Fra Charisma: “Luthersk kirke falt for homo-ekteskaps-bedraget

same-sex-bedragetDen norske kirkes frafall fra bibelsk kristendom har ikke gått upåaktet hen i den evangeliske verden. Tirsdag kunne Charisma-News fortelle sine lese at også den norske lutherske folkekirke hadde falt for bedraget med likekjønnet ekteskap.  I følge Charisma News er den norske kirke den siste av en liten, men voksende gruppe av kirkesamfunn i verden som tillater slike ekteskap. I fjor tillot den franske protestantiske kirke å tillate likekjønnede ekteskaps-velsignelse og i USA besluttet den presbyterianske kirke å endre ordlyden i sin konstitusjon slik at de inkluderte likekjønnede ekteskap.

Under avstemmingen i kirkemøtet mandag stemte 88 av 115 delegater for å gå inn for slike ekteskap. “Endelig kan vi feire kjærligheten uavhengig av hvem man forelsker seg i,” sa Gard Sandaker-Nilsen som er leder for “åpen folkekirke”, en religiøs bevegelse
innenfor kirken som har ført en kampanje for å endre reglene. Under de nye ordningene tomme-kirkerkan prester som ikke vil vie homofile par fortsatt reservere seg. Avstemmingen i den norske lutherske kirke reflekterer den økende liberale holdningen i det bredere norske samfunnet i forhold til temaer som homoseksualitet. Norge ble det andre landet i verden etter Danmark som tillot registrerte homofile partnerskap allerede i 1993. Det nordiske landet har tillat sivile likekjønnede ekteskap siden 2009. Omkring 74 prosent at det norske folk var medlemmer av den lutherske kirke i fjor. I følge statistisk sentralbyrå har dette tallet vært fallende. Flere av Charisma-News lesere har reagert på nyheten om det norske frafallet og slått fast at dette er “motbydelig, demonisk og totalt frafall”. En annen sier dette: Det eneste gode med dette er at de ikke kan hindre Jesus i å helbrede mennesker vekk fra homoseksualitet.  En annen av dem som har kommentert saken skriver dette: “Jeg sender tilbake lutefisken og frasier meg medlemskapet i “The  Sons of Norway Lodge.”

Selve saken kan leses fra Charisma News her

 

.Snart vil dette bli et vanlig syn i norske apostat-kirker.

 

 

 

 

 

Én tanke om “Fra Charisma: “Luthersk kirke falt for homo-ekteskaps-bedraget

 1. Den Norske kirkes fall og homobedraget er over lengre tid godt planlagt/profetert i verdens globale topporganisasjoner bl.a. the United Nations.

  “Punkt 6:HOMOFILI MÅ GJØRES TIL ALTERNATIV LIVSSTIL.”

  Her er Alice Bailey`s 10 punkter for en NY verdensorden ;

  “Alice Bailey, den Ondes profet og disippel, eller ? ?”

  “Skremmende fordi det åndelige situasjonsbilde i dagens verden har utviklet seg og kommet på plass, nokså nøyaktig etter hennes ønsker og «profetier»

  Punkt 1: TA GUD OG BØNN UT AV SKOLEN. Argument for dette; Kristendomsfaget gjør barn til treller under åket av kristendommen.

  Selv begynte jeg på skolen i 1947 og fikk med meg kristendomsfaget, formidlet av en troende lærer. Det har senere blitt til mitt livs mening og lykke.

  Punkt 2: REDUSERE FORELDRES AUTORITET OVER SINE BARN.

  Dette gjelder ikke spesielt inkompetente foreldre, men generelt kristne foreldre og deres rett til å lære barna opp i kristen tro.

  Punkt 3: FJERNE DEN JUDEOKRISTNE FAMILIESTRUKTUREN.

  Virkemidler til dette er å fremme promiskuitet og fri sex før, innenfor og utenfor ekteskap. Resultat av dette blir jo en dramatisk økning av uønskede graviditeter. Løsningen på dette igjen er innlysende, og som følger i neste punkt.

  Punkt 4: GJØR FOSTERDRAP LETT TILGJENGELIG BÅDE JURIDISK, OG PRAKTISK VED Å BYGGE ABORTKLINIKKER.

  Gleden av fri sex må ikke forhindres av uønskede barn. Vi husker jo at ledende politikere argumenterte med stor gjennomslagskraft for å få til den moderne abortloven. En av argumentene var at ingen andre enn kvinnene hadde råderett over egen kropp. Mange kvinner har etter en slik handling fått ødelagt sin livskvalitet av sorg og dårlig samvittighet. Blir disse fulgt opp av de samme politikere?

  Punkt 5:SKILSMISSE OG OPPLØSNING AV EKTESKAP MÅ GJØRES JURIDISK ENKELT, OG LETT Å GJENNOMFØRE. Dette må sees i sammenheng med punkt 2 og 3, og samtidig hennes hat mot den rådende, kristne familiestrukturen.

  Punkt 6:HOMOFILI MÅ GJØRES TIL ALTERNATIV LIVSSTIL.

  Vi vet at de som er født med en homofil legning har lidd mye vondt gjennom tidene på grunn mobbing og forfølgelse. Mennesker kan være grusomme slik, og særlig de som føler seg noe bedre enn andre. Men er det av empati og omsorg for disse som ligger bak her. Konteksten i denne 10 punktserien sier noe annet. Her blir det et virkemiddel i nedbrytningen av ekteskapet mellom kvinne og mann, den rådende familiestrukturen, for lettere å få bygge opp en ny verdensorden; «en ny tid».” osv….

  http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat43/thread11638010/#post_11638010

  “Alice Bailey and the United Nations ”

  “Summary: The spiritual agenda behind the United Nations is made clear through the teachings of the Luciferian theosophical movement. ”

  “While the United Nations and the New Age movement are calling for inclusiveness and peace, the Bible calls us to come out and be separate (see Revelation 18:4). We are not to join in an emotional, human rights-based religion but to proclaim the truth to all people.”

  http://amazingdiscoveries.org/S-deception_UN-Alice-Bailey_World-Goodwill

  For å få mer sammenhengende kunnskap se videoen :

  “The UN and the Occult Agenda”
  https://amazingdiscoveries.tv/media/139/226-the-un-and-the-occult-agenda/

Det er stengt for kommentarer.