Kan bli splittelse i Metodistkirken etter at Generalkonferansen ser ut til å åpne for å vie homofile og ordinere homofile til tjeneste

Metodistkirken kan bli splittet i to etter at det er sannsynlig at det vil bli et flertall på Generalkonferansen neste år for at man skal åpne for å vie homofile og ordinere homofile til tjeneste. Det er avisen Dagen som skriver dette. Det religiøse tros-samfunnet forbereder seg nå på at kirkesamfunnet kan bli splittet i to. Internt i metodistkirken er det forskjellige syn på homoseksualitet og store uenigheten i spørsmålet om likekjønnede ekteskap og ordineringen av homofile og lesbiske prester. Det mest sannsynlige utfallet blir at et stort flertall av verdens minkende metodister blir en del av apostatkirken, mens et mindretall skaper et nytt kirkesamfunn som ikke slår sine teltplugger ned i Sodoma Les videre

Paul Joseph Watson om pave Frans: “You do the Work of the Devil”

Pave Frans eller Jorge Mario Bergoglio som er hans virkelig navn får gjennomgå i Paul Joseph Watsons siste video. Den katolske paven har i løpet av sine år som religiøst overhode for den katolske kirke ført kirken bort fra det som var kirkesamfunnets opprinnelige tro, og paven ser ut til å utføre djevelens arbeid. Jorge Mario Bergoglio ser ut til å ville omfavne både islam, regnbuen, og abort og ser ut til å motarbeide de verdier konservative katolikker og den katolske kirke tradisjonelt har stått for. Paven har også innført Covid-19 pass hvor vaksinestatus er avgjørende for om du kan besøke Vatikanet. Les videre

Norges kristne råd støtter forbud mot konverteringsterapi

Det er vei ikke en eneste profetisk troende med lys over Guds ord som ikke så at dette ville komme. Norges kristne råd er et kompromissråd som man ikke må forveksle med Guds sanne menighet

Norges Kristne Råd er en paraplyorganisasjon med 26 medlemskirker. Nesten hele kristen-Norge er medlemmer der. Ifølge Nygård støtter altså alle disse – fra Den katolske kirke til Pinsebevegelsen – innføring av et forbud mot såkalt konverterings-terapi. Det er  Dag Nygård som i følge Norge i Dag forteller dette. Han er spesialrådgiver i Norges Kristne Råd og har personlig bakgrunn fra Pinsebevegelsen. Dersom noen hadde ventet at Norges Kristne råd ville falle ned på et annet standpunkt, har de tatt sørgelig og skikkelig feil. Ingen av medlemskirkene i dette relgiøse rådet ser ut til å ha seriøse motforestillinger av hva et slikt forbud vil innebære.  – Et forslag om lovregulering av dette som kalles konverteringsterapi, støttes av Norges Kristne Råd. Flere av medlemssamfunnene har tatt inn i sine retningslinjer at det å tilby slik behandling er uakseptabelt. Han bemerket at høringsnotatet legger opp til at man skal skjelne mellom «samtaler og forbønn på den ene siden, og mer eller mindre strukturelle forsøk» på å oppnå endring på den andre siden. Det er Norge I Dag som rapporterer dette:

Les videre

Avkristningen fortsetter: “Vil ha slutt på utdeling av bibler ved skoler”

Den borgerlige regjeringen som om noen uker vil bli avløst av en rød/grønn regjering under ledelse av Jonas Gahr Støre bruker sine siste dager på å fullføre sin intense kamp mot kristne verdier. Nå er det Bibelen som skal til pers og kastes ut av skolen. Å dele ut bibler til skoleelever kan oppleves støtende og krenkende. “«Å legge opp til gaveoverrekkelser til elevene av religiøse skrifter/bøker eller religiøse gjenstander, vil derfor etter vår vurdering kunne oppleves som tilslutning til et livssyn eller forkynning», skriv direktoratet. Dei hevdar vidare at «for enkelte vil også en slik aktivitet kunne oppleves som støtende eller krenkende» mens «undervisningen skal være objektiv, og arbeidsmåtene i faget skal medvirke til likeverdig undervisning om religioner og livssyn»., gjengir avisen Dagen. Les videre

Reagerer på at Kiwi-ansatte blir nektet å bære kors rundt halsen i arbeidstiden mens muslimer kan bære hijab

At islam og gay-pride nå trumfer absolutt alt i Norge, er noe vi lenge har sett. Kristendom og kristen tro er i ferd med å bli en pariakaste i vårt moderne Sodoma. Det har vakt reaksjoner at en Kiwibutikk i Kristiansand har nektet ansatte å bære kors rundt halsen samtidig som muslimer fritt kan bære hijab. På Facebook tar nå flere til orde for å boikotte Kiwikjeden som drives av Norgesgruppen. Korset som religiøst symbol er i ferd med å bli noe vekker anstøt i det postkristne Norge -og derfor blir kristne tvunget til å ta av seg korset -mens homoflagget og islamske hijab ser ut til å være greit Les videre

Reagerer sterkt på artikkel i Normisjon publikasjon -Actaleder Kristian Øgaard på ville veier

Conrad Myrlands artikkel og innlegg omkring Acta-leder Kristian Øgaard`s kontroversielle skriverier om tidligere statsminister Benyamin Netanyahu og terrorgruppen Hamas. Øgaard som leder barne og ungdomsarbeidet i den lutherske organisasjonen Normisjon sammenlignet i en artikkel publisert til Normisjons barn og unge, den tidligere israelske statsministeren med terrorister fra Hamas. “Det er tragisk og opprørende at barn og unge i Normisjon blir forledet til ikke å se den himmelskrikende forskjellen på en islamistisk terrorgruppe og Israel,” skriver Med Israel For Fred (MIFF) i et innlegg lagt ut på Facebook Les videre

Kristian Øgaard, leder i Acta-arbeidet i Normisjon sammenligner Netanyahu med terrorgruppen Hamas

Kristian Ødegaard er leder i Normisjon og skal påvirke den religiøse organisasjonens barn og unge.

Den lutherske religiøse organisasjonen Normisjon er igjen på ville veier. En leder i organiasasjonens barne og ungdomsarbeid, Kristian Øgaard, daglig leder i Acta – barne- og ungdomsorganisasjonen til Normisjon presenterte i siste utgave av Agenda 3:16 dette til organisasjonens barn og unge:  «Fred er ikke i Netanyahus interesse», og han er «tilsynelatende villig til å sette i gang en krig og drepe mennesker for å redde sitt eget skinn», skriver Kristian Øgaard som dermed går aktivister i Klassekampen og Dagbladet en høy gang. “Det er tragisk og opprørende at barn og unge i Normisjon blir forledet til ikke å se den himmelskrikende forskjellen på en islamistisk terrorgruppe og en demokratisk og fri rettsstat,” skriver Conrad Myrland i Med Israel For Fred. Les videre

Den britiske metodistkirke sier ja til likekjønnede ekteskap og trer inn i apostat-kirkenes rekker

Den engelske metodistkirke sier ja til likekjønnede ekteskap. Den pågåande årskonferansen til Metodistkyrkja i England har sagt ja til likekjønna ekteskap, melder Vårt Land. Den britiske metodistkirken har med dette tredd ut av det kristne fellesskapet av menigheter og inn i apostat-kirkenes rekker. Kirkesamfunnet er bare et av mange som har forlatt klassisk kristen tro og blitt en del av av det stadig voksende tallet på frafallskirker i den vestlige verden. En frafallskirke er en organisasjonsmessig størrelse som opererer på utsiden av det kristne eklesia. Les videre

Vårt Land: “Homofilidebatten fortoner seg som den rene utmattelseskrigen for kristne med tradisjonelt syn: Det blir aldri fred før de snur.”

Avisen Vårt Lands prosjektredaktør Alf Gjøsund mener at det er på tide med dialog i homofilidebatten. I følge Vårt Lands Gjøsund fortoner nå homofilidebatten som den rene utmattelseskrigen for kristne med tradisjonelt syn, og det vil aldri bli fred før konservative kristne snur. Dermed tar Vårt Lands prosjektredaktør til orde for at konservative kristne skal endre synspunkt.. Derfor må kristenfolket “for fredens skyld” rett og slett bare godta at vi må finne oss i, og være enig i og godta det Bibelens Gud omtaler som en styggedom. En vederstyggelighet som i følge Guds Ord skulle bli straffet med døden.. Men siden vi lever i et moderne samfunn og i en moderne kirke, som har blitt langt mer tidsriktig og “in” enn det den gamle ørkenguden Jahve uttrykte for 3500 år siden, -er det nødvendig for en tidsriktig kirke å så farvel til det som den gamle ørkenguden har sagt, -og for fredens skyld tilpasse oss regnbuens samfunn. Hva Gud måtte ha sagt om ting er tydeligvis noe Vårt Land mener vi skal kaste på historiens kirkegård for fredens skyld.

Les videre

Den norske apostatkirke med navneskifteseremoni for transperson

Hoff kirke på Østre Toten AFør første gang skal en transperson markere kjønnsskifte i en seremoni i Den norske kirke. Seremonien til en mann som mener seg å være kvinne, skal finne sted i Hoff kirke på Toten den 17 juli.  “Jeg er veldig spent, men det føles helt rett og er viktig for meg. Så håper jeg andre transpersoner og ikke minst andre bispedømmer følger etter, sier mannen som mener seg å være kvinne. Personen ble født som gutt, men var ikke fornøyd med kjønnet han var tildelt og har endret juridisk navn og kjønn i 2020. Det er  Prost Stein Ovesen skal lede den vederstyggelige seremonien i frafallskirken.

Fredag skal NRK og det norske folk hylle den nye folkereligionen -GAYPRIDE og seksuell urenhet

Ikke min statsminister Erna Solberg foran Norges nye og viktigste religiøse symbol, regnbueflagget som symboliserer seksuell urenhet i befolkningen

Fredag skal den statsfinansierte fjernsynskanalen NRK som vi alle er tvunget til å betale for, sende sin “pridefest” som vil væe en nærmere to timer lang hyllest til vår nye folkereligion. I 2012 ble kristendommen avskaffet som statsreligion i Norge, og i de ni år som er gått siden da, har det norske folk lagd seg sin egen gullkalv, nemlig Gaypride som hylles som den nye tids guddom. Mens den kristne kirke tradisjonelt har dyrket Fader, Sønn og Hellig Ånd som en treening Gud, har vår nasjons politiske ledere -og befolkningen erstattet kirkens treeninghet -med en ny treenighet bestående av GayPride, islam og Covid-19 vaksinen som vår nye folkefrelser, Dette gjenspeiles også i hva som sendes på den statsfinansierte TV kanalen NRK, hvor kristne feiringer som jul, påske, pinse og Kristihimmelfartsdag må vike for Pride, Corona og Islam.

Les videre

Blå kors Norge får kritikk etter å ha promotert det seks-fargede Gay-pride symbolet

Blå Kors Norge ser ut til å ha forlatt den sunne lære og søker nå å gjøre profitt på regnbuesymbolet. I en post på Facebook med et bildesymbol av homobevegelsens seks farger i et hjerte, forsøker organisasjonen å utnytte homomåneden til å fremstille seg selv som en romslig organisasjon hvor alt er inkludert: “I Blå Kors møter vi alle mennesker som likeverdige! Nestekjærlighet, inkludering og kamp for rettferdighet er verdier som gjennomsyrer organisasjonen vår 🏳️‍🌈💙 Hos oss er du alltid velkommen, uansett hvem du er og hvem du elsker🥰,” skriver den organisasjonen som ser ut til å tre inn blant de religiøse organisasjoner som har forlatt Bibelens Gud og ord. Les videre

Normisjons seniorstevne krever at alle møtedeltakere har tatt vaksinen -uvaksinerte ikke velkommen

Den religiøse organisasjonen Normisjon arrangerer den 14 til 18 juni arrangere seniorstevne på Haugetun folkehøyskole for aldersgruppen 60+ og for første gang i nyere tid opplever vi at ikke alle er velkommen. Som kjent bruker religiøse forsamlinger og avslutte sine annonsetekster “med alle velkommen i Jesu navn” eller noe lignende. Men slik er det ikke lengre. Når Normisjon nå arrangerer sitt seniorstevne er slett ikke alle velkommen i Jesu navn, for nå er det vaksinen som gjelder. I følge annonseringen for stevnet er “alle som har fått minst en dose med Covid-19 vaksinen” velkommen til stevnet. Dermed betyr det at Normisjon ønsker å ekskludere en gruppe mennesker, nemlig dem som ikke har tatt de kontroversielle vaksinene. Les videre

Uenighet om homofili og likekjønnet hor i den evangelisk lutherske frikirke

Illustrasjonsfoto

På Frikirkens synodemøte ble det lørdag ettermiddag tydelig at uenigheten om likekjønnet samliv også finnes der. Den evangelisk lutherske frikirke ser ut til å ville følge i fotsporene til apostatkirken eller folkekirken som den også kalles. Pastor Per Eriksen i Fredrikstad frikirke advarte også synodemøtet mot å skyve denne samtalen foran seg, og sa at den i løpet av noen år vil komme uansett. Noe vi dessverre også tror vil skje. Det store frafall vil fortsette å eskalere og det er bare et tidsspørsmål før flere av frikirkene i Norge, slår følge med folkekirken og velger å begynne å velsigne det Guds ord forbanner. Les videre

Ludvig Nessa: Værhaner og ulv i bispeklær: Et samlet bispemøte velsigner det Gud forbanner

“Et samfunn med legal adgang til abort er bedre enn et samfunn uten,” kan vi lese i en uttalelse fra bispemøtet. Det kan neppe bety annet enn at legalisert abort er greit. Det er bedre å myrde uskyldige barn i mors liv med lov i hånd enn uten! …For et forfall!!! I 1975 gikk biskop Per Lønning i Borg bispedømme av i protest mot nettopp abortloven. Biskop Børre Knudsen i Eksilkirken la ned sitt statlige embete i 1978 i protest mot samme ulov. Nå – i 2021 – velsigner et samlet bispemøte det Gud forbanner. Vi sager av den grenen vi sitter på, og er i fritt fall ned i muslimenes lommer og hedenskapets mørke, skriver Ludvig Nessa på Facebook. Les videre

Avisen Dagen har lukket for kommentarer -er blitt politisk korrekte

NB: Søkelys har kommet med en ny artikkelen etter at det ser ut som om Dagen igjen har åpnet for kommentarer.

Avisen Dagen har nå tilsynelatende stengt avisens artikler for kommentarer fra lesere. og dermed har Dagen tatt et langt skritt i retning av å bli mer politisk korrekte enn de har vært tidligere. Under Vebjørn Selbekks ledelse har det skjedd store forandringer til det verrre, og den vesle Bergensavisa har etterhvert blitt en kopi av Vårt Land. Stadig færre og færre avisen tillater at leserne får en mulighet til å ta til orde. Allerede i 2013, på Langfredag -tok den religiøse avisen første skritt mot å avvikle lesernes ytringsfrihet da de innførte “Facebooks-kommentarsystem”. Mange lesere reagerte da sterkt og tok farvel med  avisen Dagen og debattforumet “Spikers corner” ble opprettet som et nettsted for frie ytringer. Les videre

Økumenisk bestsellende bønnebok fremmer rasisme og oppfordrer til hat mot hvite mennesker

En religiøst bestsellende bønnebok utgitt av den progressive religiøse økumenikeren Sarah Bessey og 21 andre bidragsytere vekker debatt blant spesielt hvite evangeliske kristne. Bønn og andakstboken inneholder nemlig en bønn hvor den fargede teologen “Dr. Chanequa Walker-Barnes, en såkalt BLM aktivst og forkjemper for sosial likhet har skrevet en bønn til den økumensiske guden hvor hun ber hennes gud hjelpe henne og hate hvite mennesker. Les videre

Dagen redaktør Vebjørn Selbekk på lederplass: “En kristenplikt å ta vaksinen”

Redaktør Vebjørn Selbekk vil at du skal ta denne rottegift fra helvete som kristenplikt

“Å si ja til sprøytestikket i armen, er en solidaritetshandling med de som er svakere enn deg selv, kristen nestekjærlighet rett og slett,” skriver redaktør Vebjørn Selbekk i den religiøse avisen Dagen på lederplass. Dagens redaktør lovpriser nå at vaksinefarten skal skrus opp og at hele den voksne del av befolkningen snart skal få tilbud om å ta skuddet med det Levi Jensen kalte en “rottegift fra helvete”. Men ordningen er frivillig og for at vaksinestrategien skal bli en suksess er man avhengig av at tilstrekkelig mange takker ja. Bare slik oppnår man den flokkimmuniteten som trengs for å forhindre nye smitteutbrudd, skriver Selbekk videre Les videre

Amerikansk gay-“pastor” hevder at Jesus kom med rasistiske utsagn og var fordomsfull og intolerant

Det store frafall: En åpen homoseksuell mann som skal ha fått sin teologiske og pastorale grad fra det konservative Moody Bible Institute, og som nå er en såkalt LGBTQ aktivist og forfatter, hevder at Jesus brukte rasistiske vendinger og måtte omvende seg fra sin rasisme. “Pastoren” som åpent lever i synd sier i realiteten at Jesus er en synder -i en omstridt video som sirkulerer på nettet. I en videoen som sirkulerer på TikTok kan vi se og høre at “pastor” Brandan Robertson uttaler at Jesus var fordomsfull og intolerant i møte med den samaritanske kvinnen som hadde en syk datter. Den kananeiske kvinnen stod opp og talte sannhet til den mektige og dette fikk Jesus til å omvende seg og angre sin rasime og deretter helbrede hennes datter. Les videre

President Joe Biden og avkristningen

Joe Biden er utropt som vinner av valget i USA. Spørsmålet er nå hva Joe Biden står for og hvilken politikk han vil føre. Vi vil bare nevne tre viktige saker utfra et kristent synspunkt. Med hensyn til abortspørsmålet så vet vi at Trump er i mot fri abort, mens Biden og Demokratene er for abort helt frem til fødsel. Vi undrer oss derfor over at kristne i USA kunne stemme på Biden/Harris. Betyr ikke det femte bud så mye for dem?. Professor Carl Fr Wisløff påpekte i sin tid at i 2000 år har kirken kalt abort for det store mord,” skriver Olav H Kydland og Eivind Gjerde i et innlegg vi med glede publiserer Les videre