Den russisk ortodokse kirke vil ikke ha økumenisk samarbeid med protestantiske kirker som akseptere ekteskap mellom homofil

Moskva 5 juni 2015: Kirker som gjort homoseksualitet moralsk akseptabelt har forkastet russiske-kirkekristendommen og forbereder deres etterfølgere til å akseptere Antikrist, sier en ledende figur i den russisk ortodokse kirke. Hans uttalelse kom samtidig som den russisk ortodokse kirke annonserte at de ville avslutte sin formelle kontakt med den forente protestantiske kirke i Frankrike og den skotske kirke fordi disse religionssamfunn har forlatt den tradisjonelle kristne seksualmoralen. I sin uttalelse sa den russiske kirke at økumenisk dialog var meningsløs etter at den franske forente protestantiske kirke i forrige måned stemte for å tillate at deres prester kunne forrette under homoseksuelle ekteskapsinngåelser. Bruddet med den skotske kirke kommer etter at kirkesamfunnet godkjente å ordinere prester som er praktiserende homoseksuelle og som lever i likekjønnede ekteskap, melder lifesitenews.com. 

Den russiske kirkes brudd med to liberale vestlige kirker er et sterkt signal på at spørsmålet omkring homofili og likekjønnede ekteskap er direkte kirkesplittende siden den russisk ortodokse kirke i likhet med mange av de afrikanske kirkene står stødig fast på kirill-av-moskvaGuds ord som tydelig uttaler at homoseksuelle ekteskap er synd. Den russiske kirke har gjennom flere år advart om at aksept av moralsk forfall vil kunne påvirke det økumeniske samarbeidet, men “beklageligvis har våre ord og advarsler ikke blitt hørt;” sa en talsmann for den ortodokse kirke. “Vi skiller oss fra dem som en smittsom pest, sa talsmannen som understreket at den russisk ortodokse kirke ikke kan gi sin tilslutning til noe som bryter med det bibelske synet. -Disse er ikke kristne samfunn lengre. Disse er bare samfunn som bærer navnet LGBT og det fremtid er enkel og klar -helvetes ild og det er hva den Hellige Skrift sier, ….disse forhenværende kristne forbereder seg selv for den høytidelige mottakelsen av Antikrist,” sier Fr. Dimitry Smirnov i den “Russian Orthodox Church Commission for Family, Protection of Motherhood and Childhood” -Han hellighet, patriark Kirill av Moskva har mange ganger uttalt at homoseksuelle “ekteskap” er uforenlig med kristen lære,” heter det i artikkelen som kan leses i sin helhet fra lifesitenews.com