“Arven etter Børre Knudsen” -Ønsker velkommen til Stevne på Stølsdokken

Fremhevet

Børre Knudsen var en ruvende personlighet i nyere norsk kirkehistore. Han har gjort seg bemerket både som prest, biskop og ikke minst for sitt brennende engasjement for barna i mors liv. Det er nettopp temaet «arven etter Børre Knudsen som er tema når troens folk samles til stevne på Stølsdokken fra onsdag 27 juni og frem til søndag 1. juli 2018. Blant foredragsholderne finner vi navn som Berit Fjære som skal snakke om  “Børre Knudsens argumentasjon i abortkampen i
forhold til dagens debatt” og Ragnar Andersen som skal holde foredrag over temaetBørre Knudsens tenkning om stat og kirke. Les videre

Per Bergene Holm: Musikk til Guds ære?

Fremhevet

Bilde av gruppen «Holy Soldier» som hevdet seg å fremføre musikk til Guds ære. (Foto: You Tube)

På den tiden måtte du på en natt-kafé i en storby for å høre uren musikk. Nå kan du bare slå på en kristen nærradio eller gå på et kristent stevne. I min ungdomstid gikk debatten høyt om kristen sang og musikk. Forskjøvet og svingende rytme, sanselig harmonisering og sensuell sangstil, skapte reaksjoner. Dette var verdens larmende sanger (Amos 5 23). Men den musikken som skapte strid for 30-40 år siden, er for ingenting å regne mot det som brukes i de fleste kristne sammenhenger i dag. Skillet mellom kristen og verdslig musikk har opphørt for de fleste, og barna og de unge som vokser opp hører på alt som spilles, uten reservasjoner,»  skriver   Per Bergene Holm, som er rektor Bibelskolen på Fossnes i et innlegg publisert i avisen Dagen.  Les videre

Husker du WWJD? Her spørres det WWYD? Og hvordan reagerere på diskriminering?

Fremhevet

WWJD Foto: CrazyLegsKC (lisens)

Husker du «WWJD» eller «What Will Jesus Do? som var en frase som ble mye brukt blant kristne i USA på 1990-tallet. Det er var eller er et motto som minnet mange tusen kristne på deres tro og på at Jesus er et eksempel man kan følge i dagliglivet, prøve å se ting og gjøre slik Jesus hadde sett ting og gjort. Uttrykket kom fra boka I hans fotspor av Charles M. Sheldon. «På norsk kan vi oversette uttrykket til Hva ville Jesus gjort? eller Hva hadde Jesus gjort?», skriver Wikipedia men i dette klippet som er hentet fra ABC News stilles heller spørsmålet «WWYD?» som er en forkortelse for «What Will You Do?»  Les videre

Han fikk unge til å falle under Guds kraft og spise oppkast-dansk/amerikansk pinsepastor dømt til 3 og halvt års fengsel

Fremhevet

Christian Laursen Raburn var blant dem som fikk folk til å falle i ånden. Nå venter tre og et halvt års fengsel for pastoren som her sender en ungdom i bakken. (Foto: You Tube)

Straffedømt pastor anker dommen på 3 og et halvt års fengsel  Den dansk/amerikanske  Christian Laursen Raburn som var ungdomspastor i «Byens kirke i Silkeborg» var blant dem som fikk unge til å falle under «Guds kraft» i møtene. Imidlertid viste det seg at den svært karismatiske ungdomspastoren også hadde en annen side, en mørk side som førte til at den 30 år gamle ungdomspastoren ble dømt til tre og et halvt års fengsel og utvisning fra Danmark. Menigheten han betjente ble først kastet ut av den danske pinsebevegelsen på grunn av anklager om «uetisk virksomhet» og nå står den tidligere pinsekirken stengt og forlatt. Ungdomspastoren selv anket i mars dommen mot seg og krever frifinnelse… Les videre

Åke Green til Grimstad i pinsen -skal tale på møtene i Zion Fevik under pinsestevnet

Fremhevet

Den kjente svenske pinsepastoren Åke Green som ble politianmeldt og måtte møte i svenske domstoler i 2003 og siden frifunnet i høyesterett i 2005 med henvisning til tros og ytringsfriheten, vil igjen bli å høre i Grimstad. Åke Green holdt en eneste preken hvor temaet var hva Bibelen sier om homofili, og denne vesle prekenen ble i 2003 løftet frem som en virkelig profetrøst som fikk omfattende dekning i svenske aviser. Nyheten om den rettsforfulgte pinsepastoren ble også trykt i en rekke amerikanske aviser -og Bibelens ord omkring homofili ble lest av millioner av mennesker. Åke Green som har vært pensjonist i ti år er fremdeles en predikant med et aktuelt budskap, og Green blir å høre både første og andre pinsedag i lokalet til Zion som ligger sentralt i Fevik sentrum. Les videre

Velkommen på møter i Rikets Sal….Eller?

Den kontroversielle religiøse gruppen Jehovas Vitner ønsker å vinne verden med sitt budskap. En av dem som åpenbart ikke er velkommen til møter og samlinger i regi av Vakttårn-selskapet er Leon Porter som filmet hvordan han ble tatt i mot når han oppsøkte en lokal forsamling. Se hvordan det hele gikk i klippet under hvor et av vitnene helst vil gi Leon en knytteneve rett i ansiktet

Flere land dumper US dollar som betalingsmiddel

Dollarens hegemoni som verdensvaluta går mot slutten. Foto: Pixabay Ingen kreditering behøvs (lisens)

En rekke land er nå i ferd med å kutte ut å bruke dollar som valuta når de handler seg i mellom. I følge den russiske tv kanalen RT vil Pakistan slå følge med det økende tallet av land som vil begrense bruken av dollar i internasjonal handel til fordel for Euro og kinesiske Yuan. Som kjent foregår det aller meste av internasjonal handel i dollar, og dette har også gjort at US dollaren er blitt ansett som verdens reservevaluta og en trygg havn for verdens investorer i krisetider. Mange har lenge spekulert i dollarens fall, og kan hende vi nå ser begynnelsen til slutten på dollarens hegemoni som verdensvaluta. Les videre

Øystein Gaulin: Falske eller ekte profetier ?

Brian Carn er blant dem som bærer frem profetier som ikke blir oppfylt

PROFETIER SOM ER BLITT FRAMFØRT I NORGE I PERIODEN 1987 – 2009…Etter å ha levd som en personlig kristen gjennom mange år har jeg observert en del forhold som jeg med årene har begynt å stille noen spørsmål ved. Bibelen sier at vi skal være på vakt mot falsk lære og falske profeter. Når disiplene spør Jesus og hva som er tegnet på hans komme og verdens ende så starter Jesus sitt svar med å si i Matteus 24:4: «se til at ingen fører dere vill, og i vers 11 sier han at mange falske profeter skal oppstå. La det med en gang være sagt og la det stå fast at bibelen skal være en rettesnor for enhver kristen, og alt som sies og hevdes må prøves opp mot Guds ord. Dersom det som sies ikke stemmer med Guds ord skal det forkastes som fremmed og ubibelsk lære, uansett hvor «kristent» det høres ut,» skriver Øystein Gaulin i et blogginnlegg. Les videre

Profetisk advarsel om endetiden

«Med ødeleggende dom vil Jeg komme imot befolkningen i dette landet (USA). Et stort mørke kommer over de land som har hørt evangeliet, men ikke lenger vandrer eller lever i det. Min vrede vil komme over dem. Mørket vil bli så voldsomt, frykten så stor at mennesker vil rope etter døden men ikke finne den. Det vil være langsom død, hungersnød og store katastrofer. Min vrede skal manifestere seg mot all ugudelighet. Den(vreden) skal komme med veldig intensitet. Du har kjent Min kjærlighet og nåde, men du har ikke kjent Min vrede og alvoret i Mine dommer.Min dommer er det de blir beskrevet som i Ordet, og bør ikke taes lett på,» skriver Kjell Sorsdal i ett innlegg lagt ut på Dagens debatt. Søkelys deler med dette Sorsdals innlegg Les videre

Ludvig Nessa: Fosterdrap er en krigsforbrytelse

«Fosterdrap er i stor grad kjemisk krigføring mot egen befolkning. Det er i følge Folkeretten en krigsforbrytelse!,» skriver den kjente abortmotstanderen i en post på Facebook. Ludvig Nessa som ble landskjent på 1980 og 1990 tallet for sin legendariske og viktige kamp mot drap på barn i mors liv. Sammen med biskop Børre Knudsen og prost Per Kørner var Nessa en av dem som preget det kristne engasjementet mot abort i Norge. Både Børre Knudsen, Per Kørner og Ludvig Nessa ble alle fradømt sine embeder som prester i den norske kirke. Dette var også begynnelsen til den forråtnelse som har skjedd i den norske folkekirke, -som i dag ikke kan defineres som noe annet enn en apostat-kirke som har forlatt den levende tro på den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. (På bildet ser vi en ja-til-livet-aktivist finner aborterte barn i en søppelsekk utenfor en abortklinikk i Rio. Han vasker dem og gjør dem klar til en verdig begravelse,» skriver Ludvig Nessa.

Hackergruppen Anonymous truer med å ta ned Jimmy Swaggart Ministries.

Den internasjonale hackergruppen «Anonymous» som består av et ukjent antall aktivister fra hele verden, truer nå med å ta ned virksomheten til Jimmy Swaggart Ministries. Dette opplyser gruppen i en nylig publisert video som skal være gruppens budskap til den kristne virksomheten som ledes av Swaggart familien. I budskapet fra det som gir seg ut for å være «Anonymous». I det truende budskapet blir det hevdet at Jimmy Swaggart er satanister som gjør hemmelige satantegn med hendene og det heter videre at man skal gjøre alt som er nødvendig for å ta ned den religiøse virksomheten Les videre

Ennå fascinerer Målle Lindberg sine tilhørere -også på You Tube

«Jeg er herlig løst og fri» synger Målle i videoen bildet er tatt fra (Foto You tube)

«Målle» Lindberg eller Uno Birger Tord «Målle» Lindberg som er hans fulle navn var på  1960 tallet en forholdsvis kontroversiell forkynner og sanger i det religiøse landskapet i Sverige. «Målle» som opprinngelig virket i den svenske pinskebevegelsen meldte etterhvert overgang til Maran ata som tok i mot den eiendommelige figuren med åpne armer. Lindberg satt som ung to år i fengsel, under dette oppholdet vendte han seg tilbake til sin kristne barnetro. Etter endt militærtjeneste begynte som evangelist og predikant tidlig på 1960-tallet. I 1964 startet han med teltmøter, besøkstallet øke raskt til nær tusen. Lindberg var en uredd og radikal predikant og det oppstod ikke uventet endel medieomtale. Noe av kritikken var at ungjentene var pågående foran senen, samt at han danset på scenen og døpte mennesker i et badekar. Les videre

Ukens preken: David Wilkerson: Cry of Sodom and Gomorrah

Bilde av David Wilkerson som preker Guds Ord i Times Square Church i New York. Foto: Jesus Minestries to the lost (med tillatelse)

Pastor David Wilkerson var en av USAs fremste profetiske røster i vår tid. Han ble kjent da Gud kalte ham bort fra en landens kirke til å starte opp et arbeid blant narkomane og kriminelle storbygjenger i New York på slutten av 1950 tallet. Blant annet var Wilkerson den som brakte evangeliet og Guds kjærlighet til Nicky Cruz. Wilkerson som har skrevet en rekke bøker om endetiden var pastor for Times Square Church i New York City frem til Herren hentet ham hjem gjennom en bilulykke i 2011. Selv om Wilkerson blant enkelte var kontroversiell, var aldri knyttet noen moralske skandaler eller påstander om pengekjærhet til pastor Wilkerson som var gift med sin kone Gwen frem til sin død i 2011. Wilkerson var en av dem som tok hele Guds ord på alvor og han var heller ikke redd for å holde frem bibelske sannheter slik de er. Les videre

Jesus Kristus – Gud, menneske og frelser

Kristne tror på Jesus Kristus som sin frelser. Flere av de som kaller seg kristne, kan likevel mangle klarhet i hva Jesu frelsesverk består i. Denne artikkelen er skrevet for å gi hjelp særlig til de som er i en slik situasjon. Bibelen innbyr oss til å tro at Jesus er sann Gud og sant menneske. At vi tror dette, er helt avgjørende for vår forståelse av Jesu frelsesverk. Fordi Jesu virkelig er Gud og virkelig menneske, er de gjerningene han har gjort for å frelse oss Guds fullkomne gjerninger. De er fullkomne i den forstand at de er nok til å frelse hvert eneste menneske som tar imot Jesus og tror på ham. La oss se nærmere på hvordan dette henger sammen, skriver Arne Helge Teigen i denne artikkelen. Teigen er Førsteamanuensis og prorektor ved Fjellhaug misjonskole som er Norsk Luthersk Misjonssambands viktigste teologiske utdannelsessenter med beliggenhet på Sinsen i Oslo Les videre

Angrepet mot Syria -Syria skal ha skutt ned 71 av 100 missiler -usikkerhet omkring hvilken reaksjon som kommer fra Russland

Et begrenset USA ledet angrep mot flere mål i Syria er nå over. Både franske, britiske og amerikanske fly deltok i angrepet som fant sted etter at Russland var blitt varslet på forhånd. I følge russiske og syriske medier skal syrisk luftforsvar ha skutt ned 71 av de rett over 100 missilene som ble skutt mot utvalgte mål i Syria. Disse tallene bestrides av vestlige kilder, men Syria har et godt antiluftforsvar og det er grunn til å tro at disse har skutt ned noen av de vestlige missilene. I klippet under ser vi det syriske bakke til luft-missil systemet skyte mot de vestlige missilene. Både Russland, Syria og Iran har reagert på angrepet med fordømmelse. Norge på sin side sier de forstår angrepet, men har så langt ikke uttrykt støtte til nattens angrep.

Hva som videre skjer er usikkert, men Russland har lovet en sterk reaksjon og Putin var lørdag morgen tydelig på at det vestlige angrepet er i strid med internasjonale lover. Russland har igjen sammenkalt til et møte i FNs sikkerhetsråd, hvor harde ord vil komme til å falle uten at det vil forandre noe på bakken i Syria. Bashar Al Assad forblir ved makten i Syria, og nattens angrep vil ikke forandre noe som helst. Imidlertid var angrepet så lite og begrenset at det er god grunn til å håpe og forvente at dette vil roe seg ned av seg selv uten videre opptrapping.