Guds ord taler også i dag, -innlegget som ble for sterkt for Fædrelandsvennen

Fædrelandsvennen har lenge vært en avis som har fremmet homo-agendaen til richard-tørresensørlandske avislesere. Avisen som lenge har kjørt sin kampanje for å stigmatisere kristne som tror på Bibelens Ord -har etterhvert lykkes med å legge seg ut med store grupper av kristne som er under angrep fra avisen. En av dem som selv har fått føle på avisens antikristelige holdning er Richard Tørressen fra Flekkerøy. Nylig sendte Tørressen et innlegg som ikke slapp gjennom Fædrelandsvennens sensur, som ble begrunnet slik “Hei og takk. Vi må dessverre takke nei til dette fordi vi ikke trykker forkynnende innlegg (ikke for noen religion). Mvh Debattredaksjonen.” Innlegget som hadde overskriften “Guds ord taler også i dag” er et viktig innlegg i den pågående homodebatten i den norske kirke.

«I den siste tid skal det komme spottere som følger sine egne ugudelige lyster.» Dette er de som skaper splid. De er rent menneskelige og har ikke Ånden.» Jud 1:19   

Bibelen går aldri ut på dato. Den åpenbarer seg for oss igjen og igjen. I evighet, Herre, står ditt ord fast i himmelen. Sal 119:89. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Mark 13:31

flekkerøy-kirke-wikiGuds Ord taler direkte til oss inn i den situasjonen DNK er kommet i. Bibelens ord er like relevant gjennom alle tider. Den striden som råder i DNK kirke er ikke ny og paralleller finnes flere steder i Guds Ord. Selv om ikke alle forstår eller liker det som Bibelen forteller oss, er det viktig å stole på Bibelen. Dette er Guds Ord til oss og som kristne må vi bøye oss for det og stole på at Guds veier overgår all vår forstand. Så og si hele Judas brev tar for seg den striden DNK opplever nå. I Judas brev leser vi:

Mine kjære! Jeg har hatt et inderlig ønske om å skrive til dere om frelsen vi har sammen. Men nå ser jeg meg tvunget til å sende dere noen formanende ord om å kjempe for den tro som de hellige én gang for alle har fått overlevert. For det har sneket seg inn visse folk blant dere, ugudelige mennesker som for lengst er oppskrevet til dom. De misbruker vår Guds nåde til et utsvevende liv, og de fornekter vår eneste hersker og Herre, Jesus Kristus…

På samme måte var det med Sodoma og Gomorra og nabobyene deres, hvor de levde i hor slik som disse englene, og i unaturlige lyster. De ble straffet med evig ild og er blitt et advarende eksempel. Likevel gjør disse menneskene det samme. Drevet av sine syner gjør de kroppen uren, forakter den myndighet som er over dem, og spotter høyere makter…

Men disse menneskene spotter det de ikke kjenner, og det de forstår ut fra naturen, i likhet med dyr uten fornuft, det tjener til å ødelegge dem. Ve dem!..

De er skamflekker ved kjærlighetsmåltidene deres, der de uten frykt eller skam spiser sammen med dere…

Men dere, mine kjære, må huske det som er forutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostler da de sa til dere: «I den siste tid skal det komme spottere som følger sine egne ugudelige lyster.» Dette er de som skaper splid. De er rent menneskelige og har ikke Ånden. Men dere, mine kjære, må bygge dere selv opp ved deres høyhellige tro under stadig bønn i Den hellige ånd. Bli værende i Guds kjærlighet mens dere venter på at vår Herre Jesu Kristi barmhjertighet skal føre dere til evig liv.

Richard Tørressen, Flekkerøy