Flekkerøy-presten ikke på listen over prester som har skrevet under på “erklæring om kirkens situasjon”

flekkerøy-kirke-wikiHomofilisaken splitter den norske kirke. En rekke prester i Agder og Telemark har skrevet under på oppropet “erklæring om kirkens situasjon” men på listen er det mange navn som mangler. Erklæringen følger i kjølvannet av at kirkemøtet i april åpnet for kirkelig vigsel for praktiserende homoseksuelle og lesbiske og saken har som kjent vakt betydelig uro på Flekkerøy utenfor Kristiansand. En rekke aktive kristne har meldt seg ut av kirken etter at homoseksuelle pressgrupper lykkes i å kuppe fjorårets kirkevalg og en troende forbeder i Flekkerøy kirke ble nektet å delta i gudstjenesten etter at han hadde frimodighet nok til å be for det bibelske ekteskapet

Som kjent var nåværende prest på Vegårshei, Gunnar Lindtveit som tidligere var prest ulv_i_prestedraktpå Flekkerøy en av flere Kristiansands prester som utarbeidet et forslag til forbønns-liturgi for homoseksuelle ekteskap, og dette var det flere bibeltro kristne som reagerte sterkt på. I ettertid har Flekkerøy byttet prest, og levende kristne som knyttet visse forventninger til  sokneprest Håkon Borgenvik, som tok over etter den liberale Lindtveit forstod tidlig at det var feig og utydelig prest som tok over ansvaret for menigheten. I etterkant av det omstridte kirkemøtet som endte med full seier for frafallskreftene og dem som ville omskape den norske kirke til å bli en “homokirke” som opererer med en lære og praksis i dyp konflikt med Guds eget ord. I etterkant av vedtaket som betyr at kirken vil begynne å vie homoseksuelle i løpet av 2017, har en rekke prester i kirken skrevet under på et dokument som er kalt “erklæring om kirkens situasjon” hvor 256 prester over hele Norge har skrevet under et dokument hvor de erklærer dyp uro over den kirkelige situasjonen som har oppstått. Blant de 256 som har skrevet under, finnes det 31 navn fra Agder og Telemark bispedømme som klart signaliserer at de er uenige og dypt urolige over tilstanden, og dersom Flekkerøy folk leter etter å finne navnet på sin prest på denne listen, leter de forgjeves.

Skuffende oppslutning i Agder og Telemark

At bare 31 fra Agder og Telemark bispedømme har skrevet under på erklæringen som vitner om opposisjon og uenighet om avveien kirken nå går på, vitner om Agder og preste-klovnTelemark i sannhet er blitt “det mørke fastland” hvor Herrens lampe langt på vei er slukket blant dem som er en del av den lutherske kirke. De resterende navn som ikke står på listen vil etter all sannsynlighet ikke komme til å protestere rimelig hardt når homofile og lesbiske kommer på kirkedøren og krever å bli “gift” selv om et slikt giftemål ikke kan betraktes som et ekteskap for en sann kristen. Jesu Kristi folk forholder seg til hva Bibelen sier om ekteskapet og her er Guds Ord klinkende klar, ekteskapet er for en mann og en kvinne, og enhver prest eller kirkelig ansatt som sier og praktiserer noe annet, er falske lærere som forfører hjorden. Odd Sverre Hove, tidligere redaktør i Dagen skrev i dag et innlegg om hvordan vi skal forholde oss til slike prester:  “Vi må «vokte oss» mot de falske profetene og «kjenne dem på fruktene», sier Jesus i Bergprekenen (Matt 5:15ff). Vi må «flykte fra fremmede hyrder», ved å «kjenner dem på røsten» (= læreinnholdet), heter det i Jesu hyrdelignelse (Joh 10:1ff). Vi må «vokte Guds menighet» mot vranglærende rovgriske ulver, sier Paulus i avskjedstalen i Milet (Apgj 20:26ff).

• Videre: I Rom 16:17 går handlings-påbudet ut på at vi skal «holde øye med» vranglærerne og «vende oss bort fra dem». Vi skal «ikke tåle» vranglærere med «et annet evangelium» (2Kor11:3). Slike vranglærere skal vi anse som «forbannet» (Gal 1:6ff). Vi må «se til at ingen får fanget oss» med vrang lære (Kol 2:4ff). Og vi må «ikke ha samkvem» (= menighets-samkvem) med kvalifiserte vranglærere (2Tess 3:14f).

• I brevene til Timoteus og Titus går handlings-delen av læretukt-forskriftene ut på at vi skal «formane» vranglærerne, «vise fra oss» vranglærerne og «vende oss bort fra» vranglærerne (1Tim 1:3, 4:7, 6:20). Nærmere bestemt skal vi «formane dem en gang og to ganger» og deretter «vise dem fra oss» (Tit 3:10).

• Og i Johannes-brevene pålegges vi å «prøve åndene» (1Joh 4:1), «ta oss i vare» mot vranglærerne og «ikke ta imot dem i husene våre» (= gudstjeneste-lokalene) eller «ønske dem velkommen» (= som talere og lærere) (2Joh 7ff).

Sjekk ut om presten i din menighet er blant de 31

Nedenfor følger en navneliste over prester i Agder og Telemark som har signert oppropet:

Sam Tore Bamle, Agder og Telemark
Øivind Benestad, Agder og Telemark
Tom Martin Berntsen, Agder og Telemark
John Olav Dankel, Agder og Telemark
Olav Dørdal, Agder og Telemark
Julia Ann Engstrand, Agder og Telemark
Rolf Petter Eriksen, Agder og Telemark
Geir Flatin, Agder og Telemark
Arnt Flugstad, Agder og Telemark
Kjetil Vestel Haga, Agder og Telemark

Jan Terje Hanssen, Agder og Telemark
Kurt Hjemdal, Agder og Telemark
Gunvor Hofseth, Agder og Telemark
Andreas Holm, Agder og Telemark
Svein Tegle Håland, Agder og Telemark
Henning Huseby Jansen, Agder og Telemark
Ravn Karsrud, Agder og Telemark
Ørjan Kronheim, Agder og Telemark
Sverre Elgvin Lied, Agder og Telemark
Svein Lilleaasen, Agder og Telemark
Svein Ringhus, Agder og Telemark
Ivar Sandnes, Agder og Telemark
Bernt Sandrib, Agder og Telemark
Kathrine Tallaksen Skjerdal, Agder og Telemark
Trond Inge Tappel, Agder og Telemark
Sigridur Thordardottir, Agder og Telemark
Morgan Thorsen, Agder og Telemark
Gunnar Torset, Agder og Telemark
Bjarte Tysvær, Agder og Telemark
Gerhard Falk Woie, Agder og Telemark
Øyvind Ødegård, Agder og Telemark

En liste over alle de 256 prestene

Knut Alfsvåg, Stavanger
Morten Alsvik, Nord-Hålogaland
Heidi Ilona Frich Andersen, Sør-Hålogaland
Rune Andreassen, Hamar
Martin Ivar Arnesen, Stavanger
Sigrunn Hagen Arnesen, Stavanger
Arne Aspeland, Nidaros
Ingebrigt Huse Austnes, Møre
Ivar Austrheim, Møre
Matias Austrheim, Møre
Desalegn Mengesha Ayana, Oslo
Vidar Mæland Bakke, Stavanger
Sam Tore Bamle, Agder og Telemark
Stein Barlaup, Møre
Sven Becker, Nord-Hålogaland
Nils Beite, Møre
Øivind Benestad, Agder og Telemark
Fredrik Berge, Utland
Jan Ole Berntsen, Nord-Hålogaland
Tom Martin Berntsen, Agder og Telemark
Vigdis Rø Berntsen, Borg
Andreas Bjørntvedt, Stavanger
Tore Bjørsvik, Utland
Bård Boye, Stavanger
Jens Fredrik Brenne, Borg
Ola Arne Brubakk, Møre
Oddmund Brundtland, Stavanger
Odd Bjarne Bruun, Nord-Hålogaland
Rolv Bruun, Nord-Hålogaland
Einar Braadland, Stavanger
Geir Braadlie, Borg
Arne Bøe, Møre
Kjell-Asle Børnes, Bjørgvin
Joan Susanne Carlenius, Oslo
Alexander Colstrup, Oslo
Petter Dahle, Bjørgvin
Knut Magne Dalsbø, Møre
Andreas Danbolt, Bjørgvin
John Olav Dankel, Agder og Telemark
Ola Døhl, Hamar
Olav Dørdal, Agder og Telemark
Harald Eintveit, Stavanger
Einar Ekerhovd, Bjørgvin
Petter Ekerhovd-Ottersen, Bjørgvin
Egil Elling Ellingsen, Stavanger
Erling Ekroll, Borg
Svein Filtvedt Elgvin, Borg
Julia Ann Engstrand, Agder og Telemark
Rolf Petter Eriksen, Agder og Telemark
Trygve Eriksen, Borg
Thor Arne Ervik, Nord-Hålogaland
Einar Fevang, Stavanger
Morgan Fjelde, Stavanger
Roar Flacké, Stavanger
Geir Flatin, Agder og Telemark
Arnt Flugstad, Agder og Telemark
Terje Fonk, Tunsberg
Øystein Frivold, Tunsberg
Kjetil Frøysa, Møre
Vegard Fuldseth, Nidaros
Ingvar Fykse, Bjørgvin
Harald Pedersen Fylling, Sør-Hålogaland
Ingolv Gjedrem, Stavanger
Frode Granerud, Borg
Svein Granerud, Borg
Morten Gravdal, Møre
Bjarne Gustad, Nord-Hålogaland
Kjetil Vestel Haga, Agder og Telemark
Ingvard Hageberg, Bjørgvin
Terje Halvorsen, Sør-Hålogaland
Jan Terje Hanssen, Agder og Telemark
Svein Audun Hatlen, Møre
Arne Haug, Stavanger
Per Inge Haugen, Møre
Rolf Heitmann, Oslo
Tore Helland, Nord-Hålogaland
Frode Helvig, Stavanger
Bjarte Hetlebakke, Stavanger
Eivind Bjørnar Hetlevik, Bjørgvin
Per Børge Hillestad, Bjørgvin
Kurt Hjemdal, Agder og Telemark
Per Hjemdal, Bjørgvin
Gunvor Hofseth, Agder og Telemark
Andreas Holm, Agder og Telemark
Tor Øystein Holm, Bjørgvin
Stian Holtskog, Nord-Hålogaland
Bjarte Hove, Møre
Odd Sverre Hove, Bjørgvin
Tsegayesus Hurisa Hunde, Oslo
Vegard Husby, Oslo
Espen Hægeland, Borg
Håvard Høie, Nord-Hålogaland
Ingunn Aarseth Høivik, Nidaros
Joachim Haaland, Møre
Svein Tegle Håland, Agder og Telemark
Andreas Haarr, Stavanger
Sigve Ims, Stavanger
Jan Egil Ingebretsen, Sør-Hålogaland
Kjell-Roger Isene, Møre
Sigmund Jarle Jacobsen, Hamar
Henning Huseby Jansen, Agder og Telemark
Arne Jensen, Tunsberg
Jan Torrey Jensen, Stavanger
Peter Rikard Johansen, Bjørgvin
Andreas Johansson, Utland
Knud Jørgensen, Oslo
Ravn Karsrud, Agder og Telemark
Henrik Magnus Kiærbech, Nord-Hålogaland
Tor Dag Kjosavik, Bjørgvin
Rolf Kjøde, Bjørgvin
Kjell-Gunnar Klock, Nidaros
Johnny Roy Knudsen, Bjørgvin
Martin Kolstad, Stavanger
Kjetil Kringlebotten, Bjørgvin
Jan Inge Kringstad, Møre
Ole Kristian Kristiansen, Sør-Hålogaland
Ørjan Kronheim, Agder og Telemark
Svein E. Kvamsdal, Møre
Sverre Langeland, Bjørgvin
Rune Langseth, Bjørgvin
Nils Arne Lavik, Bjørgvin
Bjørn Gisle Leinebø, Møre
Stig Are Leiros, Sør-Hålogaland
Per Anton Leite, Nidaros
Oscar Lied, Tunsberg
Sverre Elgvin Lied, Agder og Telemark
Runo Lilleaasen, Borg
Svein Lilleaasen, Agder og Telemark
Runar Liodden, Tunsberg
Thor André Lindstad, Stavanger
Håvard Losvik, Sør-Hålogaland
Martin Lund, Borg
Arnfred Lunde, Stavanger
Gregers Lundh, Hamar
Aksel Lygre, Bjørgvin
Gjermund Lygre, Stavanger
Trond Løberg, Oslo
Hans Thore Løvaas, Oslo
Arild Markussen, Stavanger
Svenn Martinsen, Bjørgvin
Inge Christian Meidell, Møre
Erling Åge Melberg, Borg
Ole Wollert Meyer, Stavanger
John Trygve Meyer, Oslo
Jarle Minnesjord, Stavanger
Bernt-Inge Misje, Oslo
Kjetil Molvik, Stavanger
Egil Morland, Bjørgvin
Svein Morland Bjørgvin
Vidar Nes Mygland, Nord-Hålogaland
Olav Myklebust, Oslo
Michal Møgster, Bjørgvin
Magne Mølster, Utland
Kjetil Netland, Bjørgvin
Svein Olav Nicolaisen, Borg
Tor Harald Nielsen, Bjørgvin
Asbjørn Nilsen, Oslo
Yngvar Nilsen, Borg
Ingebrigt Norbakken, Bjørgvin
Eystein Norborg, Borg
Jon Syver Norbye, Nord-Hålogaland
Hallvard Nordstrand, Møre
Harald Nymo, Møre
Otto Odland, Bjørgvin
Magne Oftedal, Stavanger
Alf B. Oftestad, Oslo
Ola Ohm, Stavanger
Runar H. Olsen, Hamar
Stein Oltedal, Bjørgvin
Trond Pladsen, Borg
Gunnar Prestegård, Oslo
Gaute Øgreid Rasmussen, Stavanger
Rolf Armand Rasmussen, Bjørgvin
Øivind Refvik, Borg
Kjersti Reknes, Tunsberg
Runar Reknes, Tunsberg
Tormod Remøy, Møre
Rune Richardsen, Bjørgvin
Svein Ringhus, Agder og Telemark
Harald Runde, Bjørgvin
Jon Olav Ryen, Hamar
Geir Sakseid, Møre
Sølve E. Salte, Stavanger
Ole Kristian Sand, Oslo
Are Gabriel Sandnes, Tunsberg
Ivar Sandnes, Agder og Telemark
Bernt Sandrib, Agder og Telemark
Arnulf Sandvik, Bjørgvin
John Victor Selle, Bjørgvin
Asbjørn Simonnes, Møre
Hanne Gunntveit Sinkerud, Borg
Ove Sjursen, Stavanger
Lars Skagestad, Tunsberg
Svein Skarholm, Borg
Svein-Erik Skibrek, Oslo
Knut Skjeldal, Tunsberg
Kathrine Tallaksen Skjerdal, Agder og Telemark
Kåre Skråmestø, Oslo
Anfin Skaaheim, Borg
Helge Skaaheim, Tunsberg
Geir Arne Solum, Nord-Hålogaland
Thor Sommerseth, Bjørgvin
Helge Standal, Møre
Reidar Standal, Møre
Åsmund Olav Steinnes
Oddbjørn Stjern, Nidaros
Ole Johan Stokstad, Tunsberg
Knut Svenning, Stavanger
Reidar Svoren, Oslo
Tor Martin Synnes, Borg
Audun Systad, Bjørgvin
Stig J. Syvertsen, Stavanger
Svein Harald Sæbø, Tunsberg
Sjur Johan Sæter, Møre
Frode Brügger Sætre, Utland
Åge Sætre, Bjørgvin
Kjartan Sørheim, Stavanger
Knut Fr. Sørheim, Bjørgvin
Arne Sørås, Stavanger
Eirik Aadland Tappel, Bjørgvin
Trond Inge Tappel, Agder og Telemark
Jan Petter Terkelsen, Tunsberg
John Ove Thaule, Bjørgvin
Sigridur Thordardottir, Agder og Telemark
Morgan Thorsen, Agder og Telemark
Ole Kjell Tommelstad, Oslo
Peder Tomren, Møre
Gunnar Torset, Agder og Telemark
Morten Torsvik, Bjørgvin
Espen Tveten, Bjørgvin
Maria Tveten, Bjørgvin
Bjarte Tysvær, Agder og Telemark
Helge Unneland, Bjørgvin
Tor Olav Varhaug, Stavanger
Sigve Vidnes, Utland
Per Inge Vik, Møre
Ole Vinther, Nidaros
David Vogel, Bjørgvin
Ola Aasland Vold
Frank Vorhaug, Tunsberg
Harry Waldeland, Stavanger
Eystein Wiig, Bjørgvin
Bjørn Willoch, Oslo
Gerhard Falk Woie, Agder og Telemark
Anders Wold, Nord-Hålogaland
Asle Zimmermann, Tunsberg
Jon Zimmermann, Bjørgvin
Øyvind Ødegård, Agder og Telemark
Dag Øivind Østereng, Stavanger
Ole Dagfinn Østhus, Stavanger
Gunnar Øvstegaard, Borg
Øyvind Øy, Bjørgvin
Kåre Audun Øygard, Møre
Hermann I Aadland, Bjørgvin
Torbjørn Aamli, Bjørgvin
Audun Aase, Bjørgvin

3 tanker om “Flekkerøy-presten ikke på listen over prester som har skrevet under på “erklæring om kirkens situasjon”

  1. Det er annleis her i Rogaland. Der jeg hører til, nemlig i Dalane Prosti, er det ingen som vil vigsle de skjeve. Heller ikke i noen av kommunene på Jæren er det noen. Kun fire i Stavanger, inklusiv den ukristelige presten Helgesen i Tjensvoll Menighet. Min kusine i Stavanger går der, og hennes barnebarn sang tidligere i kor, men presten har lagt ned omtrent alt barne og ungdomsarbeidet. Folk flykter fra menigheten hans. Snart er det bare de skjeve, og de som går der hver julaften(for å få den rette “julestemningen” som er tilbake i kirken hans)Han er virkelig en tjener av de mørke kretser…..

    Men, her i Dalane er det flotte og konservative prester, og heldigvis bare mannlige sådan, slik skriften sier.

  2. Kan ikke skjønne hvorfor dette skal publiseres.. Hvis folk ser dette, og Håkon blir hengt ut i media i etterkant så kommer jeg til å bli mektig irritert. Veldig unødvendig!

    • Dersom han ikke reserverer seg eller på annen måte tar tydelig avstand fra dette, trenger folk å få vite om det. Hvorfor i alle dager irriterer det deg? Skal ikke menigheten få greie på om presten deres fortsatt er tro mot løftet han gav ti Gud da han ble ordinert? Eller om han som endel andre prester, selv leker gud…?

Det er stengt for kommentarer.