Nye og strenge tiltak i 51 kommuner rundt Oslo i Viken fylke, -mer enn 2 millioner nordmenn under lockdown

Helseminister Bent Høie innfører svært strenge Covid-19 restriksjoner i 52 kommuner i hele Viken fylke. Alle arrangement forbys, alle butikker og varehus skal stenges. Kinoer, bingoer, gudshus, restauranter, skjenkesteder stenges. Det er også forbudt å ha besøk av mer enn to gjester. Det er svært diktatoriske regler som gjelder for mer enn halvparten av den norske befolkning og ett år etter at viruset kom til Norge, er store deler av befolkningen i streng lockdown.

Her er det nye regimet som gjelder i 51 kommuner i Viken fylke

– Regjeringen innfører tiltak i alle kommuner i Viken. Kommunene får tiltaksnivå A, det strengeste nivået vi har, uttaler helseminister Bent Høie under en presseorientering mandag kveld.

Det betyr blant annet skjenkestopp, stengte butikker og serveringssteder. Årsaken er at smitten er økende i fylket.

– Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem, med unntak av helt nødvendige, sier Høie.

– Hyttekommunene blir berørt fordi næringslivet dessverre blir rammet. Restaurantene kan ikke ha åpne for andre enn hotellets gjester. Det blir skjenkestopp og alle butikker utenom matbutikker må holde stengt, sa Høie under presseorienteringen mandag kveld.

Anbefalte strengere tiltak
Helsedirektoratet og FHI mener det er behov for sterke tiltak i kommuner som har en raskt økende smittetrend. De anbefaler at regjeringen innfører tiltaksnivå A for alle 51 kommunene i Viken fylke samt Gran kommune i Innlandet, selv om det er betydelig forskjell på smittetrykket mellom de ulike kommunene.

Helseministeren viser blant annet til at den engelske virusvarianten med økt smittsomhet dominerer i fylket.

– Selv om det er variasjoner i smittesituasjonen i Viken, er det viktig med strenge og koordinerte tiltak for å få ned mobiliteten i hele fylket. Like tiltak for hele fylket vil gjøre det lettere å forstå og følge reglene, sier Høie.

Det vil gjøres en ny vurdering innen tiltakene løper ut den 11. april.

Dette er tiltaksnivå A:
Barnehager, skoler, universiteter, høyskoler og fagskoler

Gult tiltaksnivå i tråd med trafikklysmodellen gjelder for skoler og barnehager som for resten av landet. Det må gjøres lokale vurderinger i tråd med smittesituasjonen, det vil si at kommunen som smittevernmyndighet kan beslutte at det skal være rødt nivå der det er nødvendig ut fra en smittevernfaglig vurdering. Regjeringen vil likevel kunne gi nasjonale anbefalinger om rødt tiltaksnivå om situasjonen tilsier det.
Lokalene ved universiteter, høyskoler og fagskoler stenges for alle studenter og undervisningen gjøres digitalt. Ansatte følger reglene for arbeidslivet for øvrig.
Arrangementer

Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser.
Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.
Idretts- og fritidsaktiviteter

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne og unge (med ett unntak, se under). Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.
Det blir tillatt med utendørs idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, så lenge dette skjer i grupper på inntil 10 personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune. Det anbefales at aktivitetene foregår på en slik måte at man kan holde minst to meters avstand mellom deltakerne.
Arbeidsplasser

Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte. Reise til arbeid må anses som strengt nødvendig. Likevel vil krav om hjemmekontor gjelde for de som har mulighet for dette.
Butikker og tjenester
Alle butikker og varehus skal være stengt, med disse unntakene:

Matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer.
Utsalgsteder som i hovedsak selger dyrefor og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr
Apotek
Bandasjister
Optikere
Vinmonopolet
En-til-en tjenester som frisør, hudpleier, tatovører mv.
Helsefaglige virksomheter, som fysioterapeuter, kiropraktorer, fotterapeuter mv.
Bensinstasjoner
Salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon
Lager- og grossistdelen i forretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende
Butikker og varehus kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer når det er etablert smittevernfaglig forsvarlige løsninger for utlevering av varene.
Restauranter, kafeer, barer og hoteller

Serveringssteder stengt, men det er tillatt med take away.
Skjenkestopp.
Serveringssteder på hoteller kan servere mat til overnattende gjester.
Følgende virksomheter og steder skal holde stengt

Treningssentre.
Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende.
Tros- og livssynshus, med unntak ved begravelser og bisettelser og samtaler mellom representant for tros- og livssynsamfunn og enkeltpersoner.
Biblioteker.
Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.
Museer.
Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.
Anbefalinger:

Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem. Det er unntak for:
Nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase.
Aleneboende, de kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én fast husstand.
Barn, i tillegg til besøk fra egen barnehage- og barneskolekohort, og unge kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner.
Det bør holdes 2 meter avstand i møte med andre personer. Unntatt er mennesker i egen husstand, og mennesker nevnt i kulepunktet ovenfor.
Alle bør unngå reiser som ikke er nødvendige. Reise til arbeid må anses som nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor.
Bosatte i kommunen anbefales ikke å dra til åpne kjøpesentre eller varehus i nabokommuner.
Bosatte i kommunen kan dra til fritidsbolig, men bare sammen med personer i egen husstand. Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur. Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem. Ikke ta imot besøk.
Kommunene og fylkeskommunene bør innføre forsterkede tiltak i kollektivtransporten, dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet.
Personer med høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet av koronavirus, bør leve mer skjermet.
Én-til-én virksomheter, som for eksempel frisører, bør innføre forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær kontakt ansikt-til-ansikt.
Testing og oppfølging av nærkontakter og husstandsmedlemmer:
personer som er i smittekarantene anbefales å teste seg på dag 7-10 i karantenetiden.
nærkontaktene som er knyttet til et utbrudd av det muterte koronaviruset, testes med PCR-test både ved inngang til karantenen (med en gang de er definert som nærkontakt) og utgang av karantenen (tidligst dag 7).
husstandsmedlemmer av nærkontakter bør være i karantene frem til første PCR-test foreligger for nærkontakten. Dette gjelder i utbrudd tilknytning til den engelske virusvarianten.
Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.
Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.
Plikten til å bruke munnbind gjelder også for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.
Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
Alle kommunene kan innføre strenge råd og regler basert på lokale smittesituasjoner. Det er derfor viktig å følge med på hva som gjelder i egen kommune.

Selv i krigsårene 1940 til 1945 var det mer frihet for nordmenn….

12 tanker om “Nye og strenge tiltak i 51 kommuner rundt Oslo i Viken fylke, -mer enn 2 millioner nordmenn under lockdown

 1. Det som er på det rene er at man ikke kan ha tillit til våre myndigheter etter dette. Vi har gått og trodd vi levde i et fritt demokrati hele livet, men de som nå skjer har vært planlagt i mange år. Det totalitære diktaturet har ulmet i overflaten, og man har ikke merket dette. Kina er det store forbildet nå. Vi vil aldri vende tilbake til normalen slik vi hadde tidligere. Vår frihet er over. Dette som nå skjer er opptakten til dyrets merke. Det er skremmende å se hvor raskt myndigheter synkront over hele verden klarte å knuse friheten og underkue milliarder av mennesker i løpet av få uker og måneder. De har nå fått seg god erfaring, og kan bruke en hvilken som helst politisk agenda og gjennomføre dette over befolkningen uten å blunke. De kan bare gjøre det. Om 10 år, er Agenda 2030 fullført og vesten er som Kina med totalovervåkning og kommunistisk diktatur.

  8
  15
  • Og han skal dra ut med seier for å seire !
   Du ser det Z , men jeg ser det er mange som er helt blinde.

   3
   5
  • z sa: Vi vil aldri vende tilbake til normalen slik vi hadde tidligere.

   det trodde de nok etter svartedauen, engelske pesten, spanskesyken, hongkongsyken, asiasyken, fugleinfluensaen osv.
   Men med vaksiner og respekt for fagpersoner så vender livet tilbake til det normale etter noen få år…………..

   1
   1
  • Nei henrik, vi vil aldri vende tilbake til normalen, du kan lese Bibelen og følge med hva som skjer i verden nå. Følg med på Israel.

   Vi vet hvordan det ender. Hvert ord i Bibelen er sant.

   1
   1
 2. Snart er det den røde hesten med rytter som slippes løs og 3.verdenskrig kommer, men da er de som ventet på Jesus bortrykket til de evige boliger

  2
  8
 3. Kap 2 og 3 i Joh.Åp er om menigheten. 19 ganger finner du ordet menighet.
  Noe av det siste vi leser er advarsel til lunkne kristne. Og at Han står for døren og banker, og “om noen hører Min røst og åpner døren, da vil Jeg gå inn til ham og holde måltid med ham, og han med Meg.” Før det leser vi også at hvis vi IKKE våker, kommer Han over oss som en tyv. Det er alvorlig. Mange blir latt tilbake.

  Altså; Han kommer ikke som en tyv hvis vi er våkne og klare. Vi venter på opprykkelsen med glede, for denne verden er ikke vårt hjem.

  Kap 4 og 5 er bortrykkelsen. Da forsvinner vi som har bekjent Jesus som vår Frelser, og den dagen er nær. Det blir helt grusomt å bli latt tilbake. Den dagen blir nok første dag uten corona-nyheter i VG. Det blir om kræsjede fly i gatene, alle babyene som også er borte og sikkert noe om noen grønne menn som har hentet oss 🙂 Corona-redselen er ingenting mot hva som kommer over verden.

  Kap 6 – 19 er trengselstiden. Menigheten er ikke nevnt. Vi er sammen med Jesus 🙂

  5
  9
  • Mange latterliggjør muslimer som tror profeten Muhammed fôr til himmels på en bevinget hest (borak).

   En slik overtro blir imidlertid helt ubetydelig når vi sammenlikner med teologiske fantasier fra kristne dommedagsprofeter og evangelikale konspirasjonsteoretikere.

   I USA krangler de sprøeste om rekkefølgen på kommende begivenheter. Hvor lettlurt går det an å bli?

   😍😘😍

   8
   3
  • Nå har du hørt steffen og Rune uttale seg om samme sak, men når en dame uttaler seg så sliter du visst litt med det 🙂 Og må skrive noen ord om å være lettlurt. Jeg må smile litt nå. Det blir litt stakkarslig.

   Nettstedet du er inne på nå hadde aldri vært her hadde det ikke vært for Jesus. Han for opp til himmelen, sitter ved Faderens høyre hånd og kommer igjen. Enten er du her fordi du elsker Jesus, eller er søkende, eller er bitter og bedriver tiden med å finne feil ved kristne. (håper ikke du er i siste kategori, det må være det tristeste liv…) Vi er millioner som tror på en levende Gud og vet at Bibelen er sann. Jesus er veien, sannheten og livet.

   7
   4
  • Hannah!

   Milliarder tror! Enten det er Allah, Shiva, Jahve eller spøkelser. Hva vi tror forteller ikke noe om sannheten.

   Men pyttsan. Er ikke bitter. Syns bare det er festlig med dem som har spinnville forestillinger og virkelig innbiller seg at fantasiene skal styre andres liv.

   Men selvsagt har det også en alvorlig side. Religion gir trøst, forankring og struktur. Men dommedagsprofeter som lokker og truer og bryter med sunn fornuft kan også skade. Mye terrorisme og menneskehat bygger på religiøse idealer.

   6
   4
  • Kjedelig svar Cornelius. Har du ikke bedre? Gud har skapt deg for en bedre hensikt. Ditt avsnitt nr 1 er feil.
   Jesus lever, Han stod opp igjen. Og skal komme igjen. “Jeg er veien Sannheten og livet, ingen kommer til Faderen uten ved Meg” sier Jesus. Du må gjerne prøve deg på å fortelle meg at muslimene sier noe alla det, noe allah det… men lite liv der å hente, så ikke ta deg bryet. Jesus er eneste veien til Gud.

   Avsnitt 2 du har det festlig. Nei, det tror jeg ikke 🙂

   Avsnitt 3 har du mye rett i, men det har ingenting med Hannah å gjøre. Religion kan du ha for meg, jeg snakker om relasjon. Du er kanskje like ivrig på et muslimsk nettsted og prater om dommedag, menneskehat og terrorisme slik som du f.eks. gjør her i avsnitt 3?

   Jeg utfordrer deg til å tørre å stå for Jesus. Du sitter der og prøver å være tøff med pennen, men er egentlig det noe? Har du noe å tape? Du mister imaget ditt. Men det er null verdt. Fatter ikke at du gidder bruke tiden på kristne når det er så mye galt med dem. Tenk all den tid du kunne ha mekket bil eller annet viktig. Gud har ikke skapt deg til det du er nå.

Det er stengt for kommentarer.