Fra Dagen: Kirkerådet sier ja til vigselsliturgi for likekjønnede

tom-kirke1Den norske kirke er nå i ferd med å ta et ytterligere skritt bort fra den kristne tro og vi er nå kommet dithen at vi oppfordrer bibelske kristne til å forlate henne. Fredag kan avisen Dagen gjengi at et flertall i Kirkerådet mener at det må utarbeides liturgier både for ekteskapsinngåelse mellom likekjønnede og forbønn for borgerlig inngått likekjønnet ekteskap. På møtet i Kirkerådet torsdag var både motstandere og tilhengere av en slik vigselsliturgi opptatt av Kirkens enhet fremfor å fremme sine egne primærstandpunkter, heter det i en pressemelding fra Den norske kirke. Dermed signaliserer kirkerådet at «kirkens enhet» er viktigere enn Bibelens ord og i realiteten er kirken nå i ferd med å skyve Bibelens Gud ut av kirken og erstatte Bibelens Jahve med en egenprodusert guddom som ikke kan defineres som kristendom. Les videre

Richard Tørressen: Frafallskirken, -forlat henne!

«Vi lever i en turbulent tid rent trosmessig. Det er rett og slett vanskelige trostider. Det er et Borge kirke 2massivt åndelig angrep på kristenheten for tiden. I noen land opplever man rett og slett å bli jaktet på og henrettet for sin tro. Her i vesten opplever vi et massivt åndelig angrep på sann kristentro. Sannheten blir fortrengt og Guds vilje blir satt til side. Vi opplever et massivt frafall fra sann kristendom,» skriver Richard Tørresen fra Flekkerøy i en artikkel publisert på egen blogg. Samtidig sier Generalsekretær Erik Furnes i Indremisjonsforbundet at han er på nippet til å tilrå folk og forlate Den Norske Kirke skriver Dagen.no.  Hans forgjenger ,Karl Johan Hallaråker som tydelig har forlatt den sunne lære gikk tirsdag ut med «stor honnør» til biskopene for «deres kloke råd» i homofilisaken. Karl Johan Hallaråker har med denne honnøren åpent gitt sin støtte til frafallskirken, den norske kirke

Les videre

Prestene sier ja til å vie homofile parforhold

Frafallskirken tar form

Leder i Presteforeningen, Gunnar Mindestrømmen, tar nå til orde for at Kirkemøtet må gjøre et vedtak som sørger for at en vigselsliturgi som også omfatter homofile, kommer på plass, skriver Vårt Land. Med seg har han sentralstyret i Presteforeningen, foreningen som organiserer det store flertallet av Den norske kirkens prester. Dermed bidrar den norske kirkes presteskap til at kirken tar et nytt langt skritt bort fra det mange oppfatter som bibelsk kristendom. Selv om det ennå finnes krefter i Den Norske Kirke som står i mot frafallet (og disse er i våre bønner) -og fortviler, er vi redd løpet snart er kjørt og at det bare er et tidsspørsmål før kirken innfører vigselsliturgi for homofile par. Les videre