Richard Tørresen: “Kristne kan ikke tie” -innlegget Fædrelandsvennen nekter å trykke

richard“Bibelens tydelighet når det gjelder homofil praksis er det lite tvil om. At liberale tolker det på en annen måte, eller neglisjerer det som står skrevet, skjer fordi de ikke anerkjenner Bibelen fullt ut som Guds Ord. Judas 1:19 taler om disse: «Dette er de som skaper splid. De er rent menneskelige og har ikke Ånden.» -skriver Richard Tørresen fra Flekkerøy i et innlegg som ikke slapp gjennom Fædrelandsvennen og politisk redaktør Vidar Udjus uheldige og urettferdige sensur. En sensur som stadig oftere og oftere rammer bibeltroende kristne

Esekiel ble kalt til å være vaktmann for israelittene. På samme måte er alle kristne kalt til å være vaktmenn gjennom misjonsbefalingen (Matt 28:19-20). Der står det at vi skal lære mennesker å holde alt det Han har befalt oss, som også inkluderer ekteskapsforståelse og homofilt samliv. Det som gjør at bibeltroene taler tydelig imot det som skjer i vårt land og kirke i dag begrunner vi bl.a. ut fra Esekiel. Herren sier i Esek 33:11: «Så sant jeg lever, sier Herren Gud, jeg vil ikke at den urettferdige skal dø, men at han skal vende om fra sin vei og leve. Vend om, vend om fra deres onde vei!»

Herrens ord gitt til oss i Esek 3:18-21 begrunner hvorfor vi kristne må løfte opp Guds Ord og ikke kan tie i denne sak som kirken og landet vårt er kommet opp i: Når jeg sier til den urettferdige: «Du skal dø» og du ikke advarer ham, ikke taler slik at han blir advart mot sin urette vei så han kan leve, da skal den urettferdige dø for sin synd. Og hans blod skal jeg kreve av din hånd. Om du advarer den urettferdige og han ikke vender om fra sin urett, fra sin urette vei, da skal han dø for sin synd. Men du har berget livet. Når en rettferdig vender seg bort fra sin rettferd og gjør urett, da legger jeg en snublestein i veien for ham; han skal dø. Om du ikke advarer ham, skal han miste livet for sin synd, og hans rettferd skal ikke bli husket. Og hans blod skal jeg kreve av din hånd. Om du advarer den rettferdige mot å synde og han ikke synder mer, da skal han leve fordi han lot seg advare. Og du har berget livet.

Det er en unnlatelsessynd for kristne å tie og ikke advare mot konsekvensene: «På sodomasamme måte var det med Sodoma og Gomorra og nabobyene deres, hvor de levde i hor slik som disse englene, og i unaturlige lyster. De ble straffet med evig ild og er blitt et advarende eksempel.» (Jud 1:7) Noen vil nok mene at det legges for mye vekt på homofilisaken. Mulig, men hovedproblemet, som er bibelsynet, springer ut i full blomst i denne sak. De liberale sammenblander kjærlighetsbegrepene «eros» og «agape» på en ukritisk måte, underminerer Guds Ord og velsigner handlinger som fører til evig fortapelse.

Richard Tørressen, Flekkerøy

Én tanke om “Richard Tørresen: “Kristne kan ikke tie” -innlegget Fædrelandsvennen nekter å trykke

Det er stengt for kommentarer.