Flekkerøy kirke: Asle Ingebretsen ble nektet å be en bønn mot de krefter som søker å ødelegge ekteskapet

“Vi ber også Herre, at din kirke skal motstå de krefter som søker å ødelegge ekteskapet ved å introdusere ritualer og praksiser i strid med ditt ord. Vi ber deg velsigne de krefter i vår kirke som ønsker å bevare ekteskapet i tråd med ditt ord og vilje som en pakt mellom flekkerøy-kirke-wikien mann og en kvinne. Herre Gud allmektige, må du høre vår bønn, ved Jesus Kristus, verdens frelser og vårt eneste håp. Amen,” -er bønnen som ble litt for sterk for sokneprest Håkon Borgenvik og enkelte av representantene for kirkens gudstjenesteutvalg i Flekkerøy kirke. Søndag 24 januar 2016 ba Asle Ingebretsen som har gått sine sko i Flekkerøy kirke siden han var barn denne bønnen, og en måned senere, onsdag 24 februar ble han kalt inn på teppet, til prest og menighetsråd.  I den norske kirke, anno 2016 er slike bønner ikke lenger gangbar mynt, for nå er plutselig det bibelske synet på ekteskapet støtende og dømmende, og slik vil ikke kirken fremstå.

kirken-forfallDen norske kirke som om knappe seks uker vil samles til Kirkemøte i Trondheim for å beslutte å åpne kirken for å vie likekjønnede “ektepar” kommer samtidig til å introdusere et nytt bibelsyn, en ny definisjon av ekteskapet og man kommer til å proklamere en ny lære som forteller de troende at seksuell omgang mellom to av samme kjønn ikke lenger er definert som synd av den norske kirke. På den norske kirkes nettsider blir årets kirkemøte illustrert med bildet av ryggen til to menn med teksten “Just Married” -og med dette har spørsmålet omkring homofile ekteskap satt øverst på kirkens dagsorden, men bibelen, Kristus og en sann lære er blitt degradert til noe uviktig for kirken. I forkant av vårens kirkemøte erkjenner kirken at det er to syn i kirken.  Vi er opptatt av at kirken må stå samlet på tross av ulike syn i dette spørsmålet. Derfor er det viktig å kunne behandle denne saken til neste år, sier biskop Helga Haugland Byfuglien som oppfordrer troende med begge syn til å stå sammen. Bibelske tekster som blant annet 1.Kor 6,9 som sier  “Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Ta ikke feil! Verken de som lever i hor, avgudsdyrkere, ekteskapsbrytere eller menn som ligger med menn eller lar seg bruke til dette,” -er ikke lenger tema i den norske kirke.

I forkant av kirkemøtet har det vært betydelig turbulens i kirken og en del markante skikkelser har allerede tatt konsekvensen av at kirkens nye vranglære, og meldt seg ut. Vårens kirkemøte i Trondheim kommer til å sette punktum på en årelang strid som har skapt uro i kirken i flere ti år. Resultatet kan man spå på forhånd og man behøver ikke akkurat sterke profetiske evner for å kunne se at resultatet vil bli -total seier for dem som fremmer urett og ugudelighet, og totalt nederlag for dem som holder fast på Guds ord. I følge kirkens massive propaganda er målet at to syn skal kunne leve side om side i den fremtidige norske kirke, men i praksis vil vi se at virkeligheten blir en annen. En av dem som allerede nå har fått kjenne på at kirkerommet er i ferd med å bli svært trangt for mindretallet som søker tydelig forkynnelse og klassisk kristendom, er Asle Ingebretsen, som gjennom flere år har hatt en forbønns-oppgave under gudstjenester i Flekkerøy kirke.

Asle Ingebretsen er en av dem som har gått sine sko i Flekkerøy kirke, Helt fra barnsben av har han vært aktiv i den kirken han var glad i og hundrevis av timer har blitt brukt til asle-ingebretsenkirkelige aktiviteter som han har deltatt i som barn, ungdom og nå ung voksen. Opp gjennom årene har Flekkerøy-gutten vært aktiv i kirkens ulike aktiviteter, møter og gudstjenester og vært det man kaller en ressurs for det frivillige arbeidet i kirken. I de siste 3-4 år har han vært en del av forbeder teamet som blant annet har fremført bønner under gudstjenesten. For en måned siden deltok Asle med bønn under en gudstjeneste, og for egen regning, -føyde han inn noen bønner som åpenbart falt på prest og gudstjeneste- utvalget tungt for brystet: “….. “-Vi ber også Herre, at din kirke skal motstå de krefter som søker å ødelegge ekteskapet ved å introdusere ritualer og praksiser i strid med ditt ord. Vi ber deg velsigne de krefter i vår kirke som ønsker å bevare ekteskapet i tråd med ditt ord og vilje som en pakt mellom en mann og en kvinne. Herre Gud allmektige, må du høre vår bønn, ved Jesus Kristus, verdens frelser og vårt eneste håp. Amen! ”  Etter denne bønnen som er svært bibelsk i innhold og sak, ble det snakket i kirkens rom og kontorer, og prest og menighetsråd tok affære. Onsdag etter jobb ble Asle kalt inn på teppet av sokneprest Håkon Borgenvik og et knippe representanter fra “gudstjeneste-utvalget.”  -Noe tidligere på dagen hadde disse kirkens representanter vært samlet til samtale, og under veiledning, ikke av Den Hellige Ånd eller Guds Ord, men av frykten for å mene noe om et kontroversielt spørsmål -hadde de bestemt at en slik bønn ikke var passende i deres gudstjeneste

Håkon Borgenvik, og lederen av menighetsrådet hadde deretter en 90 minutter lang samtale  med Asle som fikk tydelig beskjed om at han ikke kunne be om slikt i kirkens gudstjeneste, da slik bønn i følge prest og menighetsråd  -“kunne virke dømmende og fordi den skaper konflikt.”  -Selvfølgelig vil slikt skape konflikt i en kirke som nå nærmest desperat forsøker å skyve under teppet alle spenninger, splittelsene og konfliktene som nå preger den norske kirke som en følge av at kirken nå ser ut til å ville tilby vielser og velsignelser av såkalte likekjønnede “ekteskap”.  Bibelvers som eksempelvis  1.Kor, 6-9  “Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Ta ikke feil! Verken de som lever i hor, no_bibleavgudsdyrkere, ekteskapsbrytere eller menn som ligger med menn eller lar seg bruke til dette, samt  “..Derfor overgav Gud dem til vanærende lidenskaper. Kvinnene gav seg hen til unaturlig kjønnsliv istedenfor det naturlige. På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner og brente i begjær etter hverandre. Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for at de var kommet slik på avveier,” (Rom,1,26-27) er ikke lenger tema i kirken og vil snart bli upassende å preke over i kirkens gudstjenester -selv om to syn angivelig skal kunne leve side om side. Homofile og lesbiske som lever i slike likekjønnede “ekteskap” -lever i følge Skriften i strid med Guds vilje -og selvfølgelig vil mange av disse og deres sympatisører, føle at slike bibelvers er støtende, dømmende og kan skape konflikt.

Veien videre for de bibeltro

En rekke troende personligheter, deriblant Vebjørn Selbekk i den kristne avisen Dagen som i utgangspunktet er uenig i homofile ekteskap, har allerede nå signalisert at de vil forbli i kirken og kjempe for sitt syn innenfra. For Selbekk som har sin avis og kan bruke dette som plattform for å fremme sitt syn er kanskje dette mulig, men for de tusener som opererer som hverdags-kristne i de lokale menighetene er dette langt vanskeligere. Som vi ser ut i fra den triste saken fra Flekkerøy menighet -har ikke lenger de bibeltroende som står for hele Guds ord og som sier nei til kirkens nye praksis reell frihet til å bære frem sitt syn i kirkens gudstjeneste. Det vi ser på Flekkerøy, er ikke noe annet enn en konflikt-sky bibelenprest og menighetsråd som å bringe til taushet røster som ikke roper i takt med kirkens nye agenda som er å være inkluderende overfor alt annet enn det som er en sann og bibelsk lære. I løpet av sin samtale med prest og menighetsråd forstod Asle kjapt ganske raskt at prest og gudstjeneste-utvalget -ikke kommer til å være tydelige på hva Bibelen sier om ekteskapet og homofili under gudstjenestene i fremtiden. -De mener det må være rom for alle i kirken og vil ikke at noen skal bli støtt,” skriver Asle i en epost til Søkelys.  Hva med meg da og alle andre som ønsker en tydelig og bibelsk forkynnelse,? Støter dere ikke oss med å¨være utydelige i de spørsmål der bibelen er tydelig når dere unnlater å forkynne det som står i Bibelen? Det svarte de ikke på. Under møtet med prest og gudstjeneste-utvalg ble  Asle tilbudt å fortsette i forbeder teamet dersom han da lik en papegøye bare fremsa i sin bønn hva han av dem fikk lov til å si, noe han selv avviste -og han har nå følt at han ikke kunne gjøre noe annet enn å trekke seg fra å være forbeder i gudstjenestene. En oppgave som om kort tid syntes fullstendig meningsløs, i hvert fall i den norske kirke -da det allerede i Åndens verden er skrevet et  “Mene, mene, tekel, ufarsin,” eller “tellet,  veid og funnet for lett” -En sann kristen kirke kan ikke forkaste Herrens ord, si ja til åpenbar synd, og samtidig forvente at Herrens Ånd skal velsigne det man driver på med. Den norske kirkes lys har lenge vært i ferd med å slukke. Om bare litt over en måned vil et splittet kirkemøte -tross alle profetiske advarsler samt klare Ord i Bibelen, åpne opp for vranglære og velsignelse av synd i den norske kirke. Det lyder et “Ikabod” over den norske kirke, fordi kirkens lys er slukket. Også i kirken på Flekkerøy.

Richard Tørresen: Skuffende at de bibeltro i Misjonsforeningen ikke ser alvoret

richard “Det skremmer meg at Flekkerøy menighets ledelse, ja særlig de som man har regnet for den bibeltro delen, med Misjonsforeningen i spissen ikke ser alvoret. Det hele bunner ut i om man har nød for sin neste eller ikke. Har man ikke nød for at mennesker kan gå fortapt og havne i evig pine borte fra Gud? Dette taler Jesus advarende om flere ganger om i Bibelen enn om å vinne Himmelriket. Skal man ikke kvitte seg med surdeigen?  https://bibelogtro.wordpress.com/2015/12/15/pass-dere-for-saddukeernes-laere/ Nei, nøden for at våre medmennesker kan gå fortapt er tydeligvis borte på Flekkerøy også! Jeg mistenker at læren om livets to utganger er borte også blant ledelsespersoner rundt Flekkerøy menighet. Ellers hadde de kjent på nøden!
Det tales om enhet og toleranse. Bibelen taler om enhet i Kristus, som betyr enhet om Nåde og Sannhet, fordi Jesus er Nåde og Sannhet. Vi skal enes om nådebudskapet, at ingen kan gjøre seg fortjent til evig liv sammen med Jesus ut av egne gjerninger, men kun av Guds nåde. Vi skal enes om Sannheten. Sannheten finner vi utilslørt i Guds Ord, Bibelen. Vi ser at ledelsen rundt Flekkerøy menighet har tilsidesatt enheten i Sannheten. De har valgt å enes om at Guds vilje og synden kan leve side om side i toleransens ånd. Sannheten skal ikke forkynnes! Den er støtende! Det er bedre å forholde seg tause og la mennesker fortapes! Bibelen, Guds Ord forkynner omvendelse fra perm til perm. Nå må menighetens ledelse vende om!
Mitt spørsmål er: «Tør dere som var på dette møtet som artikkelen omtaler stå ansikt til ansikt med Gud den Allmektige og hevde at Hans Ord er feil og at det syn som splitter kirken i dag ikke er kirkesplittende. Tør dere stå foran Gud og si: «Har du virkelig sagt?»
Det er tydelig at toleransen bare går én vei. De to syn skal egentlig bare akseptere det liberale synet. De homofile skal få gifte seg, men forkynnelse som forteller oss at slike handlinger fører til døden skal ikke forekomme, da det vil virke kirkesplittende. At homofile kan gifte seg er da tydeligvis ikke kirkesplittende. Sannheten er at de bibeltro skal tie. Problemet er at de som tier samtykker og tar del i vranglæren og mennesker går fortapt!
VI MÅ IKKE TIE!!
Det er en kristens plikt å tale vranglæren midt imot!
Bibeltroene blir ofte beskyldt urettmessig for å være intolerante, ukjærlige og for å tale for hardt i denne sak. Kan dere som kritiserer for en gang skyld komme med eksempler og ikke bare stigmatisere oss som ukjærlige? Kan dere vise oss at vi taler annerledes enn Bibelen i møte med vranglære. Det er nøden og nestekjærligheten som driver oss. Det er Guds Ånd som virker i oss og som er drivkraften. Er det kjærlighet å fortelle en løgn eller å unnlate å fortelle sannheten når resultatet blir evig fortapelse for den som lever i synd og den som farer med falsk og forførende lære?
Ønsker dere å lese mer om diskusjonen rundt homofilispørsmålet og debatten på Flekkerøy, les artiklene her:
https://bibelogtro.wordpress.com/category/kampen-mot-liberal-teologi-homofilidebatten/
Ledelsespersonene i og rundt Flekkerøy menighet bør lese brevet som ble sendt forsamlingene på Flekkerøy for 1 år siden igjen:
https://bibelogtro.wordpress.com/2015/01/18/homofilidebatten-sporsmal-til-menigheteneforsamlingene/
Melde dere ut av Den Norske Kirke her:
https://bibelogtro.wordpress.com/utmelding-av-den-norske-kirke/
Richard Tørressen, www.bibelogtro.wordpress.com

Søkelys mener: Vårt budskap til de troende i den norske kirke må være: “Gå ut av henne mitt folk”

Frafallskirken i Norge er allerede i ferd med å bli en virkelighet. Om bare noen få uker vil domkirkenden norske kirke ta endelig farvel med kristen tro og tre inn i frafallskirkens rekker og bli en skjøge-kirke som har forlatt Herrens bud og vei. Den nye kirken som nå trer frem vil bli en kirke som ikke har Livets ord, som ikke er en støtte for sannhet og som forkynner et annet evangelium og en annen Kristus enn han vi finner i Bibelen. En kirke som aksepterer synd og ugudelighet er en kraftløs kirke som vil være uten ånd og kraft, og den vil heller ikke kunne advare mot falsk eller vrang lære siden den selv er besmittet av en alvorlig vranglære som faktisk erklærer at noe Bibelen sier er synd, ikke lenger er brudd på Guds vilje, men tvert i mot noe man velsigner som rett og riktig. Gjennom dette har den norske kirke nådd Jesaja 5,20 vippepunktet hvor det heter: “Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert!” Hvordan kan en kirke som selv sitter fast i dyp og ubibelsk vranglære våger å kritisere andre for feilaktig lære?  For bare noen tiår siden var en rekke prester i den norske kirke aktive i å advare eksempelvis mot trosbevegelsens lære -og ble da satt på plass av Arild Edvardsen som mente at kirken selv var i vranglære ikke hadde rett til å kritisere tros-teologien. Hvor rett Arild Edvardsen hadde dengang, og desto mer rett er det også nå i 2016. Gjennom å introdusere slike ritualer og dermed legalisere synd, har både kirken, presteskapet og biskopene frasagt seg selv mandatet til å kunne opptre som Herrens presteskap, ei heller gi åndelige råd til de sanne Guds barn.

Den norske folkekirke slik vi møter den i eksempelvis Flekkerøy kirke som så til de grader velger å markere motstand mot kristne som står for Guds Ord og som holder fast på hva Bibelen lærer om ekteskapet -og om synd og seksuelt samliv utenfor ekteskapet som er mellom en mann og en kvinne, viser oss alle at tesen om “to syn side om side” i realiteten bare er et retorisk knep som er anvendt for dempe gemyttene. I virkelighetens verden vil det etterhvert bli slik at det vinnende synet vil komme til å fortrenge tapere, og selv om endel ansatte i kirken vil reservere seg mot å bistå i homoseksuelle ekteskaps-seremonier, er det ikke vanskelig å se at dette bare blir en midlertidig løsning inntil mannskapet er byttet helt ut -og kirkeskipet består kun av kapteiner og matroser som velvillig slutter opp om kirkens policy med å vie likekjønnede. Faktum er nå at kirken befinner seg i opposisjon til Han som er kirkens Herre og vi ser nå en kirke som faktisk bidrar til å oppfylle Bibelens profetier om et stort frafall fra troen i endens tid. Dette frafallet vil ikke nødvendigvis bety at kirken kommer til å oppgi sitt kristen-navn, men man har byttet ut kristendommens egentlige innhold med selvproduserte ideer og teser, og den tilbedelsen som kirken praktiserer vil være som å bringe fremmed ild på alteret, slik Arons sønner, Nadab og Abihu gjorde i følge tredje Mosebok 10, 1-2. Fremmed ild, religiøse salmer og orgelbrus vil nok fremdeles komme til å skape religiøse følelser og stemninger under gudstjenestene i kirken, noe som også vil kunne tiltrekke religiøse mennesker som tror at gode religiøse følelser er det samme som å erfare Den Hellige Ånds nærvær. Men troende som kjenner Guds ord og Guds Ånd vil selvfølgelig ikke la seg lure av slike menneskeskapte stemninger. Dette er en trist sorti for en luthersk kirke, og dersom reformatoren, Martin Luther hadde levd i dag, her i Norge, hadde vi nok sett en Luther som hadde banket opp noen nye teser utenfor Nidarosdomen i protest mot frafallet som vil bli beseglet i april 2016. Den norske kirke og den norske kristenhet trenger en ny reformasjon, en ny Martin Luther som kaller de troende tilbake til Guds ord. Vi trenger noen ny teser, noen nye røster som våger kalle den norske kirke til bot og omvendelse og selv om det kanskje er for sent for kirkesamfunnet som en helhet, må vi som ennå holder fast på den sunne lære, på en hel Bibel stå modig fast i vårt rop: “Kom ut av henne mitt folk!”

Mange kristne her i Sør har lenge ansett Flekkerøy som en bastion og bevis på at levende kristendom også finnes i den norske kirke. Men Asle Ingebretsens erfaringer med sin mangeårige kirke viser nå med all tydelighet at friheten til å ytre seg modig i kontroversielle spørsmål nå vil få trange kår også i Flekkerøy kirke. Når vi nå ser hvordan sokneprest fellesmøterHåkon Borgenvik og gudstjenesteutvalget setter foten ned for å be en enkel bønn til støtte for dem som vil verne om Guds ord og den universelle kristne kirkes syn på ekteskapet forstår vi at lampen er i ferd med å slukke også i Flekkerøy kirke. Vi er ikke særlig overrasket, men vi beklager det som nå skjer, og vi syntes det er leit at et helt kirkesamfunn velger frafallets og kompromissets vei fremfor å holde frem Guds levende ord som er sannhet -selv om et sekulært samfunn sier noe annet. For oss som er frie kristne, som tror på hele Guds råd til frelse, som holder fast på hva Bibelen sier om ekteskapet både kan og bør dette få konsekvenser. Fellesmøter og religiøs aktivitet sammen med en kirke som vier homofile og som dermed aksepterer synd er for undertegnede og mange andre utenkelig, og vi ber og håper at de ulike Fellesmøte komiteene tar konsekvensen og velger å fortsette fellesmøtene på bibelens grunn og si takk og farvel til den norske kirke. Hebr 13,13 La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære!

Skrevet av Kjell Andersen

2 tanker om “Flekkerøy kirke: Asle Ingebretsen ble nektet å be en bønn mot de krefter som søker å ødelegge ekteskapet

 1. Amen.
  Ja,det er tragiske tilstander i kirkene.Men frafallet har vært der lenge,først nå er det blitt synlig. Dersom de skal leve etter verdens folks meninger og ønsker,så bør de lage seg en ny bibel.For vår Bibel,Herren Gud Den Allmektige, som skapte himmel og jord og alt som fyller dem, Han har gitt oss Sitt Ord til frelse,rettledning,formaning,opptuktelse til å leve rett,og til trøst og styrke og veiledning !

  Den som virkelig er født på ny,2 Kor.5.v. 17 …en NY skapning i Herren, det gamle , syndenaturen, er borte, se alt er blitt nytt. Vi kan falle i synd, men vi kan ikke leve i synd,for det er ikke vårt rette element lenger. Kom ut fra henne , sier Herren, så du ikke skal få del i den dommen som kommer over henne.

  Hvem er du, som våger å trekke noe fra eller legge noe til Guds Eget Ord ?
  Du må vende om, og be Herren være deg nådig og tilgi deg for ditt hovmod.

  Det tragiske er at folk som da går i frafallskirken, tror, eller ønsker å tro, at Herren velsigner det som Han har forbannet !

  Så vit dette alle folk : Herren har ikke og kommer aldri til å velsigne homofilt eller lesbisk ekteskap ! Ekteskap er mellom mann og kvinne, for at de skal formere seg og oppfylle jorden. Amen !

 2. Du har helt rett Anita.
  Den norske kirke er i ferd med å gå for langt nå. Guds ord står evig fast selv om den norske kirke nå så til de grader ser ut til å velge å følge et annet evangelium. Vi snakker nå om uker før kirken gjør sitt vedtak, og forhåpentligvis vil mange da komme seg ut av sitt medlemskap i en kirke som har gått langt utover sitt mandat som kristen kirke.

Det er stengt for kommentarer.