Ludvig Nessa: Fly for livet – Organisasjonsledere forblir i “homsekirken”

ludvig-nessa“Situasjonen er svært alvorlig. Endog den gamle generalen i Norsk Luthersk Misjonssamband  og den nye generalsekretæren i Normisjon erklærer uten blygsel at de blir i “byen”. Helt frivillig! Stikk strid med Carlmeyersgate-linjen. Og Guds ord!,” skriver Ludvig Nessa i en oppdatering på Facebook. Bakgrunnen for det hele er at både Normisjons generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland velger å forbli i frafallskirken, mens Norsk Luthersk Misjonssambands tidligere generalsekretær Egil Grandhagen i et innlegg på verdidebatt bedyrer at ‘Løgnkirke’ er lite treffende for den kirkelige situasjon i landet, -som oppstod etter at kirkemøtet i april i år opphøyde løgnen til en sannhet. Bibelske kristne over hele landet forlater nå det som Ludvig Nessa omtaler som “homsekirka”

“En gang fant det sted en del mystiske dødsfall i en by et sted. Det viste seg at alle de døde var forgiftet. Mistenkelig var det også at alle sammen døde av samme slags gift. Det giftigstore spørsmålet for politiet og andre var: Hvor var dette skjedd? I samme by var det en stor tre-stjerners restaurant. Der var all mat og drikke av ypperste kvalitet. Folk sto i kø for å komme inn på den restauranten. Nå viste det seg at alle som hadde dødd av denne forgiftningen, hadde besøkt akkurat denne restauranten. Riktignok på helt forskjellige dager og tidspunkt. Men likevel ble mistanken rettet mot dette spisestedet. Etter en del etterforskning viste det seg at den skyldige var en av kokkene i bedriften. Han blandet fra tid til annen gift inn i enkelte av de rettene han tilberedte.
Vi trenger ikke stor fantasi for å forstå hvordan det gikk med besøkstallet på denne restauranten etter at dette ble kjent. Også etter at denne kokken var dømt og satt inn bak lås og slå, tok det lang tid før noen hadde lyst å gå ut på dette spisestedet,” skriver Nessa for å tydeliggjøre alvoret som frafallet i den norske kirke har ført med seg

Den Norske kirke serverer forgiftet åndelig mat i kirken 

“Dette er en fæl og grusom historie. Men det kirkemøtet med biskopenes velsignelse nå har vedtatt, er så mye, mye verre! Nå er det fritt frem for enhver prest og kateket å serverer forgiftet mat i kirken. Og den giften er farligere enn noen annen gift. Denne tar ikke bare dette livet fra oss. Men også det neste, det evige livet. Og det verste av alt er at de som gjør det, de kan gjøre med det øverste kirkestyre sin velsignelse.
Derfor bør nå ingen sette foten sin innenfor disse dørtersklene så lenge dette varer. Ingen bør la seg betjene av denne løgnkirkens tjenere. Det er rett og slett for farlig! Det gjelder gudstjenester, dåp, konfirmasjon, giftemål, begravelser, sjelesorg og skriftemål. Full boikott er det eneste som er forsvarlig i en slik situasjon! Utmelding er et viktig tegn på et nødvendig brudd med kirkemøtet og bispemøte som kirkestyre,” skriver den kjente abortpresten videre.

Nessa kaller til brudd med “homsekirken”
Dette betyr også fullt brudd med de såkalt «gode prestene» som blir igjen i homsekirken. De er på mange måter de verste, for de er med på legitimerer og ufarliggjøre galskapen. løgnkirkenDe får andre til å tro at det ikke er så farlig å bli. Situasjonen er svært alvorlig. Endog den gamle generalen i NLM og den nye generalsekretæren i Normisjon erklærer uten blygsel at de blir i “byen”. Helt frivillig! Stikk strid med Carlmeyersgate-linjen. Og Guds ord! Han som engang ga oss misjonsbefalingen, befalte at vi skulle forkynne alt det han har befalt oss! …Ikke alt mulig annet tull. Slett ikke spre giftig vranglære. I Rom.16,17-18 leser vi: «Jeg formaner dere, brødre: Hold øye med dem som skaper splittelse og fører andre til fall ved å gå imot den lære dere har tatt imot. Hold dere unna dem! Den slags mennesker tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen mage. Med fine ord og talemåter fører de godtroende folk på avveier.»

Forlat byen og se deg ikke tilbake!

-Jeg må få lov til å spørre: Hvordan kan noen tørre å innføre som godt og rett, det som i Guds øyne er en så stor styggedom at Gud i sin tid og i sin ufattelige kjærlighet fant det nødvendig å utslette de to byene, Sodoma og Gomorra? Finnes det ingen gudsfrykt igjen her i dette landet? Og bispekollegiet, hvem er det de tror at de er? Vet de bedre enn den hellige Gud og hans ord, kanskje? Og dere i kirkemøtet, har dere helt mistet vett og forstand? Er dere virkelig mer redd for noen få dødelige homseaktivister enn for den levende Gud?
Hva skal vi gjør, vi som ser forførelsen og galskapen i det som nå skjer, vi som vet at det går galt når vi begynner å velsigne det som Gud forbanner? Hva skal vi gjøre? Svaret er enkelt: Som Lot gjorde. Han forlot byen!
Dessuten må ingen gjøre som Lots hustru gjorde. Hun så seg tilbake! Det kostet henne livet! 1.Mos.19,” skriver Ludvig Nessa på Facebook. For bibelske kristne kan det neppe være vanskelig å slutte seg til Nessa’s konklusjon: Forlat  den norske apostat-kirken.

2 tanker om “Ludvig Nessa: Fly for livet – Organisasjonsledere forblir i “homsekirken”

 1. Her treffer Ludvig Nessa spikeren på hodet. Den norske kirke er blitt en løgnens kirke, lik skjøgekirken i Johannes Åpenbaring -og et ekte Guds barn kan ikke ha noe som helst åndelig samkvem med falske brødre. Prester, generalsekretærer og andre som forblir eller samarbeider med vranglærere kan vi ikke ha tillit til. Guds Ord er klinkende klart: 2 Pet 2,1 Men det opstod også falske profeter blandt folket, likesom det og blandt eder skal komme falske lærere, som skal lure inn vrange lærdommer som leder til fortapelse, idet de endog nekter den Herre som kjøpte dem, og fører over sig selv en brå fortapelse.
  Det er nettopp slike vrange lærdommer kirkemøtet og dem som forblir i skjøgen legitimerer.
  2 Kor 6,14 Dra ikke i fremmed åk med vantro! for hvad samlag har rettferd med urett, eller hvad samfund har lys med mørke?
  Vi som kristne er lys og salt, men den norske kirke er nå blitt en del av mørket, hva samfund har lys med mørke? Intet.

  Den norske kirkes biskoper, prester og organisasjonsledere som forblir i den kirken er under dom: Matt 18,6 men den som forfører en av disse små som tror på mig, for ham var det bedre at det var hengt en kvernsten om hans hals og han var nedsenket i havets dyp.
  Dette er hva Guds ord sier, men det er tydelig nå at vi lever i frafallet.
  Jeg er redd det store flertallet av kirkens menn og kvinner, anført av et samlet bispekollegiet allerede har satt kursen mot ildsjøen, -dersom de ikke vender om.
  Takk til Ludvig Nessa for å sette tingene i sitt rette lys.

Det er stengt for kommentarer.