Blogger Christensen: Planlegger å anke nederlaget til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg

Straffedømt blogger planlegger anke til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Foto Wikipedia

Bibellærer og blogger Jan Kåre Christensen som nå har forsøkt alle rettslige muligheter i Norge, skriver søndag kveld i en epost at han planlegger å anke saken til Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg. I forbindelse med dette anmoder Christensen og hans kone deres støttespillere i å være med å støtte, be og være med for å hjelpe ham å fremme en anke til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Christensen begrunner dette med påstanden om at “hele dommen imot han er fabrikkert og løgnaktig. Les videre

Prester i den svenske apostat-kirken skal ikke kunne nekte å “vie” likekjønnede

Stefan Löfven: ”Alla prester skal vie likekjønnede par slo den svenske sosialist statsministeren fast i et intervju med kyrkans tidning. Det samme sier den svenske statsministeren om helsepersonell som nekter å utføre fosterdrap. Oppslaget i den svenske religiøse avisen er et forstemmende signal og burde også fortelle våre hjemmlige prester i den norske kirke, at den reservasjonsrett de har fått, mest sannsynlig vil bli av midlertidig karakter. Les saken fra Kyrkans tidning

Ønsker velkommen til Zion Feviks sommerstevne i Vikhallen fra 4 til 8 juli 2017

Terje Tveiten, Åke Green, Nils Petter Karlsen og Tor Ivar Grønli er blant dem som skal forkynne Guds ord under årets sommerstevne i Vikhallen som ligger like øst for Grimstad. Konferansen som hvert år finner sted tidlig i juli, pleier å samle troens folk fra store deler av Sør-Norge som setter av disse dagene i juli, til å lytte til kristen sang og forkynnelse. I år er det Terje Tveiten, Åke Green, Nils Petter Karlsen og Tor Ivar Grønli som skal forkynne Guds Ord og forsamlingen i Fevik ønsker alle velkommen til å samles om Guds ord og Jesus Kristus i disse fem sommerkveldene tidlig i juli Les videre

Endetidspastor med profetisk oppdatering over jordskjelvene i Yellowstone og solformørkelsen i august

Endetidspastor og grunnlegger av “End Time Headlines”,  Ricky Scaparo oppfordrer nå kristne til å gå i forbønn i forbindelse med de mange jordskjelvene i Yellowstone samt den kommende formørkelsen i august. “Endetidens tegn manifestere seg like for våre øyne, og mange er ute av stand til å se det,” skriver pastor Scaparo i en oppdatering over de mange jordskjelv som i den senere tid har rystet Yellowstone. Se og hør hans siste sterke profetiske undervisning omkring den profetiske tiden vi nå befinner oss i Les videre

President Putin hedret Jehovas Vitner foreldre som gode rollemodeller -samtidig er Jehovas Vitner under press og forfølgelse i Russland

Russlands president Vladimir Putin gav nylig heder til en russisk Jehovas Vitner familie under en høytidlig seremoni i Kremlin. Den russiske familien som alle er medlemmer av Jehovas Vitner som i Russland blir ansett som ekstremister av myndigheten -ble under seremonien tildelt prisen “parental glory” for god barneoppdragelse, som ble innført ved et president dekre i 2008. Utdelelsen av prisen fant sted under en seremoni i Kremlin, og familiefaren som er et medlem av Jehovas Vitner benyttet anledningen til å anmode president Putin om hjelp Les videre

Bibellærer Christensen raser mot ankeutvalget og mener dommen er fabrikkert

Dagen etter at det ble endelig avklart at Christensen saken omsider har nådd sin slutt med en fellende dom, slår den omstridte bibellæreren tilbake:  “Selv Kim Jong-un hadde vært stolt over denne dommen imot meg og den Himmelske blogg, da den er så uriktig det er mulig å forbli,” fastslår Christensen som  videre mener at Jan Aage Torp har narret poltiet og påtalemakten til å tro sine egne løgner om både det ene og det andre. “Hans Nielsen Hauge fikk de stoppet ved å bruke konventikkelplakaten, meg vil de stoppe ved å misbruke § 390 a som taler om å oppsøke vedkommende noe jeg ikke har gjort en eneste gang,” skriver Christensen og legger til at “den loven er aldri brukt imot noen slik politiet bruker den imot meg, og det finnes ikke noen dom heller imot noen som har skrevet lovlige ting på internett. Med andre ord, her radbrekker, misbruker og fabrikkerer politiet og påtalemakten en lov for å få tatt meg. Snakk om å være kjeltringer,” skriver bloggeren som trekker paralleller tilbake til Hans Nielsen Hauge Les videre

Får ikke prøvd saken for høyesterett -pastor Jan Aage Torp har beseiret Christensen og dommen er nå rettskraftig

Fikk ikke anke sin sak til høyesterett og er naturlig nok skuffet

Har tapt saken Dommen fra Oslo tingrett er nå rettskraftig og blogger Jan Kåre Christensen som var optimistisk til det siste har nå måtte bite i det sure eplet og innrømme nederlaget. I et skriv fra Høyesteretts ankeutvalg heter det:  Jan Kåre Christensen har erklært anke over Borgarting lagmannsretts dom 27. april 2017 i sak nr. 16-086576AST-BORG/02 mot Den offentlige påtalemyndighet. Anken gjelder saksbehandlingen og lovanvendelsen.  Høyesteretts ankeutvalg finner enstemmig at verken avgjørelsens betydning utenfor den foreliggende sak eller andre grunner tilsier at anken blir fremmet for Høyesterett, jf. straffeprosessloven § 323. Anken tillates derfor ikke fremmet, er konklusjonen på ankeutvalgets behandling Les videre

Femti år siden seks-dagers krigen brakte oss dypere inn i profetiske tider

Seks dagers krigen som kanskje var en av Israels mest suksessrike kriger begynte 5 juni 1967 og varte tilogmed den 10 juni 1967. Nå er det femti år siden krigen ble avsluttet, og siden da har det spredt seg en anti-israelsk stemning i Europa. Som en motsatt røst av det sekulære samfunnet -ønsker Søkelys å være med å be for Guds folk og landet som det står så mye konflikt om. Må Herren velsigne nasjonen Israel og enhver jøde -og la stadige flere jøder få et blikk av den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus som er den lovede Messias frelseren! Amen

Søkelys mener: Hvordan Arbeiderpartiet og Senterpartiet kan lykkes med å ta over regjeringskontorene

Jonas Gahr Støre vil bli Norges statsminister etter valget i 2017

Vi trenger en regjeringsskifte til høsten” I fire år har nå landet hatt en borgerlig regjering bestående av Høyre og FrP som igjen har kunnet styre på bakgrunn av støtte fra KrF og Venstre. FrP har nå fått prøve seg i regjering, og når sant skal sies er fire år mer enn nok. Etter høstens valg vil vi etter alt å dømme få en regjering bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet og kanhende SV. Dette er et regjeringsalternativ vi tror vil være bra for Norge, dersom disse bevist går inn for å ta grep for å fjerne fattigdommen i Norge. Det en ny Arbeiderparti/Senterparti regjering bør gjøre først er å gi uføre og eldre et skikkelig løft samtidig som man må senke skattene for inntekter under 250 000. Les videre

Pinsebevegelsen risikerer å gå i samme fella som folkekirken -pinseteolog mener pinsebevegelsen må forberede seg på to syn i homofili saken

To syn i homofilisaken må leve side om side i den norske pinsebevegelsen, det kan bli resultatet dersom professor i pentakostal teologi ved MF, Terje Hegertun får rett.  Pinseteolog ønsker å diskutere homofilispørsmålet uten at fasiten er gitt på forhånd, melder avisen Dagen. At den moderne pinsebevegelsen før eller siden vil stå overfor denne utfordringen er det ikke grunn til å tvile på. Dog vil vi ennå håpe at det er massiv motstand blant pastorer og ledere i den norske pinsebevegelsen. Les videre

Rundt ett hundre tusen israelere feiret gay-pride i Tel Aviv

Homofile og lesbiske israeler feier sitt liv i synd og opprør mot Gud

Israel er et moderne demokratisk samfunn som fullt og helt har åpnet for synder som homofili og fosterdrap. I dag feirer israelske homofili og lesbiske jøder sitt liv i synd og opprør mot Guds vei og bud. I følge israelsk politi deltok omlag ett hundre tusen mennesker i årets marsj. Arrangørene på sin side hevder at så mange som 200 000 hvor av 30 000 var tilreisende. Israel er ett av de få land i Midtøsten hvor homofile og lesbiske ikke risikerer å bli straffet og tiltalt for sin synd. Som kristne må vi selvsagt ta avstand fra slik dyrkelse av synden, og legge til at også jøder må gå veien om Jesu kors for å kunne bli frelst. Les videre

Barnevernet og ideologiene

Den norske sosionom, dr. philos. Kari Killén har foret norsk barneverns-utdanning med familiefiendtlige teorier. Hun bør faktisk være ydmyk nok til å beklage offentlig mange av sine hasardiøse teorier når den ene barnevernstragedien etter den andre rulles opp. Det er kommet familie-fiendtlige lærebøker som er enerådende i barneverns-utdanningen som Einar Aadlands «Etikk for helse- og sosialarbeidarar» (Samlaget 1998), Jan Storøs «Miljøarbeid i barnevernet. Systematikk og refleksjon» (Universitetsforlaget 2010), Øyvind Kvellos «Barn i risiko» (Gyldendal akademisk 2015) m.fl. Les videre

Stå urokkelig og kompromissløst fast på Bibelens som er Guds evige ord

Luk 21,33 Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ingenlunde forgå. Vi lever i en tid hvor respekten for Guds Ord og kristne verdier er på vikende front i samfunnet. Gjennom en årrekke har teologiske institusjoner, liberale prester og biskoper hvert med på å underminere respekten og tilliten til Guds Ord også blant kristne. Svært ofte når man leser i avisenes debattspalter ser vi at prester som forsvarer den norske kirkes frafall i eksempelvis homofili-spørsmålet -ikke er med på at alt som står skrevet i Bibelen er Guds Ord. Les videre

Hizbollah truer med å angripe amerikanske styrker etter at USA bombet regime-tro styrker i Syria

Den Iran støttede Hizbollah militsen som er tungt involvert i borgerkrigen i Syria truer nå med å angripe amerikanske styrker som er inne i Syria. Bakgrunnen for at Hizbollah har kommet med denne trusselen mot amerikanske styrker skal være at amerikanske styrker tirsdag gjennomførte angrep mot syriske regjeringsposisjoner i Syria. “Dersom USA igjen gjennomfører angrep mot den lovlige syriske regjeringen eller noen av dens allierte, vil det være å krysse en rød linje, og Hizbollah vil komme til å angripe amerikanerne uten flere advarsler,” sa en Hizbollah leder til den libanesiske tv kanalen  al-Manar. Amerikanske styrker har flere ganger gjennomført angrep mot de syriske regjeringsstyrkene og Syria mener dette er et bevis på at USA dermed hjelper den islamistiske terrororganisasjonen Islamsk stat Les videre

Kvinnefronten vil demonstrere mot årets sørgemarsj for det ufødte liv førstkommende tirsdag

Kvinnefronten vil feste for retten til å drepe barn  Årets tradisjonelle sørgemarsj for det ufødte liv som har blitt arrangert i en årrekke av norske abortmotstandere risikerer å bli møtt av demonstranter fra kvinnefronten. Årets sørgemarsj starter tirsdag 13 juni klokken 15 med oppmøte utenfor stortinget. Marsjen går så til det ukjente barns grav på Vår Frelsers gravlund hvor deltakerne bruker å legge ned blomster. I år har kvinnefronten med flere varslet en motdemonstrasjon som de kaller “abortfest”, hvor det skal festes for retten til å ta livet av barn i mors liv. Les videre

Konfrontasjons-evangelisering overfor katolikker -predikant slo i stykker avgudsbilde av jomfru Maria

Dere snakker om en hellig kirke mens deres prester begår seksuelle overgrep på barn. Dere kjenner ikke den Hellige Gud, sier Ruben Israel i konfrontasjonen

Mange katolske troende er kommet til tro på Jesus etter å ha sett denne videoen. Det er i hvert fall det budskapet personene bak videoen hevder. I filmen som har fått over 400 000 visninger på litt under to måneder, ser vi det som omtales som konfrontasjons-evangelisering spesielt rettet mot katolske troende. I videoen tar predikanten Ruben Israel et knallhardt oppgjør med katolsk religion. . I videoen under møter vi Ruben Israel i det han utfordrer katolske troende til å vende seg bort fra jomfru Maria. Det hele ender i konfrontasjon hvor katolikkene forsøker å overdøve predikanten med bønneropet “hail Maria” som er gjenstand for tilbedelse i katolsk religion, det hele blir hissig og de katolske troende forsøker “å be” predikanten i senk med sine bønner til den levende jomfru Maria Les videre

Søppel-food kjeden McDonald feier gay-pride med pom-frites eske i homobevegelsens farger

Flere av McDonalds restauranter vil feire Gay-pride ved å bruke en pom-frites eske i restaurantene som ligger lang ruten gay-pride toget vil gå i USAs hovedstad Washington, melder Christian News Network. Den amerikanske kjeden som selger typisk junkfood som best er å regne som søppel vil slikt gi sitt bidrag til feiringen av synd, som gay pride er. Dermed finnes det nok en grunn til å styre unna McDonalds som serverer lunkne eller kalde hamburgere som må spises uten skikkelig bestikk. Dette er en gøyal måte å vise at vi støtter homobevegelsen, sier Cathy Martin i McDonald kjeden.

Prominent amerikans pastor og “erkebiskop” ber om tilgivelse etter å ha blitt avslørt med prostituert

En kjent farget pastor fra Massachusetts (USA) ble nylig arrestert da politiet gjennomførte en aksjon mot prostituerte. Pastoren blir siktet for å ha ville kjøpe sex av en prostituert. “Jeg ber Gud om tilgivelse,” sa den prominente pastoren  A. Livingston Foxworth under gudstjenesten søndag. Foxworth er ledende pastor for megakirken Grace Church of All Nations” og ble kjent da han velsignet  Massachusetts guvernør Charlie Baker i 2014. Under gudstjenesten  søndag formelig tryglet den avslørte pastoren etter nåde. I en uttalelse sier guvernør Baker at han er bedrøvet over nyheten om den arresterte pastoren, men sier han tror at retten vil gå grundig gjennom saken og komme til en riktig avgjørelse i saken. Les videre

Kristne stevner som terrormål for islamistisk terror -PST: Kristne stevner må ta terrortrusselen på alvor

Kjært barn har mange navn, sies det ofte i et ordtak. Noe som kanskje ikke akkurat er like kjært men som også skjuler seg bak mange forskjellige navn, er terrorgruppen IS som går under og omtales med flere navn. Blant de navn som brukes om den muslimske terrororganisasjonen som nå jevnlig etterlater seg død og fordervelse i euopeiske byer finner vi IS, Islamsk stat, ISIS, ISIL og  «Daesh». Fra Midtøsten er vi kjent med at den beryktede terrororganisasjonen gjerne angriper og dreper kristne. Det faktum at islamistisk terror nå kryper stadig nærmere og nærmere vårt eget land, gjør at også kristne stevner (som normalt samler mange mennesker) bør være på vakt mot mulig islamistisk terror. “Kristne samlinger er ikke spesielt utsatt for terror, men Politiets Sikkerhetstjeneste mener alle arrangører bør ha terrortrusselen i bakhodet,” melder avisen Dagen tirsdag.  Les videre

Etter terrorangrepet i London: Tid for oppgjør med islam?

Nok en gang er en europeisk storby rammet av terror, og nok en gang må mødre, fedre eller barn ta farvel med noen av sine som falt som ofre for islamsk jihad mot den vestlige verden- Den britiske statsministeren Theresa May ble oppfattet som tydelig i sin “nå er det nok tale” etter angrepet, men løsningene hun angir -vil ikke bidra til å stanse muslimenes jihadisme mot den euopeiske sivilbefolkningen. Den terror som staten Israel har måtte leve med i mange tiår har nå også kommet til oss, og tafatte europeiske politikere har ikke gutts nok til å gjøre det som skal til. Paul Joseph Watson i Infowars er blant dem som oppfordrer til helt andre og mer effektive tiltak. Les videre