Fra Dagen: Norsk Luthers Misjonssamband i Rogaland oppfordrer medlemmene sine til å forlate statskirken

NLM i Rogaland gjør det rette:  Den største NLM-regionen oppfordrer misjonsfolk til å melde seg ut av Den norske kirke. – Trist, sier biskop Erling J. Pettersen. «Vi mener at det er mye som taler for å vurdere et oppbrudd fra Den norske kirke (Dnk). Bibelen er ikke lenger den øverste autoritet for tro, lære og liv. Det kan vi ikke stilltiende se på. Å stå som medlem i Dnk kan oppleves som en legitimering av vrang lære og et bibelsyn som bryter med Skriftens eget selvvitnesbyrd», skriver regionleder Birger Helland i Region Sørvest av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) i uttalelsen «Vårt forhold til Den norske kirke».

fra-dagen Region Sørvest er desidert størst i NLM med 668 foreninger og 48 ansatte. Regionstyret har drøftet hvordan de skal forholde seg til Dnk fremover, og stiller seg enstemmig bak innholdet i uttalelsen. – Vi får ofte spørsmål fra lokalt hold om hva folk skal gjøre i den aktuelle situasjon. Derfor fant vi grunn til komme med denne veiledningen til våre misjonsvenner, sier Helland til Dagen. Hele artikkelen fra Dagen kan leses her 

Kommentar til NLM Rogaland og bibeltroende på Flekkerøy

Som et nettsted som lenge har stått på barrikadene til støtte for de i den norske kirke som lider på grunn av den stadig dystrere og dystrere utviklingen i Den Norske Kirke er det med stor glede vi i dag kan konstatere at det nå kommer tydelige signaler fra NLM i Rogaland som gir klar veiledning til Guds folk om å forlate en kirke som nå har slått inn på avveier og som forkaster den klassisk kristne tro i sak etter sak. Situasjonen på
Flekkerøy hvor konservative og bibeltro kristne nå fordrives ut av kirkens gudstjenester med sitt konservative syn, forteller med all tydelighet at det ikke lenger er rom i kirken for
kristne som kompromissløst holder frem hva Guds ord sier om ekteskapet og vi gir Asle Ingebretsen og alle på Flekkerøy som kjemper for hva Guds Ord sier vår helhjertet støtte og forbønn. Den oppsiktsvekkende saken fra Flekkerøy kirke hvor Asle Ingebretsen ble innkalt til presten etter sin høykirkelige formulerte bønn til vern om det bibelske ekteskapet fikk i denne uken førstesiden i avisen Norge i Dag, hvor den triste situasjonen på Flekkerøy nå formidles til de tusener som holder Norge i Dag.  Saken omkring den norske kirkes brudd med Bibelens ord er svært alvorlig rent teologisk. Frafallet i den norske kirke er svært alvorlig og vi er enig med Birger Helland i at kirkens frafall bør få konsekvenser for fellesmøter og felles gudstjenester. Denne saken er så viktig at vi forstår og støtter menn som Birger Helland som har meldt seg ut av kirken og vi håper inderlig at flere følger i Hellands fotspor og forlater kirken. Den norske kirke som om kort tid kommer til å vedta å vie såkalte likekjønnede ektepar vil da ta sitt avgjørende skritt bort fra bibelsk kristendom og da fremstå som en fullverdig apostat-kirke som har forlatt den kristne tro. Både vi og mange andre troende vil nå måtte si at kirken legitimerer vranglære og for et sant Guds barn må det være vanskelig å stå i en kirke som forkynner og praktiserer religiøs tro i konflikt med Bibelen, den kristne kirkes 2000 år lange historie. Vi vil derfor nok en gang oppfordre troende i den norske kirke: Gå ut av henne! Ta ikke del i hennes nye ubibelske vranglære som setter Guds ord til side.

 

 

4 tanker om “Fra Dagen: Norsk Luthers Misjonssamband i Rogaland oppfordrer medlemmene sine til å forlate statskirken

 1. Erling Pettersen, som har gått i homoparade, skulle vært på mittingen!!!

  Jeg hørte en person som fortalte meg at hun jobbet i en menighet, der de gjennom en spesiell weekend hadde opplevd at hele 14 ungdommer hadde tatt i mot Jesus.
  Da Pettersen kom på visitas, fortalte denne kvinnen oppglødd dette. Pettersen reagerte med sinne og uttalte: ” disse ungdommene var da døpt, og kan dermed ikke bli frelst to ganger”!!!!
  Jeg skrev mail til ham, og han bekreftet historien, og bekreftet at han mente at alle døpte statskirkemedlemmer var frelst gjennom dåpen.
  FOR ET BEDRAG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  “Biskop” Pettersen er en satans disippel!

  • Jeg er enig med deg Ansgar. Det er mye rart med disse liberale som har kuppet kirken. De har en helt feil forståelse av frelsen, det er noe galt når en biskop blir sint fordi noen ungdommer opplevde Jesus og ble frelst. Min gamle konfirmasjonsprest hadde filleristet denne ulven i fåreklær som opererer som biskop.

  • Noe lignende uttalte biskop emeritus Stålsett i et intervju på NRK tv mens han var biskop. Intervjueren spurte han om hva det betyr å være frelst. Stålsett sa da at å være frelst, er å være et Guds barn, og det blir en i dåpen, dvs barnedåpen. Intervjeren spurte da om at en blir frelst og kommer til himmelen, uansett hvordan en har levd, bare en er barnedøpt? Ja var Stålsetts svar. Intervjueren spurte igjen; en kan være ateist, begå den verste blasfemi eller hva som helst som strider mot den kristne lære og automatsk komme til himmelen, bare en er døpt? Ja, svarte Stålsett igjen. Større vranglære og villedning enn dette kan jeg ikke tenke meg. Jeg kan ikke huske dato eller programtittel der intervjuet ble foretatt, men tar kanskje kontakt med NRK sitt arkiv for å høre om de finner det, og om jeg kan få en kopi.

 2. Jeg har faktisk aldri sett poenget med DNK. Ei heller andre kirkesamfunn. Disse er for de etablerte, de som kjenner hver andre, som er en del av det sosiale nettverket. Andre blir fremmedlegemer. Mye bedre med gamle youtubevideoer av kjente predikanter. Har faktisk utallige mp3-filer med opptak av taler. Slik slipper man reisekostnadder.

Det er stengt for kommentarer.