Covid-19 krisen: Er du rede for morgendagens middag eller fritert insektsnadder? Global matvaremangel under oppseiling

Covid-19 pandemien, nedstengning av økonomien, sabotasje mot viktige ledd i matproduksjonen for å tvinge frem endringer i våre spisevaner.  Velbekommen!

Corona-pandemien, massive branner og ikke minst den ulogiske Corona-nedstengningen som igjen begynner å bli innført i land over hele verden har på verdensbasis sendt flere hundre millioner mennesker ut i arbeidsledighet og fattigdom. Det store problemet som massemedia generelt er tause om, er at Covid-19 nedstengningen vil få en annen uhyggelig konsekvens. Nemlig matmangel. Allerede nå har matvareprisene globalt begynt å øke, og for femte måned på rad peker “Food Price Index” oppover. For eksempel er prisene på ris 13,6 prosent høyere i september 2020 enn de var i september 2019, og ris er ikke den eneste råvaren som har sett markert prisstigning etter at Corona-viruset har dradd ut med seier for å seire. Stadig flere røster advarer om en kommende matmangel som også vil merkes i den vestlige verden. Les videre

Dagens amerikanske krise ble forutsagt for 25 år siden -USA på vei mot andre stadiet i sammenbruddet Del2

Den fjerde dreining: Hva syklusene i historien forteller oss om USAs neste møte med sin skjebne  Amerika slik vi har kjent det er på en ubønnhørlig kurs mot sammenbrudd og kollaps. Gnisten er tent, noe vi har sett i løpet av det første halvåret av 2020 med Corona-pandemien, frykt for det usynlige virus, nedstengning av samfunnet, skarer av mennesker har mistet jobben og økende fattigdom og matmangel. Vi har også sett det i form av opptøyer, plyndringer, vold, drap og kriminaliteten har skutt fart i byer og delstater kontrollert av politikere som hater president Trump langt mer enn de er opptatt av sine egne velgeres trygghet og sikkerhet. Etter måneder med kaos er USA allerede gått inn i fase to av systemets kollaps, hvor folk flest mister tilliten til etablerte myndigheter og institusjoner. I løpet av våren og sommeren har vi sett hvordan Demokrater åpent har gått inn for å avvikle hele politistyrker og lokale demokratiske politkere har hengt seg på “defund the police” bølgen. Les videre

Verste fall i ordretilgangen for amerikanske produserte varer siden depresjonen

Stadig flere amerikanere må stille seg i køen foran mat-bankene og søke hjelp hos frivillige organisasjoner for å kunne fø sine familier.

Nye bestillinger etter amerikansk produserte gods stupte med 10,3 prosent fra forrige måned melder Marked Watch. Fallet i tilgangen av nye ordre fra amerikansk økonomi er det kraftigste siden den store depresjonen. Det var ventet at ordretilgangen skulle falle etter at amerikansk økonomi måtte tåle fall i ordretilgangen både i desember, januar og februar. Den amerikanske økonomien er og forblir i fritt fall, og nedgangen i ordretilgangen illustererer at dårlige tider ligger fremfor amerikanske arbeidstagere. Torsdag kommer det nye arbeidsledighetstall og det er ventet at ytterligere tre millioner amerikanere vil komme til å sette frem krav om førstegangstrygd. Les videre

Nytt oljeprisfall og nedtur for aksjemarkedet i Europa

Prisen på olje har ikke lykkes med å hente seg inn igjen på tross av enighet mellom OPEC landene om å kutte produksjonen. I og med at nær sagt hele samfunnet er gått i frys som en følge av Corona-frykt, har etterspørselen etter olje stupt og på tross av kutt produseres det fremdeles for mye olje, slik at prisene er under press nedover. Siden man ennå ikke har sett eller forstått de langsiktige konsekvensene av det økonomiske tilbakeslaget vi befinner oss i, er det få som tør spå når etterspørselen igjen vil ta seg opp. Les videre

Gregory Mannarino: Spiller ingen rolle for Wall Street om alle ledende indikatorer peker nedover -siden sentralbanken likevel kjøper opp alt

Dårligere nyheter kan stå i kø de neste tre dagene for den jevne amerikaner, men for aksjemarkedet spiller det null rolle om tallene er dårlig, elendige eller katastrofale, fordi sentralbanken kjøper opp absolutt alt for å blåse opp aksjemarkedet. For øyeblikket er den amerikanske sentralbanken den største kjøper av både aksjer og gjeldspapirer, -og slik skapes det rally på Wall Street, sier investor og analytiker Gregory Mannarino i forkant av ukens viktige økonomiske data som slippes onsdag og torsdag. I morgen onsdag kommer oversikten over detaljhandelen for mars og det er ventet at tallene vil vise et fall på 7,1 prosent. Også tallet for Industriell produksjon for mars foreligger i morgen og der er det ventet en nedgang på 4 prosent. Torsdag foreligger de siste tallene for nye arbeidsledige og det er forventet at ytterligere 5 millioner amerikanere har satt fram krav om førstegangs arbeidsledighetstrygd i den siste uken.  Det er også ventet et fall i tallet på nye boliger som bygges og fredag kommer tallene på Leading economic indicators som forventes å være riktig ille. Les videre

Peter Schiff: Prisen amerikanerne må betale for Donald Trump og sentralbankens krisepakker blir skyhøy inflasjon og depresjon

I 2007 ga Peter Schiff ut en bok som spådde finanskrisen. Da ble han ledd av, men han fikk som kjent rett. Nå forutsier Schiff en langt verre situasjon for amerikansk og europeisk økonomi

Krisepakker og bailouts gjør krisen verre  De massive krisepakkene som både Trump administrasjonen, kongressen, senatet og sentralbanken nå prakker på Amerika for å opprettholde det finansielle systemet basert på gjeldsboblen vil føre både til økonomisk depresjon og inflasjon, muligens hyper inflasjon med skyhøye priser og mennesker som ikke klarer å betjene de løpende utgifter. Corona viruset er bare en av flere årsaker som har forårsaket den pågående økonomiske krisen, sier Peter David Schiff, som er en amerikansk libertarianer, aksjemegler, finansiell kommentator, økonom og radiopersonlighet. Han er administrerende direktør og sjef global strateg for Euro Pacific Capital Inc., en meglerforhandler med base i Westport, Connecticut, i et intervju med Infowars. Peter Schiff var en av de få som foruså finanskrisen i 2008 og utgav i 2007 en bok hvor han forutsa krisen og ble møtt med hånlatter og spott. Etterhvert som finanskrisen bredte om seg stilnet latteren. Nå forutsier Schiff en krise som blir langt verre enn den verden opplevde i 2008 Les videre

Kommentar: Den største økonomiske rystelse noensinne -på kanten av et økonomisk ragnarokk

Verden vil aldri bli den samme Coronapandemien og nedstengningen av offentlig og privat næringsliv verden over vil få enorme økonomiske og sosiale konsekvenser for hele verden. Verdens børser har krakket flere ganger, oljeprisene har kollapset og nedstengningen har ført til en eksplosjon i tallet på arbeidsledige. Selv om sentralbankene nå setter alle kluter til for å stimulere det finansielle systemet med krisepakker, støtteoppkjøp og billig kreditt, vil ikke det komme til å hindre et fullstendig systemkollaps av vårt svært gjeldstyngede finansielle system. Når vi summerer konsekvensene av det som har utspilt seg denne vinteren finnes det kun et ord som er dekkende. Katastrofe, katastrofe for vanlige arbeidstagere, katastrofe for alle som sitter med stor gjeld, katastrofe for verdens fattige og flyktninger som sitter fast i Hellas og Tyrkia og katastrofe for dem som lever i den villfarelsen at tingene vil normalisere seg når viruset ikke lenger preger overskriftene. Sannheten er at dette er den mest gjennomgripende og ødeleggende hendelsen vi har opplevd i nyere tid. Les videre

Den amerikanske sentralbanken kutter renten til 0 og tilfører markedet 700 milliarder dollar i et forsøk på å snu trenden og hindre børskrakk

Nullrente og 700 milliarder dollar i kunstig stimulans for å søke å løfte finans og aksjemarkedet er den amerikanske sentralbanken (Federal Reserve System) siste desperate forsøk på å redde det amerikanske aksjemarkedet som er i full krise etter at en kombinasjon av Corona viruset og kraftig oljeprisfall har ført til full panikk i markedet. På tross av det kraftige og desperate rentekuttet og 700 milliarder dollar i kunstig stimulans, peker pilene i førhandelen på Wall Street nedover. På fredag steg aksjemarkedet markert som en følge av rykter om ytterligere kunstig stimulans. “Dersom dette ikke virker er vi virkelig ille ute,” sier Gregory Mannarino i Traders Choice i en oppdatering Les videre

Donald Trump følger i Obamas fotspor ved rentekutt og kvantitative lettelser -USA mot resesjon

President Trump tok mandag til Twitter hvor han krevde rentekutt og kvantitative lettelser

Donald Trump tok mandag til Twitter for å oppmuntre den amerikanske sentralbanken til å ta grep for å stanse den negative utviklingen i amerikansk økonomi. Etter flere år med vekst peker pilene nå nedover igjen, og presidenten som er avhengig av at amerikansk økonomi går bra for å bli gjenvalgt, krever nå at sentralbanken (FED) kutter renten med et helt prosent poeng samtidig som han tar til orde for å ta i bruk kvantitative lettelser for å stimulere den dalende økonomien. Presidenten har gjentatte ganger understreket av USAs økonomi er sunn og sterk og at årsaken til at man må sette i gang seddelpressen og blåse opp gjeldsboblen ytterligere, primært skyldes dårlig økonomi i Europa og Asia og den pågående handelskrigen med Kina. Rentekutt og kvantitative lettelser er blant de få verktøy sentralbankene har til rådighet. Les videre

USAs økonomi på vei mot resesjon -aksjemarkedet i angst og nedtelling til økonomisk kollaps

Kraftig børsfall på Wall Street USAs økonomi er på vei inn i en nedgangstid og det er kun betydelig rentenedgang eller kvantitative lettelser som kan snu den negative trenden. En rekke indikatorer tegner et heller dystert bilde av den amerikanske økonomien. Det er grunnleggende nødvendig at den pågående handelskrigen med Kina blir avsluttet og stadig færre tror på Donald Trumps forsikringer om at den amerikanske økonomien er svært sterk.  Riktignok kan presidenten peker på et relativt sterkt aksjemarked, selv om aksjemarkedet ikke nødvendigvis gir et korrekt bilde av situasjonen. Den viktigste indikatoren på hvordan temperaturen egentlig er finner vi i obligasjonsmarkedet hvor den kortsiktige og langsiktige renten nesten er identisk. Stadig flere advarer nå om at boblen i verdens aksjemarkeder er i ferd med å briste, noe som kan resultere i nye kraftige fall i aksjemarkedet og muligens også et børskrakk Les videre

Monster orkanen Irma på vei mot Florida -ny katastrofe under oppseiling for amerikanerne

Alle gode ting er tre, heter det gjerne. Imidlertid er det ikke nødvendigvis en sannhet når det gjelder orkanene og stormene som nå er på vei mot USA som nylig ble rammet av orkanen Harvey. En ny og svært kraftig orkan som er gitt navnet Irma skaper nå frykt i Florida som kan bli rammet til helgen. Men ikke nok med det, en tredje orkan som er gitt navnet Jose er nå registrert, og ogå denne kan komme til å ramme et USA som allerede føler at de har fått mer enn nok med Harvey som skapte den historiske flommen i Houston. Irma som nå er i ferd med å treffe de britiske jomfruøyer, Puerto Rico og den Dominikanske republikk. Er disse veldige orkanene Guds måte å søke å vekke USA på, eller et uttrykk for Guds straffende vrede -som profetene har advart om Les videre

23 september 2017 profetien -spekulasjoner-dommedag og mulig bortrykkelse? Hva vil skje?

Det profetiske fenomenet som skal oppstå på himmelsen den 23 september 2017 opptar nå troende verden over

Vi lever i kritiske tider, og på mange måter “senser” mange av oss at tiden er nær. Guds verdensvide menighet befinner seg nå midt i de siste tider, og bare i løpet av de få siste tiår, har teknologien gjort det mulig å oppfylle et av de viktigste endetidstegn raskere nå enn før, nemlig misjon og evangelisering. I følge Jesu egne ord skulle et av tegnene på hans komme være at  “dette evangelium om riket skal forkynnes over hele jorderike til et vidnesbyrd for alle folkeslag, og da skal enden komme.” (Matt 24,14)  Les videre

Gregory Mannarino: Når gjelds og børsboblen brister vil det bli av “bibelske proporsjoner”

mannarinoAksje og obligasjonsmarkedet i New York er tirsdag begge i “sell of” mode da folk prøver å komme seg ut av et marked som er fullstendig kontrollert av at sentralbankene med sin pengetrykking og kunstig lave rente ikke tillater markedet og bestemme hva som er “fair value” eller fair verdi på en aktiva. Helt siden finanskrisen i 2008 har sentralbanker verden over manipulert markedet med kvantitative lettelser, tilnærmet null-rente og ukontrollert trykking av penger overstyrt de frie markedet i den grad at markedet selv ikke lenger bestemmer hva som er riktig verdi for en aksje eller obligasjon. Gjennom ulike stimuleringstiltak har verdens sentralbanker skapt historiens største gjelds, bolig og børsboble og når disse boblene før eller siden brister vil vi få et kollaps av bibelske proporsjoner, sier Gregory Mannarino  Les videre

Peter Schiff ser mørkt på amerikansk økonomi, amerikanerne er i realiteten konkurs

Amerikansk økonomi befinner seg i en dyp og endeløs krise. Alt politikere og
sentralbankene kan bidra med er å trykke milliarder av dollar som pumpes inn i økonomien for å holde skuta flytende. Tilsynelatende skapes det ennå jobber i USA, men disse er dårlig betalte deltidsstillinger, og gjeldstyngede amerikanere løper fra den ene dårlig betalte deltidsjobben til den andre for å få nok til sitt daglige brød. I de siste dagene har som kjent Hillary’s helse vært tema i de fleste medier, men Peter Schiff, bill-hillary-peter-schiffaksjemegler, forfatter og investor er mer skremt over den skade en frisk Hillary kan gjøre for amerikansk økonomi. Schiff var en av de røster som på forhånd advarte om børs og finanskrisen som rammet verden i 2008. I et intervju med The Next News Network hevder Peter Schiff at “Hillary er et korrupt individ som sammen med hennes mann, Bill Clinton kjører et kriminelt business foretak hvor de har beriket seg selv. De var blakke når de gikk inn i politikken, og har nå et nettverk verd over hundre millioner dollar, forklarer Schiff som ikke er nådig mot Clintons bedrifter Les videre

Gregory Mannarino advarer folk mot å sette seg i mer gjeld, -stadig flere får betalingsproblemer

Vi befinner oss nå på kanten av et større økonomisk krasj og det er nå skapt en gigantisk mannarinogjeldsboble som snart er rede til å briste, det er derfor trist å se at amerikanere (og nordmenn) begraver seg dypere og dypere i gjeld, og forbruker nå fremtidens inntekt. I sin siste oppdatering oppfordrer Mannarino folk som sitter fast i gjeld og laste gratis ned hans råd, for hvordan man skal komme seg ut av gjelden, og oppskriften er neppe det tradisjonelle “så inn i min tjeneste” og velstanden vil gro, men heller praktiske økonomiske råd, og hard arbeid. Mannarino tilhører den voksende gruppe av økonomer som advarer om at verden nå står foran en større økonomisk katastrofe. Vi er nå inne i historiens største gjeldsboble, og sannheten er at vi aldri tidligere i historien har hatt mer gjeld enn nå,” slår Mannarino fast. Les videre

Doug Casey om økonomisk krasj: vi er nå i stormens øye og det som kommer blir verre enn mange tror

Doug Casey, amerikansk økonom og styreformann  i Casey Research ser dystert på de økonomiske utsiktene fremover. Til Alternativ Media TV forteller Casey at vi nå er midt i doeg-caseyøyet til den økonomiske stormen som begynte i 2007.  Helt siden finanskrisen har verden har USA befunnet seg i økonomisk storm. Det eneste som holder økonomien oppe, er tilførsel av billig kreditt, kvantitative lettelser og det faktum at ulike sentralbanker kjøper opp store mengder billig kreditt. “Det jeg nå ser komme over verden, er at vi står på kanten av en større depresjon. Ting vil bli mye verre enn trettitallets depresjon og helt annerledes, sier Casey som blant annet skrev boken “Crisis Investing” (1979) ble den mestselgende finansboken noensinne. Les videre