Spår at USA vil bli rammet av mangel på Diesel innen kort tid -vil forsterke produktmangelen

Økende priser på diesel, bensin, gass og strøm har gjort at Biden popularitet har sunket som en stein i USA. Amerikansk økonomi er i fritt fall, Joe Biden resesjonen 2022 kan bli et av de største økonomiske tilbakeslag USA har opplevd siden andre verdenskrig, og selv om arbeidsledighetsprosenten ennå er lav, finnes det en rekke indikatorer som peker på at Joe Bidens USA er på vei inn i noe amerikanere ikke har opplevd i nyere tid. Nemlig omfattende mangel på diesel som igjen kan resultere i tomme hyller i butikkene. Flere profetiske røster, deriblant den kristne rapperen Saint Dre fikk allerede i 2020 profetiske ord om en kommende matmangel Les videre

Hvorfor den globale elite vil at du skal bli fattig

Den globale elite fortsetter å bli stadig rikere og rikere. Den politisk kontrollerte helsekrisen vi har vært gjennom har medvirket til å gjøre folk flest fattigere mens den rike ene prosent av befolkningen er blitt rikere. Vi har gjennom de siste to år sett hvordan lockdowns, restriksjoner og nå økonomiske sanksjoner mot Russland har medvirket til å gjøre alt vi kjøper dyrere, uten at folks inntekter har økt i samme grad. Selv fagbevegelsens lønnskrav er langt under de inflasjonstall vi ser nå i butikkene, og skal vi tro hva ekspertene mener, vil inflasjonen sammen med økende rente, fortsette å gjøre folk flest fattigere, mens de rike ser ut til å bli sikret av våre myndigheter. Les videre

Vi er midt i en Shemitah fra Herren og det merkes globalt med krig, inflasjon, produktmangel og mulig global hungersnød

Jonathan Cahn advarte om Shemitah-krisen Foto: Søkelys

Den sjuende september 2021 som var den første dagen i det jødiske kalenderåret 5782 gikk verden inn i et såkalt “Shemitah-år” eller “ettergivelses-året” som varer frem til 26 september 2022. Mange tror at vi nå er inne i en såkalt “super-Shemitah” som inntreffer hvert sjuende shemitah år som inntreffer hvert 49 år. Den siste supershemitah må da ha vært i 1973 som inneholdt en global oljekrise med skyhøye priser på bensin, rasjonering og bilfrie lørdager i Norge. I Israel raste Yom Kippur-krigen. Supershemitah året 1973 innebar også en kraftig amerikansk resesjon og det er ikke så vanskelig for et åndelig øye og registrere de massive tegn på at vi er dypt inne i et Shemitah-år og dersom dette er en såkalt “supershemitah” vil denne shemitah-krisen ble langt verre enn de vi har opplevd i vår levetid. Les videre

Vil Gud ryste nasjonene under årets Shemita? USA foran krasj i aksjemarkedet? -Hør pastor TL Immanuels skremmende budskap om de kommende to Shemitaer

All kaos og uro det siste året har fått mange til å spørre seg om Corona, nedstengninger, massive branner, tørker, flom, frost og ekstrem hete bare er et forspill til den kommende Shemita for det jødiske kalenderåret 5782 som innledes 7 september 2021. Det er Jehova/Jahve Gud som har innstiftet ordningen med Shemita slik Han innstiftet den sjuende dag som en hvile eller sabbatsdag.  “I seks år skal du tilså din aker, og i seks år skal du stelle med din vingård og høste landets grøde. Men i det syvende år skal det være en høihellig sabbat for landet, en sabbat for Herren; da skal du ikke tilså din aker og ikke stelle med din vingård. ” (3 Mos 25,3-4)  Denne teksten forteller rett og slett av Jahve/Jehova Gud pålegger sitt folk at hvert sjuende år skal være et sabattsår der folk og land skal hvile Les videre

USA-kollapsen: Jobbtall skuffer stort -private bedrifter skapte langt færre arbeidsplasser enn forventet

Privat sektor i USA ansatte bare knappe 331 000 nye arbeidere i juli. Dette var langt under de 650 000  til 700 000 nye arbeidsplasser ekspertene og markedet forventet ville bli skapt i juli. Tallene viser at aktiviteten i amerkansk økonomi fortsetter å falle. Hver eneste uke må 400 000 amerikanere sette frem krav om førstegangs-ledighetstrygd og sannheten er at USA nå taper arbeidsplasser hver eneste uke. Også tallene for forrige månedes ansettelser i privat sektor ble revidert ned da de endelige tall forelå. Samtidig som dårlige arbeidsmarkedstall ble fremlagt, kom også en ny indikasjon om at interessen for å kjøpe nye boliger er fallende. Tallet på søknader om boliglån eller refinansiering av boliglån falt begge med 1,7 prosent, og dermed ble antallet lånesøknader til bolig, lavere enn hva ekspertene på forhånd hadde forventet. Les videre

Jeremiah Babe: En tsunami av utkastelser og folk vil bli satt på gata

Mange er i big trouble ettersom det federale utkastelses-moratorium” nå er gått ut. Enkelte delstater har forlenget det til september, men i løpet av de neste uker og måneder vil amerikanere bli kastet ut av sine hjem fordi de ikke har betalt husleie. Realiteten “du eier intet og er lykkelig” ser ut til å bli realiteten for millioner av amerikanere i løpet av de neste månedene. “Millioner vil bli kastet ut av sine hjem og satt på gata,” sier eiendomsmegler Jeremiah Babe i sin siste oppdatering. Det er som investor Gregory Mannarino sier: USAs økonomi er i fritt fall og middelklassen er nær sagt utryddet. “Vi står overfor et historisk krasj i boligprisene og aksjemarkedet,” tror Jeremiah Babe som mener at vi står foran et blodbad, et økonomisk blodbad. Les videre

Frost og tørke i Brasil sender kaffeprisene oppover på verdensmarkedet

Brasil som er verdens viktigste leverandør av kaffebønner opplever nå at tørke og frost gjør at landet ikke vil være i stand til å levere så mye kaffebønner som forventet. Dette har ført til at prisene på kaffe har gått opp på råvarebørsene. I løpet av det siste året har prisene på amerikansk kaffe med leveranse 21 september økt med 77,01 prosent. De økende internasjonale råvareprisene vil etterhvert føre til at forbrukere vil måtte betale mer for kaffen de drikker. Det er også økende bekymring for neste års avling. En rekke råvarer som bruker i produksjon av mat har blitt betydelig dyrere det siste året og har gjort at inflasjon igjen er blitt følbar for forbrukere.

Amerikansk økonomi fortsetter å falle -uventet fall i detaljhandelen og nytt kraftig fall i produksjonen

Dårlig nytt gjør at sentralbanken ikke kan gjøre annet enn å fortsette å trykke penger, utstede gjeld og kjøpe gjeld. For aksjemarkedet er dette godt nytt da pengetrykkingen fortsetter

Pilene for amerikansk økonomi fortsetter å peke nedover og elendigheten ser ikke ut til å ha noen ende. Amerikansk detaljhandel falt uventet med 1,3 prosent i mai. Ekspertene hadde forventet en forsiktig oppgang på 0,2 prosent, men bommet som vanlig i sine spådommer. Det som er fakta er at folk krisesjekker nå er brukt opp, og resultatet er ikke uventet en nedgang i detaljhandelen. Også New York Empire State Manufacturing Index (produksjonstallene) falt med 7 prosent fra 24,3 til 17,3 siste måned. Tallmaterialet forteller rett og slett at USAs økonomi er i fritt fall og at krisen blir stadig verre og verre. Derfor har neppe sentralbanken (FED) noe annet valg enn å fortsette å trykke penger, og pøse inn i markedet for å holde liv i pasienten. Les videre

Ice-Age Farmer Christian Westbrook advarer om omfattende mangel og massiv prisøkninger som kommer

Christian Westbrook i Ice-Age Farmer blir stadig mer bekymret for både prisøkninger og mangelsituasjoner på mange produkter. I en rekke land i den vestlige verden er inflasjonen i ferd med å bli temmelig merkbar for forbrukerne og i matvarebransjen har vi allerde sett omfattende prishopp på mange produkter. Skal vi tro advarslene både fra økonomer og folk som følger situasjonen daglig, har vi ennå knapt sett begynnelsen på mangelsituasjonen, leveranse-forsinkelsene og inflasjonen som er i ferd med å ramme verden. Nær sagt alt av priser er på vei oppover, og det i et tempo vi ikke har sett i den vestlige verden i nyere tid. Les videre

Warren Buffett: Inflasjonen vil bli skikkelig smertelig for folket

Warren Buffett KU-crop,flipVi har allerede nå sett betydelig inflasjon på de aller fleste varer, og langt mer er på vei, er prognosene fra Warren Edward Buffett er en amerikansk investor og forretningsmann. Med tilnavnet «orakelet fra Omaha» har Buffett samlet en enorm formue fra kløktige investeringer. Over hele verden er det nå betydelig inflasjon og forbrukere får stadig mindre kjøpekraft. Mange frykter for at vi står overfor hyperinflasjon som vil manifestere seg som en følge av Covid-19 nedstengninger og sentralbankenes vanvittige trykking av fiat-valuta for å stimulere næringslivet. Økte priser og etterhvert hyperinlasjon vil bli resultatet og vi borgere må forberede oss på at dyrtiden vil bli verre og verre. Også i Norge vil den internasjonale inflasjonen komme til å svi hardt og de lønnstillegg det ligger an til at fagbevegelsen vil godta, vil bety redusert kjøpekraft for flertallet av befolkningen. Les videre

Bidens USA: 744 000 nye mistet jobbene forrige uke -verre enn forventet

Tallet på nye arbeidsledige forteller oss at USAs økonomi ikke er i ferd med å hente seg inn, men at aksjemarkedet er i en gigantisk boble som vil sprekke, sier Harry Dent

Hele 744 000 nye amerikanere måtte sette frem førstegangskrav om arbeidsledighets-trygd siste uke. Dette tallet var langt høyere enn forventningen på 675 000 nye ledige. USA er i et økonomisk “free fall” og hver eneste uke mister mellom 700 000 og 800 000 amerikanere jobben. Samtidig som stadig flere blir ledige, forsvinner hundretusener av ledige ut av statistikkene fordi de ikke lenger har krav på arbeidsledighetstrygd. De fleste amerikanske delstater tilbyr kun folk ledighetstrygd i 13 eller 26 uker, og når de ledige mister retten til trygd, forsvinner de gjerne ut av offentlige statistikker. Nærmere fire millioner amerikanere søkte om fortsatt trygd i mars måned, og viser bare at USAs økonomi ikke er i ferd med å hente seg inn igjen. “Vår økonomi er i fritt fall selv om aksjemarkedet som befinner seg i en boble når stadig nye “all time high”, sier Harry Dent som er finansiell skribent. Harry Dent mener at sannsynligheten for et stort aksjekrakk er overhengende. Les videre

Verden på vei mot dyrtid-grunn til å forvente eskalerende inflasjon i månedene som kommer

Forbrukere over hele verden står foran en dyrtid og inflasjon vi ikke har sett maken til på flere tiår. Etter at verden har blitt rammet av flere runder med nedstengninger og lockdowns på grunn av Corona-frykt, har produksjonen og verdiskapningen falt over store deler av verden. Uår, avlinger som har gått tapt på grunn av frost, flom, tørke eller brann har tvunget land som tidligere var selvforsynte til å måtte ty til import, og dette har igjen ført til økt etterspørsel og økende priser. Les videre

Dystrere amerikanske ledighetstall enn forventet -nye 719 000 arbeidsledige siste uke

Aksjemarkedet reagerer med oppgang på nye elendige ledighetstall. Samtidig som stadig flere amerikanere mister jobben når indeksene på Wall Street nye høyder og “all time high”.

Ytterligere 719 000 amerikanere måtte forrige uke søke om ledighetstrygd for første gang. Dette tallet var langt verre enn de 650 000 som ekspertene forventet, melderTraders Economic.  “Også tallene for andregangskrav om ledighetstrygd var langt høyere enn forventet og hver eneste uke er det mellom 700 000 og 800 000 amerikanere som søker arbeidsledighets-trygd for første gang. Den amerikanske økonomien er i fritt fall og boligsalget faller, det samme gjør produksjonen og tallene for personlig forbruk. “USAs økonomi er i fritt fall med tall på depresjonsnivå,” sier investor Gregory Mannarino som daglig følger den økonomiske utviklingen i Joe Bidens Amerika. Les videre

USAs økonomi i depresjon -Nye 770 000 måtte søke arbeidsledighetstrygd siste uke -langt verre enn eksepertene forventet

USAs økonomi er i fritt fall og fortsetter å kollapse, og de offisielle talldata bekrefter dette. Etter at Biden tok over har amerikansk økonomi fortsatt å stupe å befinner seg på depresjonsnivå -selv om aksjemarkedet har gått rett til himmels og indeksene har hatt en rekke “all time high” de siste månedene. Mens sentralbankens pengetrykking og krisepakker til børs og finansnæringen har gitt børsfest, er det fint lite av dette som har dryppet på folk flest -som opplever at økonomien er på depresjonsnivå, Les videre

Amerikansk detaljhandel stuper og inflasjonen vokser og produksjonen faller under Joe Bidens regime

Amerikansk økonomi er i fritt fall og detaljhandelen stuper samtidig som amerikanske forbrukere merker at inflasjonen er økende. Tallene for detaljhandelen var betraktelig verre enn forventet og amerikanske forbrukere har begynt å merke at det blir stadig tøffere å skaffe mat på bordet i Bidens Amerika. Etter at detaljhandelen tok seg opp i januar fordi amerikanerne fikk en krisesjekk på 600 dollar, er denne nå brukt opp, og resultatet kan ses i form av et dypt stup i detaljhandelen. Fallet er det største siden USAs økonomi ble rammet av Corona-nedstengningen i mars og april 2020.  Fakta er at mange amerikanere rett og slett ikke har penger å shoppe for og fallet var langt større enn analytikerene forventet. “USAs økonomi er i fritt fall og vi er langt fra å se bunnen,” sier trader Gregory Mannarino om dagens tall. Hver eneste uke har mellom 700 000 og 800 000 amerikanere måtte sette frem krav om arbeidsledighetstrygd. Les videre

Christian Westbrook: Joe Biden har erklært krig mot bønder og landbruket -vil sulte amerikanere til underkastelse

Joe Biden regimet har nå erklært krig mot landbruket, bønder og selve matforsyningen til det amerikanske folk. Dette sier Christian Westbrook i Ice Age Farmer i sin siste oppdatering. Joe Biden har skrevet under på en rekke presidentordrer som vil få dramatiske konsekvenser for landets befolkning som allerede nå opplever at flere matvarer er vanskelig og få tak i eller blitt svært dyre. Selv om det ennå er mat å få kjøpt i butikkene opplever forbrukere stadig oftere at butikkene mangler varer de ønsker å få tak i, og siden USA økonomi fortsatt er i fritt fall, er det mange amerikanere som ikke har nok penger til å kjøpe mat til seg selv og sin familie. Joe Biden har erklært krig mot landbruket og matforsyningen i globalismen og klimaets navn, sier Christian Westbrook i sin siste oppdatering Les videre

Covid-19 krisen: Er du rede for morgendagens middag eller fritert insektsnadder? Global matvaremangel under oppseiling

Covid-19 pandemien, nedstengning av økonomien, sabotasje mot viktige ledd i matproduksjonen for å tvinge frem endringer i våre spisevaner.  Velbekommen!

Corona-pandemien, massive branner og ikke minst den ulogiske Corona-nedstengningen som igjen begynner å bli innført i land over hele verden har på verdensbasis sendt flere hundre millioner mennesker ut i arbeidsledighet og fattigdom. Det store problemet som massemedia generelt er tause om, er at Covid-19 nedstengningen vil få en annen uhyggelig konsekvens. Nemlig matmangel. Allerede nå har matvareprisene globalt begynt å øke, og for femte måned på rad peker “Food Price Index” oppover. For eksempel er prisene på ris 13,6 prosent høyere i september 2020 enn de var i september 2019, og ris er ikke den eneste råvaren som har sett markert prisstigning etter at Corona-viruset har dradd ut med seier for å seire. Stadig flere røster advarer om en kommende matmangel som også vil merkes i den vestlige verden. Les videre

Dagens amerikanske krise ble forutsagt for 25 år siden -USA på vei mot andre stadiet i sammenbruddet Del2

Den fjerde dreining: Hva syklusene i historien forteller oss om USAs neste møte med sin skjebne  Amerika slik vi har kjent det er på en ubønnhørlig kurs mot sammenbrudd og kollaps. Gnisten er tent, noe vi har sett i løpet av det første halvåret av 2020 med Corona-pandemien, frykt for det usynlige virus, nedstengning av samfunnet, skarer av mennesker har mistet jobben og økende fattigdom og matmangel. Vi har også sett det i form av opptøyer, plyndringer, vold, drap og kriminaliteten har skutt fart i byer og delstater kontrollert av politikere som hater president Trump langt mer enn de er opptatt av sine egne velgeres trygghet og sikkerhet. Etter måneder med kaos er USA allerede gått inn i fase to av systemets kollaps, hvor folk flest mister tilliten til etablerte myndigheter og institusjoner. I løpet av våren og sommeren har vi sett hvordan Demokrater åpent har gått inn for å avvikle hele politistyrker og lokale demokratiske politkere har hengt seg på “defund the police” bølgen. Les videre