Er det ubibelsk for en kristen å gjøre forberedelser på vanskelige tider?

michael-snyder-picForkynnere som hevder at det er ubibelsk å forberede seg for de siste tiders vanskeligheter er ekstremt uansvarlige, hevder Michael Snyder Er det et tegn på manglende tro å gjøre seg fysisk og mentalt forberedt på de vanskelige tidene Bibelen sier vil komme i de siste dager? Du vil bli overrasket over hvor mange kristne som egentlig svarer ja på det spørsmålet. I de siste har jeg lest en rekke artikler av kristne ledere som har det synspunktet at kristne ikke skal gjøre forberedelser, og for en tid tilbake så jeg en velkjent forkynner på kristen-tv som spottet ideen om å gjøre seg forberedt på det som fremtiden og endetiden vil bringe.

For meg er dette ekstremt uansvarlig. Hvis du ikke vil gjøre noe for å være rede for de veldig vanskelige årene som kommer, er det din egen sak, men slutt å prepper-pantryoppmuntre skarene av dine medkristne til å gå i samme fotspor som deg. I Matteus 24 beskriver Jesus tilstanden som vil være i verden rett før hans gjenkomst, og blant de tegnene han nevner er hungersnød.. “For folk skal reise sig mot folk, og rike mot rike, og det skal være hunger og jordskjelv både her og der. Men alt dette er begynnelsen til veene.” I denne talen lovet Jesus oss at det ville komme hungersnød, og hvis vi virkelig er i ferd med å gå inn i de tider som Bibelen refererer til som “de siste dager”, er nettopp hungersnød eller matmangel en av de tingene vi må forvente å se. Og på tross av dette klare ordet finnes det ennå prominente predikanter som opererer i Kristi legeme, som gir seg selv den frihet og spotte forkynnere og predikanter som oppfordrer de troende til å forberede seg med å bygge opp et lager av mat og annen nødvendigheter. Det er nesten som om disse predikantene leser ting i tekstene som ikke står, at Europa og USA er unntatt fra å erfare de tegn som Bibelen omtaler som fødselsveer. -Men hva vil disse spottende predikantene gjøre når tingene blir virkelig ille og folka i deres egne forsamlinger ikke har mat å spise? Skal de predikantene personlig brødfø alle?

Hvis du kan se hva som kommer og ikke advarer folket vil du være ansvarlig for de som Bønnskjer med dem. Og uten tvil, det er veldig tydelig i Skriften at vi ikke skal frykte og ikke være bekymret. Vi blir igjen og igjen oppfordret til å stole på Gud i alle ting i våre liv, men betyr det å “ha tro” at vi skal sette oss godt til rette i lenestolen og se på TV mens vi venter på at Gud gjør alt for oss? Selvfølgelig ikke. En radikal tro innebærer alltid radikale handlinger. Gud forteller oss hva vi skal gjøre, og så forventer han at vi skal stole på ham nok til å gjøre det han instruerer oss til å gjøre. Hvis tro virkelig betyr å ikke gjøre noe mens Gud gjør alt, hvorfor gidder da noen av oss å gå på jobb?  Hvorfor ikke bare lene oss tilbake og vente på at Gud mirakuløst zipper de pengene vi behøver inn på våre kontoer?

 

 

 

Og hvorfor gidder de som lever i tro og fylle opp tanken på bilen med bensin? Hvorfor obama-pengersatser de ikke på at Gud mirakuløst fyller opp tanken for dem? Se, Gud kan uten tvil gjøre mirakuløse ting som ikke involverer vår medvirkning. Jeg vet det er sant, fordi det har skjedd meg meg mange ganger. Men likevel, mesteparten av tiden jobber Gud med oss og gjennom oss. Han ønsker at vi skal ta utfordrende steg i tro og lydighet, og i prosessen så leder han oss og veileder oss og åpner dørene for oss. Bare se på eksempelet med Noah. Gud kunne garantert ha bygd arken for Noah. eller så kunne han ha zappet Noah opp i et “himmelsk venterom” mens flommen druknet verden. Men, som kjent så gjorde han ikke noe av det.

Istedet befalte Gud Noah til å bygge en båt som omlag var på størrelse med et hangarskip fra andre verdenskrig, og deretter så han på at Noah og hans familie brukte år på bygge båten. “Noah var historiens første “prepper” (en som gjør forberedelser) i Bibelen, og hans radikale tro førte til en radikal handling. I Hebreerbrevet 11 som er Bibelens “tros-kapittel” får også Noah ros og godt skussmål for dette: “I tro bygde den gudfryktige Noah en ark, da han var blitt varslet om det som ennå ikke var synlig. Slik berget han sin familie. Hans tro ble en dom over verden, og selv ble han arving til den rettferdighet som troen gir.”

 

 

Dessverre, mange kristne ledere i vår tid spotter den type handling. Det ser ut som om de tror at dersom Gud vil at de skal overleve hva som skal komme, vil han gjøre alt for dem. Et annet eksempel i Bibelen er Josef. I første Mosebok kapittel 41 viser Gud Joseg at det vil komme 7 gode år etterfulgt av 7 magre år i Egypten og hvordan responderte Josef? Han satt seg ikke ned og slappet av mens han viste at sju gode år lå foran. Istedet iverksatte han det største prosjekt med å lagre mat som verden hadde sett inntil da. Han hørte Guds advarsel og tok en radikal handling og endte opp med å redde både Egypt og sin egen familie fra de magre år som skulle komme. Jeg skjønner ikke hvorfor mange kristne ikke forstår dette, selv om mange erkjenner at  utrolig vanskelige tider ligger foran, og likevel beskylder de meg for å være “anti-tro” fordi jeg konstant oppfordrer leserne til å gjøre seg forberedt på det som kommer.

Dette er er et eksempel på en mail jeg fikk fra en troende for en tid tilbake.

 

“Nå, selv om jeg er enig med deg i det du skriver om korrupsjon i det finansielle systemet og at dette vil komme til å kollapse, så er jeg ikke enig med deg når du oppfordrer folk til å bli uavhengige og forberedte i motsetning til hva Herren lærer. Dersom du virkelig har Gud behøver du ikke å tenke på å forsørge deg selv, bare sto på Guds forsørgelse alene.” Tenk et øyeblikk på hva slags implikasjoner det denne personen sa kan føre til. “Hvis vi ikke trenger å forsørge oss selv, da burde vi jo slutte å jobbe, tømme våre bankkontoer og slutte å spare til pensjon eller å kjøpe helseforsikring. Personlig, ønsker jeg å radikalt stole på Gud, men å stole på Gud betyr nesten alltid å gjøre noe. Det er svært mange passasjer i Bibelen som taler om å arbeide hardt og gjøre seg forberedt på fremtiden. Som et eksempel, dette stykke visdom kan vi lese i Salomos Ordspråk 6,6-11 “Gå til mauren, du late, se dens ferd og bli vis!  Enda den ikke har nogen fyrste, foged eller herre, sørger den dog om sommeren for sitt livsophold og sanker om høsten sin føde.  Hvor lenge vil du ligge, du late? Når vil du stå op av din søvn?  [Du sier:] La mig ennu få sove litt, blunde litt, folde mine hender litt og hvile!  Da kommer armoden over dig som en landstryker og nøden som en mann med skjold.

Omtrent ett av hvert tjuefemte vers i det nye testamentet er om de siste dager. Gud ønsker åpenbart at vi skal forstå hva som vil komme til å møte oss, og på samme måte som med Noah og Josef, forventer han at vi tar de nødvendige forholdsregler. The-Rapture-VerdictUheldigvis er det slik at mange evangeliske kristne har lært at ikke det er nødvendig å gjøre seg rede til å møte det som ligger foran, fordi de er blitt opplært til å tro at de vil bli “tatt ut” fra verden før noe virkelig ille skjer. I de første 1800 årene av den kristne kirkes historie var det ingen innenfor den kristne kirke som lærte dette, men i løpet av de siste 200 årene har denne nye doktrinen blitt den dominerende blant vestlige kristne. Denne lære kalles gjerne for “the pre-Tribulation rapture” eller “før-trengsels-bortrykkelsen” og er en lære jeg vokste opp til å tro på. Men denne læren eksisterer ikke i Bibelen. I min nye bok som har tittelen “The Rapture Verdict” bruker jeg 37 kapitler for å bevise at Jesus ikke kommer tilbake for å hente sin brud før trengselstiden er over. (Michael Snyder skiller grundig mellom trengsel og den perioden som kalles Guds vrede) Denne boken er kanskje den mest dyptpløyende og grundigste boken om temaet som er å oppdrive, og den er også en av de mest kontroversielle kristne bøker som foreligger i 2016. Selv om du tror på en før-trengsels-bortrykkelse, er sannheten den at USA kommer til å falle før vi rekker å nå trengselstiden. Dette er noe jeg belyser i boken. Så uansett hva slags syn du har på kristen eskatalogi, og på når trengselen kommer,  er sannheten den at vi trenger å være forberedt på å møte de svært vanskelige tider som ligger umiddelbart foran oss.

Men akkurat som på Noahs tid, vil de fleste komme til å ignorere advarslene, og spottere kommer til å fortsette å spotte frem til dommen begynner. Jeg har alltid forventet at de vantro og ikkekristne vil spotte, men jeg hadde aldri forventet at så mange kristne ledere med glede stiller seg sammen med spottere. Til slutt vil de og deres tilhengere betale en svært god pris for ikke å lytte til advarslene og ikke får forberedt mens de fortsatt hadde tid. Det vil til syvende og sist ble deres etterfølgere som vil komme til å betale en høy pris for ikke å ha lyttet til advarslene, og gjøre seg forberedt mens de ennå hadde tid.

Skrevet av Mihael Snyder, redaktør av The Economic Collapse Blog og forfatter av boken “The Beginning of the End.”