Profeti: “Det som skjer i Ukraina er bare begynnelsen -Putin er Guds redskap for å ryste Europa!”

Remy Andre Hornes bar fram sitt profetiske budskap under en bønnekonferanse på Gavlestad gjestegård.

“Gud bruker Russlands president Vladimir Putin til å ryste Europa. Putin er Guds redskap for å ryste verden før Jesus kommer tilbake igjen. “Det dere nå ser utspille seg i Ukraina er bare begynnelsen til de veene som kommer. Men jeg er med mitt folk i Ukraina, sier Herren. Jeg har kontroll på Putin, og om du kan forstå det, så utfører han (Putin) bare min vilje. Jeg har en plan med det som skjer,” sier Herren videre i budskapet. Og det er ikke bare Ukraina som skal oppleve rystelsen. Hele Europa skal kjenne og erfare rystelsen fordi de har vendt meg ryggen,” heter det i det profetiske budskapet fremført av Remy Andre Hornes under Norden 7.14 bønnekonferanse på Gavelstad gjestegård tidligere i år. Remy Andre Hornes fra Brennåsen utenfor Kristiansand som bar frem budskapet tidligere i mars. Les videre

Vi er midt i en Shemitah fra Herren og det merkes globalt med krig, inflasjon, produktmangel og mulig global hungersnød

Den sjuende september 2021 som var den første dagen i det jødiske kalenderåret 5782 gikk verden inn i et såkalt “Shemitah-år” eller “ettergivelses-året” som varer frem til 26 september 2022. Mange tror at vi nå er inne i en såkalt “super-Shemitah” som inntreffer hvert sjuende shemitah år som inntreffer hvert 49 år. Den siste supershemitah må da ha vært i 1973 som inneholdt en global oljekrise med skyhøye priser på bensin, rasjonering og bilfrie lørdager i Norge. I Israel raste Yom Kippur-krigen. Supershemitah året 1973 innebar også en kraftig amerikansk resesjon og det er ikke så vanskelig for et åndelig øye og registrere de massive tegn på at vi er dypt inne i et Shemitah-år og dersom dette er en såkalt “supershemitah” vil denne shemitah-krisen ble langt verre enn de vi har opplevd i vår levetid. Les videre

Profetord: Gud vil ryste verden i 2022 -konflikt-kaos-økende press?

“Gid du vilde sønderrive himmelen og fare ned, så fjellene skalv for ditt åsyn, likesom ilden setter kvister i brand og får vannet til å koke – for å kunngjøre ditt navn for dine motstandere, så folkene måtte skjelve for ditt åsyn, når du gjorde forferdelige ting som vi ikke ventet, når du for ned, og fjellene skalv for ditt åsyn!” (Jes 64,1-2) -skal være ordene en gruppe av vår tids karismatiske profeter har hørt om 2022. “Gjennom 2021 har djevelen vist sin makt, men i 2022 skal Gud gjøre sitt navn kjent og få nasjonene til å skjelve. Les videre

Borgvald Birkeland: “Endetiden og et merke”

Bibelen forteller at i endetiden vil menneskene handle med et merke på sin hånd eller panne. Dette merket er blitt kalt for «dyrets merke». Dyret (Antikrist) og merket, leser vi om i Åpenbaringsboken kapittel 13. Denne fryktelige diktator som kommer til å regjere i 3,5 år under Guds vredestid i Åpenbaringen blir i Bibelen kalt for «dyret», den lovløse og fortapelsens sønn. Bibelen seier. «Han er den som står imot og opphøyer seg over alt det som kalles Gud eller helligdom, så han setter seg i Guds tempel og gir seg selv ut for å være Gud» (2 Tes.2,4). «Og hans komme skjer, etter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under». I den tid blir det ikke lett å være menneske på jorden. Les videre

Østerrisk politi går fra butikk til butikk for å lete opp uvaksinerte: Ludvig Nessa kaller det “Helt nazi!”

Politiet eller Gestapo i Østerrike går nå fra butikk til butikk for å finne uvaksinerte. Det å være uvaksinert er i ferd med å bli en forbrytelse i det nye fascistiske Europa som har vokst frem. “Helt Nazi” kommenterer prest Ludvig Nessa om det tyranni og apartheid som har utviklet seg i hjertet av Europa under Corona-hysteriet. Blant de som følger Ludvig Nessa`s skriverier på Facebook er det delte meninger og skillet går mellom den som har latt seg genmanipulre og dem som ikke har tatt noen vaksine. Det som skjer i Europa under dekke av smittevern og smittebeskyttelse er ikke noe annet enn en form tyranni der friske uvaksinerte blir straffet fordi de ikke vil ta en potensiell livsfarlig “vaksine”. Østerriket som var en del av den tyske allianse under andre verdenskrig har åpenbart ikke gitt slipp på sine historiske røtter Les videre

Hører du drønn av hovslag fra apokalypsens rytterne på den hvite og røde hesten?

Samtidig som de vestlige regimer innfører stadig strengere Corona-tiltak mot deler av befolkningen og er i ferd med å innføre et apartheid mellom vaksinerte og uvaksinerte, øker nå spenningen igjen på grensene mellom Russland og Ukraina og mellom Polen og Hviterussland. Også i Asia høres nå drønn av hovslag og vi ser ut til å befinne oss i en situasjon hvor både første og andre segl i Johannes Åpenbaring kapittel 6 er åpnet. Mens den vestlige verden fremdeles er dypt rammet av konsekvensene av Coronavirus og oppblomstring av smitten pga vaksinen, -som er et resultat av at første segl er åpnet og rytteren på den hvite hest er sluppet løs, hører vi nå stadig flere drønn av hovslag fra apokalypsens andre rytter. Nemlig krigens hest. Les videre

Profeti: Den sjette september 2021 gikk verden inn i en sjuår lang trengselstid eller sju magre år

Profetien om de to kuene, Den sjette september 2021 gikk verden inn i en sjuår lang hungers eller trengselsperiode med økende priser, matmangel og magre tider. Datoen som også faller sammen med det jødiske shemita-året bærer bud om at de sju fete år, som begynte den 14 september 2014 ble avsluttet. Det var også etter sjette september at mainstream media begynte å rapportere om økende problemer i forsyningslinjene, økende mangel på forskjellige produkter og det var også etter at vi hadde gått inn i det jødiske shemita-året at de store selskapene begynte å varsle kommende prisøkninger. Den globale inflasjonen har blitt merkbart høyere, de internasjonale matlagre mindre og prisene på frakt har eksplodert. Les videre

Kristen-rapperen Saint Dre fikk et profetisk budskap i august 2020 om en kommende matmangel

Kristenartisten og rapperen Saint Dre eller Andrew som han heter er en kristen artist fra Nashville som har som mål å spre evangeliet om Kristus Jesus gjennom sin musikk. Saint Dre eller Andrew som han heter er ikke blant dem som skammer seg over evangeliet, og det var i 2017 at Gud begynte å arbeide med Andrew og gav ham drømmer om Jesu gjenkomst og de siste tider. I august i fjor fikk den unge mannen noen ord: “Det kommer en matmangel, det kommer en tid med mangel på mat.” Les videre

Kaller læren om før-trengselsbortrykkelsen for “satanisk” -elsk Gud, familien og ditt skytevåpen!

Han trodde lenge selv på læren om den kristne kirke ville bli bortrykket før trengselen. Denne læren var fremmed for Guds menighet frem til omkring år 1850 da læren ble funnet opp. De første 1820 år av den kristne kirkes historie var det ingen som trodde og forkynte  at Jesus skulle komme å gjennomføre en hemmelig evakuering av sine hellige før hans andre komme. Jesu første komme skjedde for 2000 år siden da Jesus ble født i en stall, og hans andre komme vil skje etter trengselstiden men før Guds vrede rammer verden. Forkynnelsen om bortrykkelse før trengsel har pasisfisert skarer av kristne og gjort dem utrolig uforberedt for tiden trengselstiden som vil komme over jordriket. Les videre

Han flyktet fra Covid-19 tyranniet i Australia og er nå gjest hos Jeff Berwick

Max Igan som har flyktet fra Covid-diktaturet i Australia er gjest hos Jeff Berwick. Bildet av 64 åringen er hentet fra Berwicks video

Max Igan (64) som er kjent som en alternativ røst har nå flyktet fra det spirende diktaturet som er i ferd med å vinne frem i Australia. Etter at Covid-19 ble en virkelighet, har Australia gått fra å være et moderne demokrati, til å bli et diktatur som minner mest om den politistat vi så i Øst-Tyskland under den kalde krigen. Den kjente australske aktivisten har nå søkt dekning i Mexico, som gjest hos Jeff Berwick i Acapulco, Mexico. Berwick er en kjent entreprenør, investor og motstander av vaksine og myndighetstyranni. Les videre

Dr Perry Stone fikk et ord fra Herren: “Amerikas nasjonale dom eller tukt kommer!”

Dr Perry Stone fikk nylig et alvorlig ord fra Herren og advarer nå om en nasjonal dom eller straff som vil ramme Amerika.

Dr Perry Stone er en av de profetiske røster som nå tar opp hansken etter pastor David Wilkerson som helt frem til sin død, advarte Amerika (men også den vestlige verden) om at Gud vil dømme Amerika for dets synder. I følge Wilkerson var Amerika det moderne Babylon som har fordervet verden med synd, pornografi, sodomisme og brukt den urettferdige Mammon (dollar) på å presse verdens nasjoner til å ta del i hennes styggedom. Den dom Wilkerson advarte om var rystelser i form av jordskjelv, krakk i aksjemarkedet, inflasjon, økende fattigdom, orkaner og tilslutt et altomfattende kjernefysisk ragnarokk som ville ødelegge New York City hvor frihetsgudinnen skal styrte i grus. Les videre

Jakobs trengsel, Guds hytte og de rettferdiges bortrykkelse

Mange som uttaler seg om bibelens endetidsprofetier deler inn troens husfolk i et A-lag, Jesu menighet, og et B-lag, de som eventuelt kommer til tro under trengselstiden på sju år. Noen tenker seg til og med et C-lag bestående av jøder som anerkjenner sin Messias når han kommer tilbake til jorden. Tusenårsriket vil da preges av et tredelt åndelig samfunn. Her er det noe som skurrer, skriver Mike Adams i et debattinnlegg. Les videre

Er du rede for merket? Endetiden er over oss

Et mørke har senket seg over store deler av verden. Det globale vaksinasjonssystemet som også Norge er en del av, splitter nå folk fra folk og bror fra bror. Vaksinen er blitt som et sverd som kløyver Guds menighet i to, mellom de som har tatt og dem som ikke vil ta. Enten vi liker det eller ikke. Verden beveger seg hastig mot det apokalyptiske drama hvor de som er merket med Guds segl, vil møte motbør fra de som vil ta dyrets merke. Vaksinen slik den er i dag, er ikke dyrets merke, men vil på et eller annet punkt bli det “pharmakeia” som tvinger folk til å ta “merket”. Les videre

Svein Magne Pedersen: “Vaksinen er en brekkstang for politikernes maktmisbruk mot uskyldige folk. Vi går mot et verdensdiktatur med Antikrist som leder.”

Evangelist Svein Magne Pedersen som har hisset på seg navn som Vebjørn Selbekk, David Åleskjær og pastor Sten Sørensen fordi han advarer mot vaksinegiften, fortsetter å kjempe mot de politisk og religiøst korrekte tesene som fremmes av massemedia, politikere, myndigheter og en politisk korrekt og døende kirke. I et nylig publisert innlegg på Facebook skriver evangelist Pedersen dette: “Vaksinen er en brekkstang for politikernes maktmisbruk mot uskyldige folk. Vi går mot et verdensdiktatur med Antikrist som leder.” Dermed syntes Pedersen å legge seg på den linjen mange evangeliske kristne står på. Nemlig at Corona-vaksinen og Corona-passet er et prelude til det endetidssystemet Johannes Åpenbaring forteller om Les videre

Pastor Steve Cioccolanti: Sammenligner australske myndigheters Corona-restriksjoner med Taliban i Afghanistan

I Australia er det regimet til statsminister Scott Morrison fra Liberal Party som har innført diktatoriske og fascistiske restriksjoner mens i Afghanistan er det Taliban-regimet som nå har kontrollen. I Afghanistan har de nå portforbud og det samme har befolkningen mange steder i Australia. I Afghanistan blir jenter og kvinnelige studenter nektet å gå på skole, og i Victoria som er styrt av Premier Daniel Andrews -blir alle barn nektet å gå på skole på grunn av Corona-frykten. I Victoria blir du straffet hvis ikke du dekker til munn og nese, og i Afghanistan blir kvinner som ikke er tildekt straffet. Både australske myndigheter og afghanske Taliban oppfordrer folk til å angi hverandre og vi skal ikke være overrasket, for det står i Bibelen, sier pastor Steve Cioccolanti i en video lagt ut på Rumble. Les videre

New Yorkere møtes med vaksinekrav dersom de skal på gym, restauranter eller innendørs-underholdning

Borgere i New York vil nå bli møtt med vaksinekrav dersom de skal på gym, restauranter eller kino/teater/konserter. At New York kom til å gjøre vaksinen obligatorisk og nærmest påbudt, er noe som byens demokatiske flertall har signalisert en stund nå. Det er YouTube profilen NYPrepper (Greg) som selv bor i New York som i kveld melder dette til sine følgere. Presset mot ikkevaksinerte øker stadig og for kristne som av samvittighetsgrunner ikke kan eller vil ta vaksinen, er dette dårlig nytt. Les videre

Renee Moses: Dersom ikke bortrykkelsen skjer lørdag eller søndag er puslespillet jeg har laget feil

Barack Hussein Obama har en sentral plass i Renee Moses endetidspuslespill

Bortrykkelsen vil  finne sted enten i morgen lørdag eller senest søndag 25 juli 2021. Dette er i hvert fall det flere av Renee Moses følgere på YouTube håper. Renee Moses som har skrevet boken “Rapture Puzzle” som også er navnet på hennes kanal, har gjennom flere år forsøkt å sette sammen et puslespill som skal avdekke datoen for menighetens bortrykkelse, I skrivende stund er det 51 timer til vi vil finne ut om puslespillet Renee Moses har lagt er riktig eller feil, og endel håper at hennes teorier er riktige og at Jesus vil hente sine i løpet av de neste to døgn. Les videre

Shmita 2021-22: Dyret i åpenbaringsboken og Antikrist åpenbart? -Ha fokus på gjenreisningen av det Ottomanske rike

Recep Erdogan her avbildet fra Mekka hvor han ble innviet til å gjenreise det muslimske kalifatet.

Recep Erdogan hvis navn har tallverdi 666 i følge gematria-kalkulatoren er i følge stadig flere enn fullverdig kandidat til å ta rollen som Antikrist. I løpet av 2021 og 2022 som er et såkalt shemita-år vil vi kunne se at grep blir tatt for å gjenreise det Ottomanske riket som er det fjerde dyr omtalt hos profeten Daniel og i åpenbaringsboken. President Erdogan er bevisst av sin historiske rolle for å gjenreise dyret som ble dødelig såret i 1917 og som ble gjenfødt i 2001 da Erdogan ble Tyrkias leder og etterhvert diktator. Les videre