Renee Moses: Dersom ikke bortrykkelsen skjer lørdag eller søndag er puslespillet jeg har laget feil

Fremhevet

Barack Hussein Obama har en sentral plass i Renee Moses endetidspuslespill

Bortrykkelsen vil  finne sted enten i morgen lørdag eller senest søndag 25 juli 2021. Dette er i hvert fall det flere av Renee Moses følgere på YouTube håper. Renee Moses som har skrevet boken “Rapture Puzzle” som også er navnet på hennes kanal, har gjennom flere år forsøkt å sette sammen et puslespill som skal avdekke datoen for menighetens bortrykkelse, I skrivende stund er det 51 timer til vi vil finne ut om puslespillet Renee Moses har lagt er riktig eller feil, og endel håper at hennes teorier er riktige og at Jesus vil hente sine i løpet av de neste to døgn. Les videre

Shmita 2021-22: Dyret i åpenbaringsboken og Antikrist åpenbart? -Ha fokus på gjenreisningen av det Ottomanske rike

Recep Erdogan her avbildet fra Mekka hvor han ble innviet til å gjenreise det muslimske kalifatet.

Recep Erdogan hvis navn har tallverdi 666 i følge gematria-kalkulatoren er i følge stadig flere enn fullverdig kandidat til å ta rollen som Antikrist. I løpet av 2021 og 2022 som er et såkalt shemita-år vil vi kunne se at grep blir tatt for å gjenreise det Ottomanske riket som er det fjerde dyr omtalt hos profeten Daniel og i åpenbaringsboken. President Erdogan er bevisst av sin historiske rolle for å gjenreise dyret som ble dødelig såret i 1917 og som ble gjenfødt i 2001 da Erdogan ble Tyrkias leder og etterhvert diktator. Les videre

Tørke, ekstremvarme, ildebrann, Covid og invasjon av gresshopper senker amerikanske bønders avlinger og sender prisene på mat oppover

William Thompson som er forkynner i virksomheten Signs of the Last Days® Ministry er ikke i tvil om at USA er under dom. Covid-19, tørke, ekstrem varme, vannmangel, ildebrann og en plage av gresshoppere som ødelegger korn og avlinger og sender prisene oppover og potensielt kan føre til matmangel og sult i Amerika. Gud har fjernet sin velsignelse fra Amerika og derfor har vi fått pest, tørke, ekstrem varme og plager med gresshoppere som ødelegger avlingene. Imidlertid er det ikke bare i USA at man opplever alvorlige forstyrrelser i forsyngslinjene som igjen vil skape matmangel og prisøkninger på mat og drikke Les videre

Mann slukt av hval -tegn på at bortrykkelsen vil skje 24 juli -sier Reene Moses

Det ble dramatisk da Michael Packard (56) skal ha blitt slukt hel av en knølhval. Heldigvis slapp han levende fra hendelsen. – Har aldri hørt om det før, sier ekspert som ikke ser ut til å kjenne til Bibelens historie om Jonas. Hendelsen der Michael Packard skal ha blitt slukt av en hval, fant angivelig sted 11 juni i år. Enkelte troende, deriblant den notoriske datosetteren og forfatteren av boken “Rapture Puzzle”, Reene Moses. I følge Reene Moses er hendelsen et tegn som viser at første-fruktsbortrykkelsen vil skje lørdag 24 juli. Les videre

“Bortrykkelsen av Guds menighet er rett rundt hjørnet” -stadig flere forteller at de drømmer om bortrykkelsen

Covid-19 krisen, truende verdenskrig, fattigdom, økende inflasjon og mangelsituasjoner og sammenbrudd i mat og vareforsyningen er noe som ligger foran oss. Imidlertid er alt dette noe som utelukkende vil ramme de som blir latt tilbake etter at Herren har hentet sine. De som ikke blir med i bortrykkelsen må gjøre seg rede for store vanskeligheter fordi denne hendelsen kan inntreffe når som helst. En av dem som gjennom drømmer og åpenbaring har fått for seg at tiden vi har igjen før bortrykkelsen kommer er Brandon Turnbull (19) som er student ved Hillbert College i Hamburg i delstaten New York Les videre

Recep Erdogan oppfordrer paven til å mobilisere den kristne verden mot Israel

Den tyrkiske presidenten og muslimen Recep Erdogan hvis navn har tallverdi 666 i følge britisk gematria har lenge markert seg som en fiende av Israel. Den tyrkiske dikatoreren som mer og mer fremstår som oppfyllelsen av Gog profetiene hos proteten Esekiel oppfordrer nå paven til å mobilisere den kristne verden til å vende seg mot Israel. Den tyrkiske lederen som kontrollerer landet rett nord for Israel demonstrerer igjen hvor dypt hans muslimske hat mot den jødiske staten er. Les videre

Tyrkias utenriksminister: På tide med et oppgjør med Israel og sende soldater for å beskytte Jerusalem

Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavuşoğlu maner muslimer til kamp mot Israel og vil sende tyrkiske soldater for å befri Jerusalem

Tyrkia som i dag besitter de landområder som huset åpenbaringsbokens sju menigheter var lenge en nær alliert av Israel. Men under Recep Erdogans regime har vennskapet blitt til et dypt fiendskap, Recep Erdogan hvis navn har tallverdi 666 har tatt Tyrkia i klar islamistisk retning. I åpenbaringsbokens kapittel 2 og 3 blir vi kjent med de sju menighetene som alle lå i det som er dagens Tyrkia. I følge Jesus som taler i Johannes Åpenbaring har “Satan sin trone” i det som i dag er Tyrkia. Nærmere bestemt i byen Pergamum som lå i landskapet Mysia ved kysten i Anatolia i dagens Tyrkia, i dag lokalisert rundt 26 km fra Egeerhavet på en høyde på nordsiden av elven Kaïkos. Les videre

Erna Solberg: Vurderer å innføre vaksinepass i butikker -Ludvig Nessa: Det begynner å ligne på dyrets merke

Statsminister Erna Solberg opplyser at regjeringen har ambisjoner om å bruke coronasertifikatet til mer enn bare større arrangementer, cruisereiser og pakkereiser. Onsdag opplyste statsminister Erna Solberg at regjeringen mener at et coronasertifikat kan brukes til større arrangementer, cruisereiser og pakkereiser. Samtidig opplyste Solberg at regjeringen har bedt helsemyndighetene om å vurdere utvidet bruk. For eksempel vil regjeringen vurdere om sertifikatet kan brukes lokalt der reglene er strengere enn de nasjonale. Helse- og omsorgsdepartementet har sendt et lovforslag om bruk av coronasertifikat på høring. Av høringsnotatet går det fram at helsemyndighetene skal vurdere om man også kan bruke sertifikatet på spisesteder, butikker og kjøpesentre. Det hele begynner å ligne på Dyrets merke, skriver prest Ludvig Nessa på Facebook Les videre

Dr David Owuor profeterer at en straffedom langt verre enn Coronaviruset er klar til å ramme verden

Coronaviruset har ikke ført verden til omvendelse og tro på Guds ord og Gud har en langt verre og mer destruktiv og ødeleggende straffedom klar for verden. I en tidligere profeti har profeten David Owuor advart om en ny utgave av Coronaviruset vil ramme mennesker med en lidelse som får det til å renne blod fra øynene til den rammede. I sitt siste budskap datert 14 april annonserer den kontroversielle profeten at en forferdelig straffedom vil komme over verden Les videre

Tony Lamb: “Slutten nærmer seg, bortrykkelsen er nær! -pastorene aner ikke at Amerika er under Guds dom

Den kristne menighet lengter og drømmer om den store dagen. Dagen da menigheten skal rykkes i skyer. Og mens vi venter er Amerika under Guds dom og vil aldri mer reise seg til sin fordums storhet. Amerika har en president som styrer ved presidentordre og ikke ved  å følge grunnlovens prosedyrer. “De sier: For å kunne vende tilbake til normalen må du ta den styggedom du ikke bør ta, det pastorer som maner kristne til å ta vaksinen vet ikke at Amerika er under Guds dom, sier Tony Lamb som anser seg som en vekter på murene. Les videre

NORGE, MITT NORGE. DOMMEN ER OVER DERE! -Veid er du og funnet for lett”

“Hei, jeg heter Thor-Egil Eik, og grunnen til at jeg står her i sekk og aske, er fordi jeg opplever en byrde for landet vårt. Den har jeg gått og båret på i snart 2,5 år. Den åndelige tilstanden i landet vårt er kritisk, og det begynner å demre for noen og noen at vi går en mørk tid i møte. Jesaja 60 snakker om et stort mørke som vil dekke jorden og Joh.åp 3: 8 snakker om globale prøvelser,” forteller Thor-Egil Eik i et budskap lagt ut på YouTube. Hans budskap ble lest opp foran storinget Les videre

Fremtredende verdensledere oppfordrer til en ny verdensorden i etterkant av pandemien

Great Seal of the United States (reverse)Mer enn tjue verdensledere oppfordrer nå alle verdens nasjoner til å forene seg under en ny global ordning og hevder at dette er den eneste måten som finnes for å unngå en ny pandemi og kjøre nasjonalismen inn på et sidespor. De kom med sin appell tirsdag i et åpent brev publisert i den britiske avisen the Daily Telegraph og publikasjonen som det franske Le Monde og det spanske El Pais, melder Worthy Christian News. De 24 statslederne som inkluderer den franske president  Emmanuel Macron, den britiske statsministeren Boris Johnson og Tysklands Angela Merkel vil ha en grenseoverskridende traktat lik den som ble inngått etter andre verdenskrig. “På den tiden, etter ødeleggelsen av to verdenskriger, kom politiske ledere sammen for å smi det multilaterale systemet sammen og skape en ny verdensorden. Det samme må skje nå, mener de globale politiske ledere som mener at tiden for endring er nå Les videre

Innføringen av forløperen til dyrets merke splitter israelere

Israelske politikk står i full frys og det ser ikke ut som om dette fjerde nyvalget på to år har gitt noen som helst politisk avklaring. Verken Netanyahu blokken eller anti-Netanyahu blokken som består av det politiske venstre er i stand til å danne en styringsdyktig koalisjon. Samtidig som Israel ikke kommer videre, er israelerne splittet over innføringen av forløperen til dyrets merke som er her i form av vaksinepass. Dette “grønne passet” vil gi vaksinerte adgang til samfunnets bekvemmeligheter, mens dem som ikke har det grønne pass, vil bli nektet adgang til samfunnets goder og jobb. Les videre

Apokalypsens fire ryttere: Rytteren på den hvite hest er dradd ut med seier for å beseire

Åpenbaringsbokens sjette kapittel forteller om fire ryttere og fire hester som symboliserer Guds dom over verden i tiden før Jesus kommer tilbake igjen. Rytteren på den hvite hest som rir ut etter at Kristus har åpnet det første segl, blir beskrevet slik i Johannes Åpenbaring kapittel 6, vers 1-2: “Og jeg så da Lammet åpnet et av de syv segl, og jeg hørte et av de fire livsvesener si som med tordenrøst: Kom! Og jeg så, og se, en hvit hest, og han som satt på den, hadde en bue, og det blev gitt ham en krone, og han drog ut med seier og til seier.” Opp gjennom årene har det vært ulike tolkninger og forståelser av hvordan åpenbaringsbokens billedspråk skal fortolkes, hva slags identitet denne rytteren har -og ikke minst hva slags gjerninger og konsekvenser hans gjerninger vil få for jordens befolkning. Les videre

Perry Stone -tre tegn som er triggerpunkt for den store trengsel -trengselstiden nærmer seg

Det er tre triggerpunkt som signaliserer at vi nærmer oss den store trengsel, sir Perry Stone i sin siste video

Dr Perry Stone som bruker å være en forholdsvis edruelig røst når det gjelder det profetiske tror nå at vi kryper stadig nærmere den tidsperiode Bibelen omtaler som den store trengsel. Mens endel troende leser den store trengsel inn i dagens Corona-situasjon og tror at denne vil ende i 2028, peker Stone på tre utløsende mekanismer som indikerer at den store trengsel er på trappene. Det første tegn Dr Stone peker på er at en utløsning er at “onde og syndige mennesker fysisk angriper og truer de rettferdige, og undertrykker deres stemme og budskap. Dette er et tidligtegn på at noe stort vil komme. Det andre tegn Perry Stone peker på er noe vi allerede nå ser skje. Nemlig legalisering av å utøse uskyldig blod og at dette er tillatt av loven. Dette er noe vi ser skje ved våre abortklinikker hver eneste dag -også i Norge. Drap av ufødte barn har vært tillatt og stilletiende godtatt av både myndighetene og kristenfolket i mer enn 40 år. Les videre

Zac Poonen trodde tidligere på bortrykkelse før trengselstiden -men har snudd

Det er ulike meninger blant kristne angående spørsmålet om når bortrykkelsen skal finne sted. En del kristne tror at menigheten skal bli bortrykket før den siste sjuårs periode med trengsel begynner. Andre kristne igjen tror at bortrykkelsen vil finne sted når Antikrist har blitt åpenbart for verden, mens andre igjen, forventer å gå gjennom store deler av, eller hele den siste sjuårsperiode som vi vanligvis omtaler som “den store trengsel”. En som tidligere trodde på pre-tribulation doktrinen er den indiske forkynneren og bibellæreren Zac Poonen (81) Les videre

Profet dr David Owuor forutsier voldsom historisk krig mellom Israel og Iran med tusenvis av raketter avfyrt mot Israel

“Tusenvis av iranske raketter vil bli skutt mot Israel i den historiske krigen som vil komme mellom Iran og Israel,” sier den dr David Owuor som fungerer som profet i det som kalles Repentance and Holiness Ministry som har base i Nairobi, Kenya. Den kenyanske profeten formidlet sitt angivelige profetiske budskap om et omfattende krig mellom Israel og Iran i en profeti publisert 26 juli 2020.  I sitt syn så Dr Owuor et stort antall missiler skutt mot Israel og iranske og syriske fly. “Jeg ser mange mange raketter avfyrt mot Israel” og mange mange fly” angrep Israel. Les videre

Perry Stone: “Vil Kamala Harris oppfylle William Branhams visjon og profeti fra 1933?

William Marion Branham var en kjent evangelist og “profetisk røst” som hadde en unik helbredelsesgave. William Branham ble først og fremst berømt for sine helbredende og dels også profetiske evner. Branham som omkom i en ulykke den 24 desember 1965 var i motsetning til vår tids store helbredelsesevangelister lite opptatt av penger og privat velstand. Branham hvis tjeneste skal ha vært ledsaget av tegn og under utviklet gradvis en rekke tvilsomme dogmer, blant annet lærte han modalisme og proklamerte læren om slangens sæd. Han døpte også sine tilhengere i Jesu navn alene og gjennomlevde en konflikt både med treenighetstroende kristne og sentrale figurer i den antitrinitariske United Pentecostal Churches International. Branham var svært omstridt også da han i 1950 besøkte Norge. Branham var invitert til Norge for å delta i en felleskristelig event. Branham ble da av helsedirektør Karl Evang nektet å be for syke, og det ble utplassert politifolk for å hindre at Branham ba for syke. Les videre

Pastor Luke Harding: Coronavirus og Covid-19 kan være rytteren på den hvite hest i åpenbaringsboken

Ledende Pastor for City Lights Church i Edinburgh er en av en stadig voksende skare av kristne som tror at Corona-pandemien kan være sluppet løs som et ledd i åpningen av seglene i Johannes Åpenbaring. Vi har i flere år hørt drønn av hovslag i åndens verden, og det Jesu selv omtalte som fødselsveer har vi vært vitne til helt siden begynnelsen av forrige århundre. Coronaviruset som først ble sluppet løs i Kina i november i 2019, har siden da ridd sin seiersgang over hele jordriket. Landegrenser og nasjoner er blitt beseiret -og uten at et eneste skudd er blitt avfyrt, har nasjon etter nasjon kapitulert og sendt sin egen befolkning i isolasjon og karantene.  Les videre

Teleevangelist Pat Robertson med profetiske ord: Trump vinner valget men etter at han er tatt i ed begynner marerittet

Den velkjente teleevangelisten Pat Robertson mener seg å ha hørt fra Gud om hva som ligger foran Amerika. Trump vil vinne valget, men etter at Trump og visepresident Mike Pence er tatt i ed, begynner trøbbelet. De vil bli utfordret av Kina på en måte vi knapt kan tro, muligens en krig. Og Nord Korea med sine atomvåpen vil bli en utfordring og det samme gjelder med Tyrkia. Etter at Trump er tatt i ed vil vi se sivil ulydighet i voldsom grad og landet vil bli revet i stykker. Det vil bli minst to attentatforsøk på Trump. Det vil bli en veldig vanskelig tid. Les videre