Søkelys kommentaren: Vil den norske kirke bli en frafallskirke? Skjebnekirkemøte starter onsdag

Årets kirkemøte som starter førstkommende onsdag og varer frem til 12 april kommer bibelen-kanselertetter all sannsynlighet til å besegle kirkens skjebne. Etter alle merkestener kommer den norske kirke i løpet av en litt kort uke komme til å vedta innføring av vielser og ritualer som nedkaller Guds velsignelse over homofile ekteskap. Et slikt ritual finnes det ikke dekning for verken i Guds eget ord eller i kirkens tradisjonelle lære, ei heller i oldkirkelige skrifter fra de historiske kirkefedre. Den norske blir da bare en av flere internasjonale kirkesamfunn som har brutt med Guds ord og den evangeliske tradisjon, og for mange oppriktige Guds barn vil dette få fatale konsekvenser. For oss andre som forlengst har meldt oss ut av Den Norske Kirke vil valget også få konsekvenser -da Guds ord lærer at vi ikke skal ha samfunn (gresk koinonia) med mennesker som farer med fremmed lære, så det er forholdsvis mye som står på spill når kirkemøtet er samlet i Trondheim fra 6 til 12 april Les videre

Flekkerøy kirke: Asle Ingebretsen ble nektet å be en bønn mot de krefter som søker å ødelegge ekteskapet

“Vi ber også Herre, at din kirke skal motstå de krefter som søker å ødelegge ekteskapet ved å introdusere ritualer og praksiser i strid med ditt ord. Vi ber deg velsigne de krefter i vår kirke som ønsker å bevare ekteskapet i tråd med ditt ord og vilje som en pakt mellom flekkerøy-kirke-wikien mann og en kvinne. Herre Gud allmektige, må du høre vår bønn, ved Jesus Kristus, verdens frelser og vårt eneste håp. Amen,” -er bønnen som ble litt for sterk for sokneprest Håkon Borgenvik og enkelte av representantene for kirkens gudstjenesteutvalg i Flekkerøy kirke. Søndag 24 januar 2016 ba Asle Ingebretsen som har gått sine sko i Flekkerøy kirke siden han var barn denne bønnen, og en måned senere, onsdag 24 februar ble han kalt inn på teppet, til prest og menighetsråd.  I den norske kirke, anno 2016 er slike bønner ikke lenger gangbar mynt, for nå er plutselig det bibelske synet på ekteskapet støtende og dømmende, og slik vil ikke kirken fremstå. Les videre

Til våren vil kirken avgjøre spørsmålet om vigsel av likekjønnede

Borge kirke 2Kirkemøtet skal allerede i april neste år behandle spørsmålet om kirkelig vigsel av
likekjønnede. Det besluttet Kirkerådet torsdag. Dermed er det mye som tyder på at kirken allerede til neste år kommer til å avgjøre hvorvidt de vil tre inn i apostat-kirkenes rekker. Kirkens mål er å kunne stå samlet og leve med to syn på saken som uten tvil har i seg kraft til å tømme kirken for levende kristne. Kirken må erkjenne at det foreligger to syn i denne saken som ikke lar seg forene, melder avisen Dagen torsdag kveld Les videre