Pragmatisme eller bibeltruskap?

tom-kirke-2Vi lever i kyrkjeleg samanheng ved eit tidskifte.

“I eit samfunn der pragmatisme er eit positivt lada uttrykk, kunne ein tenkja at dette trauste uttrykket kunne koma til god nytte! Me lyt sjå stort på det! Alle dei tolv biskopane i Dnk (Den norske kyrkja) er einige om å akseptera og anbefala at me, slik situasjonen er i Dnk, lyt få to liturgiar for vigsle i kyrkja vår, i staden for den eine me har no, for vigsle av ein mann og ei kvinne som går inn i livsvarig ekteskap,” skriver Ingolv Gjedrem i et innlegg postet på Dagen. Innlegget er så bra av vi gjengir det i sin helhet Les videre