“Kjenner nød for Flekkerøy menighet og den nød som er oppstått etter at kirken sa ja til likekjønnede ekteskap”

Richard Tørressen fra Flekkerøy er en av dem som har reagert sterkt på at den norske kirke har forlatt den veiledning Guds ord gir om ekteskapet og homofile. Som tidligere skrevet har det vært betydelig uro internt i Flekkerøy kirke etter at det ble klart at den norske kirke, på tross av hva Bibelen entydig slår fast, har valgt å åpne for å velsigne homofile ekteskap. Tørressen som var sterkt engasjert i kampen i forkant av beslutningen valgte å melde seg ut da det ble klart at kirken ville si ja til det Bibelen fordømmer, og nylig valgte han også å melde ut sitt barn, og i den forbindelse skrev han til prest Håkon Borgenvik, som så langt ikke har svart.

I ettertid har hans nød for kirken drevet ham til å sende en ny mail til ledelsen i den lokale kirken. “Jeg klarer ikke å tie. Jeg rives opp innvendig av det som skjer! En indre stemme “presser” meg til dette! Ønsker bare å være lydig! Håper dere kan være med å be om at menigheten eller noen i ledelsen kan bli berørt av Guds Ord!,” Her følger også hans siste mail:

Til ledelsen i Flekkerøy Menighet!

Vi valgte i forrige uke å sende utmelding av vårt barn fra DNK. I den forbindelse la vi ved et utmeldelsesbrev til prest Håkon Borgenvik, der vi forklarer hvorfor. Jeg får ikke ro i min sjel når det gjelder disse ting. Det dreier seg ikke om intoleranse, nei det dreier seg om evigheten! Vi må aldri tie når synd (surdeigen) får innpass i våre forsamlinger. Det er dette for alvorlig til. https://bibelogtro.wordpress.com/2015/12/15/pass-dere-for-saddukeernes-laere/

Det hevdes at de to syn skal og kan leve side om side i DNK. Men, slik fungerer det ikke. Den ene siden vier likekjønnede og den andre skal tie. Skal de to syn få komme til utrykk må den siden som mener at likekjønnede ekteskap er synd få lov til å si det i kirken og på Gudstjenestene. Man må få lov til å utrykke dette når menigheten samles, at de som forfører og de som blir forført går fortapt. Vi som kristne er kalt til å sørge for at ingen troende går bort fra Guds Nåde. Vi skal ikke gjøre mennesker komfortable i sin synd. Nei vi skal tale til omvendelse fra synd.

https://bibelogtro.wordpress.com/2016/08/22/se-til-at-ingen-gar-bort-fra-guds-nade/

Noen av dere vil nok hevde at jeg er en av de som sår splid, men er nå det så sikkert? Er det ikke heller de liberale som kommer med en helt ny lære, ja en lære som bryter totalt med Guds Ord som skaper splid. Var det en slik alvorlig splid i norsk kristenhet før de homoliberale tok kontroll over Kirkemøtet?

Er det ikke surdeigen (vranglæren) som skaper splid i deigen? Er det slik at deigen bare må finne seg i at surdeigen sprer seg over hele deigen? Er det deigen som skaper splid når surdeigen er blitt tilsatt og prøver å gjøre hele deigen sur?

Vær ærlige om dette! Våg å stå for Guds Ord! Ikke la dere kneble, dere som vet hva Guds Ord taler i denne sak! Det er ikke dere som skaper splid!

Kom til å tenke på Børudgjengens sang: “Jesus spør om du er tøff nok…..?”

Se hvem Bibelen sier kommer med splid:

«I den siste tid skal det komme spottere som følger sine egne ugudelige lyster.» Dette er de som skaper splid. De er rent menneskelige og har ikke Ånden. (Judas 1:18-19)

Oppfordrer dere til å lese hele Judas brev. Dette brevet taler direkte inn i DNK sin situasjon.

Jeg har hatt min oppvekst i Menigheten og har elsket kirken min. Der har jeg fått god forkynnelse og fått hjelp til å bli bevart. Det er jeg evig takknemlig for! Derfor er det så vondt å se det som skjer i DNK! Det er tydelig at det forventes i Flekkerøy Menighet at den siden som hevder at likekjønnede ikke kan inngå et kristent ekteskap skal tie. Det kan dere lese om her:

Utmelding av Den Norske Kirke

Jeg legger ved brevet jeg sendte til prest Håkon Borgenvik.

Men først har jeg spørsmål som jeg ønsker svar på:

For noen år siden vedtok Flekkerøy Menighetsråd at det ikke skulle være forbønnshandlinger for likekjønnede i Flekkerøy Kirke. Ved henvendelser til menigheten har Roy Øverland henvist til dette vedtaket. Står dette enda ved lag?

Vil Flekkerøy Menighet og prest tillate likekjønnet vielse i Flekkerøy kirke?

Vi vet at DNK ikke støtter Ekteskapserklæringen! Det betyr ikke at Flekkerøy menighet ikke kan slutte seg til den og gi den sin støtte! Vil der gi deres tilslutning til denne? Vil dere la mennesker komme på deres Gudstjenester som kan informere om denne og dens innhold? Hva skulle eventuelt problemet med dette være? DNK hevder jo tross alt at de to syn fint kan leve side om side. Er dere redd for å støte noen? Støter ikke de homoliberale de kristne som står på Bibelens Ord ved å bruke kirken til ugudelige handlinger? Er det bare de konservative som aksepteres at blir støtt og som aksepteres at de mister sin menighet, da de ikke kan ta del i disse handlinger som strider mot Skriften?

Ber om skriftlig svar fra prest Håkon Borgenvik på mine spørsmål, da han er denne menighetens menneskelige hyrde, med et særlig ansvar for sin hjord.

Her er Richard Tørressens opprinnelige brev til prest Håkon Borgenvik i Flekkerøy kirke

Til prest i Flekkerøy Menighet!
Samvittigheten tilsier at vi ikke kan ha vårt barn som medlem i Den Norske Kirke mer. Vi opplever at forkynnelsen ikke er preget av lov og evangelium, synd og nåde, livets to utganger som hele frelsen i Jesus Kristus dreier seg om. Vi savner en ransakende forkynnelse som gir anger for vår egen synd og nød for de som er på fortapelsen vei! Vi savner at Bibelen ikke blir løftet opp som Guds ufeilbarlige Ord og som en veiviser for Guds vilje! Guds Ord er vår ledestjerne, og når vi den følger gjerne, kommer vi til Jesus Krist, kommer vi til Jesus Krist, som det står i den kjente julesangen.
Nå som Den Norske Kirke har forkastet Guds Ord og velger å velsigne synd (homofilt «ekteskap») har man ønsket surdeigen velkommen inn i menigheten! Dette er veldig alvorlig! Har DNK glemt Sodoma og Gomorra?
Har DNK glemt hva vi leser i Judas 1:7?
På samme måte var det med Sodoma og Gomorra og nabobyene deres, hvor de levde i hor slik som disse englene, og i unaturlige lyster. De ble straffet med evig ild og er blitt et advarende eksempel.

I Johannes 1 leser vi at i begynnelsen var Ordet. Ordet var Gud og Ordet var hos Gud. Ordet ble mennesket og tok bolig iblant oss.
Hva betyr dette? Det som er veldig tydelig er at Ordet er Gud, Jesus er Ordet og Jesus er Gud. Dette viser oss at når man forkaster Guds Ord da forkaster man også Jesus. Det blir hevdet fra krefter i DNK at vi kan samles om det viktigste, ja vi kan samles om Jesus. Nei, vi forholder oss ikke lenger til samme Jesus! DNK har forkastet Ordet. De har forkastet den Jesus som vi finner i Ordet. Ordet fordømmer et homofilt samliv og sier at det fører til evig fortapelse!
Bibelen viser oss hvordan vi elsker Jesus. Det gjør vi ved å holde hans bud, ja hans Ord. Den som ikke holder hans bud, hans Ord, elsker ikke Jesus. Dette er Bibelen krystallklar på. Når DNK forkaster Ordet viser det at denne kirken ikke elsker Jesus! Se hva som står i Johannes 14:21-26:
Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min Far, og at dere er i meg og jeg i dere.
Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min Far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.»
Judas – ikke Judas Iskariot – sier til ham: «Herre, hvorfor skal du åpenbare deg for oss og ikke for verden?»
Jesus svarte: «Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham. Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Det ordet dere hører, er ikke fra meg, men fra Far, han som har sendt meg. Dette har jeg sagt dere mens jeg ennå er hos dere. Men Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere.

2. Johannes 1:7-11 tar for seg falske lærere og hvordan vi skal forholde oss til disse:
Falske lærere
For det er gått mange forførere ut i verden, slike som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod. Dette er forføreren, Antikrist!Vær på vakt så dere ikke mister det dere har arbeidet for, men får full lønn.
Den som ikke blir i Kristi lære, men går ut over den, er uten Gud. Men den som blir i læren, har fellesskap både med Sønnen og med Faderen.
Om noen kommer til dere og ikke har denne læren, så ta ikke imot ham i deres hjem, og ønsk ham ikke velkommen. For den som ønsker ham velkommen, blir medskyldig i det onde han gjør.
Slik taler Herrens Ord!! Derfor kan vi ikke la barnet vårt være medlem i dette kirkesamfunnet!
Med håp og bønn om at Flekkerøy Menighet skal stå på Gud Ord og nekte høylydt å følge Kirkeråd og Biskopers vranglære!

23 tanker om ““Kjenner nød for Flekkerøy menighet og den nød som er oppstått etter at kirken sa ja til likekjønnede ekteskap”

 1. Hva sier menigheten om alt det andre en Gud visstnok har fortalt via andre menns muntlige og skriftlige historier, som i dag kalles Bibelen? Gjengifte? Kvinnelige prester og biskoper?

 2. Gud er en ordens Gud som har satt normen for hvordan Guds menighet skal styres. Kristus er hodet for menigheten. Det er Gud som skal styre menigheten og Han har satt rammene. Ved at man går bort fra Guds Ord viser at Gud ikke styrer menigheten, men mennesker. Ved at menigheten ikke styres etter rammene som Gud har satt, viser at dem ikke har Guds lys over det de holder på med.

  Homofili er synd. Og dem som lever i det skal ikke arve Guds rike. Dem lever i mørket og er ikke frelst. Dem er ikke omvendt. Går ikke å leve i synd som en gjenfødt troende.

  • Hvis vi går til Guds Ord så er gjengifte synd. Den som gifter seg med en fraskilt kvinne driver hor.
   Ekteskapet gjelder i Guds øyne hele livet, inntil døden skiller dem ad.
   Men pga våre harde hjerter (syndefallet) så er den eneste skilsmissegrunnen hor. Men det beste der er å kunne tilgi hverandre hvis den ene parten har syndet mot den andre. Men eneste skilsmissegrunnen er hor .

  • Lukas 16:16-18

   “Loven og profetene hadde sin tid inntil Johannes; fra den tid forkynnes evangeliet om Guds rike, og enhver trenger sig inn i det med makt; 17men før skal himmel og jord forgå før en eneste tøddel av loven skal falle bort.

   18Hver den som skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en annen kvinne, han driver hor, og hver den som gifter sig med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor.

  • Hva sier kirken om gjengifte? Hva sier prestene og biskopene? Hva praktiseres?

  • Hvor var den enorme motstanden i kirken for mange år siden da gjengifte ble gjennomført? Kvinnelige prester og biskoper? Hvorfor er dere kristne ikke konsekvente? Hvorfor skiller dere mellom synder? Hvorfor er homofili så mye verre enn andre synder? Hvorfor oppfører noen av dere som en Gud?

  • Vi ser at hyrdene har sviktet. Enhver troende er forpliktet til Guds Ord. Jeg vet ikke hvor røstene har vært. Men har vært noen få røster hele veien, men kirken har ikke villet høre.
   Innad i den Norske Kirke i dag er det folk som styrer som ikke har troen på vår Herre Jesus Kristus. Dem trenger ikke å bekjenne seg som troende engang for å kunne arbeide der, men er bare en jobb.
   Homofili er omtalt som vederstyggelighet i Guds Ord. Det er unaturlig og er opprør mot Gud og skaperordningen.
   Ja, synd er synd. Vi er alle syndere for Gud. Det er ikke en som er rettferdig, ikke en eneste. Slik som vi er i oss selv er vi alle fortapte syndere. Ingen unntak. Og ingen har rett til å dømme. Dommen hører Herren til.
   Troende er frelste syndere. Vi er frelst av bare nåde for Jesu skyld.
   Men dem som ikke har latt seg omvende ved evangeliet går fortapt. Og det er så om å gjøre å gi sannheten til folk. Og er dessverre slik at når kristne forteller hva som står i Guds Ord, så blir dem kalt for intolerante, dommere osv. Men det må en regne med. Kristne blir ikke godt likt i denne verden og slik kommer det alltid til å være.
   Jesus Kristus ble forkastet i denne verrden. Han var foraktet i denne veren. Dem hatet Ham uten grunn. Og en tjener er ikke over sin mester, men er nok for Ham å være som sin mester. Kristne blir sett ned på i denne verden. Dem er rett og slett ikke godt likt. Man ser også at mange blir forfulgt og drept i andre deler av verden. Men hvilket salig håp vi har, om verden bare kunne ved Guds nåde fått øynene opp for evangeliet og vår Herre Jesus Kristus.

  • Men er selvfølgelig mye hykleri innad i Guds forsamling som dømmer andre og ikke ser seg selv som fortapte syndere i seg selv. Men Gud skal ta seg av alt. Han kjenner alle ting og en dag skal alle ting komme fram i lyset og få sin dom.

   må bare si at Jesus Kristus er redningen. Han er den eneste veien til Gud. Er kun det Han har gjort for oss som leder oss til himmel og salighet og inn i samfunnet med Gud.
   Det er ved Jesu Kristi Offer vi blir helliget og kan stå rene for Gud. Det er Jesu blod som frelser oss, det som er utgytt for mange til syndenes forlatelse. Jesu blod renser oss fra all synd. Jesus døde for alle mennesker. Han har sonet all verdens synd. Det verk som Han gjorde på Golgata er fullbragt. Frelsen er ferdig.
   Kallet til omvendelse og frelse gjelder også i dag. Det er enda nådens dag. La dere forlike med Gud. Gud er fornøyd med det Jesus Kristus har gjort. Han har akseptert Jesu Kristi Offer.
   Jesu døde for våre synder og stod opp igjen den tredje dag til vår rettferdiggjørelse. Han sitter nå ved Gud Faders høyre hånd og skal komme igjen for å dømme levende og døde.
   Tegnene tyder på at Jesus Kristus kommer snart igjen.

  • Ingen har rett til å dømme. Hvorfor dømmer folk da? Såkalt kristne påtar seg Guds ansvar og dømmer. Dersom Gud er imot disse syndene, så vil Gud dømme når Gud vil. Gud har da vel direkte kontakt med den enkelte og dømmer den enkelte.

   Vederstyggelighet står det om i Mosebøkene og er ikke relevant, med mindre man er jøde da. Dersom det skulle være relevant, så er det mye annet som står i bøkene som er verdt å merke seg, eller hva?

  • For å gjøre det klart så er det ikke å dømme når man gir sannhetene i Guds Ord. Der misforstår mange folk. Gud har overgitt et ansvar til å fortelle hva som står i Guds Ord ved å legge sannheten åpent fram for dem.
   Gud er i dag den samme som på Moses sin tid. Han ser akkurat det samme nå på synden som Han gjorde det da. Så homofili er vederstyggelighet i Guds Øyne. Gud er vred på synden og i sin rettferdighet skal all synd straffes.
   Men den som er rettferdiggjort ved troen på Jesus Kristus har fred med Gud.
   En dag så skal Gud dømme all synd i sin rettferdighet, men da er det for sent for dem som står utenfor. Den som ikke er frest ved troen på vår Herre Jesus Kristus.
   Sannheten står i Guds Ord og bør absolutt deles med andre mennesker, slik at de kan bli frelst.

  • Guds ord taler klart og tydelig om omvendelse. Det er forførelse å tale tomme ord om at synd er greit. La ingen bedra oss med tomme ord. Guds vrede kommer over alle dem som holder sannheten nede i urettferdighet. Guds vrede skal ramme alle dem som ikke lar seg omvende ved evangeliet. Guds vrede skal ramme alle vantroens barn.
   Så alvorlig er det. Er det å ikke la seg tvinge til taushet. Er farlig å falle i hendene på en tre ganger hellig vred Gud. Og når Jesus Kristus kommer igjen er det for sent og Guds vrede skal ramme alle dem som ikke kjenner Gud.
   Bibelen taler om frafallet i endetiden, noe som vi er midt inne i dag.

   “1Vi ber eder, brødre, vedkommende vår Herre Jesu Kristi komme og vår samling med ham, 2at I ikke så snart må la eder drive fra vett og sans eller la eder skremme, hverken ved nogen ånd eller ved nogen tale eller ved noget brev, likesom det skulde være fra oss, som om Herrens dag stod for døren. 3La ingen dåre eder på nogen måte! for først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn, 4han som står imot og ophøier sig over alt som kalles gud eller helligdom, så han setter sig i Guds tempel og gir sig selv ut for å være Gud. 5Minnes I ikke at jeg sa eder dette da jeg ennu var hos eder? 6Og nu vet I hvad som holder igjen? så han først skal åpenbares i sin tid. 7For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nu holder igjen, ryddes av veien; 8og da skal den lovløse åpenbares, han som den Herre Jesus skal fortære med sin munns ånde og gjøre til intet ved åpenbarelsen av sitt komme. 9Og hans komme skjer, efter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under, 10og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst. 11Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, 12forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten.

   13Men vi er skyldige til å takke Gud alltid for eder, brødre, I som er elsket av Herren, fordi Gud fra først av tok eder ut til frelse ved helliggjørelse av Ånden og tro på sannheten, 14som han kalte eder til ved vårt evangelium forat I skal vinne vår Herre Jesu Kristi herlighet. 15Derfor, brødre, stå støtt og hold fast ved de lærdommer som I har lært enten ved vår tale eller ved brev fra oss!” 2.Tess 2:1-16.

 3. All ære til Richard som tar et oppgjør med kirken. Selv meldte jeg meg ut av kirken i 1998, 3 år før jeg ble frelst.
  Grunnen var todelt: Jeg forsto at jeg hadde begått en feil ved å døpe mine 3 barn. Det forsto jeg etter nr 2, men da jeg fikk yngste datteren min i 1998, kunne og ville jeg ikke gjøre forskjell, og døpte henne også.
  Apg 2, 38-39 og misjonsbefalingen i Markus 16, 15-20, er blandt de skriftstedene som tydeligst underbygger mitt ståsted om at troende dåp er den bibelske dåpen.
  Et annet og viktig moment for meg den gangen, var at de hadde kvinnelige prester.
  Selv som en ikke-troende, opplevde jeg det som svært motstridende, at kirken skulle tillate noe som strider mot Guds Ord!

  Jeg kunne aldri tenkt meg å meldt meg inn igjen, av mange årsaker. De to ovennevnte og homofili er jo åpenbare. Men, mangelen av Åndens tilstedeværelse, vantro og mangel på bruk av nådegaver er blant de andre grunnene.

  Til Richard; jeg håper at du og familien din finner dere en flott frimenighet, der dere blir tatt godt i mot, der dere får åndelig vekst og der barna blir gitt et godt fundament:-)
  Selv har jeg gått litt i Oasen i Søgne, i sommerhalvåret når jeg er på hytta mellom Mandal og Søgne, og har opplevd at jeg har blitt tatt godt i mot der. Og de har jo også kristne grunnskoler, og jeg antar at det er viktig for dere?

  • Hei Ansgar!

   Vi har to andre fine forsamlinger på øya. Bedehusforsamlingen og Flekkerøy Misjonsmenighet. Barnet vårt er fortsatt med i barnekor i Flekkerøy Kirke da de andre forsamlingene ikke har dette tilbudet. Hun er går på dans i Misjonskirken, men ellers er Bedehuset blitt “vår” forsamlingen. Der er jeg med i forsanger/lovsangsgruppen.

   Tror det ikke er lett å finne forsamlinger der man er enig i all praksis. Jeg deler ditt dåpssyn selv om jeg har vokst opp med barnedåp. Dåpspraksis tror jeg ikke har betydning for evigheten, men mest for din egen samvittighet. Det jeg reagerer mest på med barnedåpen er at det helst i DNK finnes teologer som mener at frelsen ligger i dåpen og konfirmasjon og ikke i noe annet. Dette er et bedrag! Et lite barn blir ikke Guds barn og frelst i dåpen, det er det allerede. Bibelen taler om tilregnelighetalderen.

   https://bibelogtro.wordpress.com/2015/02/16/kommer-babyer-til-himmelen-nar-de-dor/

   Kvinnelige pastorer er et vanskelig tema. Mitt foreløpige syn kommer frem i denne artikkelen:

   https://bibelogtro.wordpress.com/2014/12/19/debora-en-sterk-og-gudfryktig-kvinne/

   Dåpen er kirkesplittende, men vielse av likekjønnede er kirkediskvalifiserende!!!!

   Ellers har jeg vært i Oasen et par ganger tidlig 2000-tallet der vi holdt konsert. Da som vokalist i bandet Wake Up.

  • Fin blogg du har Richard! Ble klar over den via de to referansene i innlegget ditt. Har lagt den til i appoversikten på pc`en.

  • Det er riktig Birgir.
   Jeg ser at Hanvolds desperate kamp for å få inn penger blir diskutert på Levi Fragells facebookside.
   Det er helt nødvendig at kristne retter saklig kritikk mot Hanvold for det som skjer der.

 4. Arne Garborg sa det allerede den gang slik:

  -Det må vera Fandens meisterstykke dette då han fekk kyrkja ombygd til sitt bruk. Og det så godt at ho ennå trur ho er Kristi kyrkje.

Det er stengt for kommentarer.