Etter at likekjønnede ekteskap er akseptert i kristenheten -vil neste steg bli Polyamori

Guds ord sier dette om ekteskapet og ” Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og bli hos sin hustru, og de skal være ett kjød.” (1 Mos 2,24) og Paulus understreket “men for hors skyld skal hver mann ha sin egen hustru, og hver kvinne sin egen mann.” (1.Kor 7,2) og i Efeserbrevet fastholder Paulus den gammeltestamentlige ordningen som har vært fra skapelsen av; ” Derfor skal mannen forlate far og mor og holde sig til sin hustru, og de to skal være ett kjød.” (Ef 5,31)  Imidlertid er dette ord fra Bibelen en rekke apostat-kirker, deriblant den norske folkekirke, -ikke bryr seg om siden de vier mann+mann og kvinne+kvinne i såkalte “likekjønnede ekteskap”. Dette er et uomtvistelig faktum, og det store spørsmål er hvorvidt andre kirkesamfunn følger i kirkens fotspor

Det neste trossamfunnet som kommer til å åpne opp for likekjønnede ekteskap vil etter alt å dømme bli den evangelisk lutherske frikirke. I følge Kjetil Gilberg som er pastor i frimenigheten “Kraftverket” eksisterer det allerede nå to syn blant frikirkens medlemmer og ledere. For den lille rest av bibeltroende som ennå er igjen i Frikirken er dette dårlig nytt, og bærer bud om at Frikirken og Metodistkirken vil bli de neste kirkesamfunn som trer inn i apostat-kirkens rekker. Det er bare snakk om tid. “Ei tomme i rota utgjør en favn i toppen” var et uttrykk den nå avdøde pinsehøvdingen Thoralf Gilbrandt gav meg som ung bibelstudent.. Gilbrandt snakket da om vranglæren og frafallet han så ville komme i kristenheten, og han pekte på at selv den minste vranglære som eksempelvis fornektelse av helvete eller anerkjennelse av kvinnelige prester -som kanskje kan sies å være en “tomme i roten” -vil når treet har vokst seg stort bety en favn i toppen. Den kursen våre lutherske kirkesamfunn (spesielt den norske folkekirke) har lagt seg på vil føre både kirkeledelsen, biskopene, prestene og tilslutt også medlemmene av folkekirken i evig fortapelse. Dette fordi de velsigner og tiljubler ekteskap og samlivsformer Gud omtaler som en styggedom. Guds ord er meget tydelig. Å akseptere synder som både er naturstridige og i konflikt med Ordet -er en svært alvorlig sak. Såpass alvorlig at dem som ikke bryter ut av apostat-kirken risikerer å finne seg selv på utsiden av Jesu Kristi kirke -med de konsekvenser dette vil få for evigheten. Ja, Gud er riktignok nådig og barmhjertig, men utelukkende mot dem som vender om, gjør bot og tar et oppbrudd med apostat-kirken og dens lære. Den sanne brud er tro mot Guds ord og gjør som Hebreerbrevets forfatter sier: “..derfor led også Jesus utenfor porten, forat han ved sitt eget blod kunde hellige folket. La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære!  for vi har ikke her en blivende stad, men søker den kommende.” (Hebr 13,12-14)

Hva blir det neste kirken velsigner?

Kirkereformator Martin Luther hadde aldri sluppet til på prekesolen i den norske folkekirke. Det store spørsmålet er om ikke også Frikirken hadde bannlyst ham fra prekestolen i deres kirker

At deler av den lutherske kirke og enkelte av de lutherske organisasjonene lenge har hatt den trend at de beveger seg bort fra klassisk kristen tro i viktige etiske spørsmål, er noe vi alle kan konstatere. Kirken har forlengst gitt seg når det gjelder abortspørsmålet, i synet på Israel og synet på ekteskapet. Det store spørsmålet vil bli hva vil den neste perverse synd og unaturlig avvik kirken vil velsigne? Vil det bli Polyamori og et utall av alskens merkelige kjønnsidentiteter som gjør krav på aksept og kirkelig velsignelse? (Polyarmori betegner det å ha flere kjærlighetsforhold samtidig, som alle involverte kjenner og aksepterer. Det åpnes for flere samtidige, intime og tillitsfulle kjærlighetsforhold, som normalt inkluderer seksuelle relasjoner) Selv om jeg tror det ennå sitter langt inne for mange og akseptere pedofili, så tror jeg kirken på et eller annet punkt i fremtiden også vil velsigne noe samfunnet ennå tar avstand fra. Det er ikke så altfor mange år siden homofili ikke var akseptert i samfunnet, men ettersom det som “holder igjen” for lovløshet og frafall er i ferd med å tas bort fra jorden, har både samfunn og kirke fullt ut akseptert og velsigner det som Herren selv omtaler som en vederstyggelighet. Trenden i tiden er ikke at samfunn og kirke vender seg tilbake til kristne verdier -men heller at frafall, synd og lovløshet skyter fart og det store spørsmålet er ikke om kirken vil komme til å velsigne Polyaromi og etterhvert også pedofili, men heller når. “Vekter, vekter-hvor langt på natt?” er et spørsmål som blir stadig mer og mer aktuelt. Dersom du syntes vi allerede nå lever i rystende tider, kan du like godt spenne beltet, for mer rystende vil det bli ettersom vi nå nærmer oss tiden for trengsel og Jesu gjenkomst. Hold ut og hold fast på Guds ord!

5 tanker om “Etter at likekjønnede ekteskap er akseptert i kristenheten -vil neste steg bli Polyamori

 1. Ja , her treffer søkelys-redaktøren spikeren rett på hodet. Selv har jeg hatt innlegg i lokalavisene her om samme tema – flere ganger. Jeg anmodet folk om å melde seg ut av Den norske kirke : Om de vil arve Guds rike.
  Selv meldte jeg meg ut av Dnk for flere år siden – og fikk bekreftet skriftlig at jeg var utmeldt. Men da kommunevalget nærmet seg i fjor høst : Så fikk jeg skriv fra Dnk vedrørende kirkevalget. Jeg var ikke utmeldt likevel. Da ble jeg arg og kontaktet Dnk påny og skrev et nytt innlegg i lokalavisa.

  • Ved å gjøre kvinner til prester og biskoper i Dnk ( kvinner er i flertall blant bispene ) forteller de oss at apostelen Paulus skriftlig kom med tullprat og vranglære. Da spør jeg Dnk : Hva mer av tullprat finnes i Bibelen ? Dette har jeg også fått på trykk i lokalavisene. Jeg møter stundom den pensjonerte biskopen i Bjørgvin på butikken når jeg handler : Straks han ser meg så vrir han hodet bort fra meg.
   Det undrer meg også at de fleste av bispene er nærmest antisemittiske. Biskopen i Bjørgvin skulle holde en andakt i Hordvik bedehus som ligger i Åsane i Bergen kommune. Da han kom inn i lokalet ; oppdaget han et israelsk flagg på plattformen. Han gav klar melding : Enten fjerner dere det israelske flagget – ellers så går jeg rett hjem. Flagget ble fjernet og bispen holdt sin andakt der.
   På dommens dag så tror jeg at mange – både lekfolk og lærde , herunder prester og biskoper – vil få en ubehagelig opplevelse.
   Den som forbanner Israel vil selv bli forbannet…leser jeg i min Bibel. Jeg tror at ingen jødehater vil arve Guds rike.

   3
   1
  • Det bedehuset skulle ha sendt biskopen på dør og ikke fjernet Israel-flagget. Bedehuset hadde fint klart seg uten “biskopens” andakt.
   Hadde jeg vært i lokalet hadde jeg reist meg og gått i protest mot at de gav biskopen slik makt.
   Disse ulver i “bispedrakt” er de farligste forførere av alle der de farer rundt med sin hvitsnipp. Trist at norske bedehus åpner døren for disse.

  • Apropos kvinnelige prester og biskoper :

   Det er få som har noe å utsette på Yeshua den tid han vandret rundt her på jorden. Men har du tenkt på at han utvalgte seg 12 disipler ( på nynorsk heter det læresveinar ). Alle disse var menn. Da disippelen Judas begikk selvmord : Så ble det valgt en ny disippel – han også mann. Kjønnskvotering var således ikke aktuelt for Frelseren. Dette underbygger uttalelsen til Paulus om at kvinner ikke skal opplate sin munn i forsamlinger.

 2. Det som står i Bibelen betyr ingen ting lenger. Kanskje er det bare 2-3 prosent av befolkningen som tror på den. Og enda færre som tar konsekvensen av det som står i den. Så det interessante da er om det går med vesten som det gjorde med Sodoma og mange andre fordervede historiske kulturer.

  Sannsynligvis var Norge gjennom en slik prosess i middelalderen. Etter en periode med sterkt moralsk og kulturellt forfall kom svartedauen og perioder med virkelig ille klima. Pesten kom i flere bølger. Og det kom en lang rekke med fryktelige sultkatastrofer. Og på et tidspunkt var Norge kun et tynt befolket utmarksområde uten noen selvråderett.

  Jeg vil tro at veldig få av de som leser på dette nettstedet kan forstille seg hva som faktisk skjer i lukkede kretser idag. Og om det folk gjør i det skjulte skulle bli offentlig akseptert betyr antagelig lite. Sannsynligvis er det meningen at ganske mange skal fylle syndens beger og på denne måten forsegle sin skjebne.

  Live her på jorden handler ikke bare om at folk skal bli frelst. Det handler også om at alle de som velger bort frelsen skal stadfeste dette og felle dommen over seg selv.

  Når det gjelder DNK og en del andre “trossamfunn” så tror jeg deres funksjon kun er å forvalte folks “gudstro”, eller “overtro”, på en hensiktsmessig måte i trå med den sosialistiske norske politikken.

Det er stengt for kommentarer.