Kirkens ja til likekjønnede ekteskap splitter også norske bedehus -troende forlater kirken

Aldri har situasjonen vært mer kritisk for bibelsk norsk kristenliv enn situasjonen er nå. De aller fleste lutherske organisasjonene har valgt å forbli i den norske kirke, og blant mange kristne er det både usikkerhet og fortvilelse fordi det åndelige lederskapet ser ut til å være ute av stand til å gi klare råd. Nylig publiserte avisen Dagen et innlegg der Svein Granerud i Normisjon ønsker å gi frimodighet til dem som forblir i kirken. Fra tidligere er det kjent at Normisjons generalsekretær i likhet med Granerud har valgt å forbli i den norske kirke. Andre igjen i norske bedehus ønsker et tydelig oppgjør med en kirke som velsigner det Herren forbanner, og blant dem finner vi Tor Arne Gard i Talgje bedehus i Ryfylke som ville at bedehuset skulle markere et skille overfor læren i Den norske kirke Les videre

Uroen fortsetter etter kirkemøtet: “Utroskap i kirken”

Den Norske Kirke maner til samhold, så også prest Håkon Borgenvik på Flekkerøy. I et gay-marriage_2173326bellers godt innlegg i siste utgave av Flekkerøyposten om det å vise enhet som kristne kommer han med et flott eksempel, men som absolutt ikke kan brukes på uenigheten angående  likekjønnede ekteskap, noe jeg mistenker ham for å gjøre: «På menighetsrådet sist, ble det av et av våre kloke medlemmer sagt at enhet ikke er det samme som enighet. Og så henvendte hun seg til en annen i rådet som nettopp har giftet seg: Når man gifter seg blir man ett, men man er ikke dermed nødvendigvis enige i alt…Men så lenge ektefellene kan snakke om uenighetene sine på en god måte, så består enheten. Hvorfor? Jo, fordi vi elsker hverandre. Slik blir ekteskapet et fint bilde på Guds menighet» Les videre

Pragmatisme eller bibeltruskap?

tom-kirke-2Vi lever i kyrkjeleg samanheng ved eit tidskifte.

“I eit samfunn der pragmatisme er eit positivt lada uttrykk, kunne ein tenkja at dette trauste uttrykket kunne koma til god nytte! Me lyt sjå stort på det! Alle dei tolv biskopane i Dnk (Den norske kyrkja) er einige om å akseptera og anbefala at me, slik situasjonen er i Dnk, lyt få to liturgiar for vigsle i kyrkja vår, i staden for den eine me har no, for vigsle av ein mann og ei kvinne som går inn i livsvarig ekteskap,” skriver Ingolv Gjedrem i et innlegg postet på Dagen. Innlegget er så bra av vi gjengir det i sin helhet Les videre

Homofilidebatten – Skal synd virkelig velsignes? Uro på Flekkerøy over liberal prest

“Homofilisaken og presten splitter kristenmiljøet på Flekkerøy”

flekkrøy-en-splittet-øy“Vi befinner oss midt i en stor debatt om homofili skal sidestilles med et normalt heteroseksuelt ekteskap, noe som aldri burde ha vært et diskusjonstema i det hele tatt. Bibelen er helt tydelig på hva homofili dreier seg om,” skriver Richard Tørresen fra Flekkerøy i et innlegg. Bakgrunnen for innlegget er at det nå er tildels betydelig uro innenfor det store kristne miljøet som er på Flekkerøy etter at sokneprest Gunnar Lindtveit har kommet med tildels svært urovekkende signaler omkring temaet homofili. Tidligere i år var den omstridte soknepresten en av de tre Sørlandsprestene som laget oppskrift for homo-forbønn for såkalte likekjønnede ektepar, og i ettertid har dette tildels splittet kristenmiljøet på Flekkerøy. Richard Tørresen er en av dem som har markert seg tydelig på Guds ords side i striden Les videre

Den russisk ortodokse kirke vil ikke ha økumenisk samarbeid med protestantiske kirker som akseptere ekteskap mellom homofil

Moskva 5 juni 2015: Kirker som gjort homoseksualitet moralsk akseptabelt har forkastet russiske-kirkekristendommen og forbereder deres etterfølgere til å akseptere Antikrist, sier en ledende figur i den russisk ortodokse kirke. Hans uttalelse kom samtidig som den russisk ortodokse kirke annonserte at de ville avslutte sin formelle kontakt med den forente protestantiske kirke i Frankrike og den skotske kirke fordi disse religionssamfunn har forlatt den tradisjonelle kristne seksualmoralen. I sin uttalelse sa den russiske kirke at økumenisk dialog var meningsløs etter at den franske forente protestantiske kirke i forrige måned stemte for å tillate at deres prester kunne forrette under homoseksuelle ekteskapsinngåelser. Bruddet med den skotske kirke kommer etter at kirkesamfunnet godkjente å ordinere prester som er praktiserende homoseksuelle og som lever i likekjønnede ekteskap, melder lifesitenews.com.  Les videre

Etter kirkemøtet: Kirken fremtrer mer splittet enn noensinne

Bare snakk om tid før den norske kirke blir en komplett apostat-kirke i spørsmålet om homofile ekteskap, gjengifte, fosterdrap, umoral og all form for lovløshet

wolfDebatten på NRK debatten torsdag kveld og de mange debattene som nå utspiller seg i en rekke forskjellige aviser, forteller historien om et dypt splittet kirkesamfunn. Et rike i strid med seg selv. På den ene siden har vi de krefter som bygger sin religiøse forståelse på hva samfunnet praktiserer, på tidens moral og hva som er politisk korrekt å mene om likekjønnede ekteskap, og på den andre siden har vi dem som står på Guds Ord og kirkens opprinnelige synspunkt. Dette syn har stått sin prøve i 2000 år og uansett hvor lenge man leter og blar i Bibelen, vil man ikke finne et eneste skriftsted som gir den kristne kirke mandat til å vie eller velsigne homoseksuelle eller lesbiske ekteskap. Les videre