Nytt prishopp på matvarer i mai -i gjennomsnitt økte prisene med 4,8 prosent fra april til mai og 39,7 prosent på ett år

Den økende inflasjonen vi nå ser internasjonalt gjør at stadig flere mennesker blir avhengig av hjelp fra frivillige organisasjoner og matbanker for å overleve

De internasjonale prisene på råvarer til mat gjorde et nytt hopp oppover i mai måned. I følge tallene fra The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) ser matvareprisene ut til å øke raskere enn forventet og i takt med fallende produksjon av varer i hele den vestlige verden. Gjenåpningen av samfunnet vil ventelig føre til økt etterspørsel etter viktige varer, som igjen kan forsterke mangelsituasjonen og tvinge prisene opp ytterligere. FAOs prisindeks er fra mai 2020 gått opp fra 91 poeng til 127,1, noe som er en økning på 39,7 prosent fra mai måned i 2020. De økende prisene på landbruksprodukter kommer samtidig med økende priser på metall, plast, gummi, drivstoff og gass.

Økende prisstigning og inflasjon på nær sagt alt, truer med å forsterke den økonomiske krisen forårsaket av Corona lockdowns etter at Kina slapp løs Covid-19 over verden. Millioner på millioner mennesker verden over har mistet jobben og levebrødet, og mange hadde ikke overlevd uten krisesjekker fra myndighetene og massiv trykking av penger. Resultatet vil bli økende inflasjon -økende kredittgjeld og på litt lengre sikt en eksplosjonsartet fattigdom også i den vestlige verden.  Stadig flere mennesker lever fra lønnssjekk til lønnssjekk og mange må allerede nå makse kredittkortet for å ha mat på bordet til familen. Det er ikke til å unndra at vi er inne i begynnelsen av en økonomisk depresjon som rammer familier, voksne og barn over hele jordkloden. Denne krisen kommer samtidig med at verdens aksjemarkeder er pumpet opp av diverse statsbankers pengetrykking og økonomisk stimulans til næringslivet. Imidlertid har nedstengninger og økende pengetrykking sin pris, nemlig forringelse av pengenes verdi og mindre kjøpekraft.

Prisene bare øker og øker fra måned til måned

Prisene på korn la på seg 6 prosent fra april til mai og er nå 36,6 prosent høyere enn de var i mai 2020. Også prisene på mais gjorde et hopp i mai og var opp 8,8 prosent siste måned. På ett år har prisene på mais steget med 89,3 prosent. FAOs indeks viser også at tilgangen av mais vil bli mindre enn forventet etter at Brasil har nedgradert mengden de kan levere til markedene. Prisene på hvete peker litt nedover men kan ikke veie opp for dem samlede prisoppgangen vi har sett. Tørke i California gjør og at det er grunn til å stille spørsmål ved hvor mye USA egentlig klarer å levere av korn denne sesongen. Prisene på vegetabilske oljer er opp 7,8 prosent siste måned og har steget hver eneste måned de siste 12 måneder. Fra mai 2020 og til mai 2021 har prisen på vegetabilske oljer steget med svimlende 128 prosent. Prisene er med andre ord mer enn fordoblet på ett eneste år. Prisene på meieriprodukter var opp 1,5 prosent fra april til mai og er nå 28 prosent høyere enn nivået i mai i fjor. Kjøttprisene var opp 2,2 prosent i siste måned og er nå 10 prosent over nivået i fjor. Det er ventet at prisene på kjøtt på kort sikt ikke nødvendigvis vil stige veldig mye, men etter 2022 er det ventet nedgang i leveranser som vil kunne føre til kraftig prisøkninger på kjøtt. Alt som skal til for å fremskynde en oppgang på kjøtt er at et mutert Coronavirus rammer dyr. Prisene på sukker var opp 6,8 prosent fra april til mai og er nå på sitt høyeste nivå siden mars 2017. Årsaken til at sukkerprisene har gjort kraftige hopp er tørken i Brasil som er verdens største leverandør av sukker. Siden mai 2020 er sukkerprisene opp med 57 prosent.

Facebook Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.