Vil reise tempel for Baal i London og New York -mørke vinner frem

Der Jesus og lyset blir fordrevet, vinner synden og mørket frem, -og også dyrkelse av baals-tempelandre guder med forskjellige navn. I den gammeltestamentlige historien stod dyrkelsen av Baal svært sentral. Baal som var en hedensk guddom representerte det absolutt motsatte av Jahve, -som er navnet på Israels Gud og universets skaper. Også jødene, Guds utvalgte folk lot seg besnære av de omkringliggende kulturer og vi leser gang på gang hvordan dyrkelsen av den sanne Gud ble erstattet med dyrkelse av avguder i det forhistoriske Israel. Dyrkelsen av Baal, gjerne i tett fellesskap med lovløshet og synd, var i GT det som kom til å forårsake Gud dom over det delte riket. Først falt Samaria i 721 for assyrerne, og i 587 falt Jerusalem og riket i Sør for Babylon. Nå skal det bli reist to slike Baals templer både i London og på Times Square in New York City, skriver Michael Snyder med henvisning til et oppslag i New York Times. Disse templer vil bli bygget “for å gjenskape historien” -for som kjent da IS (Islamsk Stat) inntok den syriske byen Palmyra, ble alle slike fortidsminner ødelagt

Og det er for å bevare historien at man nå skal gjenreise fortidsminnet “Baal tempel” i London og New York, slås det fast. Dyrkelsen av Baal innebar blant annet barneofring og seksuelle orgier foran Baals altre. “I antikken var barne-ofringer og biseksuelle orgier vanlig praksis foran alteret til Baal, og når vi nå skal sette opp et moment for tilbedelse til denne falske guden midt sentrum av to av våre viktigste byer. “I neste måned vil Baals tempel komme til til Times Square. Reproduksjonen av den 50 fot store bue som dannet inngangen til templet skal reises i New York og London som en hyllest til de 2000 år gamle strukturene som ble ødelagt i fjor av den islamske staten. “Med tanke på  den barneofring (abort) og seksuell umoral som preger vår nasjon i vår tid, er det kanskje bare naturlig for oss å ha et tempel til Baals ære midt på Times Square,” skriver Michael Snyder i en kommentar til nyheten om at en kopi av Baals tempel vil bli reist i de to byene. En annen som også kommenterer denne manifestasjonen av hedenskap og mørke, er den kaffedrikkende Paul Begley som har skarpe ord å si om hendelsen. Personlig tror jeg dette er nok et symbolsk tegn på at tiden nærmer seg for Guds dom over Amerika. Sjekk ut hva pastor Begley har å si