Er det ubibelsk for en kristen å gjøre forberedelser på vanskelige tider?

michael-snyder-picForkynnere som hevder at det er ubibelsk å forberede seg for de siste tiders vanskeligheter er ekstremt uansvarlige, hevder Michael Snyder Er det et tegn på manglende tro å gjøre seg fysisk og mentalt forberedt på de vanskelige tidene Bibelen sier vil komme i de siste dager? Du vil bli overrasket over hvor mange kristne som egentlig svarer ja på det spørsmålet. I de siste har jeg lest en rekke artikler av kristne ledere som har det synspunktet at kristne ikke skal gjøre forberedelser, og for en tid tilbake så jeg en velkjent forkynner på kristen-tv som spottet ideen om å gjøre seg forberedt på det som fremtiden og endetiden vil bringe. Les videre

Vil reise tempel for Baal i London og New York -mørke vinner frem

Der Jesus og lyset blir fordrevet, vinner synden og mørket frem, -og også dyrkelse av baals-tempelandre guder med forskjellige navn. I den gammeltestamentlige historien stod dyrkelsen av Baal svært sentral. Baal som var en hedensk guddom representerte det absolutt motsatte av Jahve, -som er navnet på Israels Gud og universets skaper. Også jødene, Guds utvalgte folk lot seg besnære av de omkringliggende kulturer og vi leser gang på gang hvordan dyrkelsen av den sanne Gud ble erstattet med dyrkelse av avguder i det forhistoriske Israel. Dyrkelsen av Baal, gjerne i tett fellesskap med lovløshet og synd, var i GT det som kom til å forårsake Gud dom over det delte riket. Først falt Samaria i 721 for assyrerne, og i 587 falt Jerusalem og riket i Sør for Babylon. Nå skal det bli reist to slike Baals templer både i London og på Times Square in New York City, skriver Michael Snyder med henvisning til et oppslag i New York Times. Disse templer vil bli bygget “for å gjenskape historien” -for som kjent da IS (Islamsk Stat) inntok den syriske byen Palmyra, ble alle slike fortidsminner ødelagt Les videre

Frykt i ferd med å gripe børsene, kan stupe 30 prosent og verden allerede i global resesjon

Oljeprisene ser ut til å fortsette å stupe, aksjebørsene viser igjen tegn til frykt og verden er allerede i global resesjon. De økonomiske fremtidsutsiktene for 2016 er slett ikke lyse og flere og flere tror vi igjen kan stå overfor stormkast både i aksjemarkedet, i oljepriser og også i våre lommebøker, så kanskje det kan være lurt å tone ned sløsingen under årets julefeiring. En rekke analytikere har pekt på at oljeprisene kan fortsette å synke ned mot 10-20 dollar fatet, aksjemarkedet er igjen preget av frykt og kan stupe 30 prosent, og verden er allerede gått inn global resesjon, sier Michael Snyder som blant annet støtter seg på en uttalelse til sjefsøkonom Stephen King i storbanken HSBC som er den største bankgruppen i verden. Les videre

Rick Joyner med profetisk innsikt i hva som ligger foran i forhold til verdens økonomien

rick-joyner-2Verden er nå i ferd med å se den største forskyvning av makt siden Jernteppets fall på slutten av 1980 og tidlig på 1990 tallet, og dette er av stor profetisk betydning, sier Rick
Joyner. Den profetiske røsten mener at vi er i begynnelsen av den største krisene i nyere tid. Vi ser det hele er i ferd med å starte. “Jeg tror at vi ser tegn på en svært alvorlig verdensomspennende nedgang i økonomien, sier Joyner som viser til den vanvittige og skyhøye gjeldsbyrden som preger verden. På tross av at enkelte amerikanske statistikker viser tegn til bedring er det mange som mener det hele er kunstig blåst opp. Joyner er ikke alene i sin tro på at tingene snart vil bli ille. Les videre

Michael Snyder: Sju års mønsteret manifesterer seg også i 2015 -mot dystre tider og kollaps

michael-snyder-pic“Man skulle nesten ha trodd at det brutale krasjet på de store børsene verden over skulle ha vært big news for den sekulære presse. Men så langt, har mainstream media valgt å omtale det som om det ikke er noe å snakke høyt om. Gjennom de siste 60 dager har vi vært vitne til det mest omfattende globale fallet i aksjemarkedet siden 2008, og de fleste mennesker tror ennå at dette bare er ujevn vei, og at snart vil alt gå så meget bedre, og forhåpentligvis får disse rett, skriver Michael Snyder som mener dette er ønsketenkning. Fakta er dog at markedet i USA de siste månedene har kollapset nesten tre ganger så kraftig som i 2001 og 2008.

Les videre

Michael Snyder: Kristendom i ferd med å bli kriminalisert i USA

cahn-jonathanUtdrag fra en artikkel delt på Jonathan Cahns Facebook side: Kristendommen blir nå kriminalisert i de Forente Stater. Nei, jeg snakker ikke om den type kristendom som er så vanlig i Amerika i dag hvor “kristne” bare ignorer hva Bibelen sier og gjør hva de selv finner rett i egne øyne. “Nei” -jeg snakker om den type kristne som har samme tro som den Kim Davis har demonstrert. Kristne over hele dette landet blir satt i en posisjon hvor de må velge mellom å underkaste seg den nye moralen eller potensielt miste sine jobber. Kim Davis bestemte seg for å stå støtt ubøyelig, og for det ble hun kastet i fengsel, og skulle opprinnelig ha vært der frem til hun ombestemte seg Les videre