Verden på vei mot dyrtid-grunn til å forvente eskalerende inflasjon i månedene som kommer

Forbrukere over hele verden står foran en dyrtid og inflasjon vi ikke har sett maken til på flere tiår. Etter at verden har blitt rammet av flere runder med nedstengninger og lockdowns på grunn av Corona-frykt, har produksjonen og verdiskapningen falt over store deler av verden. Uår, avlinger som har gått tapt på grunn av frost, flom, tørke eller brann har tvunget land som tidligere var selvforsynte til å måtte ty til import, og dette har igjen ført til økt etterspørsel og økende priser.

De økende internasjonale prisene er noe forbrukere i Europa og USA allerede har kunnet merke, og verre og mer merkbart vil det bli utover i 2021 og 2022. Nær sagt alt av priser har bare pekt en vei, og det er oppover -og prisøkninene vil i siste instans måtte bli betalt av forbrukere. Forbrukere har allerede fått merke på økte matvarepriser og skal vi tro statistikkene er det mer i vente. Nylig fikk nordmenn som skulle kjøpe byggevarer prissjokk da prisene gjorde et kjempebyks oppover. Og stadig mer har blitt dyrere på de internasjonale markedene. I løpet av det siste året har prisene på stål økt 145 prosent, mens tømmer har hoppet opp 126 prosent. Oljeprisene har økt med 80 prosent mens soyabønner er opp 71 prosent. Prisene på mais er opp 69 prosent. Kobber er opp 50 prosent, sølv er opp 38 prosent. Bomull er opp 35 prosent. Også kaffe er blitt dyrere de siste månedene og er opp 34 prosent på ett år Hvete er opp 25 prosent og 25 prosent opp er også FAO-matprisindeksen som måler et gjennomsnitt av en bestemt mengde varer. Pisen på kveg er opp 21 prosent. Den internasjonale prisoppgangen er langt fra tatt ut, og forbrukere i hele verden må stålsette seg for å betale betraktelig mer for alt fra dagligvarer til klær og ting vi bruker i hverdagslivet. I følge amerikanske myndigheter er inflasjonen på rundt en prosent i USA, her hjemme er de formelle tall litt høyere. Forbrukere derimot, rister bare på hodet av offentlige statistikker i det de graver stadig dypere i lommeboka for å kunne betale for dagligvarer. For mange har det sagt stopp for lengst -og derfor er suppekøer, fattighus eller køer foran matbanker blitt en del av dagliglivets rutiner.

Kilde: Worthy News Update

Facebook Comments

2 tanker om “Verden på vei mot dyrtid-grunn til å forvente eskalerende inflasjon i månedene som kommer

 1. NORGE, MITT NORGE. DOMMEN ER OVER DERE!
  Intro, Eidsvolls plass

  Hei, jeg heter Thor-Egil Eik, og grunnen til at jeg står her i sekk og aske, er fordi jeg opplever en byrde for landet vårt. Den har jeg gått og båret på i snart 2,5 år. Den åndelige tilstanden i landet vårt er kritisk, og det begynner å demre for noen og noen at vi går en mørk tid i møte.

  Jesaja 60 snakker om et stort mørke som vil dekke jorden og Joh.åp 3: 8 snakker om globale prøvelser…

  Jeg opplever hos Herren har gitt meg et budskap til nasjonen. Det er et budskap om dom, men også nåde … Vel og merke for dem som tar det på alvor og vender om …

  Under hele denne tiden som har gått har jeg vært mentalt forberedt på at jeg kunne komme til å ende opp her i Oslo, og nå virker det som om tiden var moden…

  Det budskapet jeg opplever at Herren har gitt meg, er et budskap til hele nasjonen. Det er et budskap til Kongen. Til Erna. Til statsråder og stortingsrepresentanter, til alle i høy stilling, til alle pastorer og kirkeledere, ja til alle, men først og fremst er det et budskap til Guds egen menighet, og alle som tror på Jesus Kristus som Herre og Frelser!

  Jeg håper du tar det vel imot, og at du gransker budskapet over en åpen Bibel.

  Og finner du at det er i tråd med Guds ord, så er det stor nåde om du tar advarselen på alvor og vender om til Herren i anger og bot!

  Men jeg har ikke syndet mot Herren, tenker du kanskje, da vil jeg at vi skal ta profeten Daniel som eksempel. Daniel identifiserte seg med folkets synder, og tok et personlig ansvar for tilstanden landet hadde kommet i.

  La oss lese fra Daniels bok kapittel 9 vers 5-6 + 19:

  «Vi har syndet og gjort ondt, vi har vært ugudelige og gjort opprør, vi har veket av fra Dine bud og Dine dommer.

  Vi har ikke hørt på Dine tjenere profetene. De talte i Ditt navn til våre konger og fyrster, til våre fedre og alt folk i landet.

  Herre, hør! Herre, tilgi! Herre, hør og grip inn! Vær ikke sen for Din egen skyld, Du min Gud, for Din av og Ditt folk er kalt med Ditt navn. »

  Med dette eksempelet som bakteppe, ønsker jeg å fremføre de ord jeg opplever hos Herren Gud har lagt ned i min ånd og mitt hjerte.

  Budskapet:
  Norge, Mitt Norge. Dommen er over dere!

  Skriv ned Min sønn, de ordene Jeg taler til ditt hjerte, og forkynn det for nasjonen. Fordi denne nasjonen er veid og funnet for lett i Mine øyne. Landet Norge har tjent Meg trofast i nesten 1000 år, men nå har dere vendt deres hjerter bort fra Mitt ansikt. Landets politikere og ledere har overgitt nasjonens skjebne i hendene på onde mennesker, som lyster etter å fortære deres velferd og gjøre folket til slaver. Hvor er den kvinne og mann som våger å stå opp og tale Roma midt imot, og avsløre den helvetes løgn som er i ferd med å forære en hel verden? Mange har sett det, og noen få har våget å løfte sin røst mot tyranniet, bare for å få sine stemmer sablet ned av den politiske korrektheten. Hvor er den kvinne og mann som er villig til å bøye sin knær og tau til Meg om nåde for nasjonen?

  Hvor er den menighet som har mot til å avsløre løgnen, og proklamere Mitt ord mot myndighetenes unnfallenhet?

  Norske kvinne og mann – hvem har forhekset dere? Hvem har kuet deres nakker og kneblet deres røst? Hvem har fylt deres hjerter med frykt, og fått dere til å skule på hverandre?

  Hvor er de frie røstene fra Eidsvolls menn? Hvor er den forløsende jubel fra Rådhusbrygga i 1905 og 1945?

  Hvorfor har dere glemt 400 års-natten og krigens tyranni? Hvorfor lar dere munnen deres kneble av direktiv fra Genève (WHO red.).

  Norske kvinner og menn – våkn opp! Våkn opp og stå som Daniel! Ikke la dere lure inn i tyranniets edderkoppspinn. Har dere først blitt fanget, er det ingen vei utenom!

  Norske kvinner og menn: Det er på tidevannet å børste støvet av deres gamle Bibel! Begynn å studere hva Mitt ord sier om tiden dere lever i, og forstå som Hans Nielsen Hauge gjorde det for mer enn 200 år siden, at tiden for Min dom, er nærmere enn noen gang, og at landet deres kommer til å ende i ruiner om dere ikke omvender dere? De som har øyne å se med, ser at Jeg allerede har overgitt landet i hendene på onde mennesker. Det er ikke for sendt å omvende seg, men tiden begynner å bli knapp! Jeg har et kall på nasjonen Norge til å stå opp mot Antikrists ånd og globale diktatur, men da må dere falle på kne og omvende dere fra deres synd og moralske forfall! Dere som er hyrder for Mine får, må gå i bresjen! La folket se at dere omvender dere, og søker Mitt ansikt! Bekjenn deres synder i full offentlighet, og vend om! Led flokken deres til Meg, i gråt og omvendelse og be om tilgivelse for deres egne og landets synder! Be for lederne deres, og be om at de må komme til sannhets erkjennelse og at de må søke sannheten og bøye sine hjerter for Kongenes Konge og Herrenes Herre! Det er ingen annen Gud enn Meg, Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, og det er ikke frelse i noe annet navn enn Min sønn, Jesu Kristi navn!

  Han skal dere lyde, og Hans røst skal følge følge, likt et lam som hører sin hyrde som kaller!

  Dette landet var engang fullt av Gudsfrykt og respektene for Mitt ord fylte hvert hjem, hver arbeidsplass, hver skole og hvert kommunehus. Nå har Mitt navn blitt et skjellsord, og Mitt ord har blitt blitt stamplet som ekstremisme og idioti!

  Å, Mitt kjære Norge, hvor lett har dere ikke kastet bort 1000 år med Gudsfrykt og kjærligheten til deres Far i himmelen, og byttet ut deres første kjærlighet med egoisme og pengebegjær! For snaut et par generasjoner siden, var dere lykkelige og glade, uten velstand og masse penger. Dere bygde landet opp igjen etter krigen, og var takknemlige for det dere hadde. Så kom olja, og så begynte nedturen.

  Som fattig nasjon, spredte dere evangeliet til alle verdens hjørner. Som rike oljebaroner, bygger dere noen palass til kirkebygg, og selger gamle bededehus til fremmede religioner. Hvor er misjonsiveren dere engang hadde? Hvor er de gamle tiders emissærer som gikk fra bygd til bygd og forkynte evangeliet om riket?

  Nå er det på tidevannet at mitt folk våkner, og rister av seg åket! Reis dere opp i stråleglans og forkynn Mine ord om omvendelse og et hellig liv! Uten hellighet skal INGEN se Herren!

  Mitt elskede Norge, dere har et tidsvindu til å vende om til Meg i sekk og aske, og til å gjøre ting godt igjen, men hvis dere fortsetter og sove, vil Jeg snart overgi dere i fremmede makters hånd.

  Sier dere ikke; «Aldri mer 9. april!»? Jeg sier dere, at hvis dere ikke omvender dere, skal 9. april 1940, bli som en søndags-piknik i sammenlikning!

  Jeg tror ikke dere forstår alvoret i situasjonen, derfor lar Jeg mine tjenere rope ut Mine advarsler av full hals, for om mulig å våkne noen!

  Til slutt vil Jeg tale til alle bedende kvinner og menn, i bygd og by:

  Løft opp hellige hender og ROP til Meg om frelse for nasjonen!

  Vær omgivelse for landets og deres lederes synder!

  Omvend dere på vegne av alle barn som har blitt drept og fortsatt blir drept i mors liv, og omvendt dere på vegne av all avgudsdyrkelse og seksuell umoral som tillates med myndighetenes velsignelse. Snart blir man kastet i fengsel for å fortelle offentlig hva Mitt ord sier om ekteskapet og at samlivet er noe som hører mann og kone til. Sodoma og Gomorra ble tilintetgjort for sin seksuelle umoral, og sin griskhet og grådighet.

  Jeg sier dere at; Norges synder har langt overgått Sodoma og Gomorra!

  Omvend dere mens det ennå er tid, men gjør det NÅ, for sanden er i ferd med å renne ut av timeglasset!

  NORGE! OMVEND DERE NÅ !!!

  Deres Far i Himmelen som ELSKER dere med en EVIG kjærlighet!

  https://444prophecynews.com/norway-my-norway-the-judgment-is-over-you-thor-egil-eik/

  • Fant videoen og legger den ut samt hele budskapet i en egen sak. RJ.
   Takker for innspillet med din kommentar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *