Kristen fotograf nektet å videofilme en lesbisk ekteskaps-seremoni -risikerer alvorlige konsekvenser

legal-action1To lesbiske kvinner i Ohio har sendt inn en klage til det lokale handelskammeret etter at en kristen videofilm-fotograf ikke ville påta seg oppdraget med å videofilme en ekteskapslignende lesbisk forpliktelses-seremoni og nå vurderer handelskammeret å revurdere sine regler og forby medlemmer av handelskammeret å avvise bestillinger knyttet opp mot homofili og likekjønnede ekteskap. Jenn Moffitt og Jerra Kincely som skal inngå en ekteskapslignende forpliktelses-seremoni sende i forrige måned en forespørsel til en lokal fotograf med forespørsel om denne ville ta på seg oppdraget med å videofilme den lesbiske forpliktelses-seremonien. Eieren av forretningen,  Courtney Schmackers som er en kristen, svarte høflig at hun som en kristen ikke kunne imøtekomme deres forespørsel.

“Dessverre tilbyr jeg ikke mine tjenester til homofile ekteskap, men takk for legal-actionhenvendelsen,”  het det i svaret hun sendte de kvinnelige paret. Homofile ekteskap er ikke tillatt i Ohio og det eksisterer heller ingen regler som forbyr virksomheter mot å avvise oppdrag av samvittighetsgrunner. Til CNN sa den ene lesbiske kvinnen dette: “Jeg kunne ikke tro det den kristne videofotografen sa. Moffitt og Kincely kontaktet deretter det lokale handelskammeret for å klage og som resultat av denne klagen er handelskammeret i ferd med å endre sine regler slik at bedrifter og deres ansatte av samvittighetsgrunner ikke skal kunne nekte å ta oppdrag i forbindelse med homoseksuelle ekteskap. “Å diskriminere noen på bakgrunn av seksuell legning er galt og vil ikke bli tolerert,” heter det i et skriv sendt ut til eksisterende medlemmer av det lokale handelskammeret og vi håper å få disse nye retningslinjene på plass ganske raskt,” heter det i skrivet. Også ordfører Ben Kessler som blant annet har bakgrunn fra Trinity Lutheran Seminary har gått offentlig ut og fordømt den kristne videofotografen. Vi ser med dette ennå et eksempel på at motstandere mot homofile ekteskap er i ferd med å bli kriminalisert og stigmatisert av media, pressgrupper og politisk ledelse. Vanskelige tider ligger foran..

.

Én tanke om “Kristen fotograf nektet å videofilme en lesbisk ekteskaps-seremoni -risikerer alvorlige konsekvenser

  1. Dette er viktig å forstå for hver enkel troende. Hva er det man er med å støtter, støtter man synden så kan man få blod på hendene, og bli medskyldig i syndens handling, uansett hva dette gjelder. Så denne fotografen hadde sin rett til å si nei til dette, begrunn av sin tro, men det blir ikke respektert, da de homofolies rett har en større innflytelse på alminneligheten en det den kristne tro har. Da er det de ondes krefter som rår i vårt samfunn.syndens krefter får mer og mer innflytelse på samfunnet verden over. Da er det viktig for den som er i Kristus blir stående i sin tro, og er våken på sine avgjørelser, og på hva man støtter i samfunnet, la ikke røsten bli borte.

Det er stengt for kommentarer.