Splittelse i kristenheten: Hevder Heidi Baker formidler demoniske ånder til tilhørerne

At den kristne kirke internasjonalt og også i Norge er splittet over ulike fenomener som praktiseres i den karismatiske bevegelsen, er noe som blir mer og mer tydelig. Heidi heidi-baker-deler-ut-demonerBaker som med jevne mellomrom besøker pastor Bill Johnsons brohode i IMI kirken i Stavanger samt Kvinner i Nettverk formidler slett ikke kristen tro, men snarere demonisk makt. En tidligere forkynner i Normisjon som ønsker å være tydelig på hva Bibelen lærer, skrev nylig dette på Facebook: “Heidi Baker..gjest/venn både i imi kirken og hos kvinner i nettverk og ofte i Norge.. Tror man oppriktig at dette har noe som helst med Jesus Kristus å gjøre, Guds Ånd å gjøre, eller i det hele tatt noe med bibelens Gud å gjøre, så er man dessverre i ett farlig spor, som jeg ber om at man kommer seg raskt bort og ut ifra.”

Splittelsen som eksisterer mellom karismatiske troende og kristne i tradisjonelle bedehus heidi-baker-demoniskforsamlinger blir stadig tydeligere og tydeligere, og kritikken mot karismatiske figurer som opererer langt utenfor det mandat Skriften gir blir stadig tøffere og tøffere. “”For som jeg ofte har sagt dere, og nå igjen sier med tårer: Mange vandrer som fiender av Kristi kors. De ender i fortapelsen. Deres gud er buken, og de setter sin ære i sin skam. De trakter bare etter jordiske ting,” skriver den tidligere Normisjon forkynneren i en post på Facebook. “Dette er nettopp de siste tiders advarsel om falske profeter rett for våre øyne!! Baker forkynner ikke omvendelse, synd, nåde, kors og himmel, nei bare denne verdens ting og hennes egne opplevelser og utallige løgner om oppvekkelse av døde og helbredede mennesker..Hvor er evangeliet? Hvor er apostlenes lære som vi skal høre forkynt?? Svar: Borte! Fordi Baker er en ulv i fåreklær. Løp! Løp! Flykt fra kjetteriet!! -Våkn opp,” skriver forkynneren og viser til advarselen fra 1 Johannes 4:6 hvor det står: “Vi er av Gud. Den som kjenner Gud, hører oss. Den som ikke er av Gud, hører oss ikke. Av dette kjenner vi sannhetens ånd og villfarelsens ånd.”

En splittet kristenhet

Heidi Baker som er en del av en verdensomspennende bevegelse inspirert av ulike karismatiske strømninger har funnet innpass i en rekke norske forsamlinger. Baker som jevnlig er å høre blant i IMI kirken og i “Kvinner i Nettverk” er også samarbeidspartner med den kontroversielle pastor Bill Johnson i Bethel Church i Redding som nærmest fungerer som en magnet på åndsfattige nordmenn som tror at gresset er grønnere på den andre siden av Atlanterhavet. I flokk og følge valfarter nordmenn over til USA for å få tak i det billjohnson_bethelchurchsiste “Gud gjør” uten ane at himmelens skatter er å finne i boka så litt for mange kristne forsømmer å lese i. Det syntes enklere og mer spennende å reise over til Amerika og hente hjem litt salvelse, litt gullstøv eller kraft etter å ha “soaket” over avdøde helliges graver, og kritikken mot det som skjer blir nå stadig krassere og krassere. I videoen nedenfor som er hentet fra et møte med Heidi Baker i Bethel Church Redding, som er pastor Bill Johnsons forsamling er det i følge kritikerne sterke demoniske krefter til stede, og Heidi Baker utdeler følgelig onde ånder. I teksten redigert inn i videoen skriver kritikerne: “Om et minutt vil dette barnet få tildelt en demonisk ånd inn i seg, hvorpå disse åndene manifesterer seg med skrik og en gutt som ligger på gulvet å rister og spreller. I lang tid etterpå hører desperat skrikende gråt fra gutten, mens Baker gjentar sine mantra. Sekvensen avsluttes med at guru Bill Johnson snakker med sikkerhetspersonellet som bøyer seg over gutten som fremdeles grynter sin gråt og seansen fortsetter. Klippet fra Bethel blir så byttet ut med et klipp fra en annen religiøs karismatisk figur og deretter et klipp fra ulike hinduistiske seanser med åndelige manifestasjoner samt klipp fra andre ekstreme seanser med ulike karismatiske figurer. Mens Heidi Baker, Bill Johnson og de andre som er en del av bevegelsen hevder dette er salvelse fra Den Hellige Ånd, vil den tidligere Normisjon-forkynneren og andre konservative bibeltroende mene at det er demoniske ånder i funksjon, demoniske skitne bomber. Hva syntes du?

29 tanker om “Splittelse i kristenheten: Hevder Heidi Baker formidler demoniske ånder til tilhørerne

 1. Dette er fra det onde. Uten tvil at Heidi Baker er falsk som kommer med lære som fører til evig fortapelse.

  • Om dette er fra Gud eller ikke, vet ikke jeg. Man skal selvsagt være forsiktig med med hva man uttaler seg om når det gjelder forkynnere. Det er lov å tenke selv og alt skal som sagt prøves på Guds ord. Det er mye rart som skjer i dag, og personlig er jeg blitt mer skeptisk enn jeg var tidligere. Alt skal prøves på Guds ord, det står tydelig i ordet at det skal komme falske profeter som skal føre vill selv de utvalgte om det var mulig,( glupske ulver som Paulus sa). Som sagt det skjer mye merkelig i enkelte kristne kretser.

  • Er det han som likner på Todd Bentley som står bak denne greia? Fortid som kriminelle og rusmisbrukere har de begge to, og fullt med tatoveringer likeså. Forskjellen er at Bentley taler ikke skitt om andre, men det gjør til gangs den store “kristne” banditten fra Rogaland:-(
   Takk Gud for at han er helt marginal, en ubetydelighet……..

  • Todd Bentley taler jo ikke skitt om andre…Nei, han har kanskje ikke samme retorikk, men desto mer råtne handlinger. Meg bekjent byttet han ut sin mangeårige syke kone, med si elskerinne som han vistnok nå er gift med, fyrte opp foran sine “vekkelsesmøter” med en god del flasker vin, vandret rundt på scenen god og full og slo kreftsyke personer i magen under “Åndens kraft” med påskudd av å skulle helbrede dem. https://www.youtube.com/watch?v=dVvJN-5ivaY Det som ikke syntes å anfekte Todd Bentley i ettertid var at faktisk påførte den kreftsyke mannen store smerter med sin voldelige fremferd, men også at den kreftsyke mannen døde kort tid etterpå. Et annen forskjell er vel at den norske forkynneren er seriøs mens Todd Bentley gjør til og med dåp om til klovneri: https://www.youtube.com/watch?v=y27Uw2teKT0

   Det er også uhyre interessant at mens den norske forkynneren primært peker på Guds Ord i Bibelen, så blir Todd Bentley guidet av en tvilsom engel som het “Emma”.
   Når det gjelder Todd Benley er jeg enig, han ble etter sitt fall i synd og skam en marginal og ubetydelig figur som knapt har en brøkdel av det han hadde av sine tilhørere under sin falske Lakeland vekkelse. En del av dem som nå går og ser på ham, gjør det fordi de oppfatter han som en underholdende klovn som kan finne på noen sprell.

 2. For all del. Dette som utspilte seg i dette møtet var ikke av det gode, men å si at hun på en måte meddeler onde ånder, er ikke det vel drøyt? Det er ikke tvil om at dette vi så fra videoen er helt på kanten av hva som kan kalles kristen virksomhet, men å hevde at det er demonisk, er vel litt vel overdrevet kritikk. For meg så dette ut som om det her er snakk om kraftig menneskelig manipulasjon i kristelig regi. Det er sterke følelser i sving, og etter min mening så vi i denne gutten et individ som hyperventilerte ut all sin innebygde frustrasjon. Jeg mener at dem som kritiserer det karismatiske må være litt mindre bombastiske og de bør også lære å skille mellom sunn karismatiskk og det som er usunt. Jeg syntes selv at dette hadde i seg usunne elementer, og de anti-karismatiske må passe seg så ikke de finner seg i den posisjon at de også fordømmer og kaller demonisk det som er et genuint verk av Den Hellige Ånd. Jeg syntes Søkelys her gjorde det klokt i å skrive i en litt spørrende form.
  Som åndsdøpt kristen vet jeg at det finnes en genuin ekte Hellig Ånd som virker i møter, der Ordet forkynnes rett, og selv om det av og til kan være en viss ekstase i genuine Hellige Ånds møter, tror jeg på nødvendigheten av å ha noen tilstede med nådegaven til å prøve åndene -om de er av Gud eller ikke. Den korrigerende gaven syntes helt fraværende i møtet klippet er hentet fra

  • Nå Søkelys løftet frem denne saken, var det for å få debatt. Jeg tror det kunne vært lurt å nyansere kritikken noe og så gjennom klippet noen ganger. Det finnes også manipulerende teknikker og kanhende det var det vi så i dette klippet i kombinasjon med menneskelige følelser fremkalt av den type stemning denne type møter gir.
   Det burde nok være flere som ber om evnen til å prøve åndene.
   Etter mitt syn må vi skjelne mellom det demoniske, det som genuint er av Den Hellige Ånd og rent menneskeskapte følelser og stemninger fremkalt av manipulasjon og teknikker.
   Jeg er overbevist om at dette ikke var av Guds Ånd, -og dermed gjenstår det to alternativ.

 3. Det er ikkje rimeleg å seie at det er ein splitting i kristen eining, med bakgrunn i kva ein særs omstridd forkynnar meiner.
  I forsamlingar kan det koma inn andre åndsmakter, som forstyrrar og lagar ulike manifestasjonar.
  Å rakka ned på Heidi Baker generelt er med all respekt å melda for eit lågmål å rekna, frå søkjelys si side. Heidi Baker er ein særs Gudfryktig kvinne, som taler evangeliet reint og klårt. Ho gjer og ei særs stor tjeneste for å hjelpa born som lir i Afrika, kor ho driv fleire borneheimar. Dette trudde eg var noko søkjelys anerkjenna, då dei ser ut til å være særs upptekne av borns ve og vel?

  Når det gjeld den særs omstridde forkynnaren som har tatt opp dette, så lar eg meg stadig forundra over hans evnar til å rakka ned på omtrent alt som rører seg i kristenheten, både nasjonalt og internasjonalt. Eg har høyrt han to gonger: den eine gongen brukte han heile talen på å rakka ned på dei såkalla velstandsprofetene, og det vart ei flau førestilling. Ingen kristne forkynnare er kalde av Gud til å rakka ned på andre, og det var særs tydeleg at forsamlinga kjende seg utilpass.
  Den andre gongen holdt han ei flott tale om evangeliet, og det var godt å høyra på. Dette var ei tale frå Gud!

  Eg undras over om det kan være åndsmakter som har klistra seg fast på denne mannen, frå ei tid fanga av rus og vald? Mektige krefter, som ikkje er så enkle å rista av seg.
  Ein ven av meg har vore i kontakt med hans arbeidsgjevar/oppdragsgjevar, og tilbakemeldinga var at mannen er særs omstridd båe internt og eksternt, og at hans engasjement er under vurdering!

  Han rakkar særs mykje ned på dei såkalle velstandsforkynnarane. (en setning er her redigert bort av moderator) men generelt kan det sies at etter oljeprisfallet er det vanskeligere å selge boliger i hele Rogaland og dels også på Sørlandet) red

  (Redaksjonen har slettet en setning her som ikke vedkommer saken)

  Det samme gjeld den omstridde forkynnaren Justin Peters, som var i Stavanger, og brukte fleire dager på å rakke ned på andre forsamlingar og predikantar. Han er sjølve forkrøpla, og da må det jo ikkje kunne væra mogleg at andre blir helbreda, når ikkje han blir det? Denne Peters trur visstnok heller ikkje på andre nådegaver, og det gjer kanskje heller ikkje den omstridde predikanten?

  Eg anbefaler denne predikanten å søkja hjelp for å bli løyst for dei åndskreftene som herjar med han, og deretter halda seg til å formidla evangeliet reint og klår, framføre å rakka ned på alle andre, og fekta i aust og i vest, for det er ingen kristne kalla til!

  • Det advares mer enn 50 ganger i mot falsklære i NT. Paulus var ikke redd for å gå rette med de som avvek fra sannheten. Til og med Peter ble irettesatt. At djevelen herjer vilt i menigheter nå for tiden er åpenbart, det er i vår midte disse falske lærerne skal oppstå., og de skal om mulig “lede selv de utvalgt vill”. Vennligst ikke bagtelliser det vi nå er vitne till. Gransk Skriften og se om det har seg slik disse forkynner. Et sentralt spørsmål:
   Forkynner de Bibelens Kristus ? Bill Johnson gjør ikke det, han forkynner en new age lignende “Kristus” som ikke var mer enn et menneske som ble salvet og mengde andre ubibelske læresetninger. Nettet har en stor mengde informasjon om disse forkynnerne, så vi har ingen unnskyldning om vi ikke setter oss inn i forførelsen. Bøkene deres kan også leses, og en vil se at det er stor avtand ift. evangelisk kristendom.Vi må virkelig be om “at vi ikke blir overlatt til et sinn som intet duger.” Rom 1:28, Ap.gj 20:29-31, 2 Tim 4:4 med en mengde flere vers som advarer og ber oss elske Sannheten fremfor noe annet. (PS ! og hvem er Sannheten ?). ……..

  • Det er da flere som er kritiske til Heidi Baker enn denne ene forkynneren. Jeg vet om en hel haug jeg. Både innenfor og utenfor Normisjon. Internasjonalt er denne teologien svært kontroversiell, og man behøver ikke løpe til konservative lutherske miljøer for å finne dem som har kritisert eller kritiserer velstandsevangeliet.
   Dave Hunt som gikk hjem til Herren for noen år siden, mett av dager, -var uhyre kritisk til dette som Baker og co representerer og omtalte det som “kundalini-kraft” i Jesu navn. Han mente alt dette er de samme manifestasjoner som eksisterer innen hinduisme og New Age.

   -David Wilkerson som var en tradisjonell pinsevenn deler den samme kritikk som Johansen her meddelte på Facebook.
   Deler av den talen kan ses her: https://www.youtube.com/watch?v=dvoAGEZf-nI

   Også den lutherske teologen Chris Rosebrough står fullt og fast på en tilsvarende kritikk, -og ditt poeng med å snakke om noen som ikke får solgt sitt hus i Rogaland blir patetisk når vi ser på den situasjonen oljeprisfallet har skapt i hele Rogaland.
   Jeg tror ikke akkurat budskapet ditt får særlig gjennomslag blant de tusener av familier som nå sliter i Rogaland og Sørlandet med arbeidsledighet, da de etter din lære må ha steget ut av Guds velsignelse. Å blande inn slikt blir rett og slett for useriøst og hjernedødt.
   Jeg tror ikke at man kan måle Guds velsignelser i form av penger og økonomisk velstand. En slik tanke er rett og slett kjødelig og menneskelig og vitner om dyp åndelig uforstand.
   Dersom en slik tanke er bibelsk og tråd med Guds vilje er det på høy tid at vi begynner å gi menn som Stein Erik Hagen, Kjell Inge Røkke, Olav Thon, John Fredriksen og andre av de rikeste tittelen “Herrens Salvede”.
   Alle med et vist åndelig gangsyn vet at slik kritikk er et totalt bomskudd, for med å skyte på denne forkynneren med å vise til at boligsalget går tregt i Rogaland og et påstått aksjeselskap som går dårlig og klistre dette opp mot å ikke ha Guds velsignelse er å ta åndelig liv av millioner på millioner av kristne som lever i fattigdom i Afrika, Sør Amerika, India og Øst-Europa.

   Rent prinsipielt deler jeg kritikken av Heidi Baker og denne type religiøsitet, men kanskje man gjør klokt i å nyansere kritikken noe.
   Det jeg kan si om slike møter, er at det er sterke menneskelige følelser i sving, følelser som kan gi seg utslag i slike fenomener som vi ser. Man kan bruke manipulasjon og teknikk i et samspill med menneskelige lengsler som kan utløse mentale reaksjoner i mennesker. Kritikken av Heidi Baker og IMI kirken er åpenbart berettiget, men burde kanskje være nyansert noe.
   Når det gjelder ditt angrep på Justin Peters er det også etter mitt syn fullstendig på sidelinjen og grenser til det uetiske.
   Du trekker inn en manns funksjonshemning og Justin Peters som holder fast på sin tro på tross av sin funksjonshemning er levende vitnesbyrd om Kristi omsorg og nåde også for dem som har lidelser. Det samme gjelder Joni Eareckson Tada som i din forestillingsverden må være en enorm åndelig taper, siden hun ikke greide å bli helbredet.
   Jeg husker for noen år siden når jeg lå på sykehus og der vitnet for andre pasienter, kom jeg i kontakt med flere mennesker som fortalte at de var livredde kristendommen på grunn av menn som Svein Magne Pedersen som jaktet på syke -for å få tak i pengene deres.
   Jeg brukte vesentlig tid på å fortelle disse at evangeliet ikke er slik tros og fremgangsteologien fremstiller det.
   Fremgangsteologien er og forblir en forførelse som Guds folk må vende seg bort fra…Den er både ubibelsk og umoralsk da den setter det vellykkede menneske i sentrum.

  • Olav. Vi modererte ditt innlegg som gikk på en families forhold som ikke er relevant for saken. Som karismatisk kristen med tro på alle nådegaver og hele Guds ord mener jeg av hele meg at “velstandsevangeliet” ikke er blitt utformet av Guds Ånd, men er bygd på det menneskelige kjød og appellerer derfor til mennesker med en kjødelig tilnærming til troen. Gud sendte ikke sin sønn til verden for at du og jeg skulle få økonomisk velstand og et materielt godt liv her og nå, men for å frelse menneskene fra en evig fortapelse. Velstands evangeliet er og forbli en vranglære som det bør advares mot, og din tese om at dem som er rik og det går godt for materielt, er en tese du ikke kan begrunne ut fra Guds ord. Derfor er din kritikk mot Bjørn Storm Johansen totalt bomskudd.

  • Olav..jeg synes du burde søke hjelp. Måten du skriver på og innholdet du tar frem viser at du er ett nett troll som ikke kan tas seriøst. Sett deg heller inn i sakens kjerne, så vil du se at denne artikkelen er helt berettiget. Eller er det kanskje slike møter du selv går på?

 4. Heidi Baker driver jo flere barnehjem i Africa. Kanskje tryggest å få henne fjernet, og heller sende ned et team fra norsk Barnevern til å drive barnehjemmene?

  • Pinsevenn..alle de amerikanerne som har talt på konferansen “Tilbake til Guds ord” tror på både helbredelse og nådegaver..Bare ikke apostler som de 12, og heller ikke mirakelgaven som blir beskrevet i 2.Kor.12:12..Eller tror de nådegavene. I tillegg tror de tungetale er ett reelt språk som skal tydes, ikke babling alene på kammerset. Her kan du for eksempel lese selv hva Justin Peters tror..Les selv her hva Justin sier om helbredelse? Ingenting usunt her. Jeg synes forøvrig det er modig og berettiget av Storm og peke på denne galskapen, da fler og fler blir dratt inn i den desverre..

   http://justinpeters.org/faq/

 5. Det advares mer enn 50 ganger i mot falsklære i NT. Paulus var ikke redd for å gå rette med de som avvek fra sannheten. Til og med Peter ble irettesatt. At djevelen herjer vilt i menigheter nå for tiden er åpenbart, det er i vår midte disse falske lærerne skal oppstå., og de skal om mulig “lede selv de utvalgt vill”. Vennligst ikke bagtelliser det vi nå er vitne till. Gransk Skriften og se om det har seg slik disse forkynner. Et sentralt spørsmål:
  Forkynner de Bibelens Kristus ? Bill Johnson gjør ikke det, han forkynner en new age lignende “Kristus” som ikke var mer enn et menneske som ble salvet og mengde andre ubibelske læresetninger. Nettet har en stor mengde informasjon om disse forkynnerne, så vi har ingen unnskyldning om vi ikke setter oss inn i forførelsen. Bøkene deres kan også leses, og en vil se at det er stor avtand ift. evangelisk kristendom.Vi må virkelig be om “at vi ikke blir overlatt til et sinn som intet duger.” Rom 1:28, Ap.gj 20:29-31, 2 Tim 4:4 med en mengde flere vers som advarer og ber oss elske Sannheten fremfor noe annet. (PS ! og hvem er Sannheten ?). ……..

  • Folk som advarer mot omtrent alt som er av kjente forkynnere, tenker jeg er ledet av helt andre og demoniske krefter.

   Når det er sagt, så er det selvfølgelig elementer av usunn lære. Men, det er det ihvertfall i den forkynnelsen Bjørn Storm drar til lands. De har alle det til felles at de ikke tror på nådegavene, ikke på velsignelser og ikke på helbredelse. Men til gjengjeld har de alle stor tro for å kritisere andre! Hurra!!

  • Må innrømme at jeg er blitt litt tvilende til forkynnere jeg virkelig kjente ga meg noe for endel år siden. Synes det er så mye som har endret seg, at jeg må si at det er ganske forvirrende hva som er hva. Det som undrer meg i det nye, er at det virker som man er redd for å forkynne evangeliet fra a til å. Man skal liksom ikke støte noen, men Jesus sa det som det var, og det burde vi som kristne også gjøre. Det er det som setter deg på valg og holder deg våken. Så vi bør vel som Paulus, be om frimodighet til å forkynne evangeliet uten frykt.

  • Jeg så dette. Det var en Tønnesen som hadde skrevet det.
   Jeg satt i går og skrev noen tanker jeg hadde tenkt å legge inn som kommentar, men så ble jeg avbrutt av en telefon og etterpå ble det så sent at jeg la meg.

 6. Ett godt innlegg hentet fra Dagen.
  Skrevet av Torgeir Tønnesen.

  Overskrift: Tradisjonell luthersk lære mister innflytelse – til fordel for karismatisk troslære

  Som vi ser er både gudsbildet og menneskesynet­ et helt annet hos Luther enn hos dagens trosforkynnere.
  Lutherske menigheter sliter med rekrutteringen og med å beholde ungdommen i sine menigheter. Ungdommen utprøver stadig nye menigheter og nye bibelskoler som er kommet de siste årene.

  Tilbudene er mange, og nye karismatiske menigheter og arrangement konkurrerer om ungdommenes oppmerksomhet. Nye menigheter og bibelskoler frister med «gylne» muligheter for «personlig utvikling og utrustning» som de tradisjonelle menighetene «ikke har».

  DEBATT: To stammer – ett tre

  Mange vil ha ungdommenes gunst, men til gjengjeld loves ungdommene «å komme inn i Guds plan» med sine liv. Ungdommene lokkes med ett sosialt og godt fellesskap hvor de skal finne venner for livet, og hvor de kan få en «tjeneste» for Gud i menigheten. Fokuset på nådegaver og helbredelse virker også forlokkende. Og ungdommene responderer: de konverterer fra bedehusene til nye karismatiske sammenhenger.

  Lederne for bedehus og frikirker burde se med skepsis og bekymring på dette. Etter min mening virker lederne for de lutherske sammenhenger helt fraværende og totalt likegyldige til problemstillingen, og synes heller at dette er bare riktig «flott og bra». De synes å tolke fenomenet som vekst og vekkelse i norsk kristenliv. Men er det slik? Har vi vekst?

  Statistikker og tall viser noe annet: Frafallet blant ungdom er mest sannsynlig større enn tidligere. Det er blant annet adskillig færre kristenruss å finne nå, i de senere årene. Selv om store stevner og arrangement som «Radiance», «Power and love» «Impact» og «Impuls», samler tusenvis av ungdommer, så vitner dette ikke om vekkelse, men tvert imot tror jeg virkeligheten er at det er færre kristne i en gjennomsnitts skoleklasse nå, enn det var for femti år siden.

  Kristenfolket har alltid vært godtroende og naive. Vi er så positive til alt. Mye vi hører, tar vi ukritisk imot. Trosbevegelsen lære og form slik vi kjenner den her fra Skandinavia, med Ulf Ekman og Åge Åleskjær i spissen, har ikke holdt sine løfter om vekkelse og vekst. Titusener skulle bli frelst, ble det lovet fra talerstolene. Trosbevegelsen har nå blitt «veiet, og funnet for lett» Fruktene av trosbevegelsen står heller fram som tvilsomme: Makt og mental kontroll over medlemmer, økonomisk rot, hjernevask og eksempler på hor og konvertering til katolisisme og ateisme.

  MENINGER: Innbrudd i kirken

  Det største problemet med trosbevegelsen, tror jeg, likevel, har vært «radikalisering». Medlemmene har blitt radikalisert gjennom den bombastiske undervisningsformen. En nidkjær og unyansert tro på vekkelse som ikke er realistisk. En fundamentalistisk tro på helbredelse som har skuffet mange. Opplevelser av den Hellige Ånd, falske profetier og nådegaver som aldri Gud sto bak. Dette er noe av fruktene av trosmenighetenes lære.

  Mange av de nye menigheter og bibelskoler som har kommer de siste årene, vil ikke identifisere seg med trosmenighetene fra 80 tallet. De har forandret på navnene og titlene, og de har forandret på lovsangen. Nå er det Hillsong, og en enda mer fengende og suggererende driv over lovsangen. Men i det læremessige er prinsippene de samme som i den tradisjonelle trosbevegelsen:

  Læren om rettferdiggjørelse/synden. I trosforkynnelsen; Vi er rettferdige, med evne til å nesten aldri å synde. Synden er ikke lenger et problem. Ved Åndens fornyelse er du alltid i Guds ledelse og seirende. Stikk i strid med Luthers tonaturslære som sier: Vår vilje er absolutt bunden til synden. Vår natur er trellbunden ved arvesynden. Derfor synder vi jevnlig og daglig, og vi skal også bli syke og dø. Ånden virker, ja, men begrenset og mest til overbevisning om synd og dom. Daglig synd og nåde.

  Læren om trosvandring/hverdagsliv. Trosforkynnerne lærer om å oppnå alle sine egne mål, vellykkethet, drømmer og visjoner i dette livet. Som også innebærer materiell rikdom, makt og fremgang på alle områder. Tilværelsen og livet fremstilles ofte som svart/hvitt – Gud eller satan. Ingen variabler imellom. Sykdom og fattigdom er fra satan. Luther lærer: Sorg over egen synd, og tilkortkommenhet i livet. Prøvelser, forfølgelser, nød og fattigdom hører med i dette livet. Igjen synd og nåde – daglig.

  KRONIKK: Et forførende evangelium

  Læren om frelsen. Trosforkynnelsen lærer at å tro på Jesus er det sentrale, ta imot Jesus, da gjenfødes du og begynner ett nytt liv. Å angre eller forstå synden er ikke så viktig. Luthersk lære er mer krevende:. Lovens krav og bud skal virke fram syndserkjennelse og anger. Ikke bare for synderens egen synd, men synderen må bli åpenbart hele verdens arvesynd. Du frelses ikke fra dine personlige synder bare, men fra arvesynden. Du er hjelpeløst fortapt allerede i din fødsel. ikke dermed sagt at barnet går fortapt. Først etter denne prosessen kan du ta imot Jesus. Dette er også tradisjonell lære om lov/evangelium –jmf. Rosenius.

  Læren om nådegavene. I trosforkynnelsen: Særdeles viktige. Tegn på åndsfylde og helliggjørelse. De fleste gaver gis til alle til enhver tid. Særlig til helbredelse og forbønn. Alle kan tale i tunger. Pastorer er spesielt salvet til å høre fra Gud. Herren taler direkte gjennom ånden. I lutherdommen: Nådegaver gis til den enkelte etter som det er gagnlig for Gud. Nådegavene er ikke så viktig, men heller Åndens frukter og Kjærlighetens nådegave, er større og viktigere.

  Som vi ser er både gudsbildet og menneskesynet et helt annet hos Luther enn hos dagens trosforkynnere. Luthers teologi er ikke forenlig med trosforkynnelsen.

  Derfor mener jeg at teologer som vedkjenner seg Luther, snart må innse hvor forskjellig dogmene er fra dagens trosforkynnere, og slutte å gjemme seg og skamme seg, slik det virker som de gjør. Ta et oppgjør for å kunne drifte bedehus og lutherske frikirker videre.

  Opprinnelig postet her: http://www.dagen.no/dagensdebatt/kristenliv/TEOLOGI/Tradisjonell-luthersk-l%C3%A6re-mister-innflytelse-til-fordel-for-karismatisk-trosl%C3%A6re-310994

 7. Søkelys, jeg syns nok at Olav gikk over streken, ved å trekke inn denne familiens økonomiske vansker, men selv om det var unødvendig å skrive dette, har han et par gode poeng.
  Jeg syns du møter ham på en veldig kvass måte. Traff Olav et ømt punkt hos deg også kanskje?
  Du skriver at du er imot budskapet om velstand, og jeg er helt enig i at det kan dras altfor langt. Men, man må og skal forkynne at Gud velsigner oss, og at vi kan stole på at Han sørger for oss! Dette er det løfter i Ordet på!

  Heidi Baker og denne saken må nok nyanseres endel for å oppnå en rettvis omtale!

  • Per Kristian. Jeg har ikke forstått det slik at denne familien har økonomiske vansker på noen måte, men i likhet med resten av Rogaland sliter de med å få solgt sin bolig da økende ledighet har senket etterspørselen og ført til synkende priser.
   Når det gjelder disse tallene med dette selskapet, så viser tallene, økt omsetning, økte investeringer og driftskostnader og økte lønninger. Noe som kan tyde på at selskapet har foretatt en større investering eller satt i verk noe nytt. Foregående år har for aktuelle firma gitt + i kassa og alle som driver firma vet at dersom man øker utgiftene kraftig et år, så vil det kunne slå ut i driftsresultatet.
   Så det er ikke snakk om økonomiske vansker….men problemer med å selge et hus.
   Dersom de har/skal flytte og ikke får solgt bør de eventuelt legge huset ut for utleie et år eller så.

   Jeg har selv i mange år vært svært kritisk til “Word Of Faith bevegelsen”, Heidi Baker og Bill Johnson med flere og mener at dette er ubibelsk lære. Hennes “salvelse” er i beste fall menneskelig manipulasjon samt psykologi og i verste fall kontrollert av åndelige krefter jeg ikke tror er av Gud. Uansett hører jeg ikke denne kvinnen forkynne det som er evangeliet, det er intet om kors, hellighet, lidelse, og en leser av Søkelys sendte dette til meg om denne saken:

   “Det er veldig bra det du tar opp om Heidi baker.

   Vi har hatt det tett inn på familien, med mye mas om å gå på kvinnekonferanse med Heidi Baker osv.
   Derfor begynte jeg for to år siden å sette meg grundig inn i Heidi Baker.

   jeg har sett en del av videoer med henne og hørt hennes forkynnelse.

   Hun forkynner – så langt jeg kan se – aldri evangeliet. Har prøvd om jeg kunne finne noe som var bare i nærheten av et tynt forsøk på evangeliet om Jesus, men nei, aldri det minste!
   Hun leder mennesker bort fra Jesus og jeg tror faktisk jeg vil gå så langt som å si, at hun åpner for demoner på noen av sine møter.
   Jeg er enig med deg, Søkelys, at vi skal være varsomme med å demonisere og dømme alt. Noe kan skyldes menneskelige psykiske fenomener på møter.

   Men det viktige her blir spørsmålet: Hva forkynner hun?

   Jeg ble ganske forundret over at en av de som skrev krass kommentar til ditt innlegg (Olav) hevdet, at Heidi Baker forkynner evangeliet klart og tydelig.

   Dette bør du etterlyse! Jeg vil svært gjerne høre/se et opptak der Heidi Baker forkynner klart om at vi er syndere som intet kan bringe selv til vår frelse, som er fortapte til Helvetes ild pga vår iboende og uforbederlige synd og skyld, og at Jesus på korset tok all Guds vrede, betale vår syndeskyld med sitt blod, ble forbannet og ramt av Gud i vårt sted, og at vi DERFOR er helt frie og rene og rettferdige. At vi uforskyldt av hans nåde alene kan regne oss for fullstendig rettferdiggjorte i hans blod. At ikke noe som helst kan legges til eller trekkes fra dette. ..Og at dette er det helt sentrale og alt avgjørende for alle mennesker, og at de derfor må vende om til Jesus og ta imot Ham.
   Det er selvfølgelig dette denne Olav mener når han sier at Heidi forkynner evangeliet “reint og klårt”.!

   Eller kanskje vi ikke er enige med Olav om hva evangeliet er.

   Men som sagt: jeg er villig til å korrigere mitt syn på Heidi Baker, dersom noen kan vise meg at hun forkynner klart og rent om evangeliet. Jeg har brukt mange timer på å finne noe som kunne ligne bare litt på dette, men ikke funnet annet enn forkynnelse om Guds inngripen til mirakler, uforståelige bønner, en slags åndelige “triks” som vekker stor applaus fra folk, og ikke minst det som man ofte ser til hennes møter: Folk som faller rundt i kramper og spasmer.

   Du gjør en meget god jobb her, Kjell, og svarer dyktig på folks angrep. Egentlig blir det ganske vondt å se hvor blindt og slemt noen folk tar opp at du faktisk på Guds Ord advarer folk mot villfarelse.

   Hvor skulle jeg ønske at noen fra karismatiske forsamlinger kunne ydmyke seg og gå i seg selv, og bøye seg under Guds Ord. Slik vi andre har måttet gjøre det dersom vi var på ville veier. Jeg har selv gjentatte ganger måttet ta oppgjør med den tradisjon eller forsamling jeg hørte til, og med meg selv. Jeg opplever derimot aldri at karismatikere kan innrømme når det blir påvist tydelig og klart, at noen forkynnere, som Todd Bentley og Bill Johnson og Heidi Baker, forkynner en annen Kristus, et falsk evangelium. Det etterlyses!

   Jeg kan slutte meg til denne leserens kritikk. Denne type religiøsitet forkynner lite eller intet om det sentrale kristne tro. Det som jeg vil kalle grunnsannheter til frelse. Istedet for er det jag etter vind ved at man gjennom teknikker, ulike mantra, ordmagi osv osv skal tilegne oss alt det de ulike forkynnere lover og garanterer.

   Vist døper Gud mennesker i Den Hellige Ånd, vist velsigner Gud mennesker -men Herrens velsignelse kan ikke måles i velstand eller ikke velstand.
   De mest hellige mennesker jeg har møtt er troende som har lidt for Jesu skyld, fattige sjeler som har trodd på Kristus gjennom fattigdom og som faktisk tror -selv om livet kan føles som en vandring i ørken av lidelser og smerte. Derfor velger jeg heller å lytte til Herrens tjenere som har betalt prisen. Ikke disse jet-settere.

   O

   J

 8. Som regel har jeg meninger om det meste, men klok av skade har jeg bare en ting å si: Dette ønsker jeg ikke å ha en mening om:-)

 9. Jeg vil være MEGET FORSIKTIG med å utsette meg selv for å kalle Den Hellige Ånd for å være demonisk. Det tror jeg kan være i verste fall den utilgivelige synd! Og jeg skulle være110 prosent overbevist i min ånd og i Ordet for å kunne dømme akkurat her!
  Jeg er ikke enig i Bethel Churchs lære – men likevel…. også disipler på Jesu tid skilte lag pga uenighet der. Idag er det SÅ mye rart og forførende som var det aller første Jesus advarte imot ifm endetiden i Matt.24. Og Ordet ber oss å ransake oss SELV om vi er i troen. Og Rom.14;4 spør om hvem jeg er som dømmer en annens tjener da han står og faller for sin egen Herre. Jakob 4;11-12 er også anvendelig her: En er lovgiveren og dommeren som har makt til både å frelse og å ødelegge….
  Idag er det lite av selvstendig Bibelstudier og altfor mye fokus på FØLELSER OG MANIFESTASJONER alene og det fører dessverre altfor ofte galt avsted.
  Men la meg legge til at jeg ikke finner manifestasjoner ii Bibelen som dette- bortsett fra da demoner ble drevet UT av Jesus!
  Vi er ALLE syndere, frelst av nåde og fattes Guds ære.. Videregjør vi ALLE FEIL og om vi bare innser og bekjenner det så er det nåde og tilgivelse å få ALLTID!
  Det er Kristi KORS og det HAN gjorde for oss som er kilden til ALLE ting i en troendes liv. Vi er bare støv og etter noen år med Herren er det stadig mer smertefullt å se og høre vår Adamittiske syndenatur reise seg å gå imot det meste.. Selv om det også kan ha sin plass. “Ve dere når alle taler vel om dere
  ….” sa Jesus i Lukas 7;26. Så ser vi da også at de edleste Herrens tjenere er de det lyves og spottes mest om på nettet.. Les Ordet selv og be alltid om Guds veiledning i bønn… God helg! 🙂

 10. ““Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God: because many false prophets are gone out into the world.” 1 John 4:1 (KJV)”

  http://beforeitsnews.com/global-unrest/2016/02/watch-false-teacher-heidi-baker-imparting-demons-and-casting-spells-at-bethel-church-2470376.html

  Oppklarende forkynnelse av Jan Bygstad om trosbevegelsen og bibelsk tro 2008:
  Trosbevegelsen og bibelsk tro. Tale av Jan Bygstad holdt på Bibel- og Israelmøte, Karmøy februar 2008. HER.

  http://www.bbif.no/aktuelt/apologetikk/forfoerelse/

 11. Til “Kolbjørn Rønnish” og andre mobbere! Du er avslørt, Bjørn Storm Johansen!! Du er patetisk, det eneste du har å bidra med er å kritisere og rakke ned på andre. Jeg syns den Olav gikk litt langt, men det er jo tydelig at din vanskelige “situasjon” på hjemme fronten gjør at du må ta ut din eder og galle på andre! Ekstra patetisk bler det at du stadig gjemmer deg bak ulike nicks, men du lurer ingen. Dine angrep og tåpelige flirefjes avslører deg!
  Dypest sett så er du rett og slett en enfoldig tullebukk, og en ubetydelighet i norsk kristenliv. Det er sannhetten!
  Broder Jan Kåre har du også skrevet stygt om, men i motsettning til det ufyselige grauttryne, så har broder Jan Kåre vett og forstand til å ta igjen, og har skrevet flere gode og grundige artikler på himmelbloggen om deg og alt ditt uvesen. Søk Jesus nå, Bjørn Storm Johansen, før det er for sent!

Det er stengt for kommentarer.