Vebjørn Selbekk hyller Jan Hanvold over knefallet for vaksinen og sender Svein Magne Pedersen i skammekroken som vulgær

Jan Hanvolds knefall for helsemyndigheter og Pfizer-navnet har fått selveste Vebjørn Selbekk til å hylle og rose Visjon Norge grunder Jan Hanvold. «Vaksinemotstandere som Svein-Magne Pedersen bør lytte til den sunne korona-fornuften som nå kommer fra Jan Hanvold.» Vi har lenge kunne konstatere at Dagen redaktør Vebjørn Selbekk har tatt farvel med klassisk kristen tro og blitt en del av den religiøse politisk korrekte folkereligiøsitet som er normgivende i folkekirken. Frem til helt nylig har Jan Hanvold vært en villblomst og frittalende løs kanon på dekk -som har våget å tale den politisk korrekte folkereligiøsiteten midt i mot. Det var halvannen år med Corona-hjernevask og et smitteutbrudd blant tv-kanalens medarbeidere som skulle til for å bringe Hanvold inn i den religiøst og politisk korrekte folden. Les videre

Pavens predikant til Hedmarktoppen: Stor uro blant lærebeviste pinsevenner

At det er stor pinseskepsis til at den katolske presten  Raniero Cantalamessa vil bli blant talerne under årets konferanse på Hedmarktoppen henger svært nøye sammen med at deler av den norske pinsebevegelsen er vokst opp med en forkynnelse som lærer at den thoralf-gilbrandtkatolske kirke er «skjøgen i Åpenbaringsboken og at kirkesamfunn og menigheter som samarbeider med henne er skjøgens døtre. Når den moderne biten av pinsebevegelsen  ser ut til å åpne plattformen for en katolsk prest er dette et tegn på at pinsebevegelsen tar sine første skritt mot det mange av de gamle forkynnerne i pinsebevegelsen advarte mot. Den legendariske Thoralf Gilbrandt (bildet) reiste på 1980 og 1990 tallet rundt og advarte norske pinsevenner mot endetidens store frafall. Gilbrandt som besøkte mange norske menigheter på 80 og 90 tallet advarte sterkt sin bevegelse mot å senke lærevernet samtidig som han advarte mot den såkalte «Jesus Only» læren som har fått innpass i norsk kirkeliv gjennom retninger som Branham-budskapet, Nardus bevegelsen og  United Pentecostal Church. Les videre

Mars Hill kirken stenger dørene men lar Rick Warren preke under siste gudstjeneste

Den kontroversielle Mars Hill kirken som ble ledet av Mark Driscoll vil holde sin siste gudstjeneste førstkommende søndag, heter det på menighetens nettside. Mars Hill har sagt ja til et tilbud fra megakirke leder og forfatter Rick Warren om å avlevere det siste budskapet til forsamlingen søndag 28 desember og dette vil være den siste gudstjenesten i menigheten ledet av den nå avgåtte pastor Mark Driscoll som trakk seg etter massiv kritikk om sin lederstil og behandling av menighetens medlemmer. «Denne søndagen, 28 desember vil bli vår siste søndag som «Mars Hill Church» kan besøkende på nettsiden til kirken lese, som også får med seg at pastor Rick Warren vil forrette når Mark Driscolls menighet blir begravd for godt.  Les videre