Til våren vil kirken avgjøre spørsmålet om vigsel av likekjønnede

Borge kirke 2Kirkemøtet skal allerede i april neste år behandle spørsmålet om kirkelig vigsel av
likekjønnede. Det besluttet Kirkerådet torsdag. Dermed er det mye som tyder på at kirken allerede til neste år kommer til å avgjøre hvorvidt de vil tre inn i apostat-kirkenes rekker. Kirkens mål er å kunne stå samlet og leve med to syn på saken som uten tvil har i seg kraft til å tømme kirken for levende kristne. Kirken må erkjenne at det foreligger to syn i denne saken som ikke lar seg forene, melder avisen Dagen torsdag kveld

De som forfekter det ene syn, må likevel akseptere at andre mener annerledes. Vi mener derfor at Kirkemøtet bør inviteres til å gjøre et nytt vedtak hvor denne erkjennelsen legges til grunn, heter det i et brev fra Bispemøtet. Dermed legger Bispemøtet allerede nå grunnlaget for den ånd av kompromiss som preger mange av vår tids store apostat-kirker. En kirke som aksepterer og endog tilbyr kirkelig vigsel av noe skriften kaller synd kan ikke defineres som en bibelsk kristen kirke og det bør være tid for oppbrudd for Guds folk i den norske kirke. Et eventuelt ja til en slik praksis i strid med Guds ord bør også få konsekvenser for felleskristent arbeid, noe som etter mitt syn må medføre at frimenigheter som pinsebevegelsen, den evangelisk lutherske frikirke, de frie evangeliske forsamlinger, Misjonsforbundet, Baptister og Metodistkirken og karismatiske menigheter samt Norsk Luthers Misjonssambands nye kirkesamfunn bør bryte alt felleskristent arbeid med den norske kirke, nettopp fordi denne dersom kirken skulle åpne for slik styggedom i realiteten forkynner et annet evangelium. Les hele saken fra avisen Dagen

Facebook Comments

2 tanker om “Til våren vil kirken avgjøre spørsmålet om vigsel av likekjønnede

 1. Homovigsel kjem.
  Dei prestane som ikkje aksepterer “styggedomen” slepp å utføra det. Dei får ein kollega til å gjera det, ein som synest der er heilt ok.
  På den måten har ein løyst problemet. Dei homofile har fått aksept for syndene sine og som Pilatus vaskar presten hendene sine og overgjev ansvaret til andre.
  —————-
  http://www.wnd.com/2008/05/64769/

  “He explained that according to the “Babylonian Talmud” – the book of rabbis’ interpretation of the scriptures 1,000 years before Christ, there was only one time in history that reflects where we are right now. There was only one time in history, according to these writings, where men were given in marriage to men, and women given in marriage to women……

  ……Want to venture a guess as to when? No, it wasn’t in Sodom and Gomorrah, although that was my guess. Homosexuality was rampant there, of course, but according to the Talmud, not homosexual “marriage.” What about ancient Greece? Rome? No. Babylon? No again. The one time in history when homosexual “marriage” was practiced was … during the days of Noah. And according to Satinover, that’s what the “Babylonian Talmud” attributes as the final straw that led to the Flood….
  …..Rabbi Spero spoke of God’s compassion before the Flood, in hopes people would repent and turn back to His ways. He showed patience for hundreds of years…..
  …..But, he said, the Talmud’s writings reveal that “before the Flood people started to write marriage contracts between men, in other words, homosexual ‘marriage,’ which is more than homosexual activity – it’s giving an official state stamp of approval, a sanctification … of homosexual partnership.”…
  …..Rabbi Spero went on to say, “Even in ancient Greece they did not write marriage contracts between men. There was homosexuality, and it was wrong, but there was not an official ‘blessed’ policy. … Marriage is ‘sanctification’ (not simply a partnership).” He said to confer the title of sanctification and holiness upon this behavior is “probably one of the greatest sins of all that one does against God’s plan for this world….

  http://trackingbibleprophecy.com/images/jubilees.gif

  Ikkje nokon som driv med styggedomar får delta på lauvhyttefesten i Jerusalem
  år 2028.
  Les Tanakh eller søk på google og lær kva Gud kallar for “vederstyggeligheter”.

  “Du skal ikkje liggja med kona til ein landsmann og såleis gjera deg urein. 21 Du skal ikkje gje nokon av borna dine til Molok; du skal ikkje vanhelga namnet åt din Gud. Eg er Herren. 22 Du skal ikkje liggja med ein mann som ein ligg med ei kvinne. Det er ein styggedom. 23 Du skal aldri ha omgang med dyr; for då vert du urein. Heller ikkje skal ei kvinne by seg fram til eit dyr og para seg med det. Det er stygg åtferd.
  24 Gjer dykk ikkje ureine med noko slikt! For med alt dette har dei gjort seg ureine, dei folkeslaga som eg vil driva ut for dykk. 25 Landet har vorte ureint, og eg vil straffa det for synda, så det spyr ut dei som bur der. 26 Men de, anten de er fødde i landet eller er innflyttarar der, skal halda føresegnene og lovene mine og ikkje gjera noka av desse avskyelege gjerningane – 27 for alle desse stygge gjerningane gjorde dei som budde i landet før dykk, og landet vart ureint. 28 Elles kjem landet til å spy dykk ut, fordi de gjer det ureint, liksom det har spytt ut det folket som var der før dykk. 29 For alle som gjer slike stygge gjerningar, alle som finn på slikt, skal rydjast ut or folket sitt. 30 Så hald dykk då etter det som eg har fastsett, og fylg ikkje nokon av dei SKAMLAUSE SKIKKANE som dei har fylgt før dykk! Gjer dykk ikkje ureine med dei! Eg er Herren dykkar Gud.” 3 Mosebok 18

  Gud er den same i dag som på Moses si tid.

 2. Sitat fra Dagen, Krf sin ordfører kandidat skriver:
  ” Dersom jeg blir ordfører vil jeg være en inkluderende ordfører for hele Bergens befolkning, jeg vil utføre vigsel av likekjønnede par dersom vigselsrett blir tillagt ordførerrollen i Bergen, og stå på for LHBT-rettigheter i tråd med det som måtte bli byrådets plattform, skriver Moltu.”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *