Vil Gud ryste nasjonene under årets Shemita? USA foran krasj i aksjemarkedet? -Hør pastor TL Immanuels skremmende budskap om de kommende to Shemitaer

All kaos og uro det siste året har fått mange til å spørre seg om Corona, nedstengninger, massive branner, tørker, flom, frost og ekstrem hete bare er et forspill til den kommende Shemita for det jødiske kalenderåret 5782 som innledes 7 september 2021. Det er Jehova/Jahve Gud som har innstiftet ordningen med Shemita slik Han innstiftet den sjuende dag som en hvile eller sabbatsdag.  “I seks år skal du tilså din aker, og i seks år skal du stelle med din vingård og høste landets grøde. Men i det syvende år skal det være en høihellig sabbat for landet, en sabbat for Herren; da skal du ikke tilså din aker og ikke stelle med din vingård. ” (3 Mos 25,3-4)  Denne teksten forteller rett og slett av Jahve/Jehova Gud pålegger sitt folk at hvert sjuende år skal være et sabattsår der folk og land skal hvile Les videre

John Shorey: Ingen bortrykkelse i september men et økonomisk kollaps er i kommingen

john-shoreyHundretusener av kristne hadde forventet at bortrykkelsen skulle ha kommet onsdag eller torsdag i denne uken. Andre igjen forventer at bortrykkelsen vil komme den 28 september under den neste blodmånen, mens Renee Moses, forfatteren av boken “The Rapture Puzzel” tror den kan komme senest 7 oktober. John Shorey derimot tror kanskje det vil komme et økonomisk krasj i løpet av september. “Du kan ikke putte Gud i en boks bare fordi de to siste shemitah syklusene hadde store korreksjoner eksakt på dato,” et krakk eller kollaps kan komme flere uker etter. Mønsteret er så sikkert at et krasj vil komme dette året,” sier Shorey som avviser teorien om at bortrykkelsen vil komme før trengselen.  Les videre