Fra Dagen: Kirkerådet sier ja til vigselsliturgi for likekjønnede

tom-kirke1Den norske kirke er nå i ferd med å ta et ytterligere skritt bort fra den kristne tro og vi er nå kommet dithen at vi oppfordrer bibelske kristne til å forlate henne. Fredag kan avisen Dagen gjengi at et flertall i Kirkerådet mener at det må utarbeides liturgier både for ekteskapsinngåelse mellom likekjønnede og forbønn for borgerlig inngått likekjønnet ekteskap. På møtet i Kirkerådet torsdag var både motstandere og tilhengere av en slik vigselsliturgi opptatt av Kirkens enhet fremfor å fremme sine egne primærstandpunkter, heter det i en pressemelding fra Den norske kirke. Dermed signaliserer kirkerådet at «kirkens enhet» er viktigere enn Bibelens ord og i realiteten er kirken nå i ferd med å skyve Bibelens Gud ut av kirken og erstatte Bibelens Jahve med en egenprodusert guddom som ikke kan defineres som kristendom. Les videre