Fra Vårt Land: Demonutdriver til Telenor Arena

apostel-i-slagGiullermo Maldonado lar demonutdrivelsene ligge når han besøker Norge. Arrangørene regner med at 3.000 til 5.000 mennesker vil oppleve ham i Telenor Arena. Apostel Giullermo Maldonado som tidligere har vært omtalt i Søkelys en rekke ganger etter fjorårets konferanse i regi av TV Visjon Norge får i dag krass kritikk i et oppslag i avisen Vårt Land. ” – Vi må ikke være for snare med å karakterisere lidelser som en demon, sier førsteamanuensis ved Det teologiske menighetsfakultetet, Roar G. Fotland. Han er skeptisk til demonutdrivelse, og advarer mot å la det bli et bevis på en pastors makt. Den Florida-baserte pastoren Guillermo Maldonado er invitert som det store trekkplasteret når den kristne TV-kanalen Visjon Norge i mai arrangerer en konferanse som går over tre dager. Møtene har fått navnet «Jesus helbreder i dag» og finner sted på Telenor Arena utenfor Oslo,” skriver avisen Vårt Land fredag

vl-logo“Madonado er leder for menigheten King Jesus Ministry, og blant annet kjent for dine demonutdrivelser. – Jeg vokste selv opp under Jesus-vekkelsen på 70-tallet, og i noen grupper ble demonutdrivelse en forklaringsmodell på helt alminnelige menneskelig fenomener eller svakheter. Det er ikke heldig, sier Fotland til avisen Vårt Land. Les hele saken fra Vårt Land her