dersom smitten øker mye

Fremhevet

En ny nedstegning av landet kan bli resultatet dersom Coronasmitten øker mye. Det er trusselen fra helseminister Bent Høie etter at løssluppen festing i kombinasjon med uansvarlige utenlandsreiser har ført til en oppblomstring av smitte i Norge. Etter at regjeringen bevisst eller ubevisst begynte å signalisere at faren var over ved å gjenåpne Norge, har folk sunket skuldrene og gjenopptatt tidigere livsførsel. Samtidig som nordmenn har dradd på ferie til Danmark eller andre grønne land -og slikt hentet hjem smitten igjen, har folk her hjemme også sluttet å frykte viruset. Dermed har vi fått en ny men ikke uventet oppblomstring og dersom tallet på smittede fortsetter å øke, risikerer vi en ny nedstegning siden det handler om liv og død. Les videre

WalkAway bevegelsen skremmer demokratene -et voksende antall amerikanere vandrer nå bort fra demokratene

Fremhevet

Vårens og sommerens lovløshet i fortrinnsvis demokratiske styrte delstater og byer, har skremt mange til å ta et oppgjør -og et farvel med ekstremismen som nå har tatt kontroll over det demokratiske partiet. For Joe Biden og den demokratiske leiren er dette virkelig dårlige nyheter, men for president Trump og den konservative leiren er dette svært gode nyheter. Tidligere moderate liberale har fått mer enn nok av radikaliseringen og den markante venstrevridningen i det demokratiske partiet -og tar rett slett farvel med Demokratene og det ytterliggående venstre som forsøker å ødelegge Amerika. Les videre

John MacArthur trosser myndighetenes Corona-regler -“Forfølgelse skader ikke kirken, den renser kirken”

Fremhevet

Bibellærer, forfatter og pastor John MacArthur lover å holde kirken åpen tross trusler om bøter og arrestasjoner. “Under kommunisttiden i Sovjet ble kirken tvunget under jorden og ble sterk og levende. Det samme gjelder Kina hvor det er så mange som 300 millioner kristne Se på Japan, hvor det ikke er nevneverdig forfølgelse, der er det 250 eller 300 misjonsgrupper som opererer og du finner knapt en kirke med 25 medlemmer. Forfølgelse skader ikke kirken, den renser den,” sier MacArthur som er villig til å trosse myndighetene. I intervjuet forteller MacArthur at man allerede nå får kjenne på konsekvensene av å være mer lydig mot Gud enn myndighetene. Les videre

John MacArthur: Menigheten vil bli bortrykket tidlig i trengselen

Fremhevet

Debatten om hvorvidt menigheten vil bli bortrykket før, under eller etter den store trengsel kan til tider bli ganske livlig. Det finnes forskjellige syn blant kristne -og jeg har sett debatter hvordan enkelte går svært hardt ut mot troende som har et annet synspunkt på spørsmålet enn det de selv har. John MacArthur i Grace Community Church er blant dem som tror at menigheten vil bli hentet ut og rykket opp i skyene  helt i begynnelsen av trengselstiden. Hvorvidt John MacArthur vil få rett, er noe Guds menighet før eller siden vil få svar på. Det viktigste for Jesu Kristi kirke er å holde korsets fane høyt, stå fast i troen uansett hvorvidt trengsler og forfølgelser banker på vår dør. Til syvende og sist vil det være Guds gjerning, øyeblikket da bortrykkelsen inntreffer, vi vil finne ut hvilken syn som var det riktige. Vi ser alle stykkevis og delt, og la oss ha respekt for at troende kan ha litt forskjellige syn akkurat på dette. Les videre

Antifa og BLM aktivster oppsøkte feil by

Fremhevet

Den militante Antifa organisasjonen som sammen med Black Lives Matter har herjet endel amerikanske storbyer de siste månedene, møter nå mer og mer motstand fra vanlige lovlydige amerikanere som har fått nok av pøbelstreker, ødeleggelser og plyndring som følger i kjølvannet av disse fascistiske organisasjonene. Grupper av Antifa møter stadig på grupper av patrioter som mannsterke møter frem for å stoppe fascistene fra å terrorisere og demonstrere. Patrioter ønsker ikke at bøllene og pøblene skal terrorisere deres nabolag og sier nok er nok.

Rabbi Maurice Sklar: Ser USA stå foran flere rystelser foran høstens valg

Fremhevet

“De kommende fem måneder vil bli kritiske. Det pågår nå et vel planlagt og kordineert forsøk på å ta over makten i Amerika. Den alliansen vi ser av venstrevridde, demokrater og marxister som forsøker å ta makten i forkant av presidentvalget, skyldes utelukkende fordi de vet de vil tape,” sier rabbi Maurice Sklar. Covid-19 og pandemien er en del av satans strategi for å ta over Amerika og bringe mørke over nasjonen. I sin drøm og visjon så rabbi Maurice Skalr lovløshet. vold, og en ny runde med Kina-viruset og han maner kristenfolket til dyp forbønn og faste for nasjonen. Maurice Sklar er en velkjent fiolinist og står bak Maurice Sklar Minestries. I likhet med pastor Dana Coverstone, -advarer nå Maurice Sklar mot det som ser ut til å ville ramme Amerika de neste månedene. Skal vi tro profetordene over de kommende måneder før presidentvalget, -et valg mange tror er det viktigste skjebnevalg noensinne Les videre

Zack Drew: Hvorfor menigheten må gjennomleve deler av den store trengsel

Fremhevet

Kristne har forskjellige synspunkt på når menigheten egentlig vil bli bortrykket. Noen kristne tror på en “pre-tribulation rapture” (før-trengselsbortrykkelse) mens andre igjen tror på post-tribulation rapture. Nevnte synspunkt betyr at menigheten skal måtte gå gjennom hele den store trengsel, og bli utfordret av forfølgelse, dyrets merke, fengsel og gjerne martyrium for Jesu navns skyld. Andre igjen tror på en “mid-tribulation rapture” som betyr at menigheten vil være på jorden under deler av den store trengsel. Imidlertid er det grunn til å vektlegge at Guds barn ikke skal gjennomgå vreden.”For Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus,” (1 Tess 5,9) Mens kristne som tror på “pre-tribulation rapture” forventer å bli bortrykket før det blir virkelig ille, gjør andre kristne sine forberedelser for den antikristelige trengsel som står for døren for Kristi menighet. Les videre

Kayne West er en tydelig røst mot abort, derfor tegner fake news media et bilde av at han er mentalt syk

Fremhevet

Fake News media som CNN og MSNBC forsøker å sykeliggjøre alle tydelige røster som taler mot abort og som forsøker å vinne velgere. Selv norske fake news media som VG deltar i sykeliggjøringen av West

Kayne West, den svarte artisten og superkjendisen er mentalt syk. Dette er budskapet CNN og andre fake news medier forsøker å hamre inn om den amerikanske artisten for å isolere og ufarliggjøre ham, Kayne West som flere ganger har opptrådt hos Joel Osteen er den tydeligste røster mot abort i USA. Dette slår Fox News Tucker Carlson fast i en monolog hvor han irettesetter de venstreliberale fake news medier i USA. CNNs Don Lemon og andre i fake news media frykter nå at Kayne West skal kapre svarte velgere fra Joe Biden som etter en rekke åpenbare retoriske blemmer, gjør at mange stiller spørsmål ved hvorvid Biden i det hele tatt er mentalt oppadgående nok til å kunne figurere som en overgangsfigur i Det Hvite Hus Les videre

Myndighetene i Los Angeles truer John MacArthur med arrestasjon og bøter for å holde kirken åpen -kristenopprøreret mot myndighetenes Corona-lover brer seg

Fremhevet

Kristen-opprøret mot tyranniske Corona-forskrifter som innskrenker kristnes rett til å komme sammen til gudstjenester og møter sprer seg. Som tidligere rapportert fra den demokrat-styrte delstaten California, har den verdenskjente kristne pastoren John MacArthur valgt å holde kirken åpen i strid med kravene fra guvernør Gavin Newsom (D) Den kristne pastoren som mener at myndighetenes forbud mot gudstjenester og nektelse av at kristne kan synge salmer og lovsanger i sammen, er i strid med den grunnlovsfestede retten til religionsutøvelse. MacArthur som er pastor for en megakirke har forfatter mer enn 400 bøker og blir ansett som en åndelig autoritet med stor innflytelse. Etter at MacArthur tok til orde for sivil ulydighet har de venstrevridde myndighetene i Los Angles truet både med bøter og arrest, dersom han ikke etterkommer deres ordre som forbyr kristen virksomhet og avholde innendørs gudstjenester begrunnet med påstått Covid-19 smitte Les videre

Fynn Johnson (18) i Operation 513 er blant dem som brenner for å spre evangeliet om Kristi død for synderes frelse

Fremhevet

18 år gamle Fynn Johnson her i samtale med en fremmed om det kristne budskapet. Foto: Operation513-Facebook

Sprer evangeliet på gata i Brisbane og på Omegle til hele verden. Den Brisbane-baserte evangeliserings-organisasjonen “Operation 513” som består av mennesker i alle aldre fra forskjellige kristne trossamfunn, har gjennom Corona-krisen funnet en ny vei for å nå ut med det livgivende evangeliet om Jesus Kristus. Og og hans sonende død på korset. Gjennom chattetjenesten Omegle som er en gratis online chattetjeneste, som lar brukere kommunisere sammen anonymt uten registrering. Tjenesten velger tilfeldig ut brukerne som snakker sammen, hvor brukerne snakker anonymt som «You» og «Stranger», forsøker Operation513s medarbeidere å komme i kontakt med ukjente mennesker for å forklare dem evangeliet. Samtalen starter gjerne med: “Hei, kan jeg stille deg et spørsmål; “Hva tror du skjer med deg etter at du er død?” og blant en av de mest aktive finner vi den 18 år gamle Fynn Johnson som har vært aktiv i Operation 513 i litt over tre år. Les videre

 1,530 total views,  6 views today

Velstandsprofeter i krig mot Corona viruset

Kenneth Copeland, Cindy Jacobs, Creflo Dollar, Benny Hinn og andre tros og velstandsforkynnere har gått hardt ut mot Corona-viruset og forsøkt å jage viruset på flukt i Jesu navn. Bønn er forlengst avleggs i disse krester og her er det befalinger og bruk av autoritet i Jesu navn som er virkemiddelet. Etter snart 6 måneder med Coronavirusets herjinger både i Amerika og i Europa er det intet som tyder på at befalingene i Jesu navn har gjort inntrykk på Coronaviruset. Les videre

Corona. Covid-19, vaksine og dyrets merke?

Foto Flick

Oppmerksomheten omkring Johannes Åpenbarings varsel omkring temaet “dyrets merke” og “dyrets tall” har fått fornyet interesse etter det verdensomfattendeutbruddet av Coronaviruset. Den pågående pandemien og frykten for Covid-19 eller Kina-pesten som den også kalles har tvunget millioner av mennesker til å bære munnbind, praktisere sosial avstand  isolere seg og enkelte er livredde for å bli smittet av det usynlige viruset. Mens vi alle venter på frelsen i form av den lenge etterlengtede vaksinen. Les videre

Beirut eksplosjonen i bibelsk profeti? Pastor Steve Cioccolanti deler sitt profetiske perspektiv

Fjerde august 2020 vil for alltid bli en dag som vil bli husket i Libanon. En mektig eksplosjon tok livet av nærmere 200 mennesker og mer enn 5000 mennesker ble såret. I tillegg ble mer enn 200 000 mennesker husløse på noen få sekunder da eksplosjonen og sjokkbølgene påførte bygninger enorme skader. Fjerde august var også datoen da Barack Hussein Obama ble født. Fjerde august var også datoen da tyske tropper gikk inn Frankrike under den tysk/franske krig i 1870. Den fjerde august 1914 gikk tyske tropper inn i Belgia og startet kamphandlingene i første verdenskrig. Samtidig erklærte Storbritannia Tyskland krig. Den 4 august 1939 ble Franco proklamert som diktator og øverste leder, og den fjerde august 1944 ble Anne Frank og familien oppdaget av tyskerne og sendt til Auschwitz. Les videre

Black Lives Matter aktivister bringer skam over dem som kjemper for svartes rettigheter

Black Lives Matter og Antifa graver seg stadig dypere ned i gjørma og bringer nå skam over dem som virkelig kjemper for afroamerikaneres rettigheter. Det som opprinnelig var en protestbevegelse mot politibrutalitet har nå blitt kuppet av sosialister og ekstremister på ytterste venstresiden. Det vi sitter igjen med er ekstremistiske pøbelstreker og terror mot alle som ikke deler organisasjonens drøm om å skape et sosialistisk anarki der BLM og Antifa selv sitter med makten, og undertrykker dem som ikke deler deres fascistiske virkelighetesforståelse. I norsk gammelmedia blir BLM omtalt som fredelige demonstranter, men sannheten er at vi i Black Lives Matter ser et pøbelvelde svake lokale politiske ledere ikke våger slå ned på. Les videre

Ben Shapiro forkjølet og i Corona-karantene -drøfter Joe Bidens fallende mentale helse

Fra sin egen stue, og i Corona-karantene -etter å ha blitt forkjølet, bruker Ben Shapiro, en konservativ amerikank/jødisk kommentator torsdagskvelden på å drøfte Joe Bidens helt åpenbare fallende mentale helse. Leger, kommentatorer og politiske kritikere stiller stadig flere kritiske spørsmål ved hvorvidt Joe Biden egentlig er mentalt egnet til å utfordre Donald Trump ved høstens valg. Joe Biden har lenge vist tegn på tiltagende demens, og det begynner virkelig å bli vanskelig å skjule for demokratene at deres kandidat er i ferd med å bli en katastrofe. Samtidig melder stadig flere medier, inklusiv Fredrik Græsvik`s TV2 at Trump er i ferd med å ta innpå Joe Biden på stadig flere meningsmålinger. Les videre

Antifa/Black Lives Matter aktivister truer med å rive ned korset til New Hope Christian College i Oregon

Minnested i nærheten av korset BLM og Antifa truer med å fjerne. Blake Augusta Schaufler ble myrdet i januar 2020 og det er satt opp et minnested for unggutten som ble myrdet mens han var i tjeneste for Gud

Kristne reiser seg nå til forsvar av korset etter at aktivster fra Antifa og Black Lives Matter har truet med å rive ned et kors på et privat eid College. “Vi står forent for korset og sammen mot Antifa/BLM som truer med å rive ned korset.” Medlemmer av Antifa og Black Lives Matter hevder at korset er et rasistisk symbol de vil ha fjernet fra skoleområdet til New Hope Christian College i Eugene, Oregon, melder Charisma. Det kristne Colleget som i vinter ble rammet av en tragedie da en av deres elever, Blake Augusta Schaufler ble myrdet. Familien til Blake Augusta har fått reist et minnesmerke foran korset Black Lives Matter og Antifa nå krever å få rive ned. Imidlertid står Guds folk sammen mot den lovløse bermen og vil beskytte korset Les videre

Renee Moses: Har utsatt “første bortrykkelse” til enten 14 eller 15 august

Nok en gang måtte skuffede Renee Moses tilhengere innse at hennes spådommer om den første bortrykkelsen som skulle ha skjedd 24 juli slo feil. Renee Moses som har kommet med et stort antall spådommer med forskjellige datoer på bortrykkelsen har etter grundig vurdering av sitt “rapture puzzle” kommet opp med at Gud har gitt verden en siste utsettelse. Ny endelig dato for avreise i form av en bortrykkelse vil skje senest fredag 14 eller lørdag 15 august. Videre hevder Moses at den store trengsel vil begynne senest den 17 august, eller om 11 dager Les videre

Evangelist Beverly Beatty malte over Black Lives Matter grafitti i gatene med svart

Den afroamerikanske evangelisten Beverly Beatty som selv er svart er ikke redd for å ta avstand fra den venstreorienterte Black Lives Matter bevegelsen. I likhet med mange andre, mener Beverly Beatty at Black Lives Matter er en marxistisk kult som har hjernevasket venstrevridd ungdom til å støtte noe de egentlig ikke helt forstår hva er. Beverly Beatty er en kristen YouTube profil og evangelist som for anledningen var ikledd et svart skjørt med teksten “Jesus Matters”. Les videre

Dr Michael Brown: “Og så kom vi til punktet der de brenner Bibler”

Bibelbrenningen i regi av Antifa og Black Lives Matter kommer ikke som noen overraskelse på Dr Michael Brown som har gjenkjent åndsmakten som kontrollere de venstrevridde gruppene

“Det er ingen overraskelse at opprørere i Portland brant Bibler i helgen. Som jeg har sagt i flere uker nå, den åndsmakt som står bak opprørerene er lovløshetens ånd. Den er anti-Gud og anti-Kristus, og det er derfor at synagoger og kirker også har vært mål for opprørere. Når det gjelder Bibelen, er den for noen det ultimate symbol på undertrykkelse. For religiøst tyranni. For undertrykkende autoriteter. Det er denne onde boka som Amerika ble grunnlagt på, og den burde bli brent sammen med det amerikanske flagget. Den (Bibelen) er rasistisk, homofobisk og hatefull overfor kvinner. Den støtter folkemord og apartheid, -og den er et guddommelig godkjent manual for slaveeiere. Kast den på ilden! -Dette er mentaliteten til det radikale venstre som gjenspeiles i grupper som Antifa og Black Lives Matter. Jeg snakker her om organisasjonen BLM   og ikke om den sannheten at svarte liv betyr noe, skriver Dr Michael Brown i sin spalte “In the line of fire”. Les videre

Jeff Berwick i video: “Den nye normalen” er kodeord for “the new world order”

Jeff Berwick i “The Dollar Vigilante” er blant dem som er kritisk og motstander av det systemet den globale maktelite nå er i ferd med å tre ned over våre hoder. Gjennom skremsel og propaganda har vi nå blitt innbilt at Covid-19 og Coronaviruset er en skremmende usynlig fiende vi alle må leve med, inntil frelsen kommer i form av en vaksine. Blant dem som ønsker å være en frelser, finner vi Bill Gates, som av enkelte er gitt kallenavnet “Kill Gates” -fordi Bill Gates tidligere har tatt til orde for å gjennomføre tiltak som medfører at det blir færre innbyggere på kloden. Jeff Berwick som fortiden er bosatt i Mexico sammen med sin familie, har tidligere oppfordret sine følgere til å ty til Bibelens ord og profetier for å finne svar. Les videre

Dr Steve Turley: Nå slår tingene tilbake på Black Lives Matter pøbelen

Pøbelstrekene, herjingen og plyndringen til Black Lives Matter mobben møter nå motstand fra vanlige lovlydige amerikanere

Den tause majoritet som med økt frustrasjon har sett hvordan byenes og delstatenes korrupte politiske ledere fullstendig har sviktet befolkningen ved å la Antifa og Black Lives Matter pøbelen herje i gatene. Nå har folk fått nok, og siden politiet svikter etter ordre fra Demokrat-kontrollerte byråd og borgermestre, tar lovlydige menn og kvinner nå saken i egne hender. Videoer som nå er begynt å sirkulere viser hvordan bevæpnede menn og kvinner nå slår tilbake og jager mobben ut av deres områder. Lov og orden er viktig for amerikaner flest og når Demokratene så til de grader har vist at de er villig til å la anarki og lovløshet råde i deres gater, gir det velgerne signaler. Les videre

Siste: Israel tilbyr humanitær hjelp til Libanon etter at massiv eksplosjon har drept minst 75 og skadd 3000

Israel har i kveld via diplomatiske kanaler tilbudt Libanon humanitær hjelp til å håndtere krisen som er oppstått etter kveldens massive eksplosjon i Beirut. Minst 73 mennesker skal være drept og flere tusen skadd i det man tror er et uhell. Sykehusene i Beirut drukner i alvorlig skadde pasienter og Libanon er neppe i stand til å håndtere alle som er skadd av eksplosjonen. I en felles uttalelse fra forsvarsminister Benny Gantz og utenriksminister Gabi Ashkenazi heter det at Israel har tilbudt Libanon medisinsk hjelp og at Israel er klar til å sende nabolandet nødvendig medisinsk hjelp og forsyninger for å avhelpe libanesiske myndigheter. Les videre

Å forstå tiden vi lever i. Bill Gates, vaksine, Covid-19, dyrets merke og 666

Bill Gates er neppe antikrist, men han forstår uansett hvilken plass han vil ha i endetidsbildet. Som en del av rikmanns-eliten, globalistene, Bilderbergergruppen og tett støttespiller av verdens helseorganisasjon har Bill Gates en sentral rolle å spille. Enkelte kaller det konspirasjonsteorier, andre igjen nekter å forholde seg til vrkeligheten, mens andre igjen, tror at det som vi ser skje med Covid-19, vaksine, 5G og det usynlige Corona-viruset, samt uroen for å undergrave president Trump, er et ledd i den store planen om å innføre dyrets merke Les videre

Massiv eksplosjon rystet Beirut, minst 50 drept og 2700 skadd

Ligner en sopp. Flere kraftige eksplosjoner rammet tirsdag Beirut

Flere kraftige eksplosjoner har i kveld rammet Beirut og nå spekuleres det på hva som egentlig har skjedd og hva som forårsaket den mektige eksplosjonen, Libanesiske myndigheter sa først at det var et fyrverkeri-lager som eksploderte, mens andre spekulerer på om det var et sprengstofflager til terrorgruppen Hizbollah som gikk i luften. Andre igjen tror at Israel kan stå bak, og at eksplosjonen er et resultat av israelske sabotasje mot lagrede Iran-produserte våpen. Eksplosjonen har sålangt krevd minst 50 døde og 2700 skal være skadd. Både Israel og libanesiske myndigheter avviser spekulasjonene om at Israel skal ha vært involvert i eksplosjonen. Les videre

Joe Bidens demens blir stadig mer synlig og hørbar

Blir vanskeligere og vanskeligere å skjule Den antatte demokratiske kandidaten og utfordreren til Donald Trump fomler videre og viser stadig flere tegn på fremskreden demens. Mens norske medier i stedet for å stille spørsmål ved hvorvidt Joe Biden i det hele tatt er mentalt og fysisk i stand til å være  president, fokuseres det her optimistisk på hvilken svart kvinne som skal bli Bidens visepresident. MSM både i USA og her hjemme gjør alt de kan for å dekke over det faktum at Joe Biden stadig bllir mer senil og virker preget av sin høye alder. En som bevist velger å ikke si et pip om Joe Bidens helt åpenbare fremskredende demens, er aktivisten og Donald Trump hateren Fredrik Græsvik. Græsvik som fortiden er ansatt i TV2, ha gjort det til en livsstil å formidle et særdeles lite objektivt bilde av Donald Trump, er sterkt rammet av TDS og hadde som de fleste andre i norsk gammelmedia trengt litt “Zeducation” Les videre