Når Guds Ånd er tatt bort: Vennesla kirke tar Yoga inn i kirken og tror Jesus ville ha vært positiv

Den norske apostatkirken i Vennesla vil nå ta Yoga inn i kirken, melder Vennesla Tidende. I følge oppslaget tror de som står bak at “Jesus ville ha vært positiv,” men siden disse bare har en historisk Jesus som levde den gang da, føler de ingen trang til å spørre den levende og oppstandne Jesus Kristus om det er greit å bære fremmed ild inn på alteret. Kirken som forlengst har sparket ut Guds Ord og Guds Ånd “fyller den nye kirka med stadig mer innhold,” skriver Vennesla Tidende videre. “Ut med Gud og inn med alt annet -yoga, homoekteskap og all annen styggedom flytter nå inn i det frafalne lutherske folkekirken. Såkalt “Kristussentrert yoga” er ikke noe annet enn å ta en hinduistisk skikk og tilbedelsesform inn i kirkerommet.

Den norske folkekirkes frafall blir stadig dypere og dypere og fra Guds Ånd lyder det et kall: “Kom ut av henne mitt folk, ta ikke del i hennes synder!” Flere har kommentert dette kirkelige frafall på Vennesla tidendes facebookside og meningene er delte. Noen syntes tiltaket er kjempebra mens andre igjen kaller det “åndelig utroskap” eller åndelig hor. “Sørgelig, her gjelder det å være våken. Mye rart som blir godtatt nå i endetiden.

Avdøde broder Trygve Nortvedt som tjente Herren sin Gud trofast i kirken, hadde nok aldri drømt om at den lutherske kirke skulle erstatte Guds Ord og Guds Ånd med Yoga og hindu-gudsdyrkelse.

Trist utvikling,” skriver Karin Jørgensen. Alt ser ut til å slippe inn i den norske kirkes gudshus som nå minner langt mer om Baals tempel enn en kristen kirke. “Mantraene i yoga handler om å tilbe andre guder. Jeg begynte på yoga, men sluttet, da de brukte mantraene “Guru Ram Sam” og “Satan ama”. Synd at kirkefolket lar seg lure;” skriver Inger Kalland. Den norske folkekirke fremstår nå stadig mer som en tvers i gjennom frafallen og død “kirke”. Likevel finnes det en liten rest i kirken som nå bør se sin besøkelsestid og forlate dette Sardes-samfunnet Og skriv til engelen for menigheten i Sardes: Dette sier han som har de syv Guds ånder og de syv stjerner: Jeg vet om dine gjerninger, at du har navn av at du lever, og du er død. Bli våken, og styrk det annet, som var på vei til å dø! for jeg har ikke funnet dine gjerninger fullkomne for min Gud. Kom derfor i hu hvorledes du har lært og hørt, og ta vare på det og omvend dig! Dersom du da ikke våker, skal jeg komme som en tyv, og du skal ikke vite hvad stund jeg kommer over dig. Dog har du nogen få navn i Sardes som ikke har smittet sine klær, og de skal gå med mig i hvite klær; for de er det verd.” (Åp 3,1-4)

5 tanker om “Når Guds Ånd er tatt bort: Vennesla kirke tar Yoga inn i kirken og tror Jesus ville ha vært positiv

 1. Kirken er blitt et Baals hus som åpner for all slags urenhet.
  Nå har de fordrevet Herrens profeter, Guds bud er kastet ut og Sodomas barn er flyttet inn. Guds Ånd er veket bort fra dem og derfor trengs det noe annet i stedet.
  Guds folk som ennå er i kirken og som har sine navn skrevet i kirkens bøker: Fly for ditt liv!

  8
  1
  • Helt rett broder. Kirken er ikke lenger Jesu Kristi kirke, men et Baals tempel fylt med alt annet enn Herrens ord og Ånd.
   En homokirke som leder mennesker til helvete og den evige fortapelse.

   2
   1
  • Frafallet i kirken og kristenheten er kommet svært langt.
   De gamle tiders hellige som kjempet trofast for Jesus i kirken, ville knapt ha trodd sine egne øyne dersom de hadde sett hvor frafallen og død kirken og deler av kristenheten er blitt.
   Det er ikke mange basunrøster igjen i Norge.
   Takk til Søkelys for å være en klar basun.

 2. Alt var bedre før, vi må tilbake til den gamle kristendom som katolikker, armenske og koptiske kirke har. De har ikke forandret liturgien på ca 1000 år. Da kommer det til å bli vekkelse.

Det er stengt for kommentarer.