Søkelys kommentaren: Vil den norske kirke bli en frafallskirke? Skjebnekirkemøte starter onsdag

Årets kirkemøte som starter førstkommende onsdag og varer frem til 12 april kommer bibelen-kanselertetter all sannsynlighet til å besegle kirkens skjebne. Etter alle merkestener kommer den norske kirke i løpet av en litt kort uke komme til å vedta innføring av vielser og ritualer som nedkaller Guds velsignelse over homofile ekteskap. Et slikt ritual finnes det ikke dekning for verken i Guds eget ord eller i kirkens tradisjonelle lære, ei heller i oldkirkelige skrifter fra de historiske kirkefedre. Den norske blir da bare en av flere internasjonale kirkesamfunn som har brutt med Guds ord og den evangeliske tradisjon, og for mange oppriktige Guds barn vil dette få fatale konsekvenser. For oss andre som forlengst har meldt oss ut av Den Norske Kirke vil valget også få konsekvenser -da Guds ord lærer at vi ikke skal ha samfunn (gresk koinonia) med mennesker som farer med fremmed lære, så det er forholdsvis mye som står på spill når kirkemøtet er samlet i Trondheim fra 6 til 12 april

Sokneprest Trygve Nortvedt var en prest som kom til å oppleve rike vekkelsestider i Grim kirke tidlig på 1970 tallet.

Årets kirkemøte som starter førstkommende onsdag ville uten tvil fått min gamle konfirmasjons-prest Trygve Nortvedt til å gråte sine salte tårer. En nå avdød Gudsmann ville ha sett at den kirken han elsket og tjente, i løpet av noen få, mørke år, hadde valgt å vende Guds Ord ryggen og således trådt inn i posisjonen som en av vår tids mange “apostat-kirker” -som har forkastet sin Herre og Mesters ord -gjennom å skyve Bibelens klare ord til side etter folkelig press. En sann Jesu Kristi Kirke er bygd på Guds Ord og på troskapen mot Kristus, som Bibelen selv omtaler som “livets ord” (1.Joh 1,1) eller “Ordet”  fra Johannes 1,1) -En sann og levende Jesu kirke, Guds eklesia -lar seg aldri styre av folkeviljen eller hva som er politisk korrekt -men bygger utelukkende på de Ord som er talt av Herrens munn.  Også mange oppriktige kristne i den norske kirke er sorgfulle i disse dager. Selv om vi alle ser hvor det bærer hen, finnes det likevel noen som til det siste håper at kirken skal forbli tro mot Guds Ord -og at underet skjer at kirkemøtet sier “nei” til å innføre vielser av homoseksuelle “ekteskap” i kirkerommet. (foto av Grim kirke hvor sokneprest Nortvedt tjente som prest)

La dette være sagt klart og tydelig. Med den norske kirkes vedtak om å vende seg bort fra Guds Ord å lære, er det ikke det samme som at Jesus Kristi kirke på jord har vendt seg bort fra Herrens vei og bud. Det er rett og slett bare et mindre trossamfunn sett i verdenssammenheng som har tatt sitt skritt ut av Guds nærvær og velsignelse. Og selv om dette er trist for den norske kirke -som nå er blitt en frafallskirke står likevel den sanne og ekte Jesu Kristi kirke på jord fast på hva Ordet sier om synd og urett, -så for Guds fellesmøterkirke, det hellige samfunn -er dette ingen katastrofe. Vi overlever selv om den tidligere statskirken i Norge lider troens forlis. For det er nettopp det som vil skje når kirken introduserer en praksis bygd på en teologi vi ikke kan finne i Skriften Dog ser jeg likevel at det vil få noen få konsekvenser for mange av oss, og for undertegnede vil kirkens valg bety at jeg må ta praktiske valg og et eksempel jeg vil nevne, er at jeg ikke på noen måte kan ha nattverdsfellesskap i en kirke som har akseptert og velsignet synd. En annen praktisk konsekvens vil være at jeg ikke vil kunne delta på fellesmøter hvor representanter for frafallskirken er medarrangører eller har satt sitt navn under arrangementet.  Derfor bør er kirkelig “JA” til å vie homoseksuelle få konsekvenser for samarbeidet med de årlige Fellesmøtene som har funnet sted i Domkirken i blant annet Kristiansand.

Et tredje punkt vil være at jeg ikke på noen måte vil kunne bidra økonomisk til arbeid, uansett om det er innsamling i regi av kirkens nødhjelp eller kunne være med å sponse kirkens SOS eller eller bidra til å finansiere kirkelig aktivitet på noen som helst måte. “Ta ikke del i hennes synder” -gå ut av henne mitt folk!” er oppfordringen som lyder til Babylon den store Skjøge i Johannes Åpenbaring. Åp 18,4 “Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Gå ut fra henne, mitt folk, for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få noget av hennes plager! ”  Selv om vi som kristne er forpliktet til å gi til våre medmennesker i nød og kirkens nødhjelp gjør et godt arbeids mange steder, finnes det likevel for alle oss utenfor leiren andre måter å kunne bidra på uten å gå veien om en kirke som har forlatt Herrens ord og bud. Et godt alternativ kan være å støtte misjons og nødhjelpsprosjekt som er organisert av frikirker og forsamlinger utenfor Den Norske kirke.  Skrevet av Kjell Andersen

4 tanker om “Søkelys kommentaren: Vil den norske kirke bli en frafallskirke? Skjebnekirkemøte starter onsdag

Det er stengt for kommentarer.