Fotballspiller Zlatan Ibrahimović om seg selv: “Gud er tilbake” -men Zlatan er ikke den eneste som tar slike ord i sin munn

Zlatan Ibrahimović (39) er tatt ut i Sveriges landslagstropp for første gang på nesten fem år og feirer det hele med utsagnet “Gud er tilbake” om seg selv og det at han igjen skal spille for det svenske fotballslandslaget. Imidlertid er ikke Zlatan den eneste som tar slike bespotteligheter i sin munn, for som kjent finnes det mange figurer innenfor den karismatiske gren av kristenheten som proklamerer og tror at de er Guder. Det var spesielt blant såkalte “Word Of Faith” forkynnere at ideen om at de selv er Guder har fått innpass, og dette gjør at de med stor kraft og overbevisning kan proklamere det kontroversielle “velstands-evangeliet”. Velstands-evangeliet er et evangelium som beriker de få i toppen av den religiøse pyramide, mens det plyndrer hjorden som selv må leve med drømmer de aldri får oppfylt

Zlatan Ibrahimović er ikke den eneste som hatt utsagn som menneskeliggjør den allmektige guddom og som guddommelig mennesket selv. Troen på at menneske er Gud i seg selv, har og har hatt mange forskjellige røster både innenfor trosbevegelsen og i New Age. Kenneth Hagin, Essek William Kenyon, Kenneth Copeland, Fredric Price, Robert Tilton og et koppel av velstandsforkynnere i trosbevegelsen har proklamert tesen om at de selv er Gud. I New Age bevegelsen som tror på “The Power Of I Am,” eller “kraften i jeg er” er tanken om at det guddommeliggjorte menneske er å oppnå gjennom visse teknikker, endret tenkning, positiv bekjennelse eller endeløse repeteringer av visse mantra som skal gjøre deg guddommelig. Hos Elizabeth Clare Prophet og Summitt Lighthouse, kan guddommelighet oppnås gjennom å repetere matraet ” I AM a Being of Violet Fire. I AM the Purity God Desires.” I AM a Being of Violet Fire. I AM the Purity God Desires.” I AM a Being of Violet Fire. I AM the Purity God Desires.” I trosbevegelsen her i Skandinavia var daværende Livets Ord pastor Ulf Ekman -som nå er blitt katolikk, lenge en eksponent for læren om at vi er Guder.

Søkelys skrev dette om “Dere er Guder læren i trosbevegelsen i en artikkel publisert i 2008 som hadde overskriften: “Ikke bare ekstremisters lære”

“De skandinaviske framgangsteologene farer med løgn og fusk når de av “pragmatiske grunner” sier at trosbevegelsen ikke forfekter læren om at alle er guder. – Et av kjennetegnene på trosbevegelsen og de kristne sentra har alltid vært deres praktisering av doble budskap. – At man sier forskjellige ting, om samme sak, – til forskjellige mennesker!”
Dette skrev Kjell Andersen i denne artikkelen. Andersen som har inngående kjennskap til den norske og internasjonale trosbevegelsen skrev dette i 2008;

Den ekstreme og ubibelske “Vi er guder læren” blir ikke bare forkynt av en ekstrem og liten minoritet, men også blant de store og velrenommerte predikanter og bibellærere i tros og pinsebevegelsen. Det omstridte lærepunktet som har sin rot i Slangens løgn til Eva i Bibelens syndefallsberetning (1.Mosebok 3,4-5) blir proklamert av store personligheter som Kenneth E Hagin , Ulf Ekman og Essek William Kenyon! Også navn som Kenneth Copeland, Price, C Capps og Earl Paulk har gjentatte ganger tatt til orde for at mennesker er guder!

Nedenfor følger flere sitater fra en rekke av tros og pinsebevegelsens bibellærere.

“Og Slangen sa: Dere skal slett ikke dø…..og dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt!”

Kenneth E. Hagin

Kenneth Hagin blir av mange ansett som trosbevegelsens far

Når vi snakker om at en synder er i åndelig død, mener vi ikke at hans ånd ikke eksisterer. Hans ånd eksisterer, og vil eksistere for evig, fordi den delen av et menneske, enten han er frelst eller ufrelst, -er lik Gud!
Mennesket er en evig ånd. (Sitat fra Navnet Jesus. Side 26 Logos forlag)
“Mennesket er i samme kategori som Gud. For både du og Gud er Ånd!”
(Sitat fra “Mennesket i tre dimensjoner, side 8. Livets Ord forlag)

Ulf Ekman
Som gjenfødt menneske er du gjenskapt i ditt indre menneske, slik at du i ånden er lik Gud selv!” (Kraften i deg som en ny skapning. Side 7. Livets Ord Forlag)
“Du er en ånd. Gud selv er ånd! Du er en ånd, har en sjel og bor i en kropp. Disse tre delene gjør deg treenig. Gud er treenig, og du er en gudeskapning!!” (Du kan høre hva Gud sier. Side 5. Livets Ord forlag)

Kenneth Copeland
“Det er ikke så at du har en Gud som bor i deg. Du er en Gud!”
(The force of love. Tape BCC -56)

Charles Capps
“Jesus sa: Dere er guder. Med andre ord så var Adam denne verdens Gud.
Mennesket er Gud over verden!” (Brev til Dave Hunt 1983)

Fredric Price
Gud gjorde mennesket til Gud. En Gud under Gud! (Faith. Side 34)

Robert Tilton
“Du er en skapning av Guds slag. Det var meningen at vi skulle være Gud i verden. Vi er ment til å være Gud!”
(Gods law of success. Side 170)

John Lake
“Mennesket er ikke en skapning som er skilt fra Gud. Mennesket er en del av Gud! Gud vil at vi skal være Guder!”
(Sermons. Side 20 -21)

Earl Paulk
“Akkurat som hunder føder valper og katter føder kattunger, så føder Gud småguder! Vi kan ikke representere Guds rike før vi forstår, erkjenner og handler som om vi er Guder!”
(Satan unmasked. Side 96-97)

Essek William Kenyon
“Mennesket befinner seg i Guds klasse av natur!” “Mennesket har fått del i Guds natur og substans!” Og Guds natur er innplantet i mennesket!” Dette er kristendommens genius!
Den troende er like mye en del av Gud som Jesus var en del av Gud!”
“Vi er like mye en del av Jesus som Han og Faderen er deler av hverandre!” “Vi og Jesus er av samme substans, og den troende er like mye en inkarnasjon som Jesus!”
“Vi har faktisk tatt Jesu plass og vi har samme liv i oss som Jesus hadde, og den samme Gudenatur er innplantet i oss.”
“Vi er av samme klasse som Jesus, og nå er vi virkelig blitt Faderens sønner, slik Jesus va!” “Vi er like rettferdige (i oss selv) som den førstefødte Kristus.”
Altså er du og jeg hos Kenyon blitt lik Gud selv… En Gud!!” (Sitater fra følgende bøker av Kenyon som var tilsalgs i bokhandelen til Oslo Kristne Senter. 1. Two kind of Knowledge. 2. The hidden man. 3. The Father and his sons. 3.New Creation in Christ.

Vi er Guder læren proklamert av Bobbie Jean Merck med Ulf Ekman som tolk

Klipp 1.   Klipp 2Klipp 3

John MacArthur ut mot den falske “Vi er Gud” læren

Facebook Comments

5 tanker om “Fotballspiller Zlatan Ibrahimović om seg selv: “Gud er tilbake” -men Zlatan er ikke den eneste som tar slike ord i sin munn

  1. Har aldri likt Zlatan. Syns han har en ufyselig og vulgær oppførsel. Han er nok en av de som ikke har godt av suksess. Dessverre kan den gå til hodet på mange. En kan jo spørre seg selv om det virkelig er suksess, når en blir ødelagt av rikdom og berømmelse.

  2. Da noen anklaget Jesus for å kalle seg Gud hennviste han til et sted i GT hvor det står at vi er guder og at Ordet kan ikke settes ut av kraft.

    Egentlig sier det seg selv at vi er gudebarn hvis vi sier “far” når vi ber. Og det står vel noe om at nyomvendte er som barn som bare kan ha “melk” i stedet for fast føde.

    Problemet oppstår når de som leser lite i Bibelen ikke forstår hva dette handler om. Spesiellt er det mange umodne kristne som gir seg ut for å være “voksne”. Og ofte er det vel slike “umodne voksne” som lett henfaller til vranglære.

    Men like alvorlig er det kanskje at mange som har nådd en viss grad av modenhet ikke innser hvilket ansvar man har som kristen. Få i dag evner å lese Bibelen på en objektiv måte. Nesten ingen “ser” hva som egentlig står i den. Det er som når Jesus kom og ingen kjente ham igjen enda det står så mye om ham i GT.

    I dag tror jeg dette først og fremst kommer av individualisme. Både individuellt og i menighetssammenheng. Alle kjører sitt tradisjonelle opplegg. Ingen føler behov for å spørre om noe som helst. Men i Bibelen står at man skal tjene hverandre med nådegavene. Men jeg er veldig usikker på hvor vanlig dette er rundt om kring.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *