Richard Tørressen: Frafallskirken, -forlat henne!

“Vi lever i en turbulent tid rent trosmessig. Det er rett og slett vanskelige trostider. Det er et Borge kirke 2massivt åndelig angrep på kristenheten for tiden. I noen land opplever man rett og slett å bli jaktet på og henrettet for sin tro. Her i vesten opplever vi et massivt åndelig angrep på sann kristentro. Sannheten blir fortrengt og Guds vilje blir satt til side. Vi opplever et massivt frafall fra sann kristendom,” skriver Richard Tørresen fra Flekkerøy i en artikkel publisert på egen blogg. Samtidig sier Generalsekretær Erik Furnes i Indremisjonsforbundet at han er på nippet til å tilrå folk og forlate Den Norske Kirke skriver Dagen.no.  Hans forgjenger ,Karl Johan Hallaråker som tydelig har forlatt den sunne lære gikk tirsdag ut med “stor honnør” til biskopene for “deres kloke råd” i homofilisaken. Karl Johan Hallaråker har med denne honnøren åpent gitt sin støtte til frafallskirken, den norske kirke

«For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.» Efeserne 6:12  Biskop i Agder og Telemark har gitt sin tilslutning til bispemøtets vedtak om homofil vigsel biskoperi kirken som betyr at også biskopen i Agder og Telemark, Stein Reinertsen, er åpen for at homofile kan gifte seg i kirken. Han sier at han ikke har skiftet syn og utaler til Fædrelandsvennen: «Jeg bevarer min integritet ved fortsatt å kunne mene at vielse av likekjønnede par strider mot min forståelse av ekteskapet. Samtidig erkjenner jeg at det i det nye Kirkemøtet er flertall for at likekjønnede kan gifte seg i kirken. Da må demokratiet råde også, og derfor slutter jeg meg til bispemøtets anbefaling ved at mindretallets syn ivaretas.» -Hvordan kan en biskop sette kirkedemokratiet som består av «den vanlige mann i gata», (altså stort sett sekulære mennesker, som de fleste medlemmer i DNK er), foran Guds Ord? Igjen ser vi at egen tankevirksomhet settes høyere enn Bibelens lære. Det kirkelige demokratiet er kav verdslig og ikke De Helliges Samfunn som den apostoliske trosbekjennelsen beskriver menigheten og kirken. Kan vi i anstendighetens navn kalle alle medlemmene (som har stemmerett) i Den Norske Kirke for «Kristi menighet på Jorden»?

220px-Stein_ReinertsenDenne «konservative» biskopen er ulydig mot Guds Ord. (Foto Stein Reinertsen Wikipedia) Han har dessverre ingen integritet igjen hos meg. Hvordan vil han forsvare sitt standpunkt overfor Gud? Har han beholdt sin integritet framfor Gud? Se hva Jesus sier i Lukas 9:23-26: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal berge det. Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men mister seg selv og går til grunne? For den som skammer seg over meg og mine ord, ham skal også Menneskesønnen skamme seg over når han kommer i sin og sin Fars og de hellige englers herlighet.»

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.» Johannes 14:6

Johannes 1:14 beskriver Jesus slik: «full av nåde og sannhet.»

Sannheten finner vi i Guds Ord, Bibelen, som er Guds skriftlige åpenbaring til oss. Biskopene har forkastet Bibelens lære. Dvs. at de har forkastet Sannheten, som igjen betyr at de har forkastet Jesus, fordi Jesus er Sannheten. De trenger omvendelse til Sannheten (Jesus), og hos Jesus er det nåde (Jesus) å få.

Nå er det på tide for oss kristne å VÅKNE OPP!!!!

infosky-flekkerc3b8y-menighetPå bildet ser vi en «ordsky» som skal beskrive Flekkerøy Menighet. Vi ser at ordet INKLUDERENDE er tatt med og høyt framhevet. Men hvor er ord som SANNHETEN, NÅDE, BIBELEN, FORKYNNELSE, DE HELLIGES SAMFUNN, SYNDENES FORLATELSE, RANSAKELSE, OMVENDELSE, FRELSE, LOV OG EVANGELIUM….?

Hvor er fokuset til menighetene i Den Norske Kirke? Er det ikke omvendelse og frelse som bør stå i fokus? Nå er det ordet INKLUDERENDE som er det dominerende ordet. Et flott og viktig ord, men problemet er at en del misbruker definisjonen av ordet. I dag tolkes ordet INKLUDERENDE slik at vi skal tolerere synd. Ja, vi skal INKLUDERE synd!? Ordet INKLUDERENDE blir brukt til å håne Skaperen ved at man skal tolerere det Han har sagt er «skammelige lidenskaper» som fører til fortapelse.

Les her hva Bibelen sier om Homofili: https://bibelogtro.wordpress.com/2015/01/03/homofilidebatten-skal-synd-virkelig-velsignes/

Det er virkelig på sin plass å minne Kirken (gjenfødte kristne), om hvordan menigheten (De Helliges Samfunn) skal reagere når mennesker som tilhører De Helliges Samfunn ønsker aksept for sin synd:

«Dere har sannelig ikke mye å være stolte av! Vet dere ikke at litt surdeig gjennomsyrer hele deigen? Rens ut den gamle surdeigen så dere kan være en ny deig! Dere er jo som usyret brød. For vårt påskelam er slaktet, Kristus. Så la oss holde høytid, ikke med gammel surdeig av ondskap og synd, men med renhetens og sannhetens usyrede brød.

Jeg skrev i brevet til dere at dere ikke skal ha noe å gjøre med folk som lever i hor. Jeg mente ikke alle i denne verden som driver hor eller er grådige, eller er ransmenn og avgudsdyrkere. Da måtte dere jo gå ut av verden. Det jeg mente med det jeg skrev, var at dere ikke skal omgås en som kalles bror, og som likevel lever i hor eller er grådig, eller som er en avgudsdyrker, spotter, drukkenbolt eller ransmann. Slike skal dere heller ikke spise sammen med. Hva har jeg med å dømme dem som står utenfor? Er det ikke dem som er innenfor, dere skal dømme? Dem som står utenfor, skal Gud dømme. Få da den onde bort fra dere!» 1.Korinter 5:6-13

«Vi pålegger dere, søsken, i vår Herre Jesu Kristi navn: Hold dere unna alle søsken som ikke holder orden på livet sitt og ikke retter seg etter den overlevering dere mottok fra oss……Men dere, søsken: Bli ikke trette av å gjøre det som er rett og godt! Og hvis noen ikke vil adlyde det vi sier i dette brevet, så merk dere hvem det er. Ha ikke noe med ham å gjøre, så han kan se sin skam. Regn ham likevel ikke som en fiende, men vis ham til rette som en bror.» 2.Tessaloniker 3:6 og 13-14

Jesus sier i Lukas 17:1-3: Han sa til disiplene sine: «Det er ikke til å unngå at forførelser kommer, men ve den som de kommer fra! Det ville være bedre for ham å bli kastet i havet med en møllestein om halsen enn at han skulle lokke en av disse små til fall. Ta dere i vare! Dersom din bror gjør en synd, så tal ham til rette, og hvis han angrer, så tilgi ham.»

Vi gjenfødte kristne som ønsker å være tro mot Bibelen bør konfrontere våre menigheter om det som er i ferd med å skje. Jeg sendte tidligere i år et brev til de tre forsamlingene på Flekkerøy med spørsmål om deres standpunkt rundt homofili. Dersom de var i konflikt med Guds Ord oppfordret jeg til et oppgjør med synden. Les gjerne mitt brev og bruk det gjerne opp mot deres forsamlinger.

richardhttps://bibelogtro.wordpress.com/2015/01/18/homofilidebatten-sporsmal-til-menigheteneforsamlingene/

Av Richard Tørressen (intro-teksten redigert av Søkelys)