Amerikansk detaljhandel stuper og inflasjonen vokser og produksjonen faller under Joe Bidens regime

Amerikansk økonomi er i fritt fall og detaljhandelen stuper samtidig som amerikanske forbrukere merker at inflasjonen er økende. Tallene for detaljhandelen var betraktelig verre enn forventet og amerikanske forbrukere har begynt å merke at det blir stadig tøffere å skaffe mat på bordet i Bidens Amerika. Etter at detaljhandelen tok seg opp i januar fordi amerikanerne fikk en krisesjekk på 600 dollar, er denne nå brukt opp, og resultatet kan ses i form av et dypt stup i detaljhandelen. Fallet er det største siden USAs økonomi ble rammet av Corona-nedstengningen i mars og april 2020.  Fakta er at mange amerikanere rett og slett ikke har penger å shoppe for og fallet var langt større enn analytikerene forventet. “USAs økonomi er i fritt fall og vi er langt fra å se bunnen,” sier trader Gregory Mannarino om dagens tall. Hver eneste uke har mellom 700 000 og 800 000 amerikanere måtte sette frem krav om arbeidsledighetstrygd.

Den voldsomme arbeidsledigheten, manglende etterspørsel har ført til at industriproduksjonen fortsetter å falle. Analytikere hadde forventet at industriproduksjonen skulle øke med 0,9 prosent, i stedet må de se et fall på minus 4,2 prosent, og dermed fortsetter amerikansk økonomi den nedadgående spiralen. Et stort antall amerikanere er nå helt utenfor arbeidslivet -og siden mange ikke lenger er berettiget til arbeidsledighetstrygd, kan den skjulte ledigheten være langt høyere enn de offentlige statistikkene viser. Prisene på importerte varer peker oppover, og mens ekspertene hadde forventet en oppgang på rundt en prosent, er virkeligheten 3 prosent. Også prisene på eksporterte varer peker oppover. Ekspertene hadde forventet en prisoppgang på 2,2 prosent, men fikk 5,2 i stedet. Dette betyr at amerikanske varer blir mindre konkurransedyktige. Investor og drifter av Traders Choice sier det alle vet. USAs økonomi er i kollaps og fritt fall og det er bare å forvente at Federal Reserve som er en sentralbank under privat kontroll, vil fortsette å trykke penger for å stimulere videre børs og gjeldsboblen i amerikansk økonomi.