Nytt prishopp på matvarer i mai -i gjennomsnitt økte prisene med 4,8 prosent fra april til mai og 39,7 prosent på ett år

Den økende inflasjonen vi nå ser internasjonalt gjør at stadig flere mennesker blir avhengig av hjelp fra frivillige organisasjoner og matbanker for å overleve

De internasjonale prisene på råvarer til mat gjorde et nytt hopp oppover i mai måned. I følge tallene fra The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) ser matvareprisene ut til å øke raskere enn forventet og i takt med fallende produksjon av varer i hele den vestlige verden. Gjenåpningen av samfunnet vil ventelig føre til økt etterspørsel etter viktige varer, som igjen kan forsterke mangelsituasjonen og tvinge prisene opp ytterligere. FAOs prisindeks er fra mai 2020 gått opp fra 91 poeng til 127,1, noe som er en økning på 39,7 prosent fra mai måned i 2020. De økende prisene på landbruksprodukter kommer samtidig med økende priser på metall, plast, gummi, drivstoff og gass. Les videre

Ice-Age Farmer Christian Westbrook advarer om omfattende mangel og massiv prisøkninger som kommer

Christian Westbrook i Ice-Age Farmer blir stadig mer bekymret for både prisøkninger og mangelsituasjoner på mange produkter. I en rekke land i den vestlige verden er inflasjonen i ferd med å bli temmelig merkbar for forbrukerne og i matvarebransjen har vi allerde sett omfattende prishopp på mange produkter. Skal vi tro advarslene både fra økonomer og folk som følger situasjonen daglig, har vi ennå knapt sett begynnelsen på mangelsituasjonen, leveranse-forsinkelsene og inflasjonen som er i ferd med å ramme verden. Nær sagt alt av priser er på vei oppover, og det i et tempo vi ikke har sett i den vestlige verden i nyere tid. Les videre