Innlegg: Kirken taus i ny abortdebatt

Abort“Det er helt utrolig å lytte til politikere og leger som for alvor diskuterer å foreta abort i forbindelse med kvinner som er svangre med tvillinger. Verre blir det da det viser seg at det er helt lovlig og helt i orden så lenge inngrepet foretas innen 12 uker etter befruktningen. “Inngrepet er “enkelt og greit” og foregår ved hjelp av at ultralyd lokaliserer hjertet til fostrene som er uønsket. Deretter innsettes en kanyle gjennom magen til den gravide og inn i hjertet til fosteret som injiseres med kaliumklorid inntil hjertet slutter å slå etter ett til tre minutter,” skriver Per Egil Helling i et innlegg.

Selv om tvillinger ikke er helt uvanlig ved normal graviditet, vil sannsynligheten for dette øke betraktelig ved kunstig befrukning da flere befruktede egg ofte insemineres for å høyne utfallet. Om ikke dette er nok, jobbes det i dag iherdig med å tillate eggdonasjon. At dette syntes helt ok for den politiske venstresiden er ikke helt uventet, men at Unge Høyre og Frp er i ferd med å henge seg på, er mer uventet og sørgelig. Det som imidlertid forundrer meg mest med denne makabre saken, er kirkens totale taushet. En kirke som via prester og biskoper ellers opptrer som bedrevitere og eksperter i migrasjon -miljø og klimaspørsmål,” skriver Helling i sitt innlegg i VG.  For egen regning legger Søkelys til at det er uforståelig at “kristne partier” som KrF og “Partiet De Kristne” ser ut til å nesegrus oppfordre til samarbeid med regjeringer og et politisk system som lovpriser og gir full støtte til fortsatte drap av barna i mors liv. Det er absurd at ikke kristne politikere og kirken nå sier tydelig i fra at drap av barn i mors liv ikke er okey, ei heller sortering og drap av den av tvillingene mor og far ikke ønsker.

12 tanker om “Innlegg: Kirken taus i ny abortdebatt

 1. Det er faktisk med en smule skadefryd jeg kan si “hva var det jeg sa”, til de kristne som ivret etter regjeringsskifte før forrige stortingsvalg. Troikaen H/FRP/V har vist seg å føre en langt mindre “kristen” politikk enn det de rød-grønne gjorde.
  KRF har dessverre lite de skulle ha sagt, da H/FRP har nok støtte i det svært liberale Venstre.
  Kirken har i lang tid vist seg å være lunkne, medlemmene er lissom-kristne, de er døpt og da er de jo kristne? Det florerer av liberale prester, og biskopene med homobiskopen Pettersen i spissen skulle vært kastet på mittingen!(med et par hederlige unntak i Reinertsen og Kvarme).
  Det forundrer meg på ingen måte om det neste blir at det plutselig blir greit i kirken å være tilhenger av fosterdrap!

  • Her må jeg gi ros til Ansgar Braut. Fra dag en han har skrevet her har han alltid hatt et sterkt standpunkt for Livet og mot abort. Selv om Braut har talt positivt om Joel Osteen, har han dog vært tydelig i spørsmål om abort og i forhold til utviklingen i den norske kirke. I en så viktig sak som å si i fra mot drap av barn i mors liv er det viktig å oppmuntre dem som er tydelige. Noe Braut har vært dra dag en i forhold til to spørsmål. Abort og det faktum at Frp lenge har fremstått som garantister for forsterdrap. Jeg klarer ikke å forstå hvordan partiet de kristne sier at de er i mot abort, kan samarbeide i regjering med et parti som vil fremstå som garantister for abortloven.

 2. Morten Langseth, tørk av deg det tåpelige fliret. Ansgar Braut har vist seg å ha et nyansert syn på tingene, i motsetning til en del andre.
  Her inne er det så mye sort/hvitt tenkning, at man kunne mistenke at det var en overvekt av aspergere her?

  Jeg mener man trenger en variert forkynnelse, men jeg er enig med Braut i hans betraktninger om abort. Hva er dine betraktninger om det saken handlet om, Langseth? Eller var du bare ute på å lage kvalm?

 3. Tøysekoppen Morten:-) Nå har vel ikke Joel Osteen noe med denne saken å gjøre, men såvidt meg bekjent er han med bakgrunn i Ordet mot både homofili og fosterdrap.
  Man kan mene mye om de såkalte velstandsforkynnerne, og det gjør så sannelig jeg også, men de har allikevel det til felles at de betraktes som konservative kristne, og det betrakter jeg meg selv også som:-)

  Men, hva mener du om saken egentlig?

  • Abort er drap av ett barn og praktiserende homofili er grov synd som fører til evig fortapelse. Og Joel Osteen forfører fler hver søndag enn antall drepte barn i mors liv pr år i Norge. Så slutt å tøys nå brautekopp og pifinseglenn??

 4. Jeg fikk skikkelig vondt i sjelen da jeg så helseministeren på TV for en ukes tid siden, da han åpnet innsamlingen for kreftforskning. Tenk, han ville være med på å redde liv. Redde mennesker som er SYKE. Men det som skjærer meg i hjertet, er at den samme minister på TV sier at DET ER GREIT Å DREPE ET FRISKT BARN.

 5. Morten: flott at du er enig med meg i mitt konservative, men klassiske bibelske synet på såvel fosterdrap som homofili.
  Men, jeg må arrestere deg på et punkt. Du skriver at “praktiserende homofil er en grov synd som fører til evig fortapelse”.
  Her er det flere feil. Spørsmålet som først dukker opp er om den som betrakter seg som homofil lever i et homofilt samliv eller ikke. Dersom han/hun gjør det, så er det en “ond synd”. Men, dersom han/hun lever tro mot Guds Ord, men svært sjelden faller i synd, og har seksuelt samkvem med en av samme kjønn, så er det en “skrøpelig synd”. Dersom denne personen faller i synd så er det tilgivelse å få. Den neste feilen din er at du karakteriserer det som “grov synd”. Det er ikke bibelsk belegg for å hevde at dette er en verre synd enn andre synder.
  I Matteus 22, 36, får Jesus spørsmål om hva som er det viktigste budet i loven, og han svarer det dobbelte kjærlighetsbud. Ingen av de andre blir rangert!
  De seksuelle syndene har derimot blitt rangert av mennesker, både før og nå! Men, vi skal som kjent ikke forholde oss til mennesker, men til Guds Ord!

  Således blir det også feil av deg å dømme en homofil til evig fortapelse. Det skal man forøvrig være varsom med ellers også.

  • Homofili var synden som alene var grunnen til at Gud utslettet 2 byer, Sodoma og gomorra. I tillegg er dette synden som totalt bryter med Guds skaperordning og plan for mennesket. I Rom.1 og 1.Tim beskrives homofili som en synd som fører til fortapelse. Altså den som lever i en slik stilling. Man “faller” ikke inn i ett homofilt samliv, det er en stilling man setter seg i frivillig, og lever derfor i synd og i strid med Gud. Det gjør ingen kristen. Mye mer å si om dette, men konklusjonen blir at homofili (og abort) er grove synder som bryter med Guds bud. Tilgivelse finnes det også for disse synder, Jesus har sonet også dem, men da må man erkjenne det som synd, omvende seg og slutte med denne synden. Som man forøvrig må med all bevisst og ubevisst synd i ett sant kristenliv.

   3 Mosebok 18:22

   “Du skal ikke ligge med en mann slik som en ligger med en kvinne. Det er avskyelig.”

 6. Det blir nesten ikke nevnt abort og problematikken omkring dette tema i kirke eller andre forsamlingshus. Den eneste predikanten jeg har har hørt tale over dette temaet er, Elin Fagerbakke. Da abort/fosterdrap er et stort problem for landet, er det rart at ikke predikanter nevner dette i forkynnelsen. Er ledere og predikanter redd for å såre mennesker, og derved bli stemplet som mørkenenn? Men dersom dette temaet aldri blir nevnt, ja så blir det heller ikke anledning å tale om Herrens tilgivelse for den som har gjennomført eller vært innvolvert i et slikt inngrep.

  • Det er blitt nærmest taust om abort i den norske kristenhet. Både kirken og frikirkene har gjort abort til en ikkesak, noe man ikke berører i Gudstjenesten eller forkynnelsen av angst for å støte noen. Det er vel langt på vei blitt slik i kristenheten at de saker og kamper vi har tapt, vil vi helst ikke snakke om eller trekke frem igjen.

 7. Denne tausheten omkring fosterdrap er skremmende. Jeg er redd det kan bli en streng dom over vårt land for alt blodet som har rendt uten protester fra guds folk. 1.Mos 4 :10. Gud sier til Kain :” Hva har du gjort? Røsten av din brors blod roper til meg fra jorden”

Det er stengt for kommentarer.