Alt vokser ikke til himmelen -10 000 seters karismatisk kirke skal rives og erstattes med eldrehjem

Carpenter’s Home Church som stod ferdig i 1985 ble bygd under ledelse av den rive-kirkekarismatiske personligheten Karl Strader. Megakirken som på sitt meste hadde ca 5000 medlemmer bygde sitt drømmeslått for å huse 10 000 besøkende i en mindre by med 58 000 innbyggere. Kirken som kostet ca 12 millioner dollar å bygge i 1985 har vært en plattform for en rekke fremtredende amerikanske forkynnere og artister. Blant de som har besøkt den karismatiske kirken finner vi navn som Oral Roberts, Rex Humbard, Jim og Tammy Faye Bakker, Jimmy Swaggart og T.D. Jakes. Av kristne artister som har sunget i kirken finner vi kjente navn som  Steven Cutis Chapman, Michael W. Smith, The Newsboys, Plus One, Skillet, Audio Adrenaline, OC Supertones, TobyMac, Petra, og Zoegirl for å nevne noen. Menigheten som på det meste hadde ca 5000 regelmessige besøkende var åpen for det mest kontroversielle karismatiske og dermed begynte kontroversene som resulterte i splittelse. 

Den karismatiske kirken som ble til ved tro hadde sin vekst og fall. Uroen startet da enkelte mente at karismatiske elementer gikk for langt og det ble startet opp en konkurrerende menighet, Victory Assembly som vokste til 3000 medlemmer. Samtidig som denne vokste dalte oppslutningen om Carpenter`s Home Church som sank til ca chc_inside1800 medlemmer. Tingene i den karismatiske kirken ble ikke bedre da Karl Straders  yngste sønn, Danny, ble dømt for økonomisk kriminalitet i en mye omtalt rettssak og Danny Strader sitter ennå i fengsel. Med 1800 tilstede i det 10 000 seter store lokalet så det alltid tomt ut der og med dalende besøk klarte ikke kirken å betale sine forpliktelser. I 2005 ble kirken solgt til “Without Walls Church Tampa og da betjent av Randy og Paula White. Dette hjalp lite og det ble en forlatt og tom bygning. Som et resultat av ubetjent gjeld, gikk det til konkursretten som krevde at menigheten “Without Walls” måtte selge eiendommen. I februar ble eiendommen solgt og de nye eiere vil rive kirken og bygge et eldresenter i stedet. Arbeidet med å rive det storslåtte symbolet på overtro er nå i gang, og etterlater seg et vitnesbyrd om at sann kirkevekst må være bærekraftig og bygd på annet enn menneskers drømmer og visjoner.

 

 

2 tanker om “Alt vokser ikke til himmelen -10 000 seters karismatisk kirke skal rives og erstattes med eldrehjem

  1. Alt skal vaere stort i USA Jeg antar at grunnleggeren av menigheten, Karl Strader, har faatt svar fra Gud om han skal sette igang med bygging av en megakirke. Men ettersom det ser ut for at det ikke har vaert behov for en saa stor kirke, maa man stille sporsmaal om svaret fra Gud har vaert et annet enn grunnleggeren onsket. Noen ganger horer jeg om mennesker som foretar seg ting som ikke stemmer med Skriften. Men likevel sier de at det er et svar fra Gud hva de skal foreta seg, og da ma jeg bare lure paa om beslutningen er tatt paa grunn av eget oenske heller enn et svar fra Gud.

    • Et storslått eksempel på å blande egne ønsker å åndelige drømmer. Nedrivingen kan stå som et symbol på menneskets dårskap. Bibelen vektlegger ikke store bygninger og fasjonable kirkebygg, men enkle mennesker som følger Jesus i dagliglivet.

Det er stengt for kommentarer.