Evangelist Svein-Magne Pedersen: DAGENS VILLFARELSE: MAN LAR FØLELSENE DOMINERE TEOLOGIEN.

“Min teologi er bygd på Bibelen alene uten innslag av følelsesmessige engasjement. Noen kristne identifiserer seg med Pride-folket og lar enkelte tårevåte historier om urettferdig oppførsel få innvirkning på deres teologi. Straks det kommer noen tårer på kinnet til noen som er blitt hånet og trakassert, begynner man å komme på gli i teologien. Å tale imot vold og urettferdig behandling av mennesker er viktig. Men å la det påvirke teologien, er forkastelig,” skriver evangelist Svein-Magne Pedersen på Facebook. Mange religiøse ledere ser ut til å la følelser ta styringen og påvirke teologien og praksisen de har.

Og Pedersen skriver videre:  “Kanskje Gud ikke mente det det slik likevel, vi må vise omsorg, gå i Pride-tog og lignende. Man vil ha en klapp på skulderen av folk flest og bli sett på som respektable, kjærlige kristne. Når kirkeledere faller for denne «jammerteologien», blir det enda verre. Det bibelske prinsippet heter «Sannheten tro i kjærlighet» og gir oss en rett balanse og retningslinje for tro, lære og liv. Vi er kalt til å elske alle mennesker uansett legning og ideologi, men sannheten er urokkelig. Den som velsigner det som Gud forbanner, er ikke på lag med Gud, men på rask vei ut av livssamfunnet med ham. For noen år siden hadde jeg en møteserie i landet Costa Rica. Overfor pastoren i den menigheten jeg besøkte, roste jeg landet på grunn av den svært restriktive abortloven som landet sto for. Pastoren sa da litt kynisk: “Abortloven kan fort bli liberal her også. Det skal bare en tårevåt kvinne på TV som forteller at hun ble presset til å føde barnet med medfølgende lidelser.» Det er dette jeg kaller for «jammerteologi» – man legger Bibelens sannheter på hylla og lar følelsesmessige opplevelser styre sannheten.
I dag faller den ene kirkelederen etter den andre og blir offer for brudd på Guds klare ord. De vil ha en fot i hver leir. Resultatet blir en avstumpet kirke, som forandrer retning etter ideologier som kommer og går. Man bør forlate slike Laodikea-menigheter som har slike falske ledere. Fortsetter denne frafalls-trenden, vil vi snart trenge å starte nye menigheter som er dedikert på hele Bibelen,” skriver Pedersen som har helt rett her. Mange ser ut til å la triste hendelser og massemedias manipulerende oppslag styre dem til å ta valg som i praksis skyver Guds Ord til side. Gud er ikke styrt av følelser men av evige og rettferdige prinsipper. Derfor står Guds Ord fast og Jesus sa også i Matteus 24,35 dette: “Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ingenlunde forgå.” Han sa også at “de ord jeg har talt til dere, er ånd og liv.” (Joh 6,63)

En splittelse mellom bibeltro og liberale

“Helt riktig! Fremover vil vi i sterk grad se splittelse mellom bibeltro og liberale “kristne” . Trenger ikke si i hvilken leir, Guds ånd og kraft vil åpenbares! 💪🙏🏋‍♂️,” skriver Frank Hjellet. Eva Reeves skriver dette: “Ja . du setter ord på det som skjer i disse tider . Av den grunn holder vi oss i Husgruppe ,samtidig som vi ikke må fjerne oss for våre søsken for vi må gi ut det som Herren har gitt oss av lys i ordet . Vi må holde oss i sannheten , ellers blir vi likedannet denne verden . Saltet må ikke miste sin kraft.” Tone Lodgaard følger opp med “Takk for din frimodighet og urokkelig peker på Guds sannhet i Ordet🙏🙏

2 tanker om “Evangelist Svein-Magne Pedersen: DAGENS VILLFARELSE: MAN LAR FØLELSENE DOMINERE TEOLOGIEN.

 1. Pedersen er blitt et viktig redskap for sannheten og står urokkelig fast på at Guds Ord er troens fundament og rettesnor for liv og lære.
  Han tilhører de gamle som urokkelig står fast på Ordet som grunnvold.
  Se på alle nye og populistiske pastorer og hyrder.
  Feige, redde og bløtaktige som lar følelsene styre tro og personlige valg.
  For en kristen er Guds Ord i Bibelen rettesnor.
  Guds ord skal styre teologien og våre liv.
  Ikke følelselser.
  Jeg tror Lots hustru var en kvinne som lot seg styre av følelsene.
  Hun hørte ordet fra englene som på vegne av Gud sa: “Se dere ikke tilbake” -men fordi hjertet hennes var igjen i Sodoma, fordi hun følte sympati og var emosjonelt styrt, valgte hun ulydighet mot Ordet, snudde seg, og ble til en saltstøtte.
  Kom Lots hustru i hu!!!!

  9
  2
  • Det er flere fallgruver som kan lede en kristen bort fra en god forståelse av Skriften.
   1) Å holde seg til den historiske posisjonen eller tradisjonen til kirken (når den fraviker fra Bibelen).
   2) Å forholde seg til èn favorittforkynner eller pastor (spesielt lett i disse YouTube – tider).
   3) Å skulle la “seg lede av ånden” uten å studere Bibelen (Trosbevegelsen ?).
   4) Å la seg lede av sine egne følelser/meninger.
   5) Å la seg lede av eller la seg presse av “tidsånden” eller folkemeningen, av hva som er populært i tiden.

Det er stengt for kommentarer.