Vårt Land: “Homofilidebatten fortoner seg som den rene utmattelseskrigen for kristne med tradisjonelt syn: Det blir aldri fred før de snur.”

Avisen Vårt Lands prosjektredaktør Alf Gjøsund mener at det er på tide med dialog i homofilidebatten. I følge Vårt Lands Gjøsund fortoner nå homofilidebatten som den rene utmattelseskrigen for kristne med tradisjonelt syn, og det vil aldri bli fred før konservative kristne snur. Dermed tar Vårt Lands prosjektredaktør til orde for at konservative kristne skal endre synspunkt.. Derfor må kristenfolket “for fredens skyld” rett og slett bare godta at vi må finne oss i, og være enig i og godta det Bibelens Gud omtaler som en styggedom. En vederstyggelighet som i følge Guds Ord skulle bli straffet med døden.. Men siden vi lever i et moderne samfunn og i en moderne kirke, som har blitt langt mer tidsriktig og “in” enn det den gamle ørkenguden Jahve uttrykte for 3500 år siden, -er det nødvendig for en tidsriktig kirke å så farvel til det som den gamle ørkenguden har sagt, -og for fredens skyld tilpasse oss regnbuens samfunn. Hva Gud måtte ha sagt om ting er tydeligvis noe Vårt Land mener vi skal kaste på historiens kirkegård for fredens skyld.

Les videre

“Kjenner nød for Flekkerøy menighet og den nød som er oppstått etter at kirken sa ja til likekjønnede ekteskap”

Richard Tørressen fra Flekkerøy er en av dem som har reagert sterkt på at den norske kirke har forlatt den veiledning Guds ord gir om ekteskapet og homofile. Som tidligere skrevet har det vært betydelig uro internt i Flekkerøy kirke etter at det ble klart at den norske kirke, på tross av hva Bibelen entydig slår fast, har valgt å åpne for å velsigne homofile ekteskap. Tørressen som var sterkt engasjert i kampen i forkant av beslutningen valgte å melde seg ut da det ble klart at kirken ville si ja til det Bibelen fordømmer, og nylig valgte han også å melde ut sitt barn, og i den forbindelse skrev han til prest Håkon Borgenvik, som så langt ikke har svart. Les videre

Richard Tørresen med sterkt brev til Flekkerøy menighetsråd-prest og Gudstjenesteutvalg

kirken-forfall“Hvordan vil dere ivareta det klassiske synet på ekteskapet mellom én mann og én kvinne i Gudstjenesten? Gjøre akkurat som før, ikke ta hensyn til den nye lære som har sneket seg inn og ignorere at homofile kan gifte seg i kirka og få sin synd «velsignet».
Skal dere i virkeligheten bevare to syn i kirka innebærer det at de bibeltroene som har et klassisk kristent, bibelsk og luthersk syn på ekteskapet får gjennomslag for at det i liturgien (forbønnshandlingen) blir bedt om at forkynnelse som velsigner synd må fjernes fra menigheten og at de praktiserende homofile må komme til Sannhetens erkjennelse og bli frelst fra en evig fortapelse,” skriver Richard Tørresen i sitt sterkt åpenhjertige brev skrevet til sokneprest Håkon Borgenvik, Flekkerøy menighet og Jan Egil Nordheim som er sentral i Flekkerøy kirke. Som kjent verserer det nå stor uro på i Flekkerøy menighet på grunn av homofili-saken og vielser av likekjønnede som etter alt å dømme vil bli introdusert i den norske kirke i løpet av 2016 og 2017. Homosaken truer nå med å splitte den norske kirke og mange har allerede meldt seg ut i protest

Les videre

Til våren vil kirken avgjøre spørsmålet om vigsel av likekjønnede

Borge kirke 2Kirkemøtet skal allerede i april neste år behandle spørsmålet om kirkelig vigsel av
likekjønnede. Det besluttet Kirkerådet torsdag. Dermed er det mye som tyder på at kirken allerede til neste år kommer til å avgjøre hvorvidt de vil tre inn i apostat-kirkenes rekker. Kirkens mål er å kunne stå samlet og leve med to syn på saken som uten tvil har i seg kraft til å tømme kirken for levende kristne. Kirken må erkjenne at det foreligger to syn i denne saken som ikke lar seg forene, melder avisen Dagen torsdag kveld Les videre

“Du er en nazist!” – homofil baker skjeller ut dem som mobber og trakasserer kristne til å bake bryllupskaker til likekjønnede bryllup

mobber-kristne-bakereFra Christian News Network: En baker som identifiserer seg selv som homofil skjeller ut homofile aktivister som mobber og plager kristne bakere som har religiøse innvendinger mot å bake bryllups-kaker til såkalte likekjønnede ekteskaps-seremonier. I sin video omtaler den homofile bakeren disse som “mobbere og nazister”. Bakeren har åpenbart fått nok av at hans likesinnede homofile bruker rettsapparatet, mobbing og trakassering for å presse kristne bakere til å bake bryllupskaker de slett ikke ønsker å lage, fordi det strider mot deres overbevisning. (skjermfoto fra Christian News Network)

Les videre

Amerikansk homoseksuell saksøker bibelutgivere over bibelvers som omtaler homofili som synd

saksøker-bibelenHomofil mann hevder bibelen påfører ham emosjonell tvang fordi han er homoseksuell

Etter at Obama’s syn omkring homofile ekteskap vant frem i amerikansk høyesterett har militante homoseksuelle krefter fått vind i seglene. Frem til nå er det kristne bakere, fotografer og blomsterdekoratører som er blitt saksøkt og pålagt og betale aktivistene erstatning, men nå er det selve Bibelen og de forlag som utgir Guds ord som er under ild. For noen dager siden kunne en rekke nettsteder, deriblant Infowars, Christian Post og det russiske Pravda som brakte historien om den 39 år gamle Bradley LaShawn Fowler  (foto You Tube) fra  Michigan som saksøker forlagene Zondervan og Thomas Nelson. Les videre

Den russisk ortodokse kirke vil ikke ha økumenisk samarbeid med protestantiske kirker som akseptere ekteskap mellom homofil

Moskva 5 juni 2015: Kirker som gjort homoseksualitet moralsk akseptabelt har forkastet russiske-kirkekristendommen og forbereder deres etterfølgere til å akseptere Antikrist, sier en ledende figur i den russisk ortodokse kirke. Hans uttalelse kom samtidig som den russisk ortodokse kirke annonserte at de ville avslutte sin formelle kontakt med den forente protestantiske kirke i Frankrike og den skotske kirke fordi disse religionssamfunn har forlatt den tradisjonelle kristne seksualmoralen. I sin uttalelse sa den russiske kirke at økumenisk dialog var meningsløs etter at den franske forente protestantiske kirke i forrige måned stemte for å tillate at deres prester kunne forrette under homoseksuelle ekteskapsinngåelser. Bruddet med den skotske kirke kommer etter at kirkesamfunnet godkjente å ordinere prester som er praktiserende homoseksuelle og som lever i likekjønnede ekteskap, melder lifesitenews.com.  Les videre

Homofilisaken: Om å leve med to syn

syndJeg vil advare sterkt mot å leve med to syn-holdningen som Odd Bjørnsen maner til i Fædrelandsvennen den 24 juni 2015  Følgende leste jeg i en artikkel fra Lys over Land 2000 av forkynner Eivind Flå i Kristen Muslim-misjon.  Forferdelige og avskyelige ting skjer i landet; profetene profeterer løgn, og prestene styrer efter deres råd, og mitt folk vil gjerne ha det således. Men hva vil I gjøre når enden på dette kommer? (Jer 5,30-31) skriver Richard Tørresen fra Flekkerøy i et innlegg i avisen Fædrelandsvennen Les videre

Kristen fotograf nektet å videofilme en lesbisk ekteskaps-seremoni -risikerer alvorlige konsekvenser

legal-action1To lesbiske kvinner i Ohio har sendt inn en klage til det lokale handelskammeret etter at en kristen videofilm-fotograf ikke ville påta seg oppdraget med å videofilme en ekteskapslignende lesbisk forpliktelses-seremoni og nå vurderer handelskammeret å revurdere sine regler og forby medlemmer av handelskammeret å avvise bestillinger knyttet opp mot homofili og likekjønnede ekteskap. Jenn Moffitt og Jerra Kincely som skal inngå en ekteskapslignende forpliktelses-seremoni sende i forrige måned en forespørsel til en lokal fotograf med forespørsel om denne ville ta på seg oppdraget med å videofilme den lesbiske forpliktelses-seremonien. Eieren av forretningen,  Courtney Schmackers som er en kristen, svarte høflig at hun som en kristen ikke kunne imøtekomme deres forespørsel. Les videre