David Wilkerson: “A Fresh Baptism of the Holy Spirit”

Den Hellige Ånd er i følge Guds Ord en trøster, talsmann og hjelper som skal løfte opp Jesus men også styrke de kristne gjennom tøffe tak. David Wilkerson som Herren tok hjem til seg gjennom en bilulykke preker her om en frisk dåp i Den Hellige Ånd”. La deg velsigne ved å lytte til denne gamle Guds kjempe