Når Guds Ånd er tatt bort: Vennesla kirke tar Yoga inn i kirken og tror Jesus ville ha vært positiv

Den norske apostatkirken i Vennesla vil nå ta Yoga inn i kirken, melder Vennesla Tidende. I følge oppslaget tror de som står bak at “Jesus ville ha vært positiv,” men siden disse bare har en historisk Jesus som levde den gang da, føler de ingen trang til å spørre den levende og oppstandne Jesus Kristus om det er greit å bære fremmed ild inn på alteret. Kirken som forlengst har sparket ut Guds Ord og Guds Ånd “fyller den nye kirka med stadig mer innhold,” skriver Vennesla Tidende videre. “Ut med Gud og inn med alt annet -yoga, homoekteskap og all annen styggedom flytter nå inn i det frafalne lutherske folkekirken. Såkalt “Kristussentrert yoga” er ikke noe annet enn å ta en hinduistisk skikk og tilbedelsesform inn i kirkerommet. Les videre