Homofilisaken: Om å leve med to syn

syndJeg vil advare sterkt mot å leve med to syn-holdningen som Odd Bjørnsen maner til i Fædrelandsvennen den 24 juni 2015  Følgende leste jeg i en artikkel fra Lys over Land 2000 av forkynner Eivind Flå i Kristen Muslim-misjon.  Forferdelige og avskyelige ting skjer i landet; profetene profeterer løgn, og prestene styrer efter deres råd, og mitt folk vil gjerne ha det således. Men hva vil I gjøre når enden på dette kommer? (Jer 5,30-31) skriver Richard Tørresen fra Flekkerøy i et innlegg i avisen Fædrelandsvennen

Situasjonen i kristenheten i dag minner mye om situasjonen på profeten Jeremias tid. De åndelige ledere, som skulle ha veiledet folket, forførte i stedet. De forkynte fred og ingen fare for et ubotferdig folk. Synd og urettferdighet ble glattet over og Guds sanne profeter, som talte om at folket måtte omvende seg fra sine synder, ble forfulgt. Vi ser i dag mye av den samme utviklingen. De falske røster tåler man gjerne. Jeg frykter at dette kan gjøre seg gjeldene også innenfor kristne organisasjoner og de frikirkelige sammenhenger i tiden som kommer. Folket vil ha det som klør i øret, og da blir det rett og slett ikke plass for forkynnere som formilder sannheten gjennom en klar forkynnelse av synd og nåde, og slikt uroer hjertene.

Rope et varsku til vårt folk

ulvfarklar2Jeg tror aldri før i vår historie at det har vært større grunn til å rope et varsku til vårt folk enn det er i dag. Vi er i en ytterst alvorlig situasjon hvor lys og mørke blandes sammen. I stedet for å bryte med synden og dem som godkjenner synden, forsøker man ofte å finne såkalte “kjøreregler”, slik at det ikke blir et brudd med hva Skriften kaller synd. I dag er ikke vranglæren lenger fordekt, den er åpenbar. Det er som det står i Jesaja 3,9: “Uttrykket i deres ansikter vidner mot dem, og om sin synd taler de åpent som folket i Sodoma, de dølger den ikke; ve deres sjeler, for de volder sig selv ulykke!”

Bryte med vranglærerne 

Nå tror jeg det er rett å si at vi er kalt til å bryte med vranglærerne , som ved sitt budskap fører folk inn i den evige fortapelse , enten de kommer fra statskirken, organisasjonene eller frikirkesamfunnene. Skillet i Guds rike går nok mer midt i enn mellom organisasjonene og kirkesamfunnene. Hvor går veien ut av uføret? Jo ved å vende tilbake til de gamle stiler”  Skrevet av Richard Tørresen Flekkerøy

4 tanker om “Homofilisaken: Om å leve med to syn

  1. Det er merkelig hvor det har stilnet innenfor kristenheten naar det gjelder saker som abort og likekjonnet ekteskap. Det er liksom ikke noe tema lenger Etter hvert har det blitt temaer som man kvier seg for aa ta opp fordi det ser ut for at majoriteten av kristenfolket ikke oensker aa faa disse temaene opp i lyset.Til og med homolobbyen har stilnet. Jeg antar de vil oeke lydvolumet naar det naermer seg kirkemotet og valget til hosten. Homolobbien menar at det Paulus skriver om homofili ikke er verdt aa lese fordi, som de sier, han hadde ikke greie paa den slags problematikk. Nei, man maa lese det Jesús har sagt fordi Han har kun snakket om kjaerlighet. Og de mener at selvfoelgelig gjelder dette kjaerlighet mellom menneske som vil leve i homoekteskap. Hva GT sier om dette temaet, er liksom langt hinsides all fornuft. Og fornuften maa seire, maa vite. Og skulle temaet homoekteskap bli nevn i ett eller annet kristelig fórum, ja saa faar man til svar at dette har man liksom ikke tenkt igjennom og kan derfor ikke ta noe standpunkt til det ene eller det andre.

    • Jeg er redd vår kirke er blitt politisk korrekte og tannløse. Vi er redde for konsekvensene Odd Gunnar og derfor velger vi å tie fremfor å tale. De fleste mennesker ønsker å høre budskap om en form for idyllisk kristendom hvor Gud er en snill julenisse med langt hvitt skjegg som bærer over med alt vi finner på. Dette med synd og aksept av synd er en alvorlig sak og vi skylder våre medmennesker å ikke tie her. Vi må våge å kalle en spade en spade selv om enn da får mye motstand. Det letteste i verden er å være pragmatisk og uklar. Da når man langt i kristenheten men man risikerer å lure seg selv.

    • De gamle pleide å kalle homofili for synd mot naturen. En helt riktig betegnelse.

    • “Man maa gjore et valg her og jeg kan bare ikke forstaa hvorfor homofile er saa tiltrukket av den kristne kirken som klart sier at homofili er en synd”.
      Bibelen sier at det finnes en djevel som har en målsetting om at flest mulig skal gå fortapt. Ved at kirken, Guds hus, faller, så er slusene for styggedommen åpnet, og det er ikke lenger noe som holder igjen. En viktig seier for den onde.

Det er stengt for kommentarer.