Til våren vil kirken avgjøre spørsmålet om vigsel av likekjønnede

Borge kirke 2Kirkemøtet skal allerede i april neste år behandle spørsmålet om kirkelig vigsel av
likekjønnede. Det besluttet Kirkerådet torsdag. Dermed er det mye som tyder på at kirken allerede til neste år kommer til å avgjøre hvorvidt de vil tre inn i apostat-kirkenes rekker. Kirkens mål er å kunne stå samlet og leve med to syn på saken som uten tvil har i seg kraft til å tømme kirken for levende kristne. Kirken må erkjenne at det foreligger to syn i denne saken som ikke lar seg forene, melder avisen Dagen torsdag kveld

De som forfekter det ene syn, må likevel akseptere at andre mener annerledes. Vi mener derfor at Kirkemøtet bør inviteres til å gjøre et nytt vedtak hvor denne erkjennelsen legges til grunn, heter det i et brev fra Bispemøtet. Dermed legger Bispemøtet allerede nå grunnlaget for den ånd av kompromiss som preger mange av vår tids store apostat-kirker. En kirke som aksepterer og endog tilbyr kirkelig vigsel av noe skriften kaller synd kan ikke defineres som en bibelsk kristen kirke og det bør være tid for oppbrudd for Guds folk i den norske kirke. Et eventuelt ja til en slik praksis i strid med Guds ord bør også få konsekvenser for felleskristent arbeid, noe som etter mitt syn må medføre at frimenigheter som pinsebevegelsen, den evangelisk lutherske frikirke, de frie evangeliske forsamlinger, Misjonsforbundet, Baptister og Metodistkirken og karismatiske menigheter samt Norsk Luthers Misjonssambands nye kirkesamfunn bør bryte alt felleskristent arbeid med den norske kirke, nettopp fordi denne dersom kirken skulle åpne for slik styggedom i realiteten forkynner et annet evangelium. Les hele saken fra avisen Dagen

Én tanke om “Til våren vil kirken avgjøre spørsmålet om vigsel av likekjønnede

  1. Sitat fra Dagen, Krf sin ordfører kandidat skriver:
    ” Dersom jeg blir ordfører vil jeg være en inkluderende ordfører for hele Bergens befolkning, jeg vil utføre vigsel av likekjønnede par dersom vigselsrett blir tillagt ordførerrollen i Bergen, og stå på for LHBT-rettigheter i tråd med det som måtte bli byrådets plattform, skriver Moltu.”

Det er stengt for kommentarer.