Oversikt over frafallskirker i Norge

Intro. Guds ord forteller at det i den siste tid skal bli et voldsomt frafall fra den kristne tro og fra Bibelens lære. Et eksempel på en slik frafalls eller apostat-kirke finner vi nå i den norske kirke som har valgt å vende Guds ord ryggen og vil vie homofile. Derfor er også den norske kirke det første religiøse samfunnet vi setter på den listen.

Den norske folkekirke,-tidligere omtalt som statskirken, er et religionssamfunn som opprinnelig var bygd på evangelisk kristen luthersk lære, men har gjennom de senere år frafalls-frierivendt seg bort fra både bibelen og luthersk lære. Dette religions-samfunnet har ikke en egen hellig bok slik eksempelvis Mormoner-kirken har -men har til gjengjeld introdusert en rekke religiøse ritualer og praksis som er i strid med kristen lære. Selv om DNK ikke lenger er en “statskirke” kan religions-samfunnet med rette kalles statens religiøse tilbud til tradisjonelle livs-ritualer som finnes i alle kulturer og religioner i form av barne-innvielse/dåp, manndoms-innvielse/konfirmasjon, ritualer til inngåelse av ulike samlivsformer som mann-kvinne, kvinne-kvinne, mann-mann og når tiden er moden vil nok dette systemet også tilby ritualer hvor eksempelvis en kvinne “gifter” seg med fire menn eller motsatt. Videre tilbyr apostat-kirken ritualer ved livets slutt i form av begravelse. På tross av stor folkelig oppslutning har DNK liten moralsk og etisk innvirkning på medlemsmassen. Nettsiden til den norske apostatkirken her.

OBS listen over organisasjoner og kirkesamfunn som går i feil retning

Normisjon og Den evangelisk lutherske Frikirke viser nå stadig flere tegn på å følge i den norske apostat kirkens fotspor. Normisjon som er en luthersk organisasjon innenfor den norske folkekirke (homse-kirka) og Frikirken som er et eget kirkesamfunn har i de siste årene vist stadig flere tegn på å gå i feil retning, og står nå på OBS listen

 

Facebook Comments