John Shorey: Ingen bortrykkelse i september men et økonomisk kollaps er i kommingen

john-shoreyHundretusener av kristne hadde forventet at bortrykkelsen skulle ha kommet onsdag eller torsdag i denne uken. Andre igjen forventer at bortrykkelsen vil komme den 28 september under den neste blodmånen, mens Renee Moses, forfatteren av boken “The Rapture Puzzel” tror den kan komme senest 7 oktober. John Shorey derimot tror kanskje det vil komme et økonomisk krasj i løpet av september. “Du kan ikke putte Gud i en boks bare fordi de to siste shemitah syklusene hadde store korreksjoner eksakt på dato,” et krakk eller kollaps kan komme flere uker etter. Mønsteret er så sikkert at et krasj vil komme dette året,” sier Shorey som avviser teorien om at bortrykkelsen vil komme før trengselen. Selv om årets 29 elul (13 september) ikke førte til noen store fall på verdens børser slik mange hadde trodd, mener Shorey at vi i løpet av september vil være vitne til en begynnelse på et verdensomspennende økonomisk kollaps som vil føre til en ny verdensordning. Hør hva Shorey tror ligger foran oss i ukene og månedene som kommer. Og husk, dette er teori, ikke profeti

Shemitah? Garantert økonomisk nedgang, krasj eller noe verre?

Mens Wall Street i 2001 og 2008 opplevde sine inntil da største endags fall målt i shemitah-årpoeng akkurat på dato, -klarer vi ikke å finne slike større endags krasj i aksjemarkedet på noen annen 29 Elul under shemitah året de siste 120 år. Verken i 1889 eller 1896 skjedde det noe dramatisk i aksjemarkedet i forbindelse med Shemitahen, men i 1903 da Shemitahen var 8 september opplevde det amerikanske aksjemarkedet et 13 prosent fall  i løpet av den påfølgende måneden. Under shemitah året i 1910 skjedde intet på børsen, men i 1917 falt aksjemarkedet med nesten 22 prosent i løpet av perioden 29 elul og frem til slutten av desember. I 1924 skjedde intet i aksjemarkedet, og aksjekrakket i 1929 skjedde ikke i et Shemitah år. Neste Shemitah år endte i 1931 og fra aktuelle dato, 11 september og ut den måneden falt New York børsen med 42,5 prosent i løpet av tre uker. Neste Shemitah syklus endte søndag 25 september 1938, og selv om aksjemarkedet ikke reagerte, -vet vi alle hva som fulgte de neste sju år. En verdenskrig verden aldri hadde sett maken til og som førte til utvisking av ufattelige verdier i form av ødeleggelser, skader og tap av liv. Neste Shemitah kom i 1945, i et år hvor verden feiret krigens slutt. 1952 var året neste shemitah syklus endte, med en mindre nedgang i aksjemarkedet.

I 1959 skjedde det intet i aksjemarkedet som var i ferd med å hente seg inn etter “The Recession of 1958” men i 1966 opplevde man en nedgang på 7,5 prosent i ukene etter 29 elul. I 1973 skjedde det intet på dato, men fra 26 september som var wallstreetElul 29 og frem til 5 desember samme år falt Dow Jones indeksen med 152 poeng eller 16,1 prosent. Nedgangen som da var i økonomien hang sammen med Vestens støtte til Israel og en arabisk oljeboikott av Vesten i forbindelse med Yom Kippur krigen mellom Israel og deres arabiske nabostater. Her i Norge ble denne oljeboikotten merket i form av betydelig prisøkning på bensin og bilfrie helger. I 1980 som avsluttet neste shemtiah syklus skjedde det intet dramatisk i aksjemarkedet, men hele året som fulgte er i ettertiden kalt “Early 80 resesjon”. Neste Shemitah syklus (som minner litt om årets) som endte onsdag 23 september ble innledningen til en periode med store svingninger opp og ned og som kulminerte i krakket en knapp måned senere da aksjemarkedet kollapset med 22,5 prosent på en eneste dag. Ukene i forkant av krakket var preget av svingninger og usikkerhet og minner mye om dagens situasjon. I 1994 skjedde det intet i aksjemarkedet i forbindelse med slutten av shemitah syklusen, men det året er kjent som året da bond eller obligasjonsmarkedet krasjet. I 2001 og 2008 skjedde det som omtalt akkurat på dato.

Hittil i 2015 har verden sett en rekke større internasjonale nedturer i forkant av at jonathan-cahn-infowarsShemitah syklusen endte, og Jonathan Cahn kommenterer dette slik: “The Shemitah of 2015 has, in fact, followed the most prevalent of the Shemitah’s templates. -What was missed by most in focusing on only one day, was that the largest and most prevalent of the Shemitah’s templates has, in fact, manifested. The Elul 29 day crash is only one of several manifestations, an exception and a minority template. In each of the last seven of the Shemitahs there has been a collapse—but only two of those seven collapses have involved an Elul 29 day crash. The majority have taken place according to a much larger template.

The larger and, by far, the predominant of the Shemitah’s templates is that of a long-term collapse, a collapse taking place over the course of several months, or one in which a rising stock market comes to an end, peaks within the Shemitah year, reverses its momentum, and begins a continuous descent. This descent may, at times, involve increasing volatility and dramatic day crashes, particularly in proximity to the Shemitah climax. And this is exactly what occurred in the Shemitah of 2015.

 

10 tanker om “John Shorey: Ingen bortrykkelse i september men et økonomisk kollaps er i kommingen

 1. Død og fordervelse?
  Det er mange som ser for seg et kollaps i den økonomiske verden i år. Men vil de få rett?
  At børsene går litt opp og litt ned i løpet av året er naturlig. Men det eneste unaturlige jeg ser i dag, er det store underskuddet mange verdens land har i sin betalingsbalanse.
  Men dette ser ikke ut til å bekymre økonomene, det blir ikke nevnt engang!
  Så hva skal vi bekymre oss for. Jo, den måten mange tolker bibelen på!

  Men som paven sa for en stund siden, den 3. verdenskrig har startet. Det tror jeg også. Gud har idag startet med å ødelegge de muslimske landene. Det gjør han ved at Han setter det ene landet opp mot det andre, og etniske konflikter i de enkelte landene.

  Nå har Russland og Kina gått sammen, og står allerede i Midt-Østen leser jeg…De støtter Asad i Syria og Iran.
  Det gjør jeg også…men ikke si det til noen…
  Den største fienden av den kristne verden er Saudi-Arabia, det vet Gud…

 2. Antikrist kommer ut av ISLAM. Det vil ta noe tid før ISLAM har verdensherredømme. Dette skjer gjennom demografien. Muslimer valfarter nå til vestlige land. Unge muslimer mellom 18-35 år. Disse legger grobunnen for Islams utbredelse over hele verden. Derfor vil det gå en til tre generasjoner før de har verdensherredømme. Så Antikrist kommer ikke før om 50- 100 år, og da har man også målestokken hvor langt unna Jesus før han kommer tilbake.
  Det er ikke mulig politisk eller militært at Antikrist får verdensherredømme idag. Dette må utvikle seg over tid. Men man ser konturene av hvordan dette vil utarte seg.

  • I følge historie-skriveren, Hans Bratterud, så vil Islam kollapse under den 3. verdenskrig. Den krigen har nå startet i det små, men vil etterhvert utvikle seg til å bli en storkrig.
   Det vi ser idag, er islams begynnende undergang.

  • Feil. Islam blir den dominerende aktør i årene som kommer. Muslimer infiltreres i i vestlige demokratier gjennom migrasjon og vi tar imot dem med åpne armer. Om 50-100 år er vi minoriteter i eget land, også pga av demografi. Islam kan ikke utslettes ved en krig. Islam er blant våre egne. Når muslimer en gang i fremtiden er majoriteten i alle verdens land, vil sharia loven sørge for at kristne som ikke konverterer til Islam bli halshugget, noe som skjer i midtøsten idag. Endetidsbeskrivelsen i Johannes Åpenbaring er det kun religionen Islam som dette stemmer med.

  • Dette kan dessverre bli resultatet av å ta imot tusenvis av muslimer, mennesker i nød som vi har plikt til å ta oss av, men som i neste omgang vil kunne utgjøre en 3. kolonne.
   Tør man ta en seriøs debatt om konsekvensene ved å åpne grensene for muslimer?

  • “Endetidsbeskrivelsen i Johannes Åpenbaring er det kun religionen Islam som dette stemmer med.”
   Kan du begrunne den påstanden?

 3. De som husker noen år tilbake vil kanskje miunnes den NASA-ansatte Edgar Wisenant som tjente en god slump penger på sin bok fra 80-tallet: “88 Reasons Why the Rapture Will Be in 1988”. Over 4 millioner bøker ble solgt, og Edgar kunne le hele veien til banken.

 4. Alle disse spådommene om når ting skal skje er bare humbug og oppspinn uten rot i virkelighetens verden. Nå har Søkelys vært en formidler av slike personer og såkalte profeter som har spådd verdens undergang i september med store naturkatastrofer, tredje verdens krig og fullstendig økonomisk kollaps i verden. 13 sept eller når det nå var, skulle noe stort skje. Nå ebber snart sempter 2015 ut, og intet av dette har skjedd annet en hva man kan forvente av naturkatastrofer, ødeleggelser og børser som svinger opp og ned. Alt dette er innenfor normalen. Verden ligger i det onde og ulykker og tragedier skjer hver dag året rundt. Disse såkalt profetene og den type karismatiske kristne som tror på dette må virkelig gå i seg selv. De dummer seg ut for en hel verden, og folk bare ler av dem. De gjør seg selv til skamme med å holde på med disse patetiske øvelsene sine. Jesus Kristius har aldri sagt at vi skulle bruke tid på å spå når ting skal skje. For det vet man ikke. Han ba oss om å være klar i tide og utide. Vi skulle være lys og salt i verden, så får en overlate til Gud når ting skal skje.

  • Vel, jeg må korrigere deg en del her. Det eneste Søkelys har ansett som mulig er et økonomisk kollaps. Det er riktig at vi har omtalt disse som har forventet bortrykkelse eller at en asteroide skulle kollidere med jorden, men advart mot det i den grad at vi har understreket i flere saker at disse som ventet på en slik dommedag presenterer noe som er utenfor det bibelske mandatet.
   Det burde være nok å vise til disse sakene her:
   https://www.sokelys.com/?p=10731
   https://www.sokelys.com/?p=11001
   https://www.sokelys.com/?p=10627
   https://www.sokelys.com/?p=12038
   Søkelys har gjentatte ganger understreket at det eneste som har virket troverdig er Jonathan Cahns teori om at aksjemarkedet kan kollapse og når det gjelder alle disse andre spådommene om katastrofer, dommedag og bortrykkelse har disse vært omtalt med advarsler om at man må forholde seg kritisk til disse -og noen har vi også tatt avstand fra.
   Dog mener jeg det ut fra Shemitah mønsteret bakover ikke er rimelig å avvise dette, primært fordi det ikke er profeti -men en historisk vurdering av et sju års mønster.
   Slike sykluser innenfor børs og finans finnes det flere av, og når vi ser bakover på historien ser vi at noe har skjedd med sju års mellomrom (i år har det vært unormalt turbulent i markedet, i 2008 og 2001 skjedde det noe på en bestemt dag, i 1994 intet på en bestemt dag -men et obligasjonskrakk -i 1987 hadde du børskrakket en knapp måned etter at den spesielle datoen var passert. I 1980 hadde man en resesjon i økonomien, det samme i 1973.
   Jonathan Cahn har ikke profetert noe som helst, -men forsøkt å begrunne årets uro -med å se på historien. Han begrunner ikke sitt synspunkt med en visjon, drøm eller å ha hørt en stemme -men gjennom å studere hva som skjedde bakover i tid.
   Vi har og konstatert at dette har vært et stort fenomen blant troende utenfor de etablerte kirker og mener at vi har balansert stoffet om de ulike teoriene med artikler som har bedt folk være skeptiske.

 5. Bibelen er veldig tydelig på at det kommer mange falske lærere og profeter I de siste tider, og Bibelen advarer oss også sterkt på at vi ikke må bli forført. Vi må våke og be, slik at vi alltid er rede. Menneskesønnen kommer I en tid vi ikke venter det. Da gjelder det å være rede!

  Tegnene viser oss tydelig at Jesus kommer snart igjen for å hente sine! Det skal Være tegn I sol, måne og stjerner, naturkatastrofer, krig og rykter om krig osv. Dagen og timen vet ingen, bare Faderen. Men når vi ser alle disse ting som er nevnt I Bibelen, så må vi rette vårt blikk opp, for vår forløsning stunder til.

Det er stengt for kommentarer.